Arkiv

Archive for december, 2016

GOTT NYTT 2017!

31 december, 2016 4 kommentarer

gott_nytt3Bloggåret 2016 har varit ett mycket gott år. Jag har skrivit fler bloggar än något tidigare år och jag har haft fler läsare än någonsin.

Till viss del kan jag faktiskt tacka kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) för det. Inte bara för att hon stundtals för en ganska huvudlös politik som det finns mycket att skriva om. Nä, det var hennes personliga och kränkande debattartiklar i TTELA om mig och min blogg som väckte intresset hos flera vänersborgare. De ville väl med egna ögon se vad jag skrev om. Till skillnad fornminne_carlsson2från Marie Dahlin själv då, som enligt egen utsago aldrig läser mina bloggar…

Marie Dahlins partner i det kommunala styret Bo Carlsson (C) bör också skänkas en tacksamhetens tanke. Även Carlsson har stor del i det ökade bloggläsandet. Hans sätt att styra NÄRF och agerandet i Nunntorpsärendet lockade definitivt läsare. Och då har jag ändå avhållit mig från att kommentera Carlssons skövling av fornminnet på sin mark.

Den tredje i det styrande gänget, Marika Isetorp (MP), har dock inte bidragit särskilt mycket till den ökade tillströmningen av bloggläsare. Varken Isetorp eller miljöpartiet har ju hörts i den politiska debatten. De tycks bara njuta av sin tid vid köttgrytorna och av nycklarna till maktens korridorer. Och av att få fotas tillsammans med diverse kändisar. Eller om det är tvärtom… Mellan alla selfies på Facebook har det dock hänt att Isetorp har instämt i den bloggfientliga kören. Även om kritiken gällde bloggar som var mer än åtminstone ett år gamla. Men det gjorde nog varken från eller till för min blogg.

triumviratTillsammans har de tre styrande ansträngt sig på ett föredömligt sätt för att föra en politik som det har funnits mycket att skriva om. Sedan har ju också deras politik lett till en rad nederlag i kommunfullmäktige under året, vilket inte direkt har gjort intresset för min blogg mindre. Två budgetomröstningar gick inte de styrandes väg, vilket innebar att Dahlin, Carlsson och Isetorp faktiskt styrde med oppositionens budget under 2016 – och ska göra detsamma även nästa år. När sedan Bo Carlsson inte fick ansvarsfrihet för sin roll i NÄRF, och nu kanske får sitt uppdrag återkallat av fullmäktige, och förvärvet av Nunntorp gick om intet, så förstår jag inte hur de tre kan sitta kvar. Det gör nog inte så många andra heller. Men kanske kan sådant beteende kallas maktfullkomligt – att värdera sina positioner vid ”makten” så till den milda grad att det inte spelar någon roll vilken politik som förs. Eller är det bristande självinsikt? Eller kanske bristande självrespekt?

En sådan här politisk situation är inte bra för Vänersborg – även om det är bra för en bloggare.

bloggareDet har varit många timmar framför tangentbordet år 2016. Timmarna har gett upphov till sammanlagt 194 blogginlägg, 9 fler än förra året, och 701 A4-sidor. Kanske skulle jag ge ut bloggarna i bokform? Typ veckorna före jul.

Sammanlagt under åren som bloggare har det blivit 3.633 sidor. Då daterar jag den första bloggen till den 17 oktober 2010. Det var nämligen vid denna tidpunkt som jag bestämde mig för att börja skriva på regelbunden basis. Det sammanföll för övrigt med att jag lade om min kost och började äta mer fett och minimalt med kolhydrater. Det är LCHF-ätandet som gett energin, helt klart! (Jag är fortfarande lågkolhydratare.)

smorbussDet har varit många träffar på min blogg. 2016 är faktiskt ett rekordår. Under året räknar jag till 120.920 träffar. (Tidigare rekord var valåret 2014 med 93.631 träffar.) Det betyder drygt 10.000 träffar i snitt varje månad, 330 träffar per dag…

Det är svårt att veta hur många personer som har läst mina blogginlägg under året. Jag är nämligen inte riktigt säker på om jag kan lita på den statistik som levereras. Enligt dessa siffror är det 57.985 olika personer (eller IP-adresser). Det låter i mesta laget.

Bloggen har också, som vanligt, väckt ett visst internationellt intresse… Och det är ju trevligt. För det är ju i länder som Kina och Indien som tillväxtpotentialen är som störst… År 2013 hade jag till exempel 3 visningar i Indien, 2014 var det 12, 2015 ökade det till 14 och i år är det rekord med 16 visningar! I Kina har ökningen varit desto mer dramatisk. Förra året fick jag 14 besök, men i år har siffrorna mer än fördubblats. Hela 29 visningar i Kina! Och det är faktiskt exklusive 30 träffar från Hongkong.

arubaJag noterar också att jag har fått vardera ett besök från Azerbajdzjan, Senegal, Afghanistan, Qatar, Aruba, Nepal, Etiopien och Maldiverna… Spännande. Undrar om dessa har lärt sig något nytt om Bo Carlssons skandaler …?

Annars är det en del träffar från länder som jag antar att vänersborgare har besökt under året. Bloggen har fått drygt 4.000 träffar från USA, ungefär 500 från Norge och 100 från Thailand.

readerDet är alltid intressant att se vad som läses mest. Fast här finns det en stor felkälla, eftersom flera av mina läsare alltid går in på ”index-sidan”. Och denna sida är följaktligen den i särklass mest besökta. Förutom denna är de mest klickade bloggarna följande:

  1. ”Nya Ursand”
  2. Detaljplan för Ursand – och två pooler
  3. Avgår Marie Dahlin nu?
  4. Logerna i arenan
  5. BUN 25/1: ”Illavarslande. Kolsvart. Katastrofalt.”

Gensvaret från läsarna har under året varit gott. Det måste jag nog säga. Mycket av feedbacken sker dock på Facebook och privat och inte på bloggen. Och det kan jag tycka är lite synd.

tipsJag får många tips från mina läsare, både de innanför och utanför kommunhusets portar. Tyvärr så hinner jag dock inte med att följa upp allt eller att gräva i alla misstänkta skandaler. Det är tråkigt, men jag hoppas på överseende. Vänersborg skulle behöva inneha minst en heltidstjänst som bloggare…

Frågan som jag ställer mig varje år är hur jag ska nå ut till fler vänersborgare. Det bor ju nästan 40.000 personer i Vänersborg och de flesta har aldrig hört talas om att det finns en vänsterpartist som kommenterar en del av det som händer i det politiska Vänersborg. Och det kan jag tycka är synd. Inte för att de ska bli vänsterpartister utan för att det faktiskmarie finns information om politikens Vänersborg som kan göra dem både kunnigare och mer engagerade. Kanske kan jag hoppas på ytterligare några debattinlägg från Marie Dahlin?

Nu är det strax ett nytt år. Vi får se om det blir något att blogga om det kommande året… Haha, det var ett skämt. Naturligtvis kommer det styrande triumviratet att se till att det inte kommer att råda någon brist på bloggämnen. För det finns väl inte mycket som tyder på att de tre styrande partierna helt plötsligt ska ta sitt förnuft till fånga och avgå eller att de ska börja föra en vettig politik?

miniall_trio2Det ska för övrigt bli intressant att se om minialliansens partier (M+L+KD) kommer att fortsätta på den vänstersväng som de helt överraskande tog i april i år. Det var när de lade en budget som till förväxling liknade Vänsterpartiets. En budget som verkligen satsade på verksamheterna. Det är mycket som tyder på att den nya linjen kommer att fortsätta. Och då kommer det att stå två jämnstora block mot varandra i de avgörande voteringarna. Med en liten men ack så avgörande skillnad. S+C+MP har 22 mandat i fullmäktige, oppositionen M+L+KD+V+VFP har 23… Det betyder att de tre styrande partierna kommer att vara beroende av att sverigedemokraterna aktivt lägger sina röster på de styrandes förslag för att de ska gå igenom. Precis som i år.

Kanske får vi se ännu mer av det samarbete mellan de styrande och sverigedemokraterna som vi stundtals har sett prov på i år…

Jag tror att det som vanligt kommer att bli ett spännande politiskt år i Vänersborg, det nya 2017.

Och med dessa ord önskar jag alla mina läsare ett riktigt GOTT NYTT ÅR!

gottnytt

Ingen större ordning i NÄRF

29 december, 2016 Lämna en kommentar

narf_loggaDet närmar sig slutet på året, och de sista politiska sammanträdena har hållits. Och protokollen justerats… Så också på NÄRF (Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund).

Det har varit ett både händelserikt och turbulent år för NÄRF, i varje fall vad det gäller NÄRF:s förhållande till Vänersborgs kommunfullmäktige. Diskussionerna i fullmäktige mynnade som bekant ut i att NÄRF:s ordförande Bo Carlsson (C) den 22 juni 2016 inte beviljades ansvarsfrihet för år 2015. (Se ”Avgå Bo Carlsson!”.) Bo Carlsson överklagade sedan fullmäktiges beslut till Förvaltningsrätten i Göteborg, men Förvaltningsrätten avslog Carlssons överklagan. (Se ”Bo Carlssons överklagan avslås!”).

BoCarlssonNarfEftersom Bo Carlsson vägrade att avgå yrkade Gunnar Lidell (M) på kommunfullmäktiges sammanträde den 14 december att Bo Carlsson skulle entledigas från sitt uppdrag i NÄRF:s direktion. Lidells yrkande lämnades dock in för sent och kommer därför att tas upp, och fattas beslut om, senare i vår – förhoppningsvis redan på nästa sammanträde den 22 februari 2017.

pwcKritiken mot NÄRF har till viss del fortsatt under 2016. De professionella revisorerna i PWC har till exempel inte varit helt nöjda. Revisorerna avslutade delårsrapporten från augusti med följande ord:

”Med hänsyn till bristande rapportering av måluppfyllelsen anser vi att delårsrapporten inte fullt ut uppfyller syftet att ge direktionen och medlemmarna möjlighet att använda den som ett underlag för styrning, ledning och kontroll av verksamheten.”

Vi får väl se vad revisorerna säger när bokslutet kommer nästa år.

Under året har NÄRF fått en ny förbundschef (en tjänsteman alltså, inte en politiker) och det ser ut som att mycket av verksamheten trots allt har styrts upp. Dessutom verkar samarbetet mellan ledningen och personalen ha förbättrats avsevärt. I shake_handsprotokollet från NÄRF:s senaste sammanträde, den 15 december, stod det:

”Förbundet anser att man har goda diskussioner med fackliga representanter. De fackliga representanterna instämmer.”

Och det bådar gott inför NÄRF:s framtid.

NÄRF:s politiska direktion diskuterade ekonomi på decembersammanträdet. Och skötseln av ekonomin bådar, kan man nog säga, mindre gott inför framtiden…

narf_direktionPå sammanträdet fanns för övrigt endast 4 beslutande politiker och 2 ersättare på plats. Bo Carlsson (C) var t ex inte närvarande och inte heller hans ersättare Lars-Göran Ljunggren (S). Vänersborg representerades av moderaterna Henrik Harlitz och ersättaren Dan Åberg. (I direktionen ingår det 6 ordinarie ledamöter och 6 ersättare.)

NÄRF redovisar för perioden januari till november 2016 ett överskott på 5,5 miljoner kronor. Och det kan kanske tyckas vara positivt. Men en budget görs för att avspegla ”verkliga” intäkter och kostnader. Den upprättas så att verksamheten ska kunna planeras och styras på ett bra och effektivt sätt och att relevanta beslut ska kunna fattas. Budgeten är helt enkelt ett sätt att ha kontroll över ekonomi och verksamhet.overskott

Det är följaktligen inget positivt med att göra ett stort överskott. Såvida inte överskottet beror på att det till exempel har varit färre utryckningar än förväntat, färre olyckor och bränder etc. Men så tycks inte ha varit fallet.

I protokollet förklaras det stora överskottet så här:

”Förbundet har erhållit utbetalning om 742 tkr avseende Fora medel för avtalsförsäkringar 2004. Inköp och investeringar har skett inför implementering av IVPA-verksamhet. Under perioden har förbundet erhållit högre intäkter än budgeterat avseende teknisk återställning. Personalkostnaderna har blivit något lägre än budgeterat. Sotningsverksamheten redovisar ett överskott, 123 tkr avseende Färgelanda och 83 tkr för Trollhättan.”

uppfoljningDessutom har uppföljningen av budgeten mycket i övrigt att önska… Uppföljningen tycks ha varit lika bristfällig som själva utarbetandet av budgeten.

Vi ska komma ihåg att NÄRF gick med ett underskott på 4,793 miljoner kronor år 2015. Därför beslutades det om en höjd medlemsavgift för de fyra ägarkommunerna (Trollhättan, Vänersborg, Färgelanda och Mellerud), vilket innebar en inkomstförstärkning för NÄRF för år 2016 med 2,033 milj kr. I början av året beslutade dessutom kommunernas fullmäktigeförsamlingar om höjda taxor (på begäran av NÄRF) och så sent som i november beslutade Vänersborgs fullmäktige (liksom i de andra kommunerna) att återigen höja taxorna. Det reagerade jag på i fullmäktigedebatten eftersom prognosen för NÄRF då var ett överskott på en miljon kronor… (Se ”Onsdagens KF”.)

Prognosen var alltså tidigare i höst ett överskott på en miljon kronor, ett antal veckor senare ligger den på 5,5 miljoner…

diskussionNär NÄRF-direktionen fick reda på den ekonomiska prognosen på sammanträdet (15 december) blev det tydligen en allvarlig diskussion.

Ur protokollet:

”Direktionen påtalar en stor oro för den ekonomiska redovisningen under året. Det är av yttersta vikt att få en rättvisande redovisning av ekonomin för att kunna ta de beslut som krävs, vilket även tidigare påpekats. Under året har det ekonomiska resultatet varierat kraftigt ifrån lagd budget.”

Åtminstone några av politikerna i direktionen har tydligen reagerat på uppföljningarna och redovisningarna. Och det var kanske dags…

oversynFörbundschefen berättade för direktionen att man har startat upp en översyn på:

”budgetarbetet, avseende intäkter och kostnader, för att säkerställa en rättvisande ekonomi.”

Känslan är nog att det krävs mer än en översyn. Det verkar som om det finns något grundläggande fel någonstans på NÄRF. Och nog känns det också lite som om det finns risk för att Bo Carlsson (C) inte beviljas ansvarsfrihet för år 2016 heller… Vi får som sagt se vad revisorerna säger så småningom.

Kategorier:Centerpartiet, NÄRF

Medborgarundersökning 2016

27 december, 2016 2 kommentarer

medborgarunders2016Vänersborgs kommun är ibland med i SCB:s (Statistiska Centralbyrån) stora medborgarundersökningar. I undersökningen för år 2016 deltog Vänersborg.

Medborgarundersökningarna är attitydundersökningar och ska ge en bild av hur kommunens invånare ser på sin kommun. SCB frågar ett urval på 1.200 personer i åldrarna 18–84 år om vad de anser om kommunen. I Vänersborg besvarade 496 personer (42%) SCB:s enkät.

TTELA hade en artikel om medborgarundersökningen den 16 december (se ”Blandat betyg i medborgarenkät”) och på kommunens hemsida kunde vi läsa om den samma dag (se ”Ros och ris i medborgarundersökning”).

medborgareMedborgarundersökningen är uppdelad i tre delar. Den första handlar om hur vänersborgarna bedömer Vänersborg som en plats att bo och leva på. Här har Vänersborg ett sämre genomsnittsresultat än andra kommuner. Det är på områdena arbetsmöjligheter, kommersiellt utbud och trygghet som vänersborgarna har gett ett lägre betyg jämfört med invånare i andra kommuner. Och även på området bostäder om man jämför med kommuner som liknar Vänersborg.

Det kanske inte är så förvånande, det behövs både fler arbetstillfällen, bostäder och butiker i Vänersborg. Och det är säkert de flesta kommunpolitiker väl medvetna om.

trygghetNär det gäller trygghet så finns det nog en hel del saker att ta tag i. I undersökningen frågade SCB om hur tryggt och säkert det är att vistas utomhus på kvällar och nätter, hur trygg och säker man kan känna sig mot hot, rån och misshandel samt hur trygg och säker man kan känna sig mot inbrott i hemmet.

På kommunens hemsida menar Marie Dahlin (S) att kommunen har arbetat hårt:

”för att öka känslan av trygghet i Vänersborg, något som vi tydligen måste bli mycket bättre på att berätta.”

Dahlin ger några exempel på vad kommunen har gjort:

”pergolan vid Sanden, belysningen på Torpa, medborgarlöftet om fler synliga poliser ochkrafttag nu har vi anställt fyra nya Fältare. I mellandagarna kommer vi dessutom att förnya medborgarlöftena med polisen.”

Tydligen räcker inte dessa åtgärder i vänersborgarnas ögon. Vänersborg måste ta ett krafttag på detta område, helt klart.

Vänersborgarna gav bättre betyg än genomsnittet på områdena utbildningsmöjligheter, kommunikationer och fritidsmöjligheter.

Det kan också noteras att män gav lägre betyg än vad kvinnor gjorde, med undantag på området trygghet… Generellt var det också de mellan 18-24 år som gav lägst betyg.

vanersborgsvySom en slags sammanfattning på detta område uppgav 36 procent av de som svarade att de starkt kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen, medan 24 procent vill avråda från det. Och det är anmärkningsvärt tycker jag, att en fjärdedel av medborgarna avråder andra från att flytta till Vänersborg…

Det andra området som medborgarundersökningen tog upp var hur medborgarna uppskattar kommunens verksamheter.

avloppHär tycker vänersborgarna att vatten och avlopp fungerar bättre än vad invånare i andra kommuner tycker, medan förskolan och gymnasiet får sämre betyg än snittet i Sverige. Jämför man med kommuner som liknar Vänersborg så får också idrotts- och motionsanläggningar ett sämre betyg än genomsnittet.

Betygssnittet för grundskolan ligger faktiskt lägre än för förskolan, men det gör riksgenomsnittet också. Och så är det även på områdena äldreomsorg och stöd för utsatta personer, betygssnittet är relativt lågt (lägre än grundskolan), men så är det också i riket. SCB drar slutsatsen att det inte är säkerställt om genomsnittsresultatet är högre eller lägre i Vänersborg jämfört med riket i stort.

Det kan väl dock konstateras att även på dessa områden finns det förbättringspotential. Man kan ju liksom inte ”slå sig till ro” bara för att invånare i andra kommuner inte heller är nöjda…

Det kan också noteras att män även på detta frågeområde gav lägre betyg än vad kvinnor gjorde… Generellt var det däremot de mellan 45-54 år som gav lägst betyg. Vilket kanske är lite förvånande. Jag har ingen bra förklaring till varför det är så.

politiker3Den tredje området handlar om kommuninvånarnas förhållande till kommunens politiker och tjänstemän. Och på detta område har Vänersborg tidigare legat ganska dåligt till. Hösten 2011 skrev t ex TTELA med anledning av SCB:s undersökning då:

”Vänersborgarna upplever inte att man har något större inflytande i kommunen. Inom områdena kontakt, information, påverkan och förtroende får man lägre betyg än snittet för de deltagande kommunerna och hamnar i botten på mätningen.”

Det finns fortfarande en del att önska på det här frågeområdet. Vänersborg har lägre genomsnittsresultat på områdena kontakt och förtroende. Och jämför man med liknande kommuner, så har Vänersborg också lägre betyg på området påverkan.

Undersökningen ställde t ex följande frågor på detta område, ”hur kommunens politiker lyssnar till invånarnas synpunkter”, ”invånarnas möjligheter att påverka politiska beslut”, ”hur politiker arbetar för kommunens bästa”, ”hur ansvarstagande kommunens politiker är” och ”hur kommunens högre tjänstemän arbetar för kommunens bästa”.

fortroendeOch som sagt, Vänersborgs politiker och tjänstemän har vissa problem med att åtnjuta kommuninvånarnas förtroende. Det finns onekligen en del att arbeta med här.

På detta frågeområde fick för övrigt kommunens information bäst betyg.

Det är bra med sådana här undersökningar anser jag. Om de diskuteras av politiker och tjänstemän vill säga. Det gäller att dra slutsatser om varför kommuninvånarna tycker som de gör och, inte minst, att visa i praktiken att man vill förbättra förtroendet för kommunens politiker.

Och det kan man väl bara göra genom att öka demokratin – och fatta bra och genomtänkta beslut…

GOD JUL! (med quiz)

24 december, 2016 1 kommentar

godjul2Idag är det julafton och om några timmar kommer tomten med julklappar till alla förväntansfulla politiker i Vänersborgs kommun.

Ledamöterna i de tre styrande partierna (S+C+MP) sägs ha en diger önskelista denna jul. Och det kan jag faktiskt bekräfta, önskelistan är nämligen diarieförd och för ovanlighetens skulle inte belagd med sekretess.

Det är en lång lista. Och allra högst på önskelistan återfinns en önskan om att få igenom åtminstone några av förslagen i fullmäktige nästa år…

Det är nog emellertid inget som tomten kan utlova. De styrande partiernas ledamöter är ju inte alltid så snälla. De levererar exempelvis allehanda tillmälen till oppositionens ledamöter. Men jultomten hör allt. Och sådana fasoner tycker inte tomten om. Alla skajultomte3 vara snälla. Och det vet var och en, att har man inte varit snäll så blir det inte heller några julklappar.

Det kan betyda att det inte blir majoritet för de styrandes budget nästa år heller. Såvida inte de styrande röstar på oppositionens förslag. Å andra sidan kan det ju inte bli sämre än året som har gått. Året där de styrande partierna förlorade två budgetomröstningar, Bo Carlsson inte fick ansvarsfrihet för sin insats i NÄRF och Nunntorp inte blev köpt av kommunen.

nonoMed denna jul så har ju faktiskt halva mandatperioden gått. Jag vet inte hur stora vänersborgarnas förväntningar var på Marie Dahlin (S), Bo Carlsson (C) och Marika Isetorp (MP) när de inledde perioden, men jag tvivlar på att deras väljare är särskilt nöjda med vad de har åstadkommit.

Men det är klart, väljarna kanske är glada för att det är oppositionens förslag som har tagits. I varje fall de som har att göra med socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden, såväl anställda som ”kunder”, barn och elever. De har ju fått ganska många miljoner extra till verksamheten årjaja 2016 och 2017 jämfört med de styrandes förslag.

Kanske önskar sig vänersborgarna ett nytt styre?

vbg_kartan3Men jag ska kanske inte vara alltför orättvis. De styrande har i varje fall försökt så gott de har kunnat med att sätta Vänersborg på kartan… Och det har de väl i stort sett lyckats med. När Förvaltningsrätten i Göteborg avgjorde två överklaganden om hur dels Lars-Göran Ljunggren (S), som kommunfullmäktiges ordförande, och dels Mats Andersson (C), som ordförande i barn- och utbildningsnämnden, skötte sina uppdrag, gav rätten dem båda bakläxa. Ljunggren och Andersson följde inte Kommunallagen i sina sätt att sköta sammanträdena. Det blev åtminstone en regional nyhet av detta. När sedan Bo fornminne_carlsson2Carlsson (C) utförde sina arkeologiska utgrävningar av fornminnena på sina marker – med grävskopa, så kablades denna skövling ut över landet. Så mycket har inte skrivits om Vänersborg sedan arenan byggdes.

Naturligtvis så har våra politiker också rent personliga önskningar. fragetavlingÄven dessa har jag hittat i diariet. De var faktiskt sekretesstämplade, men med hjälp av kontakter fick jag tillgång till dem.

Och dessa önskningar tänkte jag presentera som en liten quiz så här i väntan på tomten. Det gäller att para ihop rätt namn med rätt önskning.

____

A. Bo Carlsson (C)                     ____ lärobok i demokrati

B. Marika Isetorp (MP)           ____ mål- och resultatstyrningens ABC

C. Lars-Göran Ljunggren (S)  ____ Kärvlings samlade bloggar

D. Mats Andersson (C)            ____ fler röster

E. Marie Dahlin (S)                  ____ lärobok i EG-rätt

F. Ingvar Håkansson (C)        ____ handbok i arkeologi

G. Gunnar Lidell (M)               ____ fler läsare

H. Jonathan Axelsson (M)      ____ ny gruppledare

I. Stefan Kärvling (V)             ____ ordförandeposten i kommunfullmäktige

J. Anders Wiklund (MP)        ____ ordförandeposten i kommunstyrelsen

K. Marie-Louise Bäckman (KD)  ____ selfiepinne

L. Lutz Rininsland (V)                 ____ Kommunallagen

M. Lena Eckerbom Wendel (M) ____ handbok i förolämpningar

Den var väl inte alltför svårt…? Det bör det inte vara, i varje fall inte om du läser mina bloggar hyfsat regelbundet…

Och om det fortfarande är tid kvar till tomten kommer, varför inte fördriva tiden med lite god julmusik? Tja, kanske inte så mycket julmusik egentligen, men i varje fall god musik – musik som har satt Vänersborgs kommun, och framför allt några av dess politiker, på kartan.jultomten

Jag önskar som vanligt alla mina trogna, och mindre trogna, läsare:

EN RIKTIGT GOD JUL!

Mörk dag

21 december, 2016 3 kommentarer

sol3Idag infaller vintersolståndet, det är årets kortaste dag. Den följde på årets längsta natt, midvinternatten, även om kölden inte var särskild hård. Och molnen låg, och ligger, tunga, så stjärnorna varken gnistrade eller glimmade. Det är väl nästan att det skulle passa bra med ett citat från ett helt annat sammanhang:

”djupet täcktes av mörker…”

darknessI Vänersborg är det mörkt. Kommunens belysning skingrar knappast mörkret på stadens gator och torg eller i många av kommunens ytterområden… Gatubelysningen är förvisso energisnål, och därigenom både miljövänligare och billigare, men den lyser inte upp omgivningen för invånarna. Jag tror att kommunen behöver tänka om. Jag tror att kommunen behöver tänka sig in i den otrygghet som många upplever utanför hemmets väggar.

kaos_itI kommunhuset är det också mörkt. Sessionssalen måste rivas och kommunhuset står inför omfattande renoveringar. Dessutom fungerar inte stora delar av kommuns telefoni och e-post just nu. Och det ställer naturligtvis till det för många tjänstemän som inte kan utföra sitt arbete som det är tänkt. Vilket i slutändan drabbar vänersborgarna. Anställda och kommuninvånare drabbas också av att många kompetenta chefer snart slutar sina anställningar. Det är ett stort problem. Vad det beror på vet jag inte, men ryktena går.

kindblom2Det är mörkt uppe på Blåsut också. Grannarna fick inte köpa skogsdungen vid Kindblomsvägen. Det verkar inte ens som om kommunen var intresserad av att höra deras bud. Grannarna fick bara ett besked om att det blir Salamandern ekonomisk förening, dvs Brunbergs Bygg AB, som återigen blir erbjudna att köpa marken. Det ska byggas hus på det lilla skogsområdet.

Så jag kan förstå att företagets VD i en annons betald av kommunen skrev:

kommunreklam3”Vänersborgs kommun har ett engagemang som gjort det möjligt att bygga ett hållbart företag.”

Särskilt förstår jag detta eftersom Brunbergs inte behöver erlägga någon handpenning i det nya köpeavtalet… Handpenningen i det förra avtalet var på 160.000 kr och den tillföll kommunen eftersom Brunbergs inte inkom med någon bygglovsansökan inom den stipulerade tiden…

Jag undrar om kommuninvånarna tycker att de styrande partierna Vänersborgs kommun bygger ett hållbart samhälle.

tystnadI Väne Ryr är det också mörkt. Det är inte bara det att kommunen vägrar att sköta om badplatsen när det blir ljust, de boende vid järnvägen får stå ut med bullret och gnisslet från godstågen på nätterna. Kommunen har inte ens besvärat sig med att svara de klagande.

ursand_resort_campingPå Ursand är det också mörkt. I varje fall för Bert Karlssons före­tag Ursand Resort & Camping. Företaget har visat intresse av att köpa Ursand av ­Vänersborgs kommun eller ingå ett tomträttsavtal. Ärendet återremitterades häromsistens av samhällsbyggnadsnämnden. Jag tror dock att detta kan ha varit en liten ljusning för Bert Karlsson. En omröstning i nämnden hade med all säkerhet lett till ett avslag.

nuntorpPå flera sätt kan man väl också tycka att det är mörkt även utanför Brålanda, i Nunntorp. I dagens Melleruds Nyheter säger Robert Svensson (C), tidigare kommunalråd i Mellerud och nu ordförande i Hushållningssällskapet Väst, att han tyckte att återremissen av Nunntorpsfrågan, i Vänersborgs kommunfullmäktige, var:

”det fegaste och fulaste trick man känner till.”

Det är nästan så att jag tror att Svensson inte har varit politiker tidigare…

När jag läser Svenssons motivering till sin åsikt, så måste jag nog säga att jag ställer mig mycket frågande till argumentationen.

hushallningssallskapetRobert Svensson menar att alla i fullmäktige borde veta att Dalslands Naturbruksutbildning AB, vars huvudägare är just Hushållningssällskapet Väst, tänkte bedriva utbildning på Nunntorp. Jo då, det visste hela kommunfullmäktige i Vänersborg, även oppositionen. Saken var ju bara den att Dalslands Naturbruksutbildning fick avslag på sin ansökan av Skolinspektionen och att Robert Svensson själv sa, när han träffade oppositionen, att loppet nu var kört. Det fanns ingen möjlighet för Dalslands Naturbruksutbildning att starta en skola efter det att överklagandetiden hade gått ut. Och det hade den gjort innan fullmäktige hade sitt sammanträde…

Robert Svensson framförde också kritik mot kommunledningens sätt att hantera ärendet, och där står han helt på oppositionens sida.

teacherDet ser mörkt ut även på lärarfronten. Många av kommunens pedagoger närmar sig pensionsåldern samtidigt som elevantalet ständigt ökar. Det måste anställas betydligt fler lärare både i Vänersborg och de flesta kommuner i vårt avlånga och mörka land – både i förskolan och grundskolan. Konkurrensen om de nyutbildade lärarna är hård, särskilt om de mest kompetenta. Och det är den också om de redan legitimerade lärarna. Våra grannkommuner erbjuder allt högre löner för att locka till sig Vänersborgs pedagoger…

ljusDet behövs onekligen mer ljus i det vänersborgska mörkret. Frågan är väl bara om de styrande partierna är kapabla att sprida detta ljus.

Jag tror inte det. Det är nog bara oppositionen, i varje fall delar av den, som kan ordna så att ljuset blir till.

Länsstyrelsen ger fiberförening rätt mot Vänersborgs kommun

19 december, 2016 Lämna en kommentar

bloggareSå där lite i skymundan så händer det saker i Vänersborg. Och antagligen många fler än någon enskild, bloggare eller journalist, politiker eller kommuninvånare, kan hålla reda på. Jag tänker på sådana där små ”detaljer” som inte betyder särskilt mycket i det stora hela, men som kan betyda en hel del för den eller de som det angår.

fiberI Vänersborgs Fiberstrategi står det:

”Fiberstrategi 2.0 beskriver hur Vänersborgs kommun på bästa sätt bör agera för att öka aktiviteten runt bredbandsutbyggnad i kommunen.”

Regeringen har ju som bekant satt upp visionen att 90% av Sveriges invånare ska ha tillgång till 100 Mbit/s år 2020. En vision som för övrigt den sittande regeringen vill ”skärpa”.

kommunfullmaktige2016Fiberstrategin antogs av Vänersborgs kommunfullmäktige den 17 juni 2015. I strategin står det vidare:

”Hela modellen … bygger på att grupper av intresserade individer går ihop och försöker lösa problemen själva. I den processen kan kommunen vara behjälplig på många olika sätt.”

vaneryrI Väne Ryr finns det en fiberförening som arbetar på att ge hushållen i området fiber. Föreningen har väl inte så där jättepositiva erfarenheter av kommunens sätt att vara behjälplig i fiberfrågan…

Det har gått så långt att Väne Ryr Fiber Ekonomisk Förening har överklagat två av byggnadsnämndens avgiftsbeslut. (Det var delegeringsbeslut, dvs besluten fattades av förvaltningen.)

lansstyrelsen-vastra-gotalandNär jag läser i domarna från Länsstyrelsen i Västra Götalands län ser det inte heller ut som att Fiberföreningen har haft det helt lätt i de tidigare kontakterna med kommunen.

Fiberföreningen ville dra fiber i Väne Ryr och då behövdes det teknikbodar för att kunna terminera föreningens optiska nät. Föreningen menade att det inte behövdes bygglov i det ena fallet eftersom teknikboden stod på en jordbruksfastighet och skulle då ses som en komplementbyggnad där inget bygglov krävdes.

Det höll inte byggnadsförvaltningen med om, utan hävdade att det visst krävdes bygglov. Förvaltningen gör det inte alltid så enkelt för sina invånare… Trots den antagna Fiberstrategin. Medlemmarna i föreningen fick därför sätta sig och knåpa ihop två ansökningar om bygglov. Det tog sin tid kan man väl lugnt säga…

bygglovMen till slut beviljades byggloven.

Efter att Väne Ryr Fiber Ekonomisk Förening hade granskat byggloven upptäckte föreningen att:

”Byggnadsförvaltningen har debiterat bygglovsavgiften för en nätstation.”

Det blev för medlemmarna i Väne Ryr Fiber Ekonomisk Förening att återigen sätta sig och knåpa ihop några skrivelser. Och det tog återigen sin tid kan man väl lugnt säga. Denna gång slutade föreningens kontakter med Byggnadsförvaltningen i två överklaganden till Länsstyrelsen. De handlade om besluten angående taxornas storlek.

Länsstyrelsen skriver:

”Oavsett om teknikboden omfattas av bygglovsplikt eller inte, har föreningen ansökt om bygglov.”

teknikbod2Det känns lite som att Länsstyrelsen är tveksam till att det överhuvudtaget behövdes bygglov… (Enligt signaler som jag har fått så är detta också Boverkets uppfattning, att det inte behövs bygglov, men det har jag inte fått bekräftat.) Länsstyrelsen skriver också i den ena domen:

”I vilken utsträckning teknikboden är att anse som en sådan mycket enkel byggnad bör nämnden ta ställning till som första instans.”

Men nu var det inte frågan om det behövdes bygglov som överklagades, utan beslutet om avgifterna.

Länsstyrelsen fortsätter:

”Nämnden har därmed rätt att ta ut avgift, om det finns stöd i taxan.”

Sedan skriver Länsstyrelsen att Byggnadsnämnden har tagit ut avgifter som om teknikbodarna är nät-/transformatorstationer. Och efter att ha diskuterat begreppen skriver Länsstyrelsen:domare

”Därmed har nämnden inte haft rätt att ta ut avgift för bygglovet för teknikboden såsom nätstation.”

Och så avslutar Länsstyrelsen de båda överklagandena med:

”Mot bakgrund av ovanstående ska det överklagade avgiftsbeslutet upphävas och ärendet återlämnas till nämnden för ny handläggning.”

Det betyder på vanlig svenska att Länsstyrelsen upphäver Byggnadsnämndens beslut. Väne Ryr Fiber Ekonomisk Förening fick rätt i båda sina överklaganden.

Som jag förstår det, som amatör på byggjuridik, så kan det vara så att byggnadsförvaltningen först felaktigt krävde att Fiberföreningen skulle söka bygglov och sedan tog ut en felaktigt avgift för samma bygglov – ett bygglov som alltså antagligen inte behövdes överhuvudtaget och som därmed inte heller skulle kosta något…

tolkaNaturligtvis kan lagar och regler ibland tolkas på olika sätt. Och ibland kan det bli fel i tolkningen. Men det blir naturligtvis tråkigt när byggnadsförvaltningen tolkar reglerna så snävt, och i detta fall rent felaktigt, att vanliga yrkesarbetande barnfamiljer får en massa bekymmer och tvingas att ta sin fritid i anspråk för att författa bygglovsansökningar och överklaganden. I stället för att byggnadsförvaltningen tolkar reglerna på ett för invånarna mer tillmötesgående och positivt sätt.

I Fiberstrategin står det:

”Vänersborgs kommun ska av tjänsteleverantörer och nätbyggare uppfattas som en möjliggörare, inte som ett hinder för utbyggnad.”

Det kanske krävs ett omtag i kommunen för att omsätta denna mening i praktiken. Det ska väl inte behöva vara så att Länsstyrelsen ska behöva tillrättavisa kommunen?

Jag vill avsluta med ytterligare en aspekt av en sådan här process mellan Byggnadsförvaltningen och kommuninvånare, en ganska allvarlig sådan. Nu menar jag inte att det är tillämpligt i detta fall. Inte på något sätt. (Eller snarare, inte vad jag tror i varje fall – jag är ju fortfarande ”juridikamatör”.)boverket_logga

På Boverkets hemsida står följande (se här):

”Byggnadsnämndens politiker och tjänstemän omfattas av regler om tjänstefel. Reglerna innebär ett straffrättsligt ansvar att på ett riktigt sätt följa de lagar och regler som gäller. Reglerna om tjänstefel finns i Brottsbalken.
Reglerna om tjänstefel har som syfte att skydda medborgarna mot fel vid utövandet av den offentliga makten. Reglerna ställer krav på noggrannhet och omsorg vid myndighetsutövning hos de tjänstemän och politiker i byggnadsnämnden som handlägger frågor som kan ha betydelse för enskilda.”

arresteraCitatet visar på hur viktigt staten tycker att det är att en byggnadsnämnd och en byggnadsförvaltningen följer de lagar och regler som finns gentemot kommuninvånarna.

Även i sådana där små ”detaljer” som inte betyder särskilt mycket i det stora hela, men som kan betyda en hel del för den eller de som det angår…

Sanden – en kort komplettering

18 december, 2016 Lämna en kommentar

Den 5 december skrev jag om Sanden. (Se ”Ta inte vatten över huvudet på Sanden”.) Där visade jag följande karta över kommunalt ägd mark på Sandenområdet (det rödrandiga området):

Sanden_komm_mark

Kartan visar att den största delen av fastigheterna och marken på södra Sanden, förutom hamnen och gatorna, är i privat ägo.

Men jag skrev också att Vänersborgsbostäder och Fastighets AB Vänersborg (FABV) troligtvis också ägde fastigheter på Sanden. Och så var det. Vänersborgsbostäder äger Fregatten 20 och FABV äger Briggen 8 (se ljusblå områden nedan):

Sanden_komm_mark2

Det är dock bara att konstatera att den största delen av marken på södra Sanden fortfarande är privat. Och då blir det naturligtvis svårt att se hur de styrande partiernas planer på bostäder kommer att kunna gå i lås. Och det oavsett om kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) hotar med detaljplaner, piska eller något annat.

ttelaI TTELA den 7 december (se ”Flytta eller stanna?”) kunde vi läsa om hur några företagare ställde sig till kommunens planer. Någon var positiv till att sälja sin mark:

”Är det någon som vill exploatera och som kommer med ett bra erbjudande kan vi tänka oss att sälja.”

Bra erbjudande handlar nog om en hel del pengar. Tror jag… Dessutom var detta företag tydligen relativt ”lättflyttat”.

sanden_flyg

En annan företagare, som intervjuades i TTELA, hade en större fabrik på området. Han var inte alls intresserad av en flytt:

”Vi lägger oss inte i exploateringen runt om på Sanden och vi kommer att vara kvar.”

Och när det gällde kommunens planer på att fastighetsägarna på Sanden skulle betala kostnaderna för översvämningsskydd på 150 miljoner kronor, sa samme företagare, och fastighetsägare:

”Det kommer att kosta en hel del pengar och kommunen vill ju att fastighetsägarna ska stå för det. Men vi kommer inte att betala något för det.”

Om man ska vara realist, och inte en obotlig visionär och optimist, så får man nog räkna med att de många hindren på Sanden kommer att ta många år att komma över… Om det går att komma över dem överhuvudtaget.

.

Läs gärna mina tidigare bloggar om Sanden:

Kategorier:Sanden
%d bloggare gillar detta: