Arkiv

Archive for 16 januari, 2017

Nunntorp: Vems ärenden går V i Vänersborg?

16 januari, 2017 Lämna en kommentar

nuntorpIdag hade sverigedemokraterna en debattartikel om Nunntorp i TTELA (se här). Artikeln hade rubriken:

”Vems ärenden går M, V, KD och L i Vänersborg?”

Och jag som trodde att det var slut med Nunntorpsdebatten… (Se ”Nunntorp – en epilog?”.) Men ack så jag bedrog mig.

Debattartikeln är påskriven av regionrådet Heikki Klaavuniemi (SD) och Vänersborgs egen fullmäktigeledamot Anders Strand (SD). Klaavuniemi är väl för övrigt mest känd för att ha avslutat en motion i regionen med:

”Vi gillar svensk mat på riktigt.”krusbar

Kanske en modern version av Carl Jonas Love Almqvists klassiska uttryck:

”Blott Sverige svenska krusbär har.”

sverigedemokraternaDet är faktiskt inte helt lätt att förstå vad sverigedemokraterna menar med rubrikens fråga, alltså:

”Vems ärenden går M, V, KD och L i Vänersborg?”

Därför läser jag mycket intresserat vidare i artikeln för att få sverigedemokraternas svar på den. Det brukar ju vara ett retoriskt grepp att börja en debattartikel med en fråga, som man själv ger svar på i slutet. Men det sverigedemokratiska svaret lyser med sin frånvaro. Så jag förstår inte vad de överhuvudtaget tänker på. Vems ärenden skulle Vänsterpartiet gå om inte skattebetalarnas och sina väljares i Vänersborg?

vgregionDet är faktiskt skillnad på region och kommun. Även om sverigedemokraterna inte tycks inse det. Vänsterpartiet i Västra Götalandsregionen ville att regionen skulle fortsätta att driva naturbruksskolan på Nunntorp. Som Regionen har gjort i evinnerliga tider. Men att Vänersborgs kommun skulle köpa fastigheten för 38 milj kronor med en årlig driftskostnad på 10 milj kr är något helt annat. (Siffrorna är från det underlag som förelades kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Vänersborg.) Vänersborgs kommun har helt enkelt inte råd med dessa kostnader. Det ligger inte heller på kommunens ansvar att bedriva gymnasieutbildning. Det ligger nu för tiden som bekant på Kunskapsförbundet Väst.

hushallningssallskapetOm det nu kan bli någon gymnasieutbildning överhuvudtaget… Det tycks ha förbigått sverigedemokraterna helt att Dalslands Naturbruksutbildning AB, med Hushållningssällskapet Väst som huvudägare, har fått nej av Skolinspektionen för att bedriva skola. Och nu har överklagandetiden dessutom gått ut. Det blir alltså ingen naturbruksutbildning på Nunntorp oavsett om Vänersborgs kommun köper Nunntorp eller inte.

sverigedemokraterna2Så därför undrar jag istället vilka ärenden som sverigedemokraterna egentligen går när de skriver:

”avsikten med förvärvet av fastigheten skulle vara att fastig­heten skulle uthyras till lämplig aktör som kunde fortsätta bedriva utbildningar i gröna näringar.”

Eftersom det inte finns någon sådan aktör, som vill eller kan starta en naturbruksskola på Nunntorp, så kan jag inte annat än att tro att sverigedemokraterna medvetet vill lura kommuninvånarna i Vänersborg. Och det är ohederligt.

bondeIstället finns det, åtminstone en person, som vill starta någon form av ”grön utbildning” på Nunntorp, dock inte en gymnasial naturbruksskola. En privat företagare från Mellerud, Tommy Sundström, lämnade den 20 december in en avsiktsförklaring till Västra Götalandsregionen om att han vill förvärva hela den befintliga fastigheten! (Se ”Nunntorp – en metropol för möjligheter”.)

Så vad menar sverigedemokraterna? Låt Tommy Sundström eller någon annan hugad spekulant köpa Nunntorp. De kan antagligen förvalta Nunntorp och ”bedriva utbildningar i gröna näringar” på ett bra mycket bättre sätt än vad Vänersborgs kommun skulle kunna göra.

Sverigedemokraterna skriver vidare i sin debattartikel:

”M, V, KD och L återremitterade ärendet senare i kommunfullmäktige av rent okynne.”

pinocchioOch nu närmar sig sverigedemokraterna en bottennivå…

Eller också förstår sverigedemokraterna inte bättre. Återremissen röstades inte alls igenom av ”rent okynne”. Oppositionen ställde massor av frågor i Vänersborgs kommunfullmäktige. Det kom inga svar. Anders Strand och övriga sverigedemokrater var totalt ointresserade av att ens försöka besvara en enda av alla de frågor som oppositionen ställde. Eller också, vilket är troligast, kunde de inte… Vem ska bedriva naturbruksutbildning? Vad kostar lösöret (maskiner, redskap, fordon etc)? Hur ska Vänersborgs kommun få inkomster från Nunntorp? Hur dyra blir renoveringarna? Skulle det verkligen finnas ett elevunderlag till sex naturbruksskolor i regionen? Tillåter Kommunallagen och/eller EU ett kommunalt köp av Nunntorp? Osv osv. (Se vidare ”Vad sa Vänsterpartiet om Nunntorp?”.)

Sverigedemokraterna svarar inte på dessa frågor i debattartikeln heller. Istället skriver Klaavuniemi och Strand svepande att de vill:

”bevara de viktiga agrara näringarna i östra Fyrbodal.”

Och att de:

”tror på gröna näringars tillväxt i framtiden.”

onskelistaDet är totalt intetsägande argument i den konkreta frågan om Vänersborgs kommun ska köpa Nunntorp eller inte. Kommunfullmäktige kan inte fatta beslut om dyrbara investeringar och verksamheter på önsketänkanden och fromma förhoppningar.

Dessutom skriver regiondirektören till regionstyrelsen, inför styrelsens sammanträde imorgon tisdag:

”Kommunens företrädare bedömer efter återremissen att kommunen inte kommer att genomföra ett köp av fastighet och lösöre.”

Företrädare för kommunen, vem det nu är, kanske Marie Dahlin (S), har alltså gett detta besked till regionen. Och därmed faller det lilla som eventuellt fortfarande fannsreading kvar av sverigedemokraternas argumentation! Och beskedet från Vänersborg, som finns i handlingarna till regionstyrelsen, borde åtminstone Heikki Klaavuniemi känna till, han sitter ju med i regionstyrelsen. Eller har han inte läst handlingarna iför morgondagens sammanträde?

I debattartikeln ger sverigedemokraterna däremot ett konkret besked. De ska på det kommande regionfullmäktige den 31 januari lägga:

”ett tilläggsyrkande att Västra Götalandsregionen avvaktar Vänersborgs fullmäktiges beslut i frågan om förvärvet av Nuntorp och ger kommunen företräde att förvärva fastigheten.”

voteringVi får se hur det går på regionfullmäktige. Förslaget kommer med all sannolikhet inte att få majoritet. Men vem vet – kanske kommer Bo Carlsson (C) att argumentera för och rösta med sverigedemokraterna. Bo Carlsson har ju varit involverad i många samtal med sverigedemokraterna den senaste tiden…

PS. På Vänsterpartiets hemsida kan du läsa mer om Vänsterpartiet och sverigedemokraternas debattartikel – se här ”SD frågar – vi svarar”.

Kategorier:Nuntorp, SD
%d bloggare gillar detta: