Hem > KS 2021 > KS 3: Konst, koldioxid, KFV och hårda ord mm

KS 3: Konst, koldioxid, KFV och hårda ord mm

Det här blir den tredje och sista bloggen om kommunstyrelsens sammanträde förra onsdagen, den 6 oktober. (De två andra bloggarna hittar du här: “KS 1: Sorgens dag och ny sessionssal” och “KS 2: Varumärke och Sernekes markanvisningsavtal”.) Ja, egentligen är det den fjärde bloggen om man ska räkna med den jag skrev innan sammanträdet. I den bloggen beskrev jag en del av ärendena tämligen noggrant, något som jag inte upprepar här. (Se “KS 6 okt 2021”.)

Idag kom protokollet från sammanträdet. Och det ger en del ytterligare information. Så är t ex den motivering till yrkandet om återremiss som Magnus Ekström (KD) lämnade på ärendet om varumärkesplattformen med. Den löd:

“Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till Kommunstyrelseförvaltningen med uppdraget att ta fram förslag på styrande och stödjande dokument för användandet av platsvarumärke och organisationsvarumärke.”

Yrkandet röstades ner med 8-7. Det är emellertid lite andra majoritetsförhållanden i kommunfullmäktige. Om samma partier fortfarande står bakom en återremiss nästa vecka, i fullmäktige, ja då blir det återremiss. KD+M+L+SD+MBP har 26 av 51 mandat…

På sätt och vis kan jag förstå en återremiss, det finns en hel del frågetecken. Men jag tycker att motiveringen skulle vara annorlunda.

Magnus Ekström (KD) var på hugget detta möte. När det gällde “riktlinjer för arbetet med konstnärlig gestaltning i offentlig miljö” framförde Ekström flera funderingar. Han undrade t ex om det bara var konst som hade ett budskap och vad skillnaden var mellan konst och konstnärlig gestaltning. Och, vad är en konstnär? Jag är glad att det inte var jag som behövde svara på de frågorna…

Ekström lade ett tilläggsyrkande:

“Kommunfullmäktige uppdrar åt Kultur- och Fritidsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen att integrera dessa riktlinjer i ett samlat dokument avseende ”Riktlinjer för konst, konstnärlig gestaltning och övrig utsmyckning”.”

Yrkande avslogs med ordförandens utslagsröst. James Bucci (V) avstod nämligen från att rösta. Det blir i detta ärende som med det förra – har partierna samma uppfattning i kommunfullmäktige så får de majoritet. Denna gång möjligtvis med någon röst från V också.

Magnus Ekström (KD) lade ett yrkande även i ärendet om koldioxidbudget.

Beslutsförslaget till kommunstyrelsen löd:

“Kommunstyrelsen beslutar att ge Kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att påbörja arbete med ambition om att införa koldioxidbudget för Vänersborgs kommun år 2022.”

Ekströms yrkande hade följande lydelse:

“Kommunstyrelsen beslutar att ge Kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att påbörja arbete med syfte att presentera ett förslag till koldioxidbudget för Vänersborgs kommun och hur densamma presenteras publikt. Förslaget ska åtföljas av en konsekvensbeskrivning med avseende på Hållbar utveckling och därför visa på konsekvenser för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.”

Ekström ansåg att kommunen behövde veta mer om konsekvenserna innan den beslutade om mål. Ordförande Benny Augustsson (S) undrade hur man skulle kunna redovisa konsekvenserna när man inte ens hade siffrorna.

Själv satt jag framför iPaden och undrade varför en koldioxidbudget hade blivit så viktig i kommunen först efter skövlingen av t ex Kindblomsvägen och Mariedal Östra…

Magnus Ekström och de andra oppositionspartierna fick återigen se sig nedröstade. Denna gång fick de styrande partierna (S+C+MP) stöd av både James Bucci (V) och Marianne Ramm (V). Och så blev det, ärendet skulle inte vidare till fullmäktige.

Delårsrapporten prognostiserar ett positivt resultat för 2021 på 162 milj kr. Det är otroligt mycket pengar för kommunen. Jag undrade om det inte var läge att fundera några extra varv kring inrättandet av sociala investeringsfonder. Det skulle ju om inte annat kunna vara ett sätt att föra över en del av överskottet till kommande år. Ingen verkade vara intresserad av det…

Det står, som bekant, en del om mål och resultat i delårsrapporterna. I denna stod det t ex att kunskapsresultaten i form av bättre betyg hade ökat. Det blev en del diskussion när jag menade att man måste problematisera detta förhållande. Pandemin har haft effekter, som inte syns i dessa siffror. Visserligen har betygen blivit bättre och fler blivit  behöriga till gymnasiet trots hög frånvaro både bland personal och elever. Forskning tyder emellertid på att elevernas faktiska kunskaper har blivit sämre. Det stod också i delårsrapporten att det var “bekymmersamt att färre tar gymnasieexamen”. Jag menade att de sämre kunskaperna kan få resultatet att ännu fler inte kommer att kunna ta examen i gymnasiet om några år.

Mats Andersson (C), barn- och utbildningsnämndens tidigare ordförande, höll inte med. Som vanligt. Han ansåg, som jag förstod det, att kunskap och betyg var samma sak. Det fick mig att utbrista att bättre betyg inte behövde motsvara bättre kunskaper och att vi gjorde eleverna en otjänst om vi blundade för verkligheten. Det är ju inte så att distansundervisningen under pandemin var positiv för lärandet.

Andersson och jag har haft denna diskussion tidigare och positionerna tycks fortfarande vara lika fastlåsta. Madelaine Karlsson (S) hade däremot sin uppfattning klar:

“Jag kan inte göra annat än att hålla med Stefan.”

Det blev en del hårda ord under ärendet “Anvisningar och tidplan för arbetet med mål- och resursplan 2023-2025”. Och då kan jag väl direkt meddela att jag inte var inblandad… Jag tyckte mest att det verkade vara en strid om påvens skägg, men det uttalades en del ord som var mindre välbetänkta.

Dan Åberg (M) var t ex förbryllad över Mats Anderssons (C) argumentation. Andersson hade antytt att moderaternas förslag var odemokratiskt:

“Acceptera att vi har ett annat yrkande.”

Sa Dan Åberg.

Benny Augustsson (S) menade att det inte är moderaterna som ska bestämma när de styrande partierna ska lämna sitt budgetförslag. Varpå Lena Eckerbom Wendel (M) ironiskt undrade vilka “de styrande partierna” var…

Senare uttryckte Eckerbom Wendel (M) sig betydligt mindre diplomatiskt. Benny Augustsson blev upprörd och gjorde klart att han inte tänkte tolerera sådana uttryckssätt.

Det blev även på denna punkt en votering. Och återigen fick de styrande partierna, alltså S+C+MP, med Vänsterpartiets stöd majoritet med 8-7. Ärendet ska inte till fullmäktige.

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt att tillföra Kunskapsförbundet Väst 806.400 kr i tillfällig uppdragsersättning under 2021. Det är extra medel till vuxenutbildningen för att finansiera åtgärder för att kompensera den utbildningsskuld som effekterna av pandemin medfört. Utbetalning sker under förutsättning att Trollhättans stad fattar motsvarande beslut, på ungefär 1,3 milj kr. (Vänersborgs andel motsvarar 38,4%.)

Tänk, jag undrar om inte detta extra bidrag bevisar att Trollhättan och Vänersborg fördelade “skolmiljarden” på ett felaktigt sätt…

Till sist.

Kommunstyrelsen föreslog att bifalla Lutz Rininslands (V) motion om att “ompröva hanteringen av ärenden där handlingarna är mycket omfångsrika”. (Se “Motioner om ökad demokrati”.) Det ska fattas beslut om motionen på nästa veckas kommunfullmäktige.

Och det var, om inte allt, så det mesta av det som avhandlades på kommunstyrelsen förra veckan. Nästa vecka är det barn- och utbildningsnämnden på måndag och kommunfullmäktige på onsdag.

Kategorier:KS 2021
  1. Kurt
    13 oktober, 2021 kl. 19:35

    Koldioxidbudget – var det inte sånt som förra veckan var helt omöjligt att göra?

  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: