Hem > Holmängen, Huvudnäs, KS 2018 > Gårdagens beslut i KS

Gårdagens beslut i KS

Igår onsdag hade kommunstyrelsen sammanträde. På Vänsterpartiets hemsida kan du hitta en sammanfattning av mötet (se ”Kommunstyrelsen idag, kort rapport”) och i dagens TTELA en artikel om ärendet ”Yttrande över detaljplan Holmängen 1:1, väster om Östra vägen” (se ”Tvekan kring placering av nya skolan”).

karvlingJag har i mina bloggar inför kommunstyrelsens sammanträde inte skrivit något om detaljplanen på Holmängen. Jag trodde nämligen att alla partier var överens om att det var bra att bygga en ny skola vid Regionarkivet mellan Östra vägen och järnvägen. Och att det då också var nödvändigt att närmare utreda placeringen av en gång- och cykeltunnel under järnvägen. Alla partier har nämligen varit positiva till förslaget i barn- och utbildningsnämnden.

Men se, så var det inte. Inte i kommunstyrelsen. Det visade sig att moderaterna gick i andra tankar. Moderaterna ansåg att skolor inte bör vara:

”omgivna av järnväg, industriområde, genomfartsled”

holmangen_kartaskola3

Det går inte att låta bli att fundera på om moderaterna istället vill placera skolan vid de av dem tänkta bostadsområdena på Sanden södra… Där det finns farliga godsleder på fyra håll – och risk för översvämning, markföroreningar och buller…

holmangen_kartaskola4

Moderaterna ville inte heller att den tänkta skolan på Holmängen skulle:

”vara beroende av att en GC-tunnel under järnvägsspår färdigställs.”

Till TTELA säger Gunnar Lidell (M) att:

”den före­slagna placeringen inte är bra ­eftersom det skulle hindra både Regionarkivet och det angränsande industriområdet att utöka om det skulle behövas.”

moderat_nyDet ligger som vanligt en del i Lidells åsikter, men den tänkta placeringen av skolan är rent geografiskt tämligen optimal. Det är nära till de framtida bostäderna på Holmängenområdet och dessutom nära till Torpaområdet – om det anläggs en GC-tunnel. Jag tror inte att det finns något annat ställe i närheten som skulle vara bättre.

Gunnar Lidell, eller för den delen Anders Strand (SD), hade inga alternativa förslag till lokalisering av den framtida skolan. Lidell skriver i sitt yrkande:

”de berörda nämnderna återkommer med långsiktigt hållbara och alternativa förslag till lokaliseringar.”

Kommunstyrelsen röstade för förslaget från barn- och utbildningsnämnden och moderaterna fick bara stöd av sverigedemokraterna.

hnas_aula2Det gick inte heller moderaternas väg angående motionen som yrkade att (se ”Cykelplan och Huvudnäs”):

”processen med utformning av kv. Läroverket och handlingsplanen för sessionssalen bör samordnas.”

liberalernaDe styrande partierna (S+C+MP) stod på den ena sidan och oppositionen på den andra. Det blev Peter Göthblad (L) som avgjorde motionens öde genom att rösta med de styrande. Motionen avslogs således med röstsiffrorna 8-7.

Det innebär att det troligtvis kommer att byggas en ny sessionssal på den nuvarande, utdömda sessionssalens plats. Så småningom. Inga beslut är dock fattade, mer än att den gamla salen ska rivas. Motionen innebar ju bara ett yrkande på att utredningen om en ny sessionssal ska vidgas. Vem vet, kanske blir sessionssal/kulturhus en valfråga…

cykel2I alla de andra ärendena som kommunstyrelsen behandlade blev det inga voteringar eller avvikande meningar. Det betyder t ex att yttrandet om detaljplanen för Sikhallsviken (se ”Sikhall, Dalsland, VA, GC och mail från läsare”) antogs liksom Cykelplanen (se ”Cykelplan och Huvudnäs”).

Motionen om Huvudnästomten och Cykelplanen ska vidare till kommunfullmäktige för slutgiltiga avgöranden.

 1. Rune
  16 februari, 2018 kl. 10:43

  Jag hoppas innerligt att det inte blir F-9-skola vare sig på Holmängen eller på Sanden Södra just med anledning av buller, vibrationer, godstrafikstråk väg/tåg, genomfartsled väg/tåg, översvämning, mm.
  Om man även tittar ur ett barnperspektiv (vilket kommunen enligt lag måste göra) är dessa placeringar långt från bra.
  Avskrivningstid för en skola är 30 år men kommunen bör beakta att ”livslängden” blir minst den dubbla dvs 60 år. Om 20-30 år ser troligtvis väg-, gods- och persontrafik stråken annorlunda ut avseende intensitet och belastning. Exempel på det är om Uddevalla hamn får utökad hamnverksamhet kommer troligtvis Älvsborgsbanan få markant ökad godstrafik inkl farligtgodstrafik. Inte så kul med 600 meter långa godståg som åker rakt genom Vänersborgs tätort vidare mot Herrljunga och Borås och mot Mälardalen/Stockholm.

  Beslutande KF-ledamöter och tjänstemännen vid plan- och bygg- avdelningen rekommenderas långvariga studiebesök med dagens godstrafiksituation vid Väne-Ryr samt genom Öxnered, Frändefors och Brålanda.

  Vad jag menar är .. tänk långsiktigt och med försiktighetsprinciper vid kommunens planarbete och förstå att järnväg/genomfartsleder och skolor och bostäder inte rimligtvis bör ligga bredvid varandra.
  Så Pontus idé med Nossebrobanan är inte fel ….

 2. Rune
  9 februari, 2018 kl. 10:21

  Jag är nog benägen att hålla med moderaterna till fullo..
  Dessa två stora byggen (ersättare till sessionssal och ny F-6 grundskola) kommer ta en mycket stor del av kommunens tillgängliga investeringspengar, direkt från skattemedel, så det gäller att det är väl genomtänkta beslut som inte får baseras på prestige, monument-tänk och kortsiktighet.

  Skola på Holmängens verksamhetsområde:
  Skolan enligt förslaget är ju fullständigt malplacerad och inklämd mellan en genomfartsled, järnväg och ett verksamhetsområde. Om skolan kommer byggas där blir den lika illa placerad som den nya återvinningscentralen på Torpa. Men F-6-barnen kan ju alltid gå till Dollarstore och Lidl på rasterna.
  Som motiv till skolans placering på Holmängen är att det byggs bostäder i området men frågan KF bör ställa sig innan beslut är vem som kommer bo där. Är det föräldrar till barn i grundskola F-6 ? Är det ungdomar som kommer bo där och som snart får barn ? Nej..med stor sannolikhet inte.
  Ta besluten på långsiktiga grunder och för kommunens/tätortens bästa. Var transparenta och visa tre geografiskt olika och kompletta utredningsalternativ för kommunens olika förvaltningar och för medborgarna, välj och besluta sedan ett av dessa.

  Sessionssal:
  Enligt Marie Dahlin i ttela den 6 november 2017 lämnades definitivt besked att allt var beslutat och klart. Hon sade till ttelas reporter att presidierna i KS, Samhällsbyggnadsnänden och Kultur-Fritid har tagit beslutet att bygga på samma plats som den gamla sessionssalen. Så man undrar av vilken anledning frågan nu ska upp i KF när allt tydligen redan är klart?
  Med all tydlighet tas beslutet hellre fort/dyrt/fel än med risken att bli av med regionfullmäktiges möten 9 gånger om året. Att staden får fortsätta titulera sig regionhuvudstad väger tydligen tungt vad nu regionhuvudstad egentligen innebär nuförtiden. Kommunfullmäktige borde istället se till kommunens bästa med att få en mångfacetterad verksamhetslokal på huvudnästomten till en konkurrensutsatt prislapp och en kostnadseffektiv byggtid.

  • Pontus
   13 februari, 2018 kl. 20:47

   Håller med om dina tankar Rune. Tanken med förskola på den platsen är att barnen ska bo på andra sidan järnvägen och sen gå och köpa godis på dollarstore. Sedan cola och fanta på Lidl.

   Placeringen är inte värre än bostäder på lilla vassbotten (”sanden södra” enligt Marie Dahlin). Där är det farligt godsled på tre sidor och bensinled på den fjärde sidan. Sedan översvämningsrisk, buller och giftiga massor att bygga på. Känns ändå som att förskolans placering ändå inte är lika illa med farligt godsled och buller bara från två håll… men vad gör inte kommunen för sina barn. Se på skolresultaten.

   Bästa tror jag är att öppna Nossebrobanan och ta bort järnvägen genom Vänersborg och Vargön. Kan ju ersättas med någon modern upphöjd tyst rälsbuss bort till Öxnered så kan man gå på där..

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: