Hem > Budget 2021, Kultur- och Fritidsnämnden > Kultur- och fritidsnämnden (2/2)

Kultur- och fritidsnämnden (2/2)

Anm. Denna blogg är en fortsättning från ”Kultur- och fritidsnämnden (1/2)”.

Kultur- och fritidsnämnden står inför stora ekonomiska utmaningar. Nämnden gick med underskott förra året och kommer antagligen att göra det även under 2020. Men det som är aktuellt just nu i diskussionen, t ex i TTELA om Hallevibadet, det är nästa år – 2021.

På sitt senaste sammanträde behandlade kultur- och fritidsnämnden “Mål- och resursplan 2021-2023”, dvs budgeten för 2021, och på nästa sammanträde, den 16 maj, ska nämnden fatta beslut.

I det följande utgår jag från de siffror som kommunledningen, eller rättare sagt, kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson (S), har lagt fram och som kommunstyrelsen har ställt sig bakom. Det ska emellertid noteras att det var före Corona-krisen. Coronan kommer att ändra förutsättningarna radikalt. Det vet vi med säkerhet, men hur och i vilken omfattning har vi fortfarande inget riktigt grepp om. Vi vet bara att de ekonomiska konsekvenserna för hela kommunen, med minskade skatteintäkter och ökade utgifter, kommer att bli mycket stora. 

Kultur- och fritidsnämnden tilldelades i budgetramarna för 2021 lite drygt 109 milj kr. Det är, skriver förvaltningen:

“lägre än beräknat behov för året och därför innebär konsekvenser för verksamheten.”

Förvaltningen sammanfattar sin syn på konsekvenserna av den tilldelade budgeten:

“Avvikelse mellan tilldelad budgetram och beräknat budgetbehov uppgår till 3.834 tkr och består av ökande kostnader på grund av investeringar 1.200 tkr och kostnader för bibehållen måluppfyllelse 2.634 tkr, övervägande del avser område Fritid.
Övrig verksamhet så som till exempel kommunikation, evenemang och bibliotek, har behov av budgettillskott för bibehållen måluppfyllelse. För att kompensera dessa kan viss omfördelning inom befintlig budget ske. För bibehållen måluppfyllelse avseende Ung i Vbg krävs budgettillskott.”

Kultur- och fritidsnämnden skulle alltså enligt egen utsago behöva ytterligare 3,8 milj kr i budgeten för 2021. Med tanke på hela kommunens kostnader på ungefär 2,6 miljarder (fortfarande före Coronakrisen), så är det faktiskt en “fis i vinden”. Det är 0,15% (1,5 promille) av kommunens totala kostnader. Det kan vara bra att komma ihåg.

I underlaget beskrivs de ekonomiska behoven för bibehållen måluppfyllelse, dvs de 2,6 milj kr, som nämnden inte får nästa år. (Se citatet ovan.)

Ung i Vbg är en webbsida som riktar sig till unga. (Se “UNGiVBG.SE”.)

Webbsidan har ett hälsofrämjande fokus och ska vara ett:

“nav för unga med information om evenemang, inflytande, skola, jobb, råd och stöd, fritid, recensioner samt media.”

Det finns även en ungdomsredaktion som är knuten till arbetet. Sidan har också ett integrationssyfte.

Från början var både Västra Götalandsregionen och Kunskapsförbundet Väst med och finansierade hemsidan. Men efterhand har de hoppat av och det har sparats. Nu behöver hemsidan ett budgettillskott på 234.000 kr om ett fortsatt arbete med hemsidan ska vara möjligt.

Hallevibadet behöver mer pengar om kultur- och fritidsnämnden ska kunna driva det. Intäkterna från besökare och verksamheter som simskola och vattengympa räcker inte till.

Det är kultur- och fritidsnämnden som ansvarar för kommunens idrotts- och fritidsanläggningar. Det handlar inte bara om Arena Vänersborg, Ishallen, Idrottshuset och Vänersvallen, utan också om anläggningar i andra delar av kommunen. Det är svårt för nämnden att få ekonomi i detta.

Kultur och fritid skriver:

“För att upprätthålla en säker och ändamålsenlig miljö krävs budgettillskott alternativt att anläggningar stängs och verksamheten fokuseras kring de större anläggningarna.”

Föreningar och andra som utnyttjar anläggningarna betalar självklart hyror, men:

“föreningslivet är en viktig del av civilsamhället och bidrar med stora frivilliga insatser.”

Det blir en “motsägelse” att höja hyrorna, eftersom det minskar det ekonomiska utrymmet för föreningarna att erbjuda verksamhet för medlemmarna. Och det står i strid med många av kommunens mål.

Det visar sig att kultur- och fritidsnämnden inte bryr sig om att föreslå några nödvändiga investeringar för 2021. Nämnden skriver:

“På grund av rådande ekonomiskt läge för kultur- och fritidsnämnden, har det beslutats att inte lämna några nya förslag på fastighetsinvesteringar under perioden.”

Det behövs egentligen åtgärder avseende:

“arbetsmiljökrav och myndighetskrav.”

Skälet till att nämnden inte föreslår några fastighetsinvesteringar beror på, gissar jag, att nämnden vet att den ändå inte får några pengar till att betala höjda hyror. (Det är samhällsbyggnadsnämnden som investerar och kultur-fritid som betalar genom höjda hyror.) En sådan investering, som dessutom är planerad sedan länge, är t ex investeringen i Sportcentrums B-hus. Denna investering skjuts helt enkelt på framtiden tills dess:

“ekonomiska förutsättningar för genomförande finns.”

Jag tycker på sätt och vis att detta är ”fel taktik” av kultur- och fritidsnämnden, även om uppdraget från kommunstyrelsen är att lägga en budget inom de ramar som är bestämda (av kommunstyrelsen). Min uppfattning är att nämnden borde vara (ännu) tydligare med att tala om vilka investeringsbehov som finns, och vad det kostar att uppfylla dem. Det borde vara kommunfullmäktige som vägde samman kommunens sammanlagda investeringar och prioriterade mellan dem. Nu kommer kultur- och fritidsnämnden dessutom att stå med “hundhuvudet” vid neddragningar, när det egentligen borde vara kommunfullmäktige. För vad ska kommunfullmäktige göra om inte nämnden själv visar på och föreslår vilka fastighetsinvesteringar som är nödvändiga?

Det är många i musikstaden Vänersborg som har önskemål om t ex ett konserthus. Kultur och fritid uttrycker det som att kommunen skulle behöva:

“en tillgänglig och ändamålsenlig scen för musik i musikstaden Vänersborg.”

Men inte heller detta föreslår nämnden, den bara konstaterar behovet av någon typ av musikscen.

Kultur och Fritid tar inte upp taket i Arena Vänersborg överhuvudtaget. Det är samhällsbyggnadsnämnden som anser det nödvändigt att åtgärda taket. (Se P4 Väst ”Nytt arenatak kan bli verklighet – för 22 miljoner”.) Samhällsbyggnadsnämnden vill satsa 22 miljoner till ny takduk, ny belysning och ett snörasskydd. (Vänsterpartiets James Bucci röstade för övrigt nej till denna investering i samhällsbyggnadsnämnden.)

Den enda investering som kultur- och fritidsnämnden vill göra är att nämnden yrkar 2 milj kr till inventarier för “framtidens bibliotek”. (Du kan läsa mer om ”Framtidens bibliotek” här.)

Det som gör det ekonomiska läget ännu mer pressat nästa år för nämnden, det är att det har påbörjats investeringar som medför ökade kostnader. Det är investeringar som är “på rulle” redan i år, och därmed kostnader som nämnden inte kan göra något åt. Det är tre investeringar som räknas upp i underlaget – 40×20-hallen (som till 60% finansieras av barn- och utbildningsnämnden), Fotbollens hus och omklädningsrum och entré i Ishallen. Till del finansieras dessa investeringar av hyresintäkter från föreningar. Men intäkterna täcker inte kostnaderna.

Med andra ord. Kommunstyrelsens förslag till budgetram 2021 för kultur- och fritidsnämnden är för snäv. Nämnden skulle behöva drygt 3,8 milj kr mer. Därför ger kultur- och fritidsnämnden följande förslag till neddragningar av verksamheten:

  • “Stänga Ung i Vänersborg”
  • “Stänga Hallevibadet”
  • “Budgetjustering alternativt interndebitering av barn- och utbildningsnämndens verksamheters nyttjande av idrotts- och fritidsanläggningar”

Det sistnämnda förklarar förvaltningschef Håkan Alfredsson i TTELA (se “Hallevibadet hotas av stängning – igen”):

“Barn- och utbildningsnämnden (Bun) hyr idrottsanläggningar av kultur- och fritid till sina verksamheter. För mer än tio år sedan bestämdes att hyran skulle vara 600 000 kronor om året. Och det är den fortfarande, trots att eleverna har blivit fler och omkostnaderna större.”

Alfredsson anser att BUN borde betala ytterligare ungefär två miljoner kronor om året. Jag kan förstå Alfredsson, men samtidigt anser jag naturligtvis inte att barnen och eleverna ska betala t ex Arenans underskott…

Det är nog också på det viset att kultur- och fritidspolitik bedrivs på flera olika nivåer och ställen i kommunen. Det senaste exemplet är kommunledningens diskussioner och överenskommelser med kommunens idrottsföreningar. Det visar väl att kultur- och fritidsnämnden inte riktigt styr över sin egen verksamhet och sina egna pengar…

Kultur- och fritidsnämnden skulle alltså behöva ytterligare 3,8 milj kr för 2021. Med tanke på hela kommunens kostnader på ungefär 2,6 miljarder (fortfarande före Coronakrisen), så utgör dessa pengar bara 0,15% av kommunens totala kostnader. Inte ska kultur- och fritidsnämnden tvingas lägga ner Hallevibadet på grund av detta.

Det blev en omfattande blogg om kultur- och fritidsnämnden. Men det är sällan jag skriver om nämnden och det kändes som att det var läge att berätta lite utförligare om nämndens ekonomiska situation nu när media fylls av inlägg kring nämndens verksamheter.

Slutligen skulle jag vilja framföra att det är, som jag ser det, något grundläggande fel med att dela ut pengar till varje nämnd enligt en slags schablon som kommunen faktiskt gör i praktiken. Kommunens budgettilldelning utgår alltid från vad varje nämnd fick året innan. Vilket var detsamma som nämnden fick året innan… Osv. Och sedan överlåts det till varje nämnd att prioritera mellan sina egna verksamheter. Istället borde det vara så att alla kommunens behov vägs mot varandra.

Det ska t ex inte vara så att barn- och utbildningsnämnden ska behöva prioritera mellan förskola och grundskola, eller kultur- och fritidsnämnden mellan Hallevibadet och biblioteket. Alla behov ska upp på bordet, och sedan är det kommunfullmäktiges uppgift att prioritera – också mellan rondeller och äldreomsorgen, mellan arenan och grundskolan, mellan Vattenpalatset och biblioteket osv.

Det behövs ett annat tänk i kommunen.

PS. Del 1 av denna blogg hittar du här: ”Kultur- och fritidsnämnden (1/2)”.

  1. EBM
    5 maj, 2020 kl. 20:51

    Om jag fattar allt rätt ska Barn- och utbildningsnämnden, som skolan tillhör (vad mer??, stå för 60 % av kostnaden för den nya hallen, men ser man till nyttjandet (8-16 ungefär varje vardag, men inte ens det då lov och helgdagar tillkommer) nyttjas hallen till 40 % eller mindre av den tid som hallar/planer normalt används (räknat på 8-22). Eller missat jag något?

  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: