Hem > Arena Vänersborg, corona, Kommunfullmäktige 2020, kommunhus > KF 17/6 (1): Ny sessionssal klubbad

KF 17/6 (1): Ny sessionssal klubbad

Efter några dagars politisk semester i Värnamo tillsammans med barnbarnet var det då dags att lyssna på vårsäsongens sista kommunfullmäktige.

Det är tur att Vänersborgs kommun har Radio Trollhättan, annars hade det inte gått att lyssna på fullmäktige. Inte ens för fullmäktigeledamöter, som tillhör de äldre eller andra riskgrupper för Coronan. Eller för vänersborgare som ville utnyttja offentligheten för att få reda på vad som hände eller sades på sammanträdet. För övrigt ett sammanträde som enligt de styrande hölls på “distans” – i fem olika angränsande rum på kommunhuset i Vänersborg…

Vänersborg styrande politiker har en tämligen hemmasnickrad definition på vad sammanträden och närvaro på “distans” betyder. Jag återkommer dock till ämnet eftersom jag skrev fyra interpellationer till gårdagens fullmäktige som nu har besvarats. Jag kan väl bara nämna att kommunfullmäktiges ordförande Annalena Levin (C) genom sitt uttalande i början av sammanträdet visade det “absurda” i hennes och de styrandes definition av “distans”.

Levin skulle i traditionell anda gratulera några jubilarer, dvs några ledamöter som hade fyllt jämna år. Alla kunde hon dock inte gratta med blommor, utan blommor fick bara de ledamöter:

“som är här idag.”

Distans?

För övrigt meddelade ordförande Levin att Vänersborg skulle börja sända sammanträdena på webben i höst. Bättre sent än aldrig, skulle man kunna säga. Det var ett tag sedan som vänsterpartiet motionerade om detta. (Senast var det i januari 2019, se “Motion: Webbsändning från KF”.)

Kommunfullmäktige hade en tämligen diger agenda att ta sig igenom. Flera ärenden börjar emellertid i en nämnd, behandlas i kommunstyrelsen för att avgöras i kommunfullmäktige. Ärendegången gör att en del tunga beslut som fattades igår redan har beskrivits i både en och två bloggar.

Igår beslutade kommunfullmäktige att bygga en ny sessionssal på samma plats som den förra stod på. (Se “Ny sessionssal”.) Och det till en kostnad på beräknade 40 milj kr. Gunnar Lidell (M) tycktes tveksam till om budgeten skulle hålla, han trodde att det kunde bli dyrare. Och det skulle väl i så fall inte bli någon större överraskning. Det blir i 9 av 10 fall alltid dyrare att bygga i Vänersborg än beräknat. Och denna gång verkar kostnadskalkylen vara särskilt dåligt underbyggd.

Fast det tyckte inte Dan Nyberg (S). Han kände tillförsikt till samhällsbyggnadsnämndens beräkningar. Det var andra som räknade:

“än de glada amatörer som räknade på arenan.”

Det var ett ovanligt tydligt och självkritisk uttalande för att komma från en socialdemokrat som var ordförande i fullmäktige då beslutet om att bygga arenan fattades. Och som var så positiv att han gav klartecken till att göra en film om det ”fantastiska” arenabygget… (Se “Arena Vänersborg”.) Det handlade då som nu om tro och förhoppningar…

Moderaterna, med framför allt Dan Åberg i spetsen, sa att han var mycket kritisk till kommunledningens behandling av ärendet. Åberg hade aldrig tidigare varit med om ett ärende som varit så dåligt behandlat i en kommun som detta. Och Åberg är en rutinerad politiker.

Det som Åberg framför allt reagerade mot var den behandling som de styrande partierna visade en motion som han och Henrik Josten (M) lämnade in till fullmäktige redan 2016 – och som antogs av kommunfullmäktige den 28 mars 2018. Eller rättare sagt, som de styrande i kommunen underlät att beakta, och behandla. Ingenting har nämligen hänt med motionen, absolut ingenting. Det fick moderaten Tor Wendel att utbrista:

“Vad är ett beslut i KF värt?”

Motionen handlade om att samordna bygget av en ny sessionssal med konsertsal – och Huvudnässkolans aula. Åberg befarade att det nu fanns risk för att salen inte kommer att användas i särskilt stor omfattning. Och dessutom har kommunen flera tomma lokaler.

Även Anders Strand (SD) gick hårt åt förslaget. Strand sa ungefär så här:

“Varför ska Vänersborgs skattebetalare bygga en sessionssal åt kommunfullmäktige? Vi sammanträder ju på Folkets Hus, vi behöver ingen ny sessionssal. Regionhuvudstadstänket har inget med sessionssalen att göra. Bygget borde vara en fråga för folkomröstning.”

De styrande menade nämligen att en ny sessionssal är en förutsättning för att Vänersborg ska kunna fortsätta att vara “regionhuvudstad” i Västra Götaland. Och då kunna behålla de arbetstillfällen som det skulle innebära. De styrande menade också att blev det inte ett ja idag, så skulle bygget av en ny sessionssal försenas och risken att regionen skulle “flytta” vara överhängande.

Fullmäktige röstade ja. M+SD+MBP avstod från att rösta.

De styrande partierna lyckades återigen att “baxa igenom” ett ärende som är kantat av tvivelaktig hantering…

 1. LasseVbg
  22 juni, 2020 kl. 21:52

  En intressant betraktelse som till viss del kan överföras till kommunal nivå

  https://www.lindelof.nu/svenska-skumraskaffarer-2-det-stora-socialdemokratiska-monstret/

 2. LasseVbg
  22 juni, 2020 kl. 20:53

  Den här bloggen med kommentarer lägger jag till min lista över varför jag aldrig kommer att rösta S.

 3. Glad Amatör
  19 juni, 2020 kl. 17:18

  Håller med (M) … Vad är ett beslut i KF värt ?

  Vänersborgs kommun verkar vara en mycket rik kommun som med ett klubbslag på tvivelaktiga grunder i KF åtager sig att låna ytterligare 40 miljoner till ny sammanträdeslokal för kommunens mötesbehov med KF cirka 9 gånger per år. Detta trots kommunen redan har mycket gott om egna befintliga mötesrum, aulor och sessionssalar utspridd i kommunen. Många av dem för upp till 100 deltagare och några av dem upp till 2-300 deltagare.
  Prestigen är stor i Vänersborgs kommun.

  Många med mig förundras över skylten regionhuvudstad när man ska åka till kommunens centralort. Begreppet huvudstad brukar reserveras stater och dessutom för delstater och provinser i federala system. Västra Götalandsregionen är ju ett landsting med visst utökat uppdrag. Förr fanns begreppet residensstad som visade vart landshövdingen hade sitt residens (bostad och administration).
  Vill staden Vänersborg vara extra pampig och göra sig till mer än vad de är med att kalla sig regionhuvudstad ? Tror nog detta är mer en marknadsföringsgrej eftersom det inte ens finns formellt stöd i lagen att tillåta någon ort vara någon subnationell huvudstad. Det ska nog låta lite flådigt !
  Göteborg är residensstaden och Vänersborg är säte för regionens administration. Regionens hus och olika administrationsenheter finns på flera orter såsom Göteborg/Mölndal, Skövde, Borås, Uddevalla och Mariestad.
  Att då grunda ett 40 miljoners lokalbeslut i en kommun med att Regionfullmäktige kommer hyra lokalen några gånger per år annars flyttas arbetstillfällen från Vänersborgs stad känns mycket oansvarigt av folkvalda. Kommunens invånare ska nu tyvärr med skattemedel vara med och betala både investering och kapitalkostnad för politikers möteslokal i decennium framöver.
  Prestigen är stor i Vänersborgs kommun.

  • Dan Nyberg
   19 juni, 2020 kl. 19:10

   Man får ju vara väldigt glad att inte Moderaternas tankar om en ”KulturArena” på Huvudnästomten för flera hundra miljoner blir verklighet vilket fick dom att lite sandlådemässigt avstå från att rösta om det mer modesta projektet med en sessionssal m.m för 40 milj kronor. Tänk om Stefan Kärvling hade fått ett nytt sånt Arenaprojekt att gå igång på, tycker jag som vågar stå för mitt namn…😃

   • LasseVbg
    20 juni, 2020 kl. 11:57

    Men våra åsikter är lika mycket värda som dina…

 4. DaN Nyberg
  19 juni, 2020 kl. 15:16

  Kul att få igång dig lite i det här forumet nu när du inte kan sväva ut i fullmäktigedebatter. Fast visst var det så då du valde att sitta kvar i nämnden och fullföljde resan med att uppföra arenan också blev en del av ansvaret. Oftast reserverade du dig och ibland ”glömde” du göra det. Du blev iaf ur kommunalrättslig synpunkt medansvarig för på vad sätt arenan blev byggd. Frågan var noga diskuterad med jurister på dåvarande SKL, Sveriges kommuner och landsting och vår egen auktoriserade revision. Det låg i mitt ansvar att göra så. Fast nu är ju allt över, eller hur? Typ en historisk exposé över livets erfarenheter…😊

  • 20 juni, 2020 kl. 12:54

   Vänersborg kommunfullmäktige var inte tvunget att besluta om att inte bevilja ansvarsfrihet, oavsett hur många jurister du eller någon annan pratade med. Kommunfullmäktige hade möjligheten att göra ett val. Ljunggren, du själv som fullmäktiges ordförande och alla andra socialdemokrater hade kunnat rösta annorlunda. Ni var inte tvingade “ur kommunalrättslig synpunkt” till någonting. Det var helt enkelt som Marie Dahlin sa: “ett politiskt spel”. (Se klippet på YouTube här!)
   Det är helt absurt att någon som röstar nej och reserverar sig ska bli ansvarig för ett beslut som andra fattar. Jag glömde heller aldrig att reservera mig mot beslut eller på andra sätt framföra min uppfattning. Och det vet du mycket väl. Det hade inte heller hjälpt, enligt din och fullmäktiges “tvistade” logik, att avgå från nämnden. Varför då? Jo, jag var ju närvarande när andra fattade beslutet och därmed, fortfarande enligt din och fullmäktiges logik, ansvarig. (Det fanns ledamöter som hade avgått från BUN och som inte fick ansvarsfrihet.)
   Slutsatsen av hela processen är att personer inte ska ställa upp som politiker.
   Det var mycket tråkigt, och fegt, att Förvaltningsrätten i Göteborg aldrig prövade sakfrågan i mitt överklagande. Det hade faktiskt Förvaltningsrätten och Kammarrätten i Stockholm samt Regeringsrätten gjort i ett annat överklagade, och som jag hänvisade till i mitt överklagade till Kammarrätten i Göteborg. (Du kan läsa överklagandet här.)
   För övrigt “fullföljde jag resan” på det sätt att jag behöll min plats i nämnden, som jag innehade pga ett demokratiskt val, och fortsatte att tillsammans med andra vänsterpartister vara en nagel i ögat på dig, Ljunggren, S Anders Larsson och de andra sossarna. Väljarna i Vänersborg visade sedan sin uppskattning i det efterföljande valet genom att Vänsterpartiet fördubblade antalet mandat.
   Det hade varit mer klädsamt om du tog tillfället i akt att vara lite självkritisk för hur du och socialdemokraterna hanterade arenafrågan – hur t ex beslut fattades mellan skål och vägg som gick emot fullmäktiges beslut och som fördyrade arenan från 120 miljoner till 286 miljoner…
   Vänersborgarna vet vilka insatser som Vänsterpartiet gjorde och de uppskattade vårt arbete mot det mygel och de oegentligheter som präglade processen.
   Fast visst, nu är allt över. Förutom att Vänersborgs kommun årligen betalar upp mot 20 miljoner kr netto till arenan… Till en arena som behöver renoveras för ytterligare några tiotals miljoner…

  • LasseVbg
   22 juni, 2020 kl. 20:21

   Maktens arrogans…fy f-n.

 5. LasseVbg
  19 juni, 2020 kl. 14:39

  Och jag tillägger…dom har inte vett att skämmas.

 6. LasseVbg
  19 juni, 2020 kl. 14:34

  Dessa socialdemokrater med ett bristande demokratiskt sinne och ett sinne för tjuv och rackarspel. För inte så länge sen så tramsade ordförande Augustsson (S) när ett förslag om att uttala minskat förtroende mot Javette för hans felaktiga hantering av avskedandet av VD för kungajaktmuseet. Typiskt S-trams.

 7. DaN Nyberg
  19 juni, 2020 kl. 10:40

  Men bäste Stefan. Du var ju själv en av de glada amatörer som släppte fram ännu gladare amatörer som fick ansvaret att genomföra Arena Vänersborg. Visst blev det heltokigt och du fick ju inte ansvarsfrihet heller och fick avgå…😆

  • 19 juni, 2020 kl. 13:03

   Dan Nyberg (S) fortsätter att revidera arenahistorien i sann socialdemokratisk anda. Jag vet inte vem som tror på den, mer än inbitna partimedlemmar. Men smileyn i slutet ska kanske på något sätt visa att hela kommentaren är på skoj, att den inte är sann, att Nyberg bara vill “retas”. Jag vet inte. Jag vet överhuvudtaget inte vad Nyberg vill ha sagt med sin kommentar.
   Vänersborgarna visste vad som var sant kring arenabygget. I valet 2010, efter arenaskandalen, backade S från 21 till 12 mandat i Vänersborgs kommunfullmäktige, medan Vänsterpartiet ökade från 4 till 8.
   Nyberg skriver att jag släppte fram amatörer, och jag antar att Nyberg främst har sin partikollega S Anders Larsson i tankarna. Men jag vet faktiskt inte vad Nyberg syftar på eftersom jag hela tiden, liksom samtliga andra vänsterpartister, röstade nej till allt som hade med arenabygget att göra. Vi vänsterpartister reserverade oss också varenda gång, i både BUN och KF. Att sedan kommunfullmäktige inte gav mig och Eva Lindgren, som var ersättare i BUN, ansvarsfrihet var ett tydligt politiskt beslut. Det fattades av samma partier som var ansvariga för hela arenaskandalen. (Jag avgick alltså inte, utan blev så att säga avsatt. Varenda ledamot och ersättare i BUN blev det.)
   Att bli ansvarig för ett beslut som man röstade nej till, och i Evas fall överhuvudtaget inte fick eller kunde rösta på (Eva var ersättare), var inget mindre än en stor skandal. Dessutom tog ju Lars-Göran Ljunggren (S) senare på sig ansvaret för hela skandalen. (Se TTELA “Arenaaffären fällde Ljunggren (S)”.) Det gjorde Ljunggren trots att han i fullmäktige hade röstat för att jag, tillsammans med alla andra i BUN, var ansvarig.
   Förvaltningsrätten avvisade min överklagan, men behandlade den inte i sak. Rätten konstaterade bara att fullmäktige hade rätt att fatta beslut om ansvarsfrihet.
   Jag är övertygad om att vänersborgarna fortfarande inte har glömt vilka som var ansvariga för arenabygget och de olagligheter som begicks under processen.
   Här kan du ladda ner hela min överklagan till Förvaltningsrätten. I överklagan finns alla fakta beskrivna kring de politiska processerna i bygget av Arena Vänersborg.

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: