Arkiv

Archive for 23 januari, 2017

BUN (23/1): Kris med lokalerna!

23 januari, 2017 Lämna en kommentar

bloggare15Inför Barn- och Utbildningsnämndens (BUN) sammanträde idag skrev jag en lång blogg (se Årets första BUN på gång”) för ett, som jag trodde, kort möte.  Men se, det blev inte så. Så nu blir det istället en kort blogg (ok då, kortare…) om ett långt möte. (För ytterligare faktauppgifter hänvisar jag för övrigt till denna blogg.)

Nämnden samlades som vanligt kl 08.30 och slutade inte förrän kl 14.05, men då var det också en timmes lunch. (Som politikerna naturligtvis ordnade och betalade för helt själva, om nu någon undrar…)

dagordning2Det var inte särskilt många ärenden på dagordningen, men ledamöterna passade på att ställa frågor och diskutera en hel del kring de ärenden som togs upp. Det gemensamma för diskussionerna var att de nästan bara handlade om elevökningen och bristen på förskole- och skollokaler.

Elevökningarna fortsätter nämligen i oförminskad takt. Och det inte bara just nu, utan enligt prognoserna fram till åtminstone år 2025. Det är dit prognoserna sträcker sig… Elevökningen blir, och är, som störst i centrala stan, men i t ex Brålanda räknar man med 50 nya barn och elever i åldrarna 6-12 år och i Frändefors 75 stycken fram till år 2025.

Elevökningen motsvarar två helt nya skolor, förutom de två som BUN redan har beslutat att bygga på Öxnered (renovering och utbyggnad) och Holmängen. Två skolor till alltså! Vi pratar närmare bestämt om en ökning med över 1.000 elever fram till år 2025!brattom

Och det är bråttom. Det är nämligen kris som det är idag! Bara förra året blev det 276 fler elever i grundskolan…

overfullRedan nu ser vi att förtätningen har nått, eller passerat, alla gränser. Vänersborgs skollokaler är överfulla. Och då ska vi komma ihåg att BUN ändå har hyrt in ett antal moduler/paviljonger för att eleverna överhuvudtaget ska ha någonstans att ”ta vägen”. (Fast det kanske lät lite orättvist, de nya modulerna håller en fantastisk bra standard.) Och det behövs förresten fler moduler/paviljonger redan i höst – för att lösa den ”akut-akuta” situationen…. Det är också brist på ämnessalar. Det finns i dagsläget t ex inte tillräckligt med idrottshallar för att bedriva undervisning i Idrott och Hälsa… Och vad jag förstår så är det också problematiskt med salar i Hem- och konsumentkunskap.

fan4Även på förskolorna ökar barntillströmningen. Och det är redan idag tämligen långa köer, 99 barn. Förvaltningen är tvingad att använda tillfälliga lokaler, samtidigt som det finns lokaler som behöver renoveras. Och den nya förskolan i kvarteret Hönan finns fortfarande bara på ritning, trots 3-4 beslut från BUN… Det nya beskedet är att det ska börja byggas i höst. ”Någon därnere” vet…

pengarpengar2Den stora elevökningen för med sig en hel del problem – inte bara ekonomiska. För visst krävs det omfattande investeringar för att bygga nya skolor och förskolor. Vi pratar om flera hundra miljoner…

lax_lokDet är också ett stort problem att det blir allt svårare för kommunen att rekrytera och behålla befintlig personal. Arbetssituationen är helt enkelt för jobbig… Med bättre lokaler och arbetsförhållanden hade det blivit lättare. Som ”lök på laxen” står vi dessutom inför stora pensionsavgångar…

Arbetssituationen är också tuff för både rektorer och förskolechefer samt personalen på den centrala förvaltningen. En stor del av arbetstiden går åt till mer eller mindre akuta lokalfrågor…

Men eleverna kan inte flytta, vilket är ett annat problem. Det är svårt att upprätthålla ett fritt skolval, eftersom alla skolor är fulla eller överfulla. Det är knappt så att det går att upprätthålla ”närhetsprincipen”, dvs att eleverna ska få plats i den skola som ligger närmast bostaden. För att inte tala om hur situationen kan påverka likvärdigheten och måluppfyllelsen i kommunens skolor…

ta_tag2Jag säger det igen – kommunledningen måste inse allvaret i skol- och förskolesituationen och tillsammans med BUN snarast ta tag i problemen och försöka lösa dem gemensamt. Det är en angelägenhet för hela kommunen! En kommun som enligt preliminära siffror gör ett överskott i budgeten för 2016 på 60 miljoner kronor…

Nämndens diskussioner mynnade ut i ett uppdrag till förvaltningen om att uppdatera och revidera de förskole- och grundskoleutredningar om situationen i centrala stan, som redan har utarbetats. Och, framför allt, att förvaltningen ska ta fram:

”ett strategiskt dokument utifrån hur kommunen övergripande ska hantera långsiktigt lokalbehov och utmaningar inom skolverksamheten.”arkitekt

Tanken är att upprätta en skolplan som gäller hela kommunen och som kommunfullmäktige får fatta slutgiltigt beslut om. Det skulle inte bara förbättra kommunens långsiktiga planering och ”tänk” kring förskole- och skollokalerna – det kunde kanske också höja ”statusen” i kommunen på dessa frågor. Inom några kretsar så tycks alltjämt åkrar, hamnar, bandy och sessionssalar vara viktigare än våra barn och ungdomar…

Kategorier:BUN 2017
%d bloggare gillar detta: