Arkiv

Archive for 21 januari, 2017

Vi kan inte lägga miljoner på rent önsketänkande

21 januari, 2017 1 kommentar

debattI torsdagens TTELA (19/1) publicerades mitt svar på sverigedemokraternas debattartikel den 16 januari (se ”Vems ärenden går M, V, KD och L i Vänersborg?”). Svaret är en förkortad version av bloggen ”Nunntorp: Vems ärenden går V i Vänersborg?”. Det är som vanligt TTELA som har satt rubriken, vilket är helt ok för övrigt. (Här hittar du mitt debattartikel i TTELA, om du hellre vill läsa den där istället för här nedan…)

===

Vi kan inte lägga miljoner på rent önsketänkande

Sverigedemokraterna ställer frågan vems ärenden Vänsterpartiet går i Nunntorpsärendet.
Det brukar ju vara ett retoriskt grepp att börja en debattartikel med en fråga, som man själv ger svar på i slutet. Men sverigedemokraterna gör inte det. Så jag förstår inte hur de tänker. För vems ärenden skulle Vänsterpartiet gå om inte skattebetalarnas och sina väljares i Vänersborg?

Det är faktiskt skillnad på region och kommun. Vänsterpartiet i Västra Götalandsregionen ville att regionen skulle fortsätta att driva naturbruksskolan på Nunntorp. Som Regionen har gjort i många år. Men att Vänersborg skulle köpa fastigheten för 38 milj kronor med en årlig driftskostnad på 10 milj är något helt annat. Vänersborg har helt enkelt inte råd med dessa kostnader. Det ligger inte heller på kommunens ansvar att bedriva gymnasieutbildning. Det ligger numera på Kunskapsförbundet.

Om det nu kan bli någon gymnasieutbildning överhuvudtaget… Det tycks ha förbigått sverigedemokraterna att Dalslands Naturbruksutbildning har fått nej av Skolinspektionen för att bedriva skola. Det blir alltså ingen naturbruksutbildning på Nunntorp oavsett om Vänersborg köper Nunntorp eller inte.

Så därför undrar jag istället vilka ärenden som sverigedemokraterna egentligen går när de skriver:

”avsikten med förvärvet av fastigheten skulle vara att fastig­heten skulle uthyras till lämplig aktör som kunde fortsätta bedriva utbildningar i gröna näringar.”

Eftersom det inte finns någon sådan aktör, som vill eller kan starta en naturbruksskola, så kan jag inte annat än att tro att sverigedemokraterna medvetet vill lura kommuninvånarna.

Sverigedemokraterna skriver vidare:

”M, V, KD och L återremitterade ärendet senare i kommunfullmäktige av rent okynne.”

Och nu närmar sig sverigedemokraterna en bottennivå… Eller också förstår de inte bättre.

Återremissen röstades inte alls igenom av ”rent okynne”. Oppositionen ställde massor av frågor i Vänersborgs fullmäktige. Det kom inga svar. Strand var totalt ointresserad av att ens försöka besvara en enda av alla de frågor som oppositionen ställde. Eller också kunde han inte…

Fullmäktige kan inte fatta beslut om dyrbara investeringar och verksamheter på önsketänkanden och förhoppningar.

Istället finns det, åtminstone en privat företagare, som vill köpa Nunntorp och starta någon form av ”grön utbildning”, dock inte en gymnasial naturbruksskola. Företagaren kan antagligen förvalta Nunntorp och ”bedriva utbildningar i gröna näringar” på ett bättre sätt än vad kommunen skulle kunna göra.

Stefan Kärvling
Vänsterpartiet Vänersborg

%d bloggare gillar detta: