Arkiv

Archive for 31 oktober, 2011

Senaste nytt om stämpelklockan

31 oktober, 2011 Lämna en kommentar

protokollPå kommunens hemsida ligger i stort sett alla protokoll, som skrivs i den här kommunen, upplagda. Precis som det ska vara. (Jag bortser från allt mörkande som skett de senaste åren från vissa politiker.) Att kunna ta del av protokollen från fullmäktige, nämnder och styrelser är viktigt i en fungerande demokrati. Det innebär att alla, t ex oppositionspartier, massmedia eller kommuninvånare, kan läsa vad makthavarna har diskuterat och beslutat.

Av någon anledning finns inte Personal- och förhandlingsutskottets (PFU) protokoll med på kommunens hemsida.

Som politiker har jag också tillgång till kommunens digitaliserade diarium, men inte heller i detta hittar jag några protokoll. Var är PFU:s protokoll? Finns de utlagda överhuvudtaget? Det verkar inte så. Det torde vara en simpel åtgärd att göra protokollen tillgängliga för allmänheten. Vilket vore ett tämligen enkelt sätt att bredda och fördjupa demokratin…Stampelklocka Det är svårt att förstå varför PFU är så hemlighetsfullt.

Jag har några protokoll från PFU framför mig. (Jag har fått dem i pappersform. Av en snäll person.) Jag är nämligen intresserad av hur PFU behandlar frågan om Heroma – den digitaliserade stämpelklockan.

PFU har ju beslutat (eller något, hur det egentligen gick till är fortfarande oklart; se inlägget ”Stämpelklockan”), att all skolpersonal ska börja tidsstämpla. Både det odemokratiska sättet att införa stämpelklockan på (se också ”Det luktar medeltid i Vänersborg”) och stämpelklockan i sig (se ”Stämpelklocka – i tiden”) har lett till omfattande missnöje och protester bland kommunens skolor. Stämpelklockan är en stor fråga på skolorna.

Protokollen från PFU var det. Hur hanterar PFU alla frågor, synpunkter, protester etc gällande stämpelklockan? Det ville jag veta.

Ur protokollet 31 aug 2011:

”…inkommen skrivelse från Lärarförbundet … (PFU) tar del av skrivelsen och lägger den till handlingarna.”

Jaha. Och?

En månad senare, den 27 sept, har PFU:s presidium ett möte med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. För mig är det lite svårt att förstå varför inte hela PFU fick vara med på detta möte, utan bara ordförande och vice ordförande (=presidiet). Det kan väl inte vara för att PFU-ledamoten Marika Isetorp (MP) har uttryckt förståelse för lärarna? (Lärarförbundet skrev uttryckligen, 5 sept, att det ville träffa politikerna i PFU!)

De fackliga representanterna berättar på mötet, enligt protokollet, att det finns ett stort motstånd bland medlemmarna. De anger också ett antal orsaker till varför de anser att lärarna inte bör tidsredovisas.

Ur protokollet:

”Presidiet konstaterar vid dialogen och även avslutningsvis att flera av de sakskäl som anförs inte har direkt samband med Heroma, utan är verksamhetsfrågor som inte ska sammanblandas med tidsredovisning. Presidiet konstaterar också att tidsredovisningen utgör ett stöd även för läraren att följa upp sin faktiskt utförda arbetstid gentemot den planerade.”

Ni lägger märke till PFU-presidiets mästrande ton va’?

…har inte direkt samband… …ni blandar samman… …vi i presidiet konstaterar… …utgör ett stöd även för läraren..

Patronen till sina underlydande… Vänersborgs kommun till sina anställda… PFU:s presidium till lärarfacken…

Dagen efter mötet med de fackliga organisationerna har PFU sammanträde, hela PFU denna gång. Presidiet rapporterar till de övriga i PFU, dvs Marika Isetorp och Lena Eckerbom Wendel:

”… det lärarna upplever som ett problem … konstaterar att de flesta frågeställningarna som tas upp inte har ett direkt samband med Heroma…”

Noterar återigen, det som lärarna ”upplever som ett problem”. Det är tydligen inget problem. Det bara ”upplevs” så. Enligt ordförande Anders Forsström och vice-ordförande Bengt Larson (S) fattar de stackars lärarna, trots sin långa utbildning uppenbarligen, inte ens vad som är bäst för dem…

Tur att kommunen har Forsström och Larson vid rodret.

Förresten. I protokollet (ovan) står det : ”de flesta frågeställningarna ”. Inte alla? Vad var de andra frågeställningarna som har samband med Heroma, och vad svarade PFU på dessa?

I det här sista protokollet, från den 28 sept, finns skrivelsen från Lärarförbundet, som skickades den 14 aug, bifogad.

Lärarförbundet gör flera påståenden och ställer en rad frågor till politikerna i PFU, t ex:

  • ”… få er motivering till införandet.”
  • ”Rektor ska vara pedagogisk ledare … Rektorerna behöver färre administrativa uppgifter…”
  • ”Då måste man lämna in avvikelser i pappersform ändå.”
  • ”Om något händer på raster måste vi rycka ut direkt och hjälpa barnen även om vi enligt Heroma har rast.”
  • ”Om man går hem tidigare någon dag rapporteras det som minustid, men om man går hem senare en annan dag, blir det ingen plustid. Vad är det för matematik?”
  • ”Är det så att kommunen misstror personalen på skolorna?”
  • ”Tror vår arbetsgivare inte att vi gör vårt jobb utan tidkontroll?”

Jag hittar inga svar. Det finns inga svar.

”…inkommen skrivelse från Lärarförbundet … (PFU) tar del av skrivelsen och lägger den till handlingarna.” (Protokoll 31 aug)

question_markJag skrev i början att det är en demokratifråga att alla ska kunna läsa protokoll. Nu när jag, till slut, fick tag i PFU:s protokoll – blev jag egentligen så mycket klokare? Vad sa PFU?

.

Epilog?

Tiden för stämpelklockans införande har flyttats fram flera gånger. Det beror dock inte på att PFU är lyhört för personalen, det beror snarare på att systemet helt enkelt integott_nytt fungerar… Nu senast är det bestämt att  lärarpersonalen ska börja stämpla den 1 jan 2012:

”Gott Nytt År alla lärare!” önskar er kommunala arbetsgivare!

%d bloggare gillar detta: