Arkiv

Archive for 1 januari, 2017

Nunntorp – en metropol för möjligheter

1 januari, 2017 Lämna en kommentar

nuntorpDet känns ganska naturligt att Nunntorp blir ämnet för det nya årets första blogg. Året slutade ju med att kommunfullmäktige den 14 december 2016 beslutade att ärendet om ett kommunalt förvärv av Nunntorp skulle återremitteras. (Se ”Ärendet Nunntorp”.) Det betydde att frågan om ett köp av Nunntorp varken besvarades med ja eller nej. Ärendet skulle istället utredas vidare och återkomma till fullmäktige.

I praktiken var återremissen ett nej till ett kommunalt köp av Nunntorp, eftersom Västra Götalandsregionen, som äger Nunntorp, ville ha besked från Vänersborgs kommun före jul. Och nu fick inte regionen det.

marieDagen efter fullmäktiges återremiss så gick kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) ut i media och kommenterade. SVT Väst skrev på sin hemsida:

”Enligt Marie Dahlin (S) hade de informerat om att soliditeten och kreditvärdigheten hos den tilltänkta hyresgästen undersökts och en kontakt har etablerats med näringslivskontoret.”

Jag vet inte vem Marie Dahlin hade informerat, men inte var det kommunfullmäktiges ledamöter i varje fall. Och eftersom fullmäktige är Vänersborgs högsta beslutande organ, så borde all tillgänglig information ha lämnats där på sammanträdet. Men eftersom så inte var fallet, så betraktar jag inte Dahlins yttrande som med sanningen överensstämmande. (För övrigt vet jag inte vem mer som Marie Dahlin menar när hon säger ”vi”. Kan det vara Bo Carlsson? Men han förklarade sig ju jävig på sammanträdet…)

brasklappSamtidigt lämnar Dahlin en slags brasklapp till SVT, hon säger:

”Men vi kan inte gå ut och berätta vem det är, för då skulle han bli helt nedringd.”

Det här känns föga trovärdigt. Skulle intressentens tid vara viktigare än att informera fullmäktige? Det kunde ju ha varit just detta som hade avgjort hela frågan! Sedan undrar jag hur många som egentligen skulle ha ringt om namnet blev offentligt. Och om samtalen blev besvärande, varför skulle telefonen inte ha kunnat stängts av?datorstrul2

Jag blev också lite nyfiken på den kontakt som Marie Dahlin hävdade hade etablerats med näringslivskontoret. Det blev ett mail till kommunen. Tyvärr sammanföll detta med kommunens datorhaveri så svaret kom att ta lite tid.

diarietDet visade sig att den skriftliga kontakten begränsade sig till tre mail, varav två var identiska på grund av misstag med mailadress. Mailen från Näringslivskontoret var mycket korta och hänvisade bara till andra. Naturligtvis kan kontakter med den presumtive hyresgästen ha skett muntligt, men vad jag förstår så finns det inga anteckningar om detta i kommunens diarium.

Det var alltså inte fråga om kontakter som hade lett till att någon hade förbundit sig till något eller att ett avtal hade tecknats. Det var helt enkelt en intressent som hade hört sig för om vad som gällde. Om kontakten i ett senare skede hade lett till något kan ingen veta.

Men visst var intressenten seriös. Men kanske inte av att hyra Nunntorp. Det verkar snarare som att Tommy Sundström från Mellerud genom Maskinresurs i Sverige AB istället ville köpa Nunntorp.

vgregionTommy Sundström är nämligen mannen som inte bara vände sig till kommunen för att höra vad som gällde. Sundström lämnade den 20 december in en avsiktsförklaring till Västra Götalandsregionen om att förvärva hela den befintliga fastigheten! Hela Nunntorp alltså.

Sundström skriver att han vill bedriva utbildningar på Nunntorp. Utbildningar som inte ska konkurrera med Västra Götalandsregionens utbildningar, utan ska ses som ett komplement till dessa. Det måste betyda att Sundström inte tänker sig någon naturbruksskola i framtiden.

bondeSundström har som mål att:

”se till att regionen står med ny, stark och motiverad arbetskraft.”

Tommy Sundström skriver i sin avsiktsförklaring till regionen att han vill skapa framtidstro, sysselsättning och förutsättningar för Sveriges välfärd. Hans vision med Nunntorp är:

”Nuntorp – en metropol för möjligheter”

tummen_upp2Tänk, jag tror att det kan bli en långt bättre lösning att Sundström köper Nunntorp än att Vänersborgs kommun hade gjort det. Både för Nunntorps och Dalslands skull. Och inte minst för skattebetalarnas i Vänersborgs kommun.

Det är bara att önska Tommy Sundström lycka till med Nunntorp. Om det nu blir något…

Det finns nämligen orosmoln på himlen, i varje fall för Tommy Sundström. Det finns även andra privata aktörer som har anmält intresse av att köpa Nunntorp. Allt enligt ansvariga på Västra Götalandsregionen.

nuntorpsskolaRegionen kommer därför att gå ut med en försäljning av Nunntorp genom öppen budgivning på den öppna marknaden. Det ska bara fattas ett politiskt beslut. Men samtidigt upphandlas redan mäklare som kommer att få uppdraget att sälja Nuntorp.

Jag tror att det var en väldig tur att Vänersborgs kommun inte köpte Nunntorp. För nu tror jag att det kan hända något stort. Det känns, av någon anledning, betydligt mer förtroendeingivande att privata entreprenörer tar tag i Nunntorp och försöker göra något – än att Marie Dahlin och Bo Carlsson skulle göra det…

Kategorier:Nuntorp
%d bloggare gillar detta: