Arkiv

Archive for december, 2016

GOTT NYTT 2017!

31 december, 2016 4 kommentarer

gott_nytt3Bloggåret 2016 har varit ett mycket gott år. Jag har skrivit fler bloggar än något tidigare år och jag har haft fler läsare än någonsin.

Till viss del kan jag faktiskt tacka kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) för det. Inte bara för att hon stundtals för en ganska huvudlös politik som det finns mycket att skriva om. Nä, det var hennes personliga och kränkande debattartiklar i TTELA om mig och min blogg som väckte intresset hos flera vänersborgare. De ville väl med egna ögon se vad jag skrev om. Till skillnad fornminne_carlsson2från Marie Dahlin själv då, som enligt egen utsago aldrig läser mina bloggar…

Marie Dahlins partner i det kommunala styret Bo Carlsson (C) bör också skänkas en tacksamhetens tanke. Även Carlsson har stor del i det ökade bloggläsandet. Hans sätt att styra NÄRF och agerandet i Nunntorpsärendet lockade definitivt läsare. Och då har jag ändå avhållit mig från att kommentera Carlssons skövling av fornminnet på sin mark.

Den tredje i det styrande gänget, Marika Isetorp (MP), har dock inte bidragit särskilt mycket till den ökade tillströmningen av bloggläsare. Varken Isetorp eller miljöpartiet har ju hörts i den politiska debatten. De tycks bara njuta av sin tid vid köttgrytorna och av nycklarna till maktens korridorer. Och av att få fotas tillsammans med diverse kändisar. Eller om det är tvärtom… Mellan alla selfies på Facebook har det dock hänt att Isetorp har instämt i den bloggfientliga kören. Även om kritiken gällde bloggar som var mer än åtminstone ett år gamla. Men det gjorde nog varken från eller till för min blogg.

triumviratTillsammans har de tre styrande ansträngt sig på ett föredömligt sätt för att föra en politik som det har funnits mycket att skriva om. Sedan har ju också deras politik lett till en rad nederlag i kommunfullmäktige under året, vilket inte direkt har gjort intresset för min blogg mindre. Två budgetomröstningar gick inte de styrandes väg, vilket innebar att Dahlin, Carlsson och Isetorp faktiskt styrde med oppositionens budget under 2016 – och ska göra detsamma även nästa år. När sedan Bo Carlsson inte fick ansvarsfrihet för sin roll i NÄRF, och nu kanske får sitt uppdrag återkallat av fullmäktige, och förvärvet av Nunntorp gick om intet, så förstår jag inte hur de tre kan sitta kvar. Det gör nog inte så många andra heller. Men kanske kan sådant beteende kallas maktfullkomligt – att värdera sina positioner vid ”makten” så till den milda grad att det inte spelar någon roll vilken politik som förs. Eller är det bristande självinsikt? Eller kanske bristande självrespekt?

En sådan här politisk situation är inte bra för Vänersborg – även om det är bra för en bloggare.

bloggareDet har varit många timmar framför tangentbordet år 2016. Timmarna har gett upphov till sammanlagt 194 blogginlägg, 9 fler än förra året, och 701 A4-sidor. Kanske skulle jag ge ut bloggarna i bokform? Typ veckorna före jul.

Sammanlagt under åren som bloggare har det blivit 3.633 sidor. Då daterar jag den första bloggen till den 17 oktober 2010. Det var nämligen vid denna tidpunkt som jag bestämde mig för att börja skriva på regelbunden basis. Det sammanföll för övrigt med att jag lade om min kost och började äta mer fett och minimalt med kolhydrater. Det är LCHF-ätandet som gett energin, helt klart! (Jag är fortfarande lågkolhydratare.)

smorbussDet har varit många träffar på min blogg. 2016 är faktiskt ett rekordår. Under året räknar jag till 120.920 träffar. (Tidigare rekord var valåret 2014 med 93.631 träffar.) Det betyder drygt 10.000 träffar i snitt varje månad, 330 träffar per dag…

Det är svårt att veta hur många personer som har läst mina blogginlägg under året. Jag är nämligen inte riktigt säker på om jag kan lita på den statistik som levereras. Enligt dessa siffror är det 57.985 olika personer (eller IP-adresser). Det låter i mesta laget.

Bloggen har också, som vanligt, väckt ett visst internationellt intresse… Och det är ju trevligt. För det är ju i länder som Kina och Indien som tillväxtpotentialen är som störst… År 2013 hade jag till exempel 3 visningar i Indien, 2014 var det 12, 2015 ökade det till 14 och i år är det rekord med 16 visningar! I Kina har ökningen varit desto mer dramatisk. Förra året fick jag 14 besök, men i år har siffrorna mer än fördubblats. Hela 29 visningar i Kina! Och det är faktiskt exklusive 30 träffar från Hongkong.

arubaJag noterar också att jag har fått vardera ett besök från Azerbajdzjan, Senegal, Afghanistan, Qatar, Aruba, Nepal, Etiopien och Maldiverna… Spännande. Undrar om dessa har lärt sig något nytt om Bo Carlssons skandaler …?

Annars är det en del träffar från länder som jag antar att vänersborgare har besökt under året. Bloggen har fått drygt 4.000 träffar från USA, ungefär 500 från Norge och 100 från Thailand.

readerDet är alltid intressant att se vad som läses mest. Fast här finns det en stor felkälla, eftersom flera av mina läsare alltid går in på ”index-sidan”. Och denna sida är följaktligen den i särklass mest besökta. Förutom denna är de mest klickade bloggarna följande:

  1. ”Nya Ursand”
  2. Detaljplan för Ursand – och två pooler
  3. Avgår Marie Dahlin nu?
  4. Logerna i arenan
  5. BUN 25/1: ”Illavarslande. Kolsvart. Katastrofalt.”

Gensvaret från läsarna har under året varit gott. Det måste jag nog säga. Mycket av feedbacken sker dock på Facebook och privat och inte på bloggen. Och det kan jag tycka är lite synd.

tipsJag får många tips från mina läsare, både de innanför och utanför kommunhusets portar. Tyvärr så hinner jag dock inte med att följa upp allt eller att gräva i alla misstänkta skandaler. Det är tråkigt, men jag hoppas på överseende. Vänersborg skulle behöva inneha minst en heltidstjänst som bloggare…

Frågan som jag ställer mig varje år är hur jag ska nå ut till fler vänersborgare. Det bor ju nästan 40.000 personer i Vänersborg och de flesta har aldrig hört talas om att det finns en vänsterpartist som kommenterar en del av det som händer i det politiska Vänersborg. Och det kan jag tycka är synd. Inte för att de ska bli vänsterpartister utan för att det faktiskmarie finns information om politikens Vänersborg som kan göra dem både kunnigare och mer engagerade. Kanske kan jag hoppas på ytterligare några debattinlägg från Marie Dahlin?

Nu är det strax ett nytt år. Vi får se om det blir något att blogga om det kommande året… Haha, det var ett skämt. Naturligtvis kommer det styrande triumviratet att se till att det inte kommer att råda någon brist på bloggämnen. För det finns väl inte mycket som tyder på att de tre styrande partierna helt plötsligt ska ta sitt förnuft till fånga och avgå eller att de ska börja föra en vettig politik?

miniall_trio2Det ska för övrigt bli intressant att se om minialliansens partier (M+L+KD) kommer att fortsätta på den vänstersväng som de helt överraskande tog i april i år. Det var när de lade en budget som till förväxling liknade Vänsterpartiets. En budget som verkligen satsade på verksamheterna. Det är mycket som tyder på att den nya linjen kommer att fortsätta. Och då kommer det att stå två jämnstora block mot varandra i de avgörande voteringarna. Med en liten men ack så avgörande skillnad. S+C+MP har 22 mandat i fullmäktige, oppositionen M+L+KD+V+VFP har 23… Det betyder att de tre styrande partierna kommer att vara beroende av att sverigedemokraterna aktivt lägger sina röster på de styrandes förslag för att de ska gå igenom. Precis som i år.

Kanske får vi se ännu mer av det samarbete mellan de styrande och sverigedemokraterna som vi stundtals har sett prov på i år…

Jag tror att det som vanligt kommer att bli ett spännande politiskt år i Vänersborg, det nya 2017.

Och med dessa ord önskar jag alla mina läsare ett riktigt GOTT NYTT ÅR!

gottnytt

Ingen större ordning i NÄRF

29 december, 2016 Lämna en kommentar

narf_loggaDet närmar sig slutet på året, och de sista politiska sammanträdena har hållits. Och protokollen justerats… Så också på NÄRF (Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund).

Det har varit ett både händelserikt och turbulent år för NÄRF, i varje fall vad det gäller NÄRF:s förhållande till Vänersborgs kommunfullmäktige. Diskussionerna i fullmäktige mynnade som bekant ut i att NÄRF:s ordförande Bo Carlsson (C) den 22 juni 2016 inte beviljades ansvarsfrihet för år 2015. (Se ”Avgå Bo Carlsson!”.) Bo Carlsson överklagade sedan fullmäktiges beslut till Förvaltningsrätten i Göteborg, men Förvaltningsrätten avslog Carlssons överklagan. (Se ”Bo Carlssons överklagan avslås!”).

BoCarlssonNarfEftersom Bo Carlsson vägrade att avgå yrkade Gunnar Lidell (M) på kommunfullmäktiges sammanträde den 14 december att Bo Carlsson skulle entledigas från sitt uppdrag i NÄRF:s direktion. Lidells yrkande lämnades dock in för sent och kommer därför att tas upp, och fattas beslut om, senare i vår – förhoppningsvis redan på nästa sammanträde den 22 februari 2017.

pwcKritiken mot NÄRF har till viss del fortsatt under 2016. De professionella revisorerna i PWC har till exempel inte varit helt nöjda. Revisorerna avslutade delårsrapporten från augusti med följande ord:

”Med hänsyn till bristande rapportering av måluppfyllelsen anser vi att delårsrapporten inte fullt ut uppfyller syftet att ge direktionen och medlemmarna möjlighet att använda den som ett underlag för styrning, ledning och kontroll av verksamheten.”

Vi får väl se vad revisorerna säger när bokslutet kommer nästa år.

Under året har NÄRF fått en ny förbundschef (en tjänsteman alltså, inte en politiker) och det ser ut som att mycket av verksamheten trots allt har styrts upp. Dessutom verkar samarbetet mellan ledningen och personalen ha förbättrats avsevärt. I shake_handsprotokollet från NÄRF:s senaste sammanträde, den 15 december, stod det:

”Förbundet anser att man har goda diskussioner med fackliga representanter. De fackliga representanterna instämmer.”

Och det bådar gott inför NÄRF:s framtid.

NÄRF:s politiska direktion diskuterade ekonomi på decembersammanträdet. Och skötseln av ekonomin bådar, kan man nog säga, mindre gott inför framtiden…

narf_direktionPå sammanträdet fanns för övrigt endast 4 beslutande politiker och 2 ersättare på plats. Bo Carlsson (C) var t ex inte närvarande och inte heller hans ersättare Lars-Göran Ljunggren (S). Vänersborg representerades av moderaterna Henrik Harlitz och ersättaren Dan Åberg. (I direktionen ingår det 6 ordinarie ledamöter och 6 ersättare.)

NÄRF redovisar för perioden januari till november 2016 ett överskott på 5,5 miljoner kronor. Och det kan kanske tyckas vara positivt. Men en budget görs för att avspegla ”verkliga” intäkter och kostnader. Den upprättas så att verksamheten ska kunna planeras och styras på ett bra och effektivt sätt och att relevanta beslut ska kunna fattas. Budgeten är helt enkelt ett sätt att ha kontroll över ekonomi och verksamhet.overskott

Det är följaktligen inget positivt med att göra ett stort överskott. Såvida inte överskottet beror på att det till exempel har varit färre utryckningar än förväntat, färre olyckor och bränder etc. Men så tycks inte ha varit fallet.

I protokollet förklaras det stora överskottet så här:

”Förbundet har erhållit utbetalning om 742 tkr avseende Fora medel för avtalsförsäkringar 2004. Inköp och investeringar har skett inför implementering av IVPA-verksamhet. Under perioden har förbundet erhållit högre intäkter än budgeterat avseende teknisk återställning. Personalkostnaderna har blivit något lägre än budgeterat. Sotningsverksamheten redovisar ett överskott, 123 tkr avseende Färgelanda och 83 tkr för Trollhättan.”

uppfoljningDessutom har uppföljningen av budgeten mycket i övrigt att önska… Uppföljningen tycks ha varit lika bristfällig som själva utarbetandet av budgeten.

Vi ska komma ihåg att NÄRF gick med ett underskott på 4,793 miljoner kronor år 2015. Därför beslutades det om en höjd medlemsavgift för de fyra ägarkommunerna (Trollhättan, Vänersborg, Färgelanda och Mellerud), vilket innebar en inkomstförstärkning för NÄRF för år 2016 med 2,033 milj kr. I början av året beslutade dessutom kommunernas fullmäktigeförsamlingar om höjda taxor (på begäran av NÄRF) och så sent som i november beslutade Vänersborgs fullmäktige (liksom i de andra kommunerna) att återigen höja taxorna. Det reagerade jag på i fullmäktigedebatten eftersom prognosen för NÄRF då var ett överskott på en miljon kronor… (Se ”Onsdagens KF”.)

Prognosen var alltså tidigare i höst ett överskott på en miljon kronor, ett antal veckor senare ligger den på 5,5 miljoner…

diskussionNär NÄRF-direktionen fick reda på den ekonomiska prognosen på sammanträdet (15 december) blev det tydligen en allvarlig diskussion.

Ur protokollet:

”Direktionen påtalar en stor oro för den ekonomiska redovisningen under året. Det är av yttersta vikt att få en rättvisande redovisning av ekonomin för att kunna ta de beslut som krävs, vilket även tidigare påpekats. Under året har det ekonomiska resultatet varierat kraftigt ifrån lagd budget.”

Åtminstone några av politikerna i direktionen har tydligen reagerat på uppföljningarna och redovisningarna. Och det var kanske dags…

oversynFörbundschefen berättade för direktionen att man har startat upp en översyn på:

”budgetarbetet, avseende intäkter och kostnader, för att säkerställa en rättvisande ekonomi.”

Känslan är nog att det krävs mer än en översyn. Det verkar som om det finns något grundläggande fel någonstans på NÄRF. Och nog känns det också lite som om det finns risk för att Bo Carlsson (C) inte beviljas ansvarsfrihet för år 2016 heller… Vi får som sagt se vad revisorerna säger så småningom.

Kategorier:Centerpartiet, NÄRF

Medborgarundersökning 2016

27 december, 2016 2 kommentarer

medborgarunders2016Vänersborgs kommun är ibland med i SCB:s (Statistiska Centralbyrån) stora medborgarundersökningar. I undersökningen för år 2016 deltog Vänersborg.

Medborgarundersökningarna är attitydundersökningar och ska ge en bild av hur kommunens invånare ser på sin kommun. SCB frågar ett urval på 1.200 personer i åldrarna 18–84 år om vad de anser om kommunen. I Vänersborg besvarade 496 personer (42%) SCB:s enkät.

TTELA hade en artikel om medborgarundersökningen den 16 december (se ”Blandat betyg i medborgarenkät”) och på kommunens hemsida kunde vi läsa om den samma dag (se ”Ros och ris i medborgarundersökning”).

medborgareMedborgarundersökningen är uppdelad i tre delar. Den första handlar om hur vänersborgarna bedömer Vänersborg som en plats att bo och leva på. Här har Vänersborg ett sämre genomsnittsresultat än andra kommuner. Det är på områdena arbetsmöjligheter, kommersiellt utbud och trygghet som vänersborgarna har gett ett lägre betyg jämfört med invånare i andra kommuner. Och även på området bostäder om man jämför med kommuner som liknar Vänersborg.

Det kanske inte är så förvånande, det behövs både fler arbetstillfällen, bostäder och butiker i Vänersborg. Och det är säkert de flesta kommunpolitiker väl medvetna om.

trygghetNär det gäller trygghet så finns det nog en hel del saker att ta tag i. I undersökningen frågade SCB om hur tryggt och säkert det är att vistas utomhus på kvällar och nätter, hur trygg och säker man kan känna sig mot hot, rån och misshandel samt hur trygg och säker man kan känna sig mot inbrott i hemmet.

På kommunens hemsida menar Marie Dahlin (S) att kommunen har arbetat hårt:

”för att öka känslan av trygghet i Vänersborg, något som vi tydligen måste bli mycket bättre på att berätta.”

Dahlin ger några exempel på vad kommunen har gjort:

”pergolan vid Sanden, belysningen på Torpa, medborgarlöftet om fler synliga poliser ochkrafttag nu har vi anställt fyra nya Fältare. I mellandagarna kommer vi dessutom att förnya medborgarlöftena med polisen.”

Tydligen räcker inte dessa åtgärder i vänersborgarnas ögon. Vänersborg måste ta ett krafttag på detta område, helt klart.

Vänersborgarna gav bättre betyg än genomsnittet på områdena utbildningsmöjligheter, kommunikationer och fritidsmöjligheter.

Det kan också noteras att män gav lägre betyg än vad kvinnor gjorde, med undantag på området trygghet… Generellt var det också de mellan 18-24 år som gav lägst betyg.

vanersborgsvySom en slags sammanfattning på detta område uppgav 36 procent av de som svarade att de starkt kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen, medan 24 procent vill avråda från det. Och det är anmärkningsvärt tycker jag, att en fjärdedel av medborgarna avråder andra från att flytta till Vänersborg…

Det andra området som medborgarundersökningen tog upp var hur medborgarna uppskattar kommunens verksamheter.

avloppHär tycker vänersborgarna att vatten och avlopp fungerar bättre än vad invånare i andra kommuner tycker, medan förskolan och gymnasiet får sämre betyg än snittet i Sverige. Jämför man med kommuner som liknar Vänersborg så får också idrotts- och motionsanläggningar ett sämre betyg än genomsnittet.

Betygssnittet för grundskolan ligger faktiskt lägre än för förskolan, men det gör riksgenomsnittet också. Och så är det även på områdena äldreomsorg och stöd för utsatta personer, betygssnittet är relativt lågt (lägre än grundskolan), men så är det också i riket. SCB drar slutsatsen att det inte är säkerställt om genomsnittsresultatet är högre eller lägre i Vänersborg jämfört med riket i stort.

Det kan väl dock konstateras att även på dessa områden finns det förbättringspotential. Man kan ju liksom inte ”slå sig till ro” bara för att invånare i andra kommuner inte heller är nöjda…

Det kan också noteras att män även på detta frågeområde gav lägre betyg än vad kvinnor gjorde… Generellt var det däremot de mellan 45-54 år som gav lägst betyg. Vilket kanske är lite förvånande. Jag har ingen bra förklaring till varför det är så.

politiker3Den tredje området handlar om kommuninvånarnas förhållande till kommunens politiker och tjänstemän. Och på detta område har Vänersborg tidigare legat ganska dåligt till. Hösten 2011 skrev t ex TTELA med anledning av SCB:s undersökning då:

”Vänersborgarna upplever inte att man har något större inflytande i kommunen. Inom områdena kontakt, information, påverkan och förtroende får man lägre betyg än snittet för de deltagande kommunerna och hamnar i botten på mätningen.”

Det finns fortfarande en del att önska på det här frågeområdet. Vänersborg har lägre genomsnittsresultat på områdena kontakt och förtroende. Och jämför man med liknande kommuner, så har Vänersborg också lägre betyg på området påverkan.

Undersökningen ställde t ex följande frågor på detta område, ”hur kommunens politiker lyssnar till invånarnas synpunkter”, ”invånarnas möjligheter att påverka politiska beslut”, ”hur politiker arbetar för kommunens bästa”, ”hur ansvarstagande kommunens politiker är” och ”hur kommunens högre tjänstemän arbetar för kommunens bästa”.

fortroendeOch som sagt, Vänersborgs politiker och tjänstemän har vissa problem med att åtnjuta kommuninvånarnas förtroende. Det finns onekligen en del att arbeta med här.

På detta frågeområde fick för övrigt kommunens information bäst betyg.

Det är bra med sådana här undersökningar anser jag. Om de diskuteras av politiker och tjänstemän vill säga. Det gäller att dra slutsatser om varför kommuninvånarna tycker som de gör och, inte minst, att visa i praktiken att man vill förbättra förtroendet för kommunens politiker.

Och det kan man väl bara göra genom att öka demokratin – och fatta bra och genomtänkta beslut…

GOD JUL! (med quiz)

24 december, 2016 1 kommentar

godjul2Idag är det julafton och om några timmar kommer tomten med julklappar till alla förväntansfulla politiker i Vänersborgs kommun.

Ledamöterna i de tre styrande partierna (S+C+MP) sägs ha en diger önskelista denna jul. Och det kan jag faktiskt bekräfta, önskelistan är nämligen diarieförd och för ovanlighetens skulle inte belagd med sekretess.

Det är en lång lista. Och allra högst på önskelistan återfinns en önskan om att få igenom åtminstone några av förslagen i fullmäktige nästa år…

Det är nog emellertid inget som tomten kan utlova. De styrande partiernas ledamöter är ju inte alltid så snälla. De levererar exempelvis allehanda tillmälen till oppositionens ledamöter. Men jultomten hör allt. Och sådana fasoner tycker inte tomten om. Alla skajultomte3 vara snälla. Och det vet var och en, att har man inte varit snäll så blir det inte heller några julklappar.

Det kan betyda att det inte blir majoritet för de styrandes budget nästa år heller. Såvida inte de styrande röstar på oppositionens förslag. Å andra sidan kan det ju inte bli sämre än året som har gått. Året där de styrande partierna förlorade två budgetomröstningar, Bo Carlsson inte fick ansvarsfrihet för sin insats i NÄRF och Nunntorp inte blev köpt av kommunen.

nonoMed denna jul så har ju faktiskt halva mandatperioden gått. Jag vet inte hur stora vänersborgarnas förväntningar var på Marie Dahlin (S), Bo Carlsson (C) och Marika Isetorp (MP) när de inledde perioden, men jag tvivlar på att deras väljare är särskilt nöjda med vad de har åstadkommit.

Men det är klart, väljarna kanske är glada för att det är oppositionens förslag som har tagits. I varje fall de som har att göra med socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden, såväl anställda som ”kunder”, barn och elever. De har ju fått ganska många miljoner extra till verksamheten årjaja 2016 och 2017 jämfört med de styrandes förslag.

Kanske önskar sig vänersborgarna ett nytt styre?

vbg_kartan3Men jag ska kanske inte vara alltför orättvis. De styrande har i varje fall försökt så gott de har kunnat med att sätta Vänersborg på kartan… Och det har de väl i stort sett lyckats med. När Förvaltningsrätten i Göteborg avgjorde två överklaganden om hur dels Lars-Göran Ljunggren (S), som kommunfullmäktiges ordförande, och dels Mats Andersson (C), som ordförande i barn- och utbildningsnämnden, skötte sina uppdrag, gav rätten dem båda bakläxa. Ljunggren och Andersson följde inte Kommunallagen i sina sätt att sköta sammanträdena. Det blev åtminstone en regional nyhet av detta. När sedan Bo fornminne_carlsson2Carlsson (C) utförde sina arkeologiska utgrävningar av fornminnena på sina marker – med grävskopa, så kablades denna skövling ut över landet. Så mycket har inte skrivits om Vänersborg sedan arenan byggdes.

Naturligtvis så har våra politiker också rent personliga önskningar. fragetavlingÄven dessa har jag hittat i diariet. De var faktiskt sekretesstämplade, men med hjälp av kontakter fick jag tillgång till dem.

Och dessa önskningar tänkte jag presentera som en liten quiz så här i väntan på tomten. Det gäller att para ihop rätt namn med rätt önskning.

____

A. Bo Carlsson (C)                     ____ lärobok i demokrati

B. Marika Isetorp (MP)           ____ mål- och resultatstyrningens ABC

C. Lars-Göran Ljunggren (S)  ____ Kärvlings samlade bloggar

D. Mats Andersson (C)            ____ fler röster

E. Marie Dahlin (S)                  ____ lärobok i EG-rätt

F. Ingvar Håkansson (C)        ____ handbok i arkeologi

G. Gunnar Lidell (M)               ____ fler läsare

H. Jonathan Axelsson (M)      ____ ny gruppledare

I. Stefan Kärvling (V)             ____ ordförandeposten i kommunfullmäktige

J. Anders Wiklund (MP)        ____ ordförandeposten i kommunstyrelsen

K. Marie-Louise Bäckman (KD)  ____ selfiepinne

L. Lutz Rininsland (V)                 ____ Kommunallagen

M. Lena Eckerbom Wendel (M) ____ handbok i förolämpningar

Den var väl inte alltför svårt…? Det bör det inte vara, i varje fall inte om du läser mina bloggar hyfsat regelbundet…

Och om det fortfarande är tid kvar till tomten kommer, varför inte fördriva tiden med lite god julmusik? Tja, kanske inte så mycket julmusik egentligen, men i varje fall god musik – musik som har satt Vänersborgs kommun, och framför allt några av dess politiker, på kartan.jultomten

Jag önskar som vanligt alla mina trogna, och mindre trogna, läsare:

EN RIKTIGT GOD JUL!

Mörk dag

21 december, 2016 3 kommentarer

sol3Idag infaller vintersolståndet, det är årets kortaste dag. Den följde på årets längsta natt, midvinternatten, även om kölden inte var särskild hård. Och molnen låg, och ligger, tunga, så stjärnorna varken gnistrade eller glimmade. Det är väl nästan att det skulle passa bra med ett citat från ett helt annat sammanhang:

”djupet täcktes av mörker…”

darknessI Vänersborg är det mörkt. Kommunens belysning skingrar knappast mörkret på stadens gator och torg eller i många av kommunens ytterområden… Gatubelysningen är förvisso energisnål, och därigenom både miljövänligare och billigare, men den lyser inte upp omgivningen för invånarna. Jag tror att kommunen behöver tänka om. Jag tror att kommunen behöver tänka sig in i den otrygghet som många upplever utanför hemmets väggar.

kaos_itI kommunhuset är det också mörkt. Sessionssalen måste rivas och kommunhuset står inför omfattande renoveringar. Dessutom fungerar inte stora delar av kommuns telefoni och e-post just nu. Och det ställer naturligtvis till det för många tjänstemän som inte kan utföra sitt arbete som det är tänkt. Vilket i slutändan drabbar vänersborgarna. Anställda och kommuninvånare drabbas också av att många kompetenta chefer snart slutar sina anställningar. Det är ett stort problem. Vad det beror på vet jag inte, men ryktena går.

kindblom2Det är mörkt uppe på Blåsut också. Grannarna fick inte köpa skogsdungen vid Kindblomsvägen. Det verkar inte ens som om kommunen var intresserad av att höra deras bud. Grannarna fick bara ett besked om att det blir Salamandern ekonomisk förening, dvs Brunbergs Bygg AB, som återigen blir erbjudna att köpa marken. Det ska byggas hus på det lilla skogsområdet.

Så jag kan förstå att företagets VD i en annons betald av kommunen skrev:

kommunreklam3”Vänersborgs kommun har ett engagemang som gjort det möjligt att bygga ett hållbart företag.”

Särskilt förstår jag detta eftersom Brunbergs inte behöver erlägga någon handpenning i det nya köpeavtalet… Handpenningen i det förra avtalet var på 160.000 kr och den tillföll kommunen eftersom Brunbergs inte inkom med någon bygglovsansökan inom den stipulerade tiden…

Jag undrar om kommuninvånarna tycker att de styrande partierna Vänersborgs kommun bygger ett hållbart samhälle.

tystnadI Väne Ryr är det också mörkt. Det är inte bara det att kommunen vägrar att sköta om badplatsen när det blir ljust, de boende vid järnvägen får stå ut med bullret och gnisslet från godstågen på nätterna. Kommunen har inte ens besvärat sig med att svara de klagande.

ursand_resort_campingPå Ursand är det också mörkt. I varje fall för Bert Karlssons före­tag Ursand Resort & Camping. Företaget har visat intresse av att köpa Ursand av ­Vänersborgs kommun eller ingå ett tomträttsavtal. Ärendet återremitterades häromsistens av samhällsbyggnadsnämnden. Jag tror dock att detta kan ha varit en liten ljusning för Bert Karlsson. En omröstning i nämnden hade med all säkerhet lett till ett avslag.

nuntorpPå flera sätt kan man väl också tycka att det är mörkt även utanför Brålanda, i Nunntorp. I dagens Melleruds Nyheter säger Robert Svensson (C), tidigare kommunalråd i Mellerud och nu ordförande i Hushållningssällskapet Väst, att han tyckte att återremissen av Nunntorpsfrågan, i Vänersborgs kommunfullmäktige, var:

”det fegaste och fulaste trick man känner till.”

Det är nästan så att jag tror att Svensson inte har varit politiker tidigare…

När jag läser Svenssons motivering till sin åsikt, så måste jag nog säga att jag ställer mig mycket frågande till argumentationen.

hushallningssallskapetRobert Svensson menar att alla i fullmäktige borde veta att Dalslands Naturbruksutbildning AB, vars huvudägare är just Hushållningssällskapet Väst, tänkte bedriva utbildning på Nunntorp. Jo då, det visste hela kommunfullmäktige i Vänersborg, även oppositionen. Saken var ju bara den att Dalslands Naturbruksutbildning fick avslag på sin ansökan av Skolinspektionen och att Robert Svensson själv sa, när han träffade oppositionen, att loppet nu var kört. Det fanns ingen möjlighet för Dalslands Naturbruksutbildning att starta en skola efter det att överklagandetiden hade gått ut. Och det hade den gjort innan fullmäktige hade sitt sammanträde…

Robert Svensson framförde också kritik mot kommunledningens sätt att hantera ärendet, och där står han helt på oppositionens sida.

teacherDet ser mörkt ut även på lärarfronten. Många av kommunens pedagoger närmar sig pensionsåldern samtidigt som elevantalet ständigt ökar. Det måste anställas betydligt fler lärare både i Vänersborg och de flesta kommuner i vårt avlånga och mörka land – både i förskolan och grundskolan. Konkurrensen om de nyutbildade lärarna är hård, särskilt om de mest kompetenta. Och det är den också om de redan legitimerade lärarna. Våra grannkommuner erbjuder allt högre löner för att locka till sig Vänersborgs pedagoger…

ljusDet behövs onekligen mer ljus i det vänersborgska mörkret. Frågan är väl bara om de styrande partierna är kapabla att sprida detta ljus.

Jag tror inte det. Det är nog bara oppositionen, i varje fall delar av den, som kan ordna så att ljuset blir till.

Länsstyrelsen ger fiberförening rätt mot Vänersborgs kommun

19 december, 2016 Lämna en kommentar

bloggareSå där lite i skymundan så händer det saker i Vänersborg. Och antagligen många fler än någon enskild, bloggare eller journalist, politiker eller kommuninvånare, kan hålla reda på. Jag tänker på sådana där små ”detaljer” som inte betyder särskilt mycket i det stora hela, men som kan betyda en hel del för den eller de som det angår.

fiberI Vänersborgs Fiberstrategi står det:

”Fiberstrategi 2.0 beskriver hur Vänersborgs kommun på bästa sätt bör agera för att öka aktiviteten runt bredbandsutbyggnad i kommunen.”

Regeringen har ju som bekant satt upp visionen att 90% av Sveriges invånare ska ha tillgång till 100 Mbit/s år 2020. En vision som för övrigt den sittande regeringen vill ”skärpa”.

kommunfullmaktige2016Fiberstrategin antogs av Vänersborgs kommunfullmäktige den 17 juni 2015. I strategin står det vidare:

”Hela modellen … bygger på att grupper av intresserade individer går ihop och försöker lösa problemen själva. I den processen kan kommunen vara behjälplig på många olika sätt.”

vaneryrI Väne Ryr finns det en fiberförening som arbetar på att ge hushållen i området fiber. Föreningen har väl inte så där jättepositiva erfarenheter av kommunens sätt att vara behjälplig i fiberfrågan…

Det har gått så långt att Väne Ryr Fiber Ekonomisk Förening har överklagat två av byggnadsnämndens avgiftsbeslut. (Det var delegeringsbeslut, dvs besluten fattades av förvaltningen.)

lansstyrelsen-vastra-gotalandNär jag läser i domarna från Länsstyrelsen i Västra Götalands län ser det inte heller ut som att Fiberföreningen har haft det helt lätt i de tidigare kontakterna med kommunen.

Fiberföreningen ville dra fiber i Väne Ryr och då behövdes det teknikbodar för att kunna terminera föreningens optiska nät. Föreningen menade att det inte behövdes bygglov i det ena fallet eftersom teknikboden stod på en jordbruksfastighet och skulle då ses som en komplementbyggnad där inget bygglov krävdes.

Det höll inte byggnadsförvaltningen med om, utan hävdade att det visst krävdes bygglov. Förvaltningen gör det inte alltid så enkelt för sina invånare… Trots den antagna Fiberstrategin. Medlemmarna i föreningen fick därför sätta sig och knåpa ihop två ansökningar om bygglov. Det tog sin tid kan man väl lugnt säga…

bygglovMen till slut beviljades byggloven.

Efter att Väne Ryr Fiber Ekonomisk Förening hade granskat byggloven upptäckte föreningen att:

”Byggnadsförvaltningen har debiterat bygglovsavgiften för en nätstation.”

Det blev för medlemmarna i Väne Ryr Fiber Ekonomisk Förening att återigen sätta sig och knåpa ihop några skrivelser. Och det tog återigen sin tid kan man väl lugnt säga. Denna gång slutade föreningens kontakter med Byggnadsförvaltningen i två överklaganden till Länsstyrelsen. De handlade om besluten angående taxornas storlek.

Länsstyrelsen skriver:

”Oavsett om teknikboden omfattas av bygglovsplikt eller inte, har föreningen ansökt om bygglov.”

teknikbod2Det känns lite som att Länsstyrelsen är tveksam till att det överhuvudtaget behövdes bygglov… (Enligt signaler som jag har fått så är detta också Boverkets uppfattning, att det inte behövs bygglov, men det har jag inte fått bekräftat.) Länsstyrelsen skriver också i den ena domen:

”I vilken utsträckning teknikboden är att anse som en sådan mycket enkel byggnad bör nämnden ta ställning till som första instans.”

Men nu var det inte frågan om det behövdes bygglov som överklagades, utan beslutet om avgifterna.

Länsstyrelsen fortsätter:

”Nämnden har därmed rätt att ta ut avgift, om det finns stöd i taxan.”

Sedan skriver Länsstyrelsen att Byggnadsnämnden har tagit ut avgifter som om teknikbodarna är nät-/transformatorstationer. Och efter att ha diskuterat begreppen skriver Länsstyrelsen:domare

”Därmed har nämnden inte haft rätt att ta ut avgift för bygglovet för teknikboden såsom nätstation.”

Och så avslutar Länsstyrelsen de båda överklagandena med:

”Mot bakgrund av ovanstående ska det överklagade avgiftsbeslutet upphävas och ärendet återlämnas till nämnden för ny handläggning.”

Det betyder på vanlig svenska att Länsstyrelsen upphäver Byggnadsnämndens beslut. Väne Ryr Fiber Ekonomisk Förening fick rätt i båda sina överklaganden.

Som jag förstår det, som amatör på byggjuridik, så kan det vara så att byggnadsförvaltningen först felaktigt krävde att Fiberföreningen skulle söka bygglov och sedan tog ut en felaktigt avgift för samma bygglov – ett bygglov som alltså antagligen inte behövdes överhuvudtaget och som därmed inte heller skulle kosta något…

tolkaNaturligtvis kan lagar och regler ibland tolkas på olika sätt. Och ibland kan det bli fel i tolkningen. Men det blir naturligtvis tråkigt när byggnadsförvaltningen tolkar reglerna så snävt, och i detta fall rent felaktigt, att vanliga yrkesarbetande barnfamiljer får en massa bekymmer och tvingas att ta sin fritid i anspråk för att författa bygglovsansökningar och överklaganden. I stället för att byggnadsförvaltningen tolkar reglerna på ett för invånarna mer tillmötesgående och positivt sätt.

I Fiberstrategin står det:

”Vänersborgs kommun ska av tjänsteleverantörer och nätbyggare uppfattas som en möjliggörare, inte som ett hinder för utbyggnad.”

Det kanske krävs ett omtag i kommunen för att omsätta denna mening i praktiken. Det ska väl inte behöva vara så att Länsstyrelsen ska behöva tillrättavisa kommunen?

Jag vill avsluta med ytterligare en aspekt av en sådan här process mellan Byggnadsförvaltningen och kommuninvånare, en ganska allvarlig sådan. Nu menar jag inte att det är tillämpligt i detta fall. Inte på något sätt. (Eller snarare, inte vad jag tror i varje fall – jag är ju fortfarande ”juridikamatör”.)boverket_logga

På Boverkets hemsida står följande (se här):

”Byggnadsnämndens politiker och tjänstemän omfattas av regler om tjänstefel. Reglerna innebär ett straffrättsligt ansvar att på ett riktigt sätt följa de lagar och regler som gäller. Reglerna om tjänstefel finns i Brottsbalken.
Reglerna om tjänstefel har som syfte att skydda medborgarna mot fel vid utövandet av den offentliga makten. Reglerna ställer krav på noggrannhet och omsorg vid myndighetsutövning hos de tjänstemän och politiker i byggnadsnämnden som handlägger frågor som kan ha betydelse för enskilda.”

arresteraCitatet visar på hur viktigt staten tycker att det är att en byggnadsnämnd och en byggnadsförvaltningen följer de lagar och regler som finns gentemot kommuninvånarna.

Även i sådana där små ”detaljer” som inte betyder särskilt mycket i det stora hela, men som kan betyda en hel del för den eller de som det angår…

Sanden – en kort komplettering

18 december, 2016 Lämna en kommentar

Den 5 december skrev jag om Sanden. (Se ”Ta inte vatten över huvudet på Sanden”.) Där visade jag följande karta över kommunalt ägd mark på Sandenområdet (det rödrandiga området):

Sanden_komm_mark

Kartan visar att den största delen av fastigheterna och marken på södra Sanden, förutom hamnen och gatorna, är i privat ägo.

Men jag skrev också att Vänersborgsbostäder och Fastighets AB Vänersborg (FABV) troligtvis också ägde fastigheter på Sanden. Och så var det. Vänersborgsbostäder äger Fregatten 20 och FABV äger Briggen 8 (se ljusblå områden nedan):

Sanden_komm_mark2

Det är dock bara att konstatera att den största delen av marken på södra Sanden fortfarande är privat. Och då blir det naturligtvis svårt att se hur de styrande partiernas planer på bostäder kommer att kunna gå i lås. Och det oavsett om kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) hotar med detaljplaner, piska eller något annat.

ttelaI TTELA den 7 december (se ”Flytta eller stanna?”) kunde vi läsa om hur några företagare ställde sig till kommunens planer. Någon var positiv till att sälja sin mark:

”Är det någon som vill exploatera och som kommer med ett bra erbjudande kan vi tänka oss att sälja.”

Bra erbjudande handlar nog om en hel del pengar. Tror jag… Dessutom var detta företag tydligen relativt ”lättflyttat”.

sanden_flyg

En annan företagare, som intervjuades i TTELA, hade en större fabrik på området. Han var inte alls intresserad av en flytt:

”Vi lägger oss inte i exploateringen runt om på Sanden och vi kommer att vara kvar.”

Och när det gällde kommunens planer på att fastighetsägarna på Sanden skulle betala kostnaderna för översvämningsskydd på 150 miljoner kronor, sa samme företagare, och fastighetsägare:

”Det kommer att kosta en hel del pengar och kommunen vill ju att fastighetsägarna ska stå för det. Men vi kommer inte att betala något för det.”

Om man ska vara realist, och inte en obotlig visionär och optimist, så får man nog räkna med att de många hindren på Sanden kommer att ta många år att komma över… Om det går att komma över dem överhuvudtaget.

.

Läs gärna mina tidigare bloggar om Sanden:

Kategorier:Sanden

KF i onsdags (14/12)

17 december, 2016 Lämna en kommentar

Kommunfullmäktige i onsdags var inte riktigt bara Nunntorp. Även om Nunntorp upptog det mesta av tiden.

Sammanträdet började med att årets kulturstipendium delades ut. Pristagaren, den frändeforsbördige konstnären och målaren David Claesson, var emellertid inte på plats. Priset mottogs istället av en släkting till David Claesson.

Närvarande PeterJohansson2016var däremot mottagaren av kulturpriset. Det var ingen mindre än Peter Johansson som förärades priset. Johansson fick det bland annat som ett erkännande för sitt mångåriga arbete med att sprida kunskap om kommunens historia.

Det var ett mycket välförtjänt pris. Peter Johansson besitter en gedigen kunskap och har en stor förmåga att trollbinda sin publik när han förmedlar den. Något som han också gav exempel på i sitt tacktal.

kumlienskolanOch sedan var det dags för barn- och utbildningsnämnden att dela ut årets pedagogiska pris.

Två olika arbetslag delade på priset – ett arbetslag från Tenggrenstorps förskola och det andra från Kumlienskolan.

Camilla Husberg från Kumlienskolan mottog priset som representant för arbetslaget. Och hennes tacktal glömmer man inte heller i första taget…tenggrenstorpsfsk

Anna Hermansson och Annika Johansson mottog priset för Tenggrenstorps förskolas räkning.

Det finns många hårt arbetande, engagerade och oerhört duktiga pedagoger i Vänersborg, som visar prov på en fantastisk kreativ och lustfylld pedagogik. All heder åt pristagarna.

Prisceremonierna följdes av att kommunen bjöd pristagarna och ledamöterna av kommunfullmäktige på en enkel förtäring. Jag vet inte om detta berodde på att Lutz Rininsland (V) var ordförande för sammanträdet denna kväll. Eller om även den ordinarie ordföranden Lars-Göran Ljunggren (S) hade bjudit deltagarna på detta. (Fast det vet jag att han hade gjort…)

Det var hur som helst ett mycket trevlig inslag.

bocarlsson4Ärendet om återkallandet av Bo Carlssons (C) uppdrag som en av Vänersborgs representanter i direktionen för NÄRF (Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund) togs inte upp denna kväll. (Se TTELA.) Det var ju som bekant Gunnar Lidell (M) som hade lagt detta yrkande, eftersom Carlsson har vägrat att avgå trots att han inte beviljades ansvarsfrihet av Vänersborgs fullmäktige. (Se ”Lidell vill entlediga Bo C från NÄRF!”.)

Lidell hade helt enkelt lämnat in sitt yrkande för sent. Det kommer följaktligen inte att behandlas förrän nästa år… Fast det är förvisso inte särskilt långt dit.Jultomte

Bo Carlsson har en hel mängd frågor att begrunda över julhelgen… Det är inte bara yrkandet om återkallandet av uppdraget i NÄRF, Carlsson lär också behöva fundera på varför han som en av de ledande representanterna för den styrande minoriteten inte får igenom ett enda större beslut i fullmäktige…

Eller hur han ska handskas med det eventuella åtal som kan följa på den skövling av fornminnen på sin mark som han är ansvarig för… (Se ”Man upphör aldrig att förvånas över centerpartister…”.)

fornminne_carlsson

Jag tror inte att Bo Carlsson kommer att få en särskilt trevlig jul… Även om han får ett mycket helhjärtat stöd av sin ”regeringskollega” Marie Dahlin (S), som från talarstolen tyckte att alltihop liknade:

marie”en personlig vendetta.”

Kanske Marie Dahlin (S) också skulle ta sig en funderare över julhelgen på Bo Carlssons lämplighet som ”regeringspartner”… Och kanske om hon överhuvudtaget ska sitta kvar som kommunstyrelsens ordförande resten av mandatperioden…

isetorpkfOch varför inte? Kanske skulle även den tredje medlemmen i det styrande triumviratet också ta sig en funderare… Jag tänker på Marika Isetorp (MP) som i stort sett är osynlig i politikens Vänersborg. Förutom på alla bilder från olika arrangemang. I onsdags tyckte Isetorp att det var oppositionens fel att allt går snett för de styrande partierna:

”Stefan i Vänsterpartiet skyller på kommunledningens passivitet i stället för att ta ansvar själv…”

Jag tror inte att Marika Isetorp riktigt förstår vad det innebär att styra en kommun…

nuntorpNunntorpsdebatten fortsätter i de sociala medierna, även om den har ”tunnat ut” betänkligt. Några diskuterar om att regionen borde utsträcka sin tidsgräns innan den går ut med försäljning på den öppna marknaden. Det visar nog, anser jag, att dessa inte tycker att en fortsatt naturbruksskola är det viktigaste med Nunntorp. Ingen aktör med intresse av att starta en skola skulle under nuvarande omständigheter hinna lämna in en ansökan till Skolinspektionen före den 31 januari 2017. Och det skulle innebära att en skola inte kan komma igång förrän tidigast höstterminen 2019. (Om ens då, när det redan finns 5 naturbruksskolor i regionen.) Kommunen skulle stå med tomma lokaler i 2,5 år och förlora hyresintäkter på 25 miljoner. (Visst skulle dock några miljoner kunna komma in på utarrendering av mark och skog.)

Vad som är de viktigaste argumenten för dem som fortfarande vill att kommunen köper Nunntorp vet jag inte.

ttelaTill sist noterar jag att TTELA:s journalist Niklas Johansson, som lyssnade på hela debatten i fullmäktige, sakligt och objektivt konstaterar i fredagens TTELA (se här):

”Nej-sidans argument var genomgående av praktisk natur (realistiska) medan andra sidan talade om vad man ville åstadkomma (önskedrömmar).”

Och:

”Men till saken hör att flera oppositionspolitiker under kvällen, med Lena Eckerbom Wendel (M) och Stefan Kärvling (V) i spetsen, ställde fullt relevanta frågor kring affären utan att få några riktiga svar.”

Det väntar förvisso återigen ett spännande politiskt år.

Vad sa Vänsterpartiet om Nunntorp?

16 december, 2016 Lämna en kommentar

karvling_talarstol3Igår redogjorde jag för kommunfullmäktiges behandling av ärendet Nunntorp (se ”Ärendet Nunntorp”). När det gällde faktabitarna hänvisades i huvudsak till mina gamla bloggar. Några har faktiskt undrat vad detta var för faktabitar och vad som egentligen framfördes av Vänsterpartiet och mig. Därför tänkte jag helt enkelt publicera mitt manuskript från onsdagskvällen. Naturligtvis läser man inte helt innantill när man står på podiet framför alla ledamöter och åhörare, vilket gör att det jag faktiskt sa kan skilja sig från detta manuskript. Jag hade också en del ”oförberedda” repliker. Dessa finns inte med.

Jag kan också säga att flera i den borgerliga oppositionen framhöll vikten av att kommunen måste hushålla med sina pengar och prioritera sina investeringar. De framhöll att kommunen står inför stora investeringar på t ex förskole- och grundskoleområdet, men också på andra områden (jfr kommunhuset och sessionssalen). De menade att kommunen måste satsa på kärnverksamheterna i första hand. Något som jag för övrigt håller med om.

kioskDet är ett långt manuskript som följer. Jag förstår att det inte blir någon ”kioskvältare”… Men kanske kan man se denna blogg som en extra gratisbilaga. Typ.

För att underlätta läsningen så är det uppdelat i avsnitt med olika rubriker. Om man inte orkar läsa allt, så kan man kanske läsa det eller de avsnitt som man är intresserad av. (Vissa centerpartistiska ersättare rekommenderas emellertid att läsa allt…)

====

Inledning

Många hoppas på att det ska bli som förr med Nunntorps naturbruksskola. Och det har jag full förståelse för. Och jag beklagar djupt att jag inte kan hålla med och säga att det blir så. Som jag ser det har kommunledningen omöjliggjort detta genom sitt passiva och viljelösa och initiativfattiga sätt att driva frågan. Och det beklagar jag.

Som politiker har också vi ett ansvar för att använda skattebetalarnas pengar med förnuft. Vi måste fatta beslut utifrån fakta och kunskap. Och jag är inte säker på att detta håller på att ske i Vänersborg. Det känns som att det just nu är mest önskedrömmar och fromma förhoppningar som är ledstjärnan i kommunledningens politik.

 

Bakgrund – Regionen

Den 22 september 2015 fattade Västra Götalandsregionens fullmäktige beslutet att lägga ner Nunntorp. Den borgerliga majoriteten bestående av centerpartister (inklusive Bo Carlsson), moderater, liberaler, kristdemokrater och miljöpartister röstade för att tre naturbruksskolor skulle läggas ner.

Regionen driver som bekant sex skolor i Västra Götaland. Det styrande borgerliga blocket (inklusive miljöpartiet) beslutade alltså att lägga ner tre av dessa skolor – och behålla tre. Socialdemokraterna var för övrigt beredda att lägga ner fyra skolor och bara behålla två. Vilka fyra skolor socialdemokraterna ville lägga ner framgick inte av yrkandet i regionfullmäktige, antagligen av taktiska skäl…

Vänsterpartiet tog tidigt ställning för Nunntorp. Vid regionfullmäktiges möte yrkade Vänsterpartiet bland annat:

”Fastställa Regionutvecklingsnämndens uppdrag att beställa gymnasieutbildning inom naturbruk för ungdomar vid fyra skolor fr o m höstterminen 2017. Samtliga naturbruksskolor utvecklar egna profiler, men med följande inriktningar: … Nunntorp med inriktning lantbruk. Samtliga skolor ska även erbjuda särskola. … Det bör utredas hur samtliga skolor kan utveckla sin vuxenutbildning i dialog med berörda parter.”

Vänsterpartiet i regionen ville alltså behålla Nunntorp som naturbruksskola. Men våra representanter i regionfullmäktige fick inte gehör, förslaget röstades ner.

Och vilka de andra politikerna var som röstade för att avveckla Nunntorp behöver vi kanske inte räkna upp här, det framgår av omröstningslistan. Men Bo Carlsson var en av 76 ledamöter som röstade ja till regionstyrelsens förslag.

Faktiskt redan dagen efter regionbeslutet, när regionens naturbruksstyrelse avhandlade Nunntorps vara eller inte vara, så beslutade socialdemokraterna och den miljöpartistiske ordföranden (som i regionen alltså tillhör det borgerliga styret) att intagningen av elever till Nunntorp skulle stoppas redan hösten 2016. De borgerliga ledamöterna avstod för övrigt från att delta i det beslutet.

 

Bakgrund Vänersborg

Ingen i den samlade oppositionen har blivit riktigt klok på varför kommunledningen i Vänersborg inte har gjort mer för att driva ärendet om ett köp av Nunntorp.

På Strömmaskolan i Sätila, som också var en av de naturbruksskolor som regionen lade ner tillsammans med Nunntorp, träffades regionen och Hushållningssällskapet i Sjuhärad redan i oktober förra året och diskuterade ett övertagande. Hushållningssällskapet Sjuhärad har nu köpt upp Strömmaskolan och har fått ok från Skolinspektionen att starta upp en friskola.

Dingle Naturbruksgymnasium var den andra av de naturbruksskolor som regionen lade ner. Även här var det förhållandevis snabba ryck. Den 30 juni beslutade Munkedals kommunfullmäktige att förvärva fastigheten i Dingle. Dingleskolans Elevförbund har fått ja av Skolinspektionen för att starta en friskola där.

Jag vill med ovanstående exempel från Dingle och Strömma visa att det var ett helt annat tempo än det var i Vänersborg. I Vänersborg hände det nämligen ingenting…

Och detta trots att Marie Dahlin redan i februari inför en stor publik på 130 personer sa (Melleruds Nyheter 11 feb):

”Fastighets AB har hand om ärendet och vi ska diskutera frågan i mars. Sedan ska frågan upp i kommunfullmäktige i april, maj.”

Det var inte förrän den 21 mars som ordförande i Fastighets AB Vänersborg (FABV), Marie Dahlin, avgav en avsiktsförklaring om att förvärva Nunntorp. Men det innebar egentligen inget konkret. Sedan dröjde det till den 10 maj. Då beslutade FABV:s styrelse att:

”Fastighets AB Vänersborg (FABV) ger Vd:n i uppdrag att se till att erforderliga handlingar upprättas utifrån ett juridiskt och finansiellt perspektiv samt att erforderliga handlingar avseende fastighetsförvärv av Nunntorp 1:14 tas fram för beslut i kommunfullmäktige.”

Sent vaknade ”syndarna”, skulle man kanske kunna säga, men fortfarande var det inget konkret som hände. Det var en utredning som skulle göras, en utredning som borde ha startat i och med regionens nedläggningsbeslut…

Till och med regionen reagerade på den exceptionella bristen på handlingskraft från Vänersborgs sida. I en information till Naturbruksstyrelsen den 5 oktober i år skrev en av regionens tjänstemän:

”Fortfarande osäkert hur försäljningsprocessen går. Kommunen har inte återkommit till Bengt kring ett ev köp varför processen för tillfället är avstannad.”

Utredningen, som FABV beslutade om den 10 maj, presenterades inte för kommunstyrelsen förrän den 17 oktober 2016… 13 månader efter regionfullmäktiges beslut. Och med utredningen restes egentligen fler frågetecken än de som besvarades…

Vänsterpartiet har varit öppna för att diskutera ett förvärv av Nunntorp. Men det underlag som lämnades inför kommunstyrelsesammanträdet reste alldeles för många frågor. Det gick inte att utläsa ur underlaget att det var lagligt eller ekonomiskt möjligt att Vänersborgs kommun (genom FABV) skulle kunna förvärva Nunntorp. Dessutom fattades det en hel del faktauppgifter.

De styrande partierna och Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C) har visat en stor oförmåga och ovilja att driva ärendet. Om kommunledningen hade agerat i tid kunde flera av problemen ha lösts.

 

Köpeavtalet

Redan den första förutsättningen beslutsförslaget, ”köpesumman ska uppgå till högst 38 Mkr”, är tveksam. I denna summa ingår nämligen inte vissa lagstadgade avgifter. Det tillkommer direkt ytterligare ca 1,6 miljoner kronor. Och då blir det mer än 38 miljoner…

Sedan är det väl tämligen naivt att tro att kommunens, genom Fastighets AB Vänersborg (FABV), kostnader stannar där. Vänersborgs kommun ska själv stå för kostnaderna för alla dolda fel, något som kan öka kostnaderna med ytterligare ett antal miljoner. Det vet alla som har haft med fastighetsaffärer att göra. Dessutom behöver fastigheterna handikappanpassas, med t ex hiss, och nya IT-investeringar behövs. Det kommer att öka kommunens kostnader för Nunntorp tämligen omgående.

Ytterligare en sak kan möjligtvis tillkomma, nämligen lösöre och inventarier.

FABV beslutade nämligen den 10 maj att också köpa lösöret:

”… köpa fastigheten (inklusive lösöre)”

Lösöret ingår inte i summan 38 milj kr. Det handlar om maskiner, fordon, verktyg, bänkar och en hel massa andra saker. Det är mycket lösöre som behövs i alla de fastigheter som utgör Nunntorp. Och vill man ha djur, t ex grisar och kor, så får kommunen införskaffa det också…

Eller är det tänkt att den som FABV ska hyra ut Nunntorp till ska köpa in detta? Tänkte t ex Dalslands Naturbruksutbildning det? Nej.

I ansökan till Skolinspektionen skriver Dalslands Naturbruksutbildning:

”Lokalerna hyrs utrustade för skolverksamhet/inackordering (Vänersborgs fastighetsbolag (helägt av Vänersborgs kommun) förvärvar fastighet och inventarier i nu befintlig skolverksamhet).”

Dalslands Naturbruksutbildning hade i sina kalkyler räknat med att kommunen (FABV) också köper in lösöre och inventarier.

Vad lösöret, dvs fordon, maskiner och kor etc, är värderat till är för övrigt fortfarande sekretessbelagt av regionen.

Kommunen är hur som helst redan långt över 38 miljoner i köpesumma…

 

Hyran

Kommunen behöver, enligt det underlag som vi har på bordet, årliga hyresintäkter på ungefär 10 miljoner kronor för att det ska gå runt, och då är ändå inte alla kostnader inräknade. Inte ens Dalslands Naturbruksgymnasium hade tänkt betala ens hälften av denna summa på 10 milj kr om de hade fått tillstånd att starta en skola på Nunntorp.

Och i nu-läget finns inga hyresgäster. Det blir kommunen som i så fall får betala för tomma lokaler.

Visst kan kommunen få in ett antal miljoner i arrende för åkermark, intäkter från skogen, eventuell uthyrning av bostäder och restaurang eller något annat från andra aktörer, men enligt de flestas bedömning så kommer dessa intäkter att ligga långt ifrån de 10 miljonerna som skulle behövas för kommunen.

 

Utbildning

Den andra förutsättningen i beslutsförslaget, ”syftet med köpet är … att bedriva utbildning/naturbruksgymnasium och särskolegymnasium samt vuxenutbildning i gröna näringar”, blir jag ärligt talat inte riktigt klok på. Vem ska bedriva utbildning på Nunntorp?

Dalslands Naturbruksutbildning AB, med Hushållningssällskapet som huvudägare, har klart och tydligt sagt att tåget har gått. Skolinspektionen har ju dessutom avslagit ansökan om att få starta naturbruksskola på Nunntorp och överklagandetiden har också gått ut.

Visst kan en ny ansökan lämnas in, men då kan en skola – med bara elever i åk 1 – inte starta förrän absolut tidigast hösten 2018. Det blir minst sagt svårt… Och det blir det oavsett vilket företag som tänker starta en utbildning.

Det är ju också så att en ny ansökan till Skolinspektionen för att starta en ny utbildning hösten 2018 måste vara inlämnad senast den 31 januari 2017, om en och en halv månad. Om inte det hinns med så kan en utbildning starta tidigast hösten 2019.

Och då riskerar kommunen att stå med tomma lokaler i 2,5 år. Och förlora 25 miljoner kr i missade hyresintäkter…

Kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) skrev i oktober 2015 ett brev adresserat till Regionfullmäktige, Regionstyrelsen och Naturbruksstyrelsen, alla på en gång. Dahlin skrev bland annat:

”För att ge en ny huvudman möjlighet att ta över ägarskap och led­ning av skolan är det av största vikt att intagningsstoppet för naturbruksskolan Nuntorp hävs. En första förutsättning för ett övertagande är att det faktiskt finns en fungerande verksamhet att ta över och driva. Vänersborgs kommun vädjar därför att beslutet om intagningsstopp till naturbruksskolan Nuntorp omedelbart upphävs.”

Beslutet upphävdes inte.

Men Marie Dahlin ”upphävde” sin tidigare uppfattning… Det är tydligen inte längre en förutsättning för ett övertagande att det faktiskt finns en fungerande verksamhet att ta över och driva.

Nu är det väl inte bara jag som ser att det i förslaget står:

”Syftet med köpet är främst … att bedriva utbildning”

”Främst”…?

Det är som jag ser det en tydlig gardering. Det visar att de som har lagt förslaget inte är särskilt säkra på att det finns någon som vill starta utbildning. Och hur skulle de kunna vara det, det finns ju ingen som har anmält intresse av att bedriva utbildning förutom Dalslands Naturbruksutbildning AB.

Formuleringen ”… främst …” får mig att undra hur sverigedemokraterna resonerar. Ser inte sverigedemokraterna att chanserna att någon vill bedriva utbildning med all sannolikhet är försvinnande små? Sverigedemokraterna var nämligen oerhört tydliga i sitt ursprungliga yrkande med att förutsättningen för ett köp av Nunntorp för deras del var just att bedriva utbildning.

Är sverigedemokraterna på väg att bli lurade av de rutinerade politikerna i socialdemokraterna och centerpartiet?

Vi ska också komma ihåg att regionen lade ner skolorna bland annat för att elevantalet minskade. Regionen såg ingen möjlighet att bedriva naturbruksutbildning på sex skolor i regionen. Nu blir Dingle och Strömma friskolor. Och regionen har kvar tre. Det betyder att fem av de ursprungliga sex driver naturbruksutbildning.

Det får mig att undra, var ska ett ev naturbruksgymnasium på Nunntorp få elever ifrån?

 

Fastighets AB Vänersborg (FABV)

I FABV:s ägardirektiv definieras bolagets ekonomiska mål:

”Uthyrning av bolagets fastigheter ska ske på marknadsmässiga villkor. Bolaget ska arbeta utifrån en avkastningsnivå på 4 procent av eget kapital.”

FABV måste gå med vinst. Och hur ska det gå till om FABV förvärvar Nunntorp?

I ägardirektivet:

”Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Vänersborgs kommun möjlighet att ta ställning till beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt, innan bolaget fattar beslut i frågan.”

I ägardirektivet står det uttryckligen, innan bolaget fattar beslut. Som jag ser det så måste, om nu kommunfullmäktige idag säger ja till kommunstyrelsen förslag, FABV fatta ett nytt beslut i frågan.

 

Juridik

Det finns en hel del juridiska funderingar i underlaget på ett kommunalt köp av Nunntorp.

Jag ska ta upp några.

Överhuvudtaget, som det står i underlaget, är befogenheten att tillgodose enskilda företags lokalbehov starkt begränsad. Det måste finnas särskilda skäl om detta är möjligt. För grundsatsen i Kommunallagen är:

”att kommunala åtgärder, som huvudregel, ska ha en allmän inriktning [och den inriktningen] har ansetts överträdd när det är fråga om att uppföra industribyggnad för huvudsakligen ett enda företag”

Det står vidare i underlaget:

”Både KL (Kommunallagen; min anm) och BfL (lagen om vissa kommunala befogenheter; min anm) ger … klart besked om att individuellt anpas­sad lokalhållning åt enstaka företag faller utanför kommunens ordinära kompetens och att kommunala kapitaltillskott till näringslivet inte får ske på detta sätt.”

Ett kommunalt köp av Nunntorp för att sedan hyra ut fastigheten till ett aktiebolag för att bedriva friskola skulle således kunna vara ett brott mot Kommunallagen.

Dalslands Naturbruksgymnasium AB skriver i sin ansökan till Skolinspektionen för att få starta en skola:

”Dalslands Naturbruksgymnasium AB kommer att hyra undervisningslokaler av Vänersborgs Fastighets AB helägt av Vänersborgs kommun.”

I ansökan står det också:

”Lokalerna hyrs utrustade för skolverksamhet/inackordering (Vänersborgs fastighetsbolag (helägt av Vänersborgs kommun) förvärvar fastighet och inventarier i nu befintlig skolverksamhet).”

I det juridiska avsnittet i underlaget står det att kommunen inte enligt lagen får tillhandahålla ”specialanpassade lokaler”:

”I författningskommentaren … nämns att avsikten med befogenhetslagen inte är att det ska vara fråga om specialanpassade lokaler.”

Och som det ser ut nu är lokalerna på Nunntorp synnerligen ”specialanpassade” för undervisning.

Vi har EU också.

Marie Dahlin sa från talarstolen i fullmäktige den 22 juni:

”Jag höll på att säga att det är värre än så. Man måste till och med tala om för EU nu, om fullmäktige ska hjälpa till och göra en sån affär. Så jag är inte rädd för kommunfullmäktige i Vänersborg utan det är väl mer vad EU har talat om för oss att vi har gjort fel förut.”

Visst säger Marie Dahlin egentligen att hon också befarar vad EU ska säga om en eventuell fastighetsaffär.

I underlaget:

”EG-rättens statsstödsregler innebär att alla företag som utgångspunkt ska drivas utan stöd från det allmänna. … Exempel på statsstöd är upplåtande av byggnader gratis eller till ett pris som understigande rådande marknadsmässiga priser.”

Jag vet inte om kommunledningen och sverigedemokraterna kör i en optimistisk anda och hoppas att allt ordnar sig. Och visst, det kan det kanske göra. Men det är en chansning, trots att Vänersborg och Fastighets AB Vänersborg har varit föremål för EU:s granskning förr… Och då gick det inte så bra… Den minnesgoda kommer säkert ihåg att EU konstaterade ett olagligt kommunalt stöd till ett privat företag i samband med Toppskandalen för några år sedan. Vänersborgs kommuns agerande var oförenligt med EU:s inre marknad…

 

Avslutning

Om kommunledningen hade agerat i tid kunde flera av problemen ha lösts. Men kommunledningen har schabblat, tvekat, fördröjt, slarvat, underskattat och brustit i handlingskraft. Som ärendet Nunntorp har skötts av den styrande minoriteten så har tåget redan gått.

Däremot kan ju andra intressenter bli desto gladare om inte kommunen köper Nunntorp. Och andra intressenter lär ju inte saknas, i varje fall inte av debattinlägg, insändare, inlägg på sociala medier att döma. Om inte kommunen (FABV) köper Nunntorp så kommer Västra Götalandsregionen nämligen istället att påbörja en försäljning av fastigheten på den öppna marknaden.

Så kanske blir slutet ändå gott när det gäller affären Nunntorp. Även om kommunen genom FABV inte köper fastigheten.

Och som jag sa inledningsvis. Många hoppas på att det ska bli som förr med Nunntorps naturbruksskola. Och det har jag fortfarande full förståelse för. Och jag hade, som jag sade inledningsvis, önskat att jag kunde stå här och ge beskedet att det nu ska bli en naturbruksskola. Men jag kan inte det. Som jag ser det har kommunledningen genom sitt passiva sätt att driva frågan omöjliggjort detta. Och det beklagar jag djupt.

Men vi måste komma ihåg. Vi politiker har ett stort ansvar att använda skattebetalarnas pengar med klokskap och förnuft. Vi måste fatta beslut utifrån fakta och kunskap. Men just nu känns det som att det är mest önskedrömmar och fromma förhoppningar som är ledstjärnan i kommunledningens och sverigedemokraternas politik.

Och så får det inte vara.

Därför yrkar jag avslag på kommunstyrelsens förslag.

Ärendet Nunntorp

15 december, 2016 5 kommentarer

kommunfullmaktige2016Igår hade kommunfullmäktige en maratondiskussion om Nunntorp. Skulle fullmäktige godkänna att Fastighets AB Vänersborg (ett kommunalt aktiebolag) förvärvade (köpte) Nunntorp, eller inte? Fullmäktiges svar blev – inget av det. Hela ärendet återremitterades nämligen.

Vid återremittering av ett ärende gäller inte majoritetsbeslut. Det räcker med att 1/3 av ledamöterna röstar för en återremiss för att ärendet ska gå tillbaka för ytterligare utredning. Och eftersom det finns 51 ledamöter i Vänersborgs kommunfullmäktige så krävs det ”bara” 17 ledamöter för en återremiss. Och tillsammans har moderaterna, liberalerna, kristdemokraterna och Vänsterpartiet 21 ledamöter.

Det betyder att ett köp av Nunntorp varken besvarades med ja eller nej. Frågan ska nu utredas vidare och komma tillbaka till fullmäktige.nono

I praktiken är återremissen ett nej till ett kommunalt köp av Nunntorp, eftersom Västra Götalandsregionen, som äger Nunntorp, ville ha besked idag, eller i varje fall innan jul, från Vänersborgs kommun. Och nu får inte regionen det. Regionen kommer efter årsskiftet därför att gå ut på den öppna marknaden för att sälja Nunntorp. (Om inget ändras i planerna.)

bocarlsson4Ärendet Nunntorp började med att Bo Carlsson (C) begärde ordet. Han förklarade sig jävig.

Carlssons jävsförklaring var en stor överraskning för de flesta ledamöter, i varje fall i oppositionen. Bo Carlsson hade ju deltagit i hela processen, både som styrelseledamot i FABV (=Fastighets AB Vänersborg) och som politiker i kommunstyrelsen. Varför han helt plötsligt, just idag, blev jävig svarade han inte på. Däremot började Carlsson argumentera för sin ståndpunkt i frågan. Fast han var jävig… Det slutade med att ordförande för kvällen, Lutz Rininsland, fick avbryta Carlsson.

forvaltningsrattenJag tror att Carlsson var rädd för att beslutet skulle överklagas utifrån hans jäv. Och då tog han ”det säkra före det osäkra”. Fast jag tror att det egentligen var för sent. Om ett beslut hade fattats av fullmäktige igår, så tror jag ändå att det kunde ha överklagats. Carlsson har ju deltagit hela vägen, både som ledamot i kommunstyrelsen och, framför allt, i FABV. Och nu ”erkände” han ju dessutom sitt jäv… För visst var Bo Carlsson (C) jävig, och har så varit under hela processen. Det råder ingen tvekan om det. Bland mycket annat är han ledamot i Dalbo hushållningsgilles styrelse, som är en underförening i Hushållningssällskapet. Som för övrigt enligt senaste årsmötesprotokollet planerar/planerade aktieköp i Dalslands Naturbruksutbildning AB. Det var också detta medlemskap som Carlsson angav som skäl.

karvlingI den långa debatten ställde oppositionen en mängd frågor, den framförde undringar och funderingar kring Nunntorp. Frågorna handlade om ekonomi, förväntade inkomster, utgifter i form av dolda fel, tillgänglighetsanpassning och IT, juridik (kommunallagen och EG-rätten), om lösöret också skulle köpas, om prioriteringar av kommunala investeringar, vem som skulle driva en eventuell utbildning, om det fanns några intressenter, om Fastighets AB:s ägardirektiv osv osv. (Läsare av denna blogg är väl ganska väl förtrogen med dessa funderingar och frågor antar jag. Därför återger jag inte argumenten igen.)

Oppositionens ledamöter, måste jag säga, var mycket pålästa och kunniga. (Och visst, jag räknar mig själv dit.) Men de styrande partierna (S+C+MP), sverigedemokraterna och välfärdspartiet gav inga som helst svar eller nya faktauppgifter. Istället möttes oppositionen av önsketänkanden och fromma förhoppningar och ibland mer eller mindredrommar3 ogenomtänkta argument. Och ibland undrade jag om några av de styrande ledamöterna hade läst underlaget…

Anders Strand (SD) trodde att möjligheterna skulle bli större att bedriva utbildning på Nunntorp om kommunen köpte fastigheten än om något privat bolag gjorde det. Madelaine Karlsson (S) menade att ett köp visade att man hade en tro på Brålanda. Ola Wesley (SD) tyckte att en levande landsbygd krävde Nuntorp. Annalena Levin (C) sa att fullmäktige skulle lita på FABV, dvs Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C). (Detta trots att Carlsson strax innan hade förklarat sig jävig.) Mats Andersson (C) ansåg att politiken uttryckte en viljeinriktning. Reidar Eriksson (S) menade att kommunen skapade förutsättningar för utbildning. Marie Dahlin (S) sa att hon trodde på landsbygden och att det var en satsning på framtiden.

Ingen av dem förklarade hur en tro på Brålanda eller landsbygden eller framtiden eller hur en viljeinriktning skulle kunna betala underhåll, renoveringar, räntor och amorteringar…

moment22Bo Dahlberg (S) erkände faktiskt att det inte fanns några fakta, vilket var ett slags moment 22 som han sa, men att ett köp av Nunntorp visade på en vidsynthet, framåtanda och optimism. Vilket för övrigt, precis som Marie Dahlins inlägg, lät som ett eko från den tid då i stort sett identiska argument framfördes för att bygga arenan.

Jag överdriver inte, oppositionen fick inga som helst svar på sina frågor, inga faktaargument framfördes som bringade klarhet, inga ekonomiska kalkyler presenterades – det var bara önskedrömmar som framfördes. Bara.

Jag ställde t ex samma fråga till flera av dessa talare, om de kunde upplysa fullmäktige om vilka intressenterna för att bedriva utbildning på Nunntorp var. Ingen svarade överhuvudtaget, förrän Marianne Karlsson (C) slutligen sa att det visste hon inte.

Nä, det visste nog ingen vem som ville bedriva utbildning på Nunntorp. Av den enkla anledningen att det med all sannolikhet inte finns några intressenter. Men dessa ledamöter trodde och hoppades, de trodde och hoppades att utbildningsföretag skulle ställa sig i kö för att bedriva utbildning. Om kommunen bara köpte Nunntorp…

bondeDen här typen av argument duger inte. Det har hänt alltför ofta under socialdemokratisk och centerpartistisk ledning förr, ibland med ekonomiskt förödande resultat. Det går inte att som Marianne Karlsson (C) säga, att om bara kommunen köper Nunntorp för 38 miljoner kronor så kan vårbruket komma igång på Nunntorp nästa år…

Jag förstår att det finns många som är besvikna på att kommunfullmäktige inte beslutade att köpa Nunntorp, men som jag ser det måste beslut, i synnerhet i den här storleksordningen, fattas utifrån fakta och kunskap.

Och det gick inte att rösta ja utifrån de premisser som presenterades i underlaget. Det hade varit synnerligen oansvarigt gentemot Vänersborgs skattebetalare.

Men hade kommunledningen, dvs Marie Dahlin (S) och den jävige Bo Carlsson (C), drivit frågan med större ambition och kraft från början så hade utgången kunnat bli en annan. Regionen beslutade ju faktiskt att lägga ner Nunntorp redan den 22 september 2015. För övrigt ett beslut som Bo Carlsson var med om att fatta. Hade processen kommit igång i tid och inte förrän i mitten på oktober (2016!) så är jag övertygad om att vi kunde ha fått tillfredsställande svar på de flesta frågor.

hundhuvudDet är nästan så att jag tror att Marie Dahlin och Bo Carlsson inte själva trodde på idén att köpa Nunntorp, men av opportunistiska skäl ville att oppositionen skulle få bära hundhuvudet…

Jag hoppas hur som helst att de styrande lär sig av det som hände, lär sig att oppositionen i allmänhet och Vänsterpartiet i synnerhet vill ha ”ordning och reda” och kunskap och fakta på bordet innan beslut fattas. Vi vill inte fatta beslut utifrån förhoppningen att allt ska ordna sig av sig självt.

lutz_ordf_16Strax efter att Lutz Rininsland svingat klubban och förklarat mötet avslutat kl 22.40 kom den centerpartistiske ersättaren Henrik Jansson fram till mig och ville ställa några frågor – om varför jag var emot ett köp av Nunntorp. Och jag som hade pratat i 30-40 minuter under kvällen om just detta…

Utanför kommunhuset slöt ytterligare två centerpartister upp.

Den ene påstod att det var mitt och enbart mitt fel att Nunntorp lades ner. Nu kunde hans sondotter inte gå i 3:an till hösten. Och visade därmed att han inget förstått. Det hade inte blivit någon utbildning på Nunntorp i höst oavsett utgången av sammanträdet. Det är Västra Götalandsregionen (inklusive hans partibroder Bo Carlsson) som har lagt ner Nunntorp och det finns ingen som skulle ha bedrivit undervisning nästa höst. Dalslands Naturbruksutbildning fick ju nej av Skolinspektionen för att starta en friskola.hakansson

Det var si och så där med kunskapen. Centerpartiets ordförande Ingvar Håkansson var den tredje i ”församlingen”. Han kastade glåpord, personliga förolämpningar och kränkningar omkring sig. Det var faktiskt lite obehagligt och något som jag tidigare inte har upplevt som politiker.

Och Ingvar Håkansson fortsatte senare under kvällen med att utgjuta sin vrede på Facebook. Och han hittade naturligtvis det ultimata argumentet:

”Idag lider jag med alla moderater som nu ser vilka ledamöter de röstat in i fullmäktige. Att kommunister inte har bättre vett var ju redan känt.”

iqHåkansson ifrågasatte helt enkelt oppositionens intelligensnivå. (Vilket han också gav uttryck för i ”samtalet” utanför kommunhuset.)

Och så kom det gamla ”kommunistepitetet” till heders. Det har jag inte hört, med undantag av några nazister på FB, sedan S Anders Larsson använde det i fullmäktigedebatten om nedläggningen av Huvudnässkolan. Men Håkansson använde epitetet redan under sammanträdet. Han skrev:

”Sitter nu på fullmäktige i Vänersborg. Där har just nu moderater och kommunister kastat sig i famnen på varandra och firar att de så här i juletid lyckats lägga ner Nuntorp och gjort 60 tal anställda arbetslösa”.

klia_huvetHåkansson förstod inte vad kvällens ärende handlade om. Han förstod inte att det var Västra Götalandsregionen, inklusive Bo Carlsson, som hade lagt ner Nunntorp, och att kommunfullmäktige diskuterade ett köp av fastigheten. Och att de anställda ändå inte hade haft någon anställning till hösten, eftersom det inte ska startas någon skola då. Oavsett beslut.

Och vad då firade? Det var väl ingen som firade. Vilket Håkansson för övrigt senare kom på att det gällde också andra partier:

”Kd och liberalerna är också med och firar att de har lagt ner Nuntorp.”

Det var mitt första personliga möte med centerpartiets ordförande Ingvar Håkansson. Jag hoppas att det också blir det sista.

facebookJag kan inte heller låta bli att återge slutet på ett inlägg av Annalena Levin (C) (på ett av Ingvar Håkanssons inlägg på FB):

”Jag beklagar verkligen beslutet och ser med spänning fram emot vilken av de jäviga ledamöterna som kommer köpa Nuntorp nu då för det måste väl vara den personliga vinningen de har att vara jäviga på. Eller vad var deras orsak tro?”

Det måste vara partikamraten Bo Carlsson (C) som Levin (C) tänker på. Han är den ende av de jäviga som brukar mark i Brålanda…

Nunntorp har sjabblats bort av de styrande i Vänersborgs kommun. Oavsett beslutet igår så hade det inte blivit som förr. En skola på Nunntorp hade ändå inte kunnat komma i gång kommande höst. Och är det något utbildningsföretag som vill starta skola någon gång i framtiden, vilket det troligtvis inte finns, så hade en skola inte kunnat starta förrän tidigaste hösten 2018. Med tanke på att sista ansökningsdatum för att bedriva en friskola hösten 2018 går ut den 31 januari 2017, så hade en skola antagligen, om det hade funnits intressenter, inte kommit igång förrän hösten 2019.

Det är varken sjysst eller hederligt att påstå att gårdagens återremiss innebär en nedläggning av Nunntorps skola. Det är Västra Götalandsregionen, inklusive Bo Carlsson, som har lagt ner skolan.

Ansvaret faller tungt på Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C).

%d bloggare gillar detta: