Hem > Allmänt Vänersborg, Byggnadsnämnden > Man slutar aldrig att förvånas…

Man slutar aldrig att förvånas…

byggnadsmoteIdag kom det ett mycket märkligt utskick från kommunstyrelseförvaltningen. Det var en skrivelse från byggnadsnämndens ordförande Bo Dahlberg (S) och nämndens vice ordförande Lena Eckerbom Wendel (M). Skrivelsen skickades till kommunfullmäktiges presidium, till kommunalråden och till gruppledarna för alla partier.

Det är ett väldigt ”speciellt” dokument…

För en gångs skull tänker jag inte lämna en enda kommentar till det som skrivs. Jag återger bara skrivelsen rakt upp och ner. Däremot tar jag gärna emot synpunkter på skrivelsen – via email (karvling@hotmail.com), Facebook, Facebook Messenger eller på annat sätt. (Ni får naturligtvis vara anonyma.)

=============================

Vänersborgs kommun 2017-06-22
Bo Dahlberg, Lena Wendel

Byggnadsnämnden har ett från Kommunfullmäktige delegerat arbetsmiljöansvar. Det finns mål antagna i Kommunfullmäktige om att fler invånare ska vara nöjda med kommunens service och att kommunen upplevs som en attraktiv arbetsgivare. Byggnadsnämndens nedbrutna mål är det första av dessa detaljerat med orden ”bemötande”, ”tydligt” och ”kompetent” och det andra detaljerat med ord som syftar till att öka möjligheter att behålla och rekrytera personal. Även dessa är antagna av Kommunfullmäktige.

Byggnadsnämnden och byggnadsförvaltningen arbetar med att göra all ärendehantering snabbare, lättare att förstå och mer rättssäker. Ärendena följs upp med enkäter, där resultatet visar att de invånare som har ärenden hos byggnadsnämnden är mycket nöjda.

Ett av de stora arbetsmiljöproblemen på sistone handlar om en fullmäktigeledamot som driver en tes att byggnadsnämnden och förvaltningen inte vill följa lagen. Tjänstemännens professionalitet och kompetens ifrågasätts, och dessutom anklagas de och nämnden för att ha som dold agenda att sätta käppar i hjulen för de som vill verka i kommunen. Tjänstemän i en kommun har mycket små möjligheter att förklara och kontra i de ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild. Till skillnad från många andra kommunala beslut så kan dessa beslut överklagas i sak (inte bara i form). Detta händer ganska ofta. För det allra mesta får byggnadsnämnden rätt vid överprövning, och annars kan det tex handla om att byggnadsnämnden tolkat lagen lite för generöst och beviljat något som överprövande instans sedan avslagit.

Beslutsfattande i myndighetsärenden handlar om tolkning av lagtext. Ingen kan säga att det är enkelt att som fritidspolitiker sätta sig in exakt i var domstolarna satt tröskeln för hur tolkningarna ska göras. Våra tjänstemän har lång utbildning, kontinuerlig fortbildning samt nätverk med omkringliggande kommuner för att sätta en så gemensam nivå för tolkningarna som möjligt. I kommunfullmäktiges talarstol får vi ofta höra att vi ska lita på professionens sakkunskap. Och det måste ju gälla för alla förvaltningar.

Som förtroendevald har man ett stort ansvar. Man representerar kommunen. Konsekvenserna av bloggandet blir att ”sanningen på stan” att byggnadsnämnden i Vänersborg är krånglig och motvalls stärks — helt utan faktaunderlag. Om man tror på tydlighet, kompetens och gott bemötande som representant för kommunen så motverkar bloggandet detta. När välgrundade ställningstaganden överprövas med slippriga argument handlar det välvilligt tolkat om en invånarföreträdare som vill hjälpa till i tolkningen, men annars är det lätt att tolka det som att en överordnad politiker — utan eget ansvar i det enskilda ärendet— försöker påverka en tjänsteman att bryta mot lagen.

Pressen detta sätter på enskilda tjänstemän och förvaltningen är inget som gör Vänersborg till en mer attraktiv arbetsgivare. Verktygen som finns för att förklara är små.

På uppdrag av en enig byggnadsnämnd skriver vi nu till Kommunfullmäktige för att be om hjälp.

bn_ordf_underskrift

 1. Magnus Larsson
  11 september, 2017 kl. 14:43

  Jo, enkäten finns men den skickas bara till dom som är positiva. För att dom positiva inte ska våga skriva något negativt skickas enkäten ut före dom fått bygglov. Är det någon som skriver det minsta negativt sitter dom i ett träsk av meningslösa kompletteringar i ett år extra.

 2. LasseVbg
  27 augusti, 2017 kl. 06:47

  Dom begär hjälp från kommunfullmäktige. Hjälp med vad? Tysta en kritiker? Få hjälp hur man egentligen ska sköta en byggnadsnämnd? Lära sig att förstå vad som är fakta? Frågorna är många men svaren få…

 3. Magnus Larsson
  26 augusti, 2017 kl. 21:27

  Jag om någon har sökt många strandskyddsdispenser, förhandsbesked, bygglov mm. Har inte sett röken av någon enkät. Byggnadsförvaltningen får gärna skicka några stycken så ska jag fylla i dom och några A4 till. Jag har pratat med fler missnöjda som inte heller har fått någon enkät. Är det satt i system att bara skicka enkäter till enskilda som man vet är nöjda, typ släktingar vänner och bekanta?

  • Frustrerad skattebetalare.
   27 augusti, 2017 kl. 10:50

   Så är det säkerligen Magnus.
   Jag har aldrig blivigt så oseriöst bemött som jag blev när jag sökte mitt bygglov. Fick dock igenom det efter ett halvår med tyckande och känsloargument från handläggarens sida. Handläggare ska hålla sig till vad reglerna säger och inte vad de själva tycker ser fint ut.
   Av sex ärenden som jag känner till inom det senaste året så är fyra missnöjda varav tre berör samma handläggare. Och ingen vågar klaga på grund av att de sett hur de jagar vissa individer i kommunen.
   Så man kan ju undra vad som är problemet? Arbetsmiljön i en uppenbart icke fungerande enhet eller en enorm frustration hos kommuninvånarna.
   Jag skulle vilja veta hur många personer man frågat i förhållande till ärenden man haft. Först då kan man veta om en undersökning är statistiskt säkerställd. Detta förutsätt att man inte bara skickar ut enkäten till de man vet är positiva. (Vilket jag misstänker att man gör).

  • Kurt Nielsen
   8 september, 2017 kl. 07:58

   Samma här Magnus, har aldrig fått någon enkät, man kan ju undra om det bara dom som dom vet är nöjda som fått enkäten, skulle vilja se den enkäten om den ens finns.

 4. Christer Gyllander
  25 augusti, 2017 kl. 18:52

  Ska bli intressant att följa detta. Olika agendor mot varandra. Vem vinner?

 5. Magnus Larsson
  25 augusti, 2017 kl. 11:39

  Allt i ett Kommunhus är offentlig handling. Om Vänersborgs byggnadsförvaltning behandlat mig som dom behandlar alla andra ska dom ställa sina platser till förfogande. Om Vänersborgs byggnadsförvaltning har särbehandlat mig för jag köpt politikernas fastighet ska dom ställa sina platser till förfogande.

 6. Magnus Larsson
  24 augusti, 2017 kl. 01:20

  Det är dokumenterat av organisationen Villaägarna och företagarna att vi har Sveriges sämsta byggnadsförvaltning. JO har gjort en granskning som resulterade i 13 fullskrivna A4 med klagomål om Sveriges sämsta byggnadsförvaltning. Jag undrar varför vi har 7700 i bostadskö? Det ska jag förklara. Var ligger Vänersborg? Jo mitt emellan Oslo, Stockholm, Karlstad och Göteborg vid södra delen av Vänern – med 22000 öar, miltals med kust och strand, två dubbelfiliga motorvägar och en dubbelspårig järnväg till Göteborg, tre mil från västkusten med drag i varenda hamn. Och vi kan inte få till utveckling?
  Om någon i Vänersborgs kommunhus undrar hur en byggnadsförvaltning ska fungera ska jag förklara det. Det har kostat mig 819 000 kr med advokater och jurister för att byta ut ett hus mot ett ersättningshus på en plats som varit ianspråktagen för byggnation i 100 år.
  Kom inte och säg det att ni följer lagen om likabehandling.

 7. tommy svensson
  23 augusti, 2017 kl. 22:10

  Byt ut alla,finns en kultur där.

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: