Arkiv

Archive for september, 2011

Från hemlagat till halvfabrikat – eller tvärtom?

30 september, 2011 1 kommentar

matI ett nummer av TTELA från förra veckan  hittar jag följande rubrik:

”Från hemlagat till halvfabrikat.”

I artikeln står det:

”Sex årsarbeten riskerar att försvinna när Vänersborgs kommun vill organisera om förskoleköken.
– Jag har alltid lagat hemlagad mat men nu blir det mer halv­fabrikat, säger Kerstin Hallqvist, samordnare för kommunens förskolekök.”

Det var onekligen en nyhet. Det hade jag som ledamot i Barn- och Ungdomsnämnden inte en aning om.

Naturligtvis är det så att politikerna i en nämnd inte kan ha kunskap om allt som händer. När det gäller t ex anställning och uppsägning av personal är det inte ens en fråga för politikerna – mer än i den meningen att det är politikerna som bestämmer de ekonomiska ramar som tjänstemännen får röra sig inom.

Men jag trodde faktiskt att Barn- och Ungdomsnämnden inte behövde spara mer. Vad jag förstår, eller trodde mig förstå, så är nämndens förväntade underskott i budgeten i år enbart arenans fel. Och för det underskottet har nämnden begärt mer pengar från fullmäktige.

Det kanske är så att förvaltningen vill se över kostnaderna – för att kunna lägga så mycket pengar som möjligt av sin tilldelade budget på pedagogisk personal? Jag vet inte.

Som vänsterpartist anser jag att det är helt fel att ställa personal mot personal. Om det nu är så. Det kan inte vara så att besparingar inom förskolans barngrupper rättfärdigar besparingar i köksorganisationen.

Som alla vet som läser den här bloggen, och som kanske också har följt Vänsterpartiets politik på andra sätt, så har vi i Vänsterpartiet under många år arbetat för mer pengar, betydligt mer pengar, till våra barn och ungdomar. Vår bestämda uppfattning är att Barn- och Ungdomsnämnden inte ska behöva spara pengar överhuvudtaget. Det finns alltför få vuxna på förskolorna som det är. Och barngrupperna är för stora.

Barn- och Ungdomsnämnden bör enligt min uppfattning istället, på ett tydligt och konkret sätt, beskriva konsekvenserna av den alldeles för dåliga tilldelningen av pengar. Som Socialnämnden gör. Som Gymnasienämnden gör.

Och sedan bör Barn- och Ungdomsnämnden helt enkelt kräva mer pengar! Som Barn- och Ungdomsnämnden gör…
…när det gäller arenan…
…men inte när det gäller förskolan och skolan…

Som alltmer kostintresserad medborgare är jag inte heller särskilt förtjust i förvaltningenskottbullar idé att sluta rulla egna hemmagjorda köttbullar och istället använda mer halvfabrikat. Det bör naturligtvis vara precis tvärtom i Vänersborgs förskolor och skolor. Tänk om man om några år, t ex efter nästa val, får läsa i TTELA:

Från  halvfabrikat till hemlagat!

.

Kategorier:BUN, förskolan

Kommunfullmäktige och skogsområdet i Blåsut

28 september, 2011 1 kommentar

Det är klart att Gunnar Lidell och moderaterna drog tillbaka sitt förslag om att sälja marken på Blåsut till byggföretaget Modulbyggen Normstahl. (För mer information i sakfrågan, klicka här och här!) Gunnar Lidell (M) äntrade genast talarstolen i dagens fullmäktige och begärde – återremiss!

Någon som är förvånad?

Nu är det ju inte så, om någon nu skulle tro det, att Lidell och moderaterna har ändrat uppfattning i sakfrågan. Det är ju inga nya fakta som har tillkommit sedan ärendet behandlades för någon vecka sedan i kommunstyrelsen. Men den gången var det ju bara Vänsterpartiet och Miljöpartiet som var mot förslaget. Och Vänsterpartiet och Miljöpartiet räknas inte. Och så några grannar då förstås som var mot. Men vad då? Några grannar behöver man väl inte bry sig om?

Nej, Lidell & Co tycker naturligtvis precis som förut.

Men se, grannarna i området gav sig inte. De skrev till kommunen, de skrev till massmedia, de skrev till partierna. De inte bara skrev, de formligen skrek ut sina åsikter. De ordnade studiebesök och guidade visningar. Och folk började lyssna. Politiker från andra partier började lyssna. Journalister och debattörer började lyssna.

Andra än grannarna själva började skriva. Det blev bloggar, det blev debattartiklar, det blev reportage. Helt plötsligt tycktes det som väldigt många invånare var motståndare till kommunens byggplaner.

Gunnar Lidell och moderaterna blev nervösa! Och det var det vi såg i dagens fullmäktige.

Gunnar Lidell och moderaterna vill ju så gärna se ut som att de lyssnar på folket. I varje fall utåt… Det var nog trots allt så att de fick många röster på att folket i Vänersborg var trötta på Ljunggrens och Carlssons enväldiga styre… Ljunggren och Carlsson var ju sig själva nog. Tyckte inte folket som dom, så var det folket det var fel på! Och så gick det ju som det gick i valet då…

Lidell har lärt sig av sina föregångare Ljunggren och Carlsson.

Även de andra betongpartierna krävde förresten återremiss. Socialdemokraterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centern gick alla upp i talarstolen och stödde Lidell. Ja, Centern föreslog till och med ett litet tillägg till motiveringen för återremissen. Den köpte Lidell direkt!

Jag vet inte vad som är mest beklämmande egentligen – att ha en alltför hård och totalt oböjligt ryggrad, som Ljunggren och Carlsson hade den förra mandatperioden, eller att inte ha någon ryggrad alls? Att betonghårt hålla fast vid sina åsikter fast allt och alla talar mot eller att inte våga stå för dem överhuvudtaget?

ros…fast, vid närmare eftertanke – moderaterna kanske ändå ska få en ros, i varje fall en liten, för att de till slut ändå lyssnade på människorna i Blåsut. Även om det skedde under galgen… Hade sossarna, centern, folkpartiet och kristdemokraterna gjort detsamma i t ex arenafrågan hade vi ju sluppit mycket av dagens elände i kommunen.

Men. Varför inte säga nej till förslaget att bebygga skogsområdet i Blåsut? Varför inte ändra i detaljplanen och rita in att området helt enkelt inte får bebyggas? Varför en återremiss? För det kan väl inte vara så att Gunnar Lidell och moderaterna tänker återkomma med ett förslag om försäljning och bebyggelse när opinionen har lagt sig?

Vi i Vänsterpartiet röstade som enda parti på ett avslag på förslaget. Varför återremittera? Vi har ju alla fakta redan nu.

För övrigt hoppas jag att betongpartierna drar lärdom av det som hänt. Kanske de börjar lyssna på folk och ta reda på fakta, innan de bestämmer sig för något.

Är det att hoppas på för mycket?

Marken åt urinvånarna!

27 september, 2011 1 kommentar

Imorgon onsdag ska Vänersborgs kommunfullmäktige behandla frågan om att sälja marken i området kring Kindblomsvägen i Blåsut till företaget Modulbyggen Normstahl. Normstahl tänker som bekant bygga fyra stycken parhus i grönområdet. (Du kan läsa om det mesta i frågan genom att klicka här.)

I det aktuella lilla skogsområdet har det enligt de boende återfunnits fridlysta djurarter. För att få ett definitivt svar på frågan om det är på detta viset, så anlitade kommunen företaget Gallinago Natur för att, enligt den rapport som företaget nu har lämnat till kommunen:

vattensalamander


”På uppdrag av fastighetsenheten, Vänersborgs kommun … undersöka eventuell förekomst av större vattensalamander.”

Och visst, området inventerades. Och visst, under inventeringen hittades både större och mindre vattensalamander!

I rapporten skriver Gallinago Natur:

”Större vattensalamandern har ett starkt skydd i och med fridlysningsbestämmelser, biotopskydd och EU:s art- och habitatdirektiv. Större vattensalamandern är fridlyst enligt Artskyddsförordningen (2007:845) vilket innebär att det är förbjudet att avsiktligt fånga eller döda djur, skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser, avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder. Förbudet gäller alla levnadsstadier hos djuren.”

Jag tror inte att Modulbyggen Normstahl vill köpa området längre. Verkar svårt att få till hus som inte skulle sabotera för djuren … fast luftslott vore ju en idé…

… särskilt med tanke på att Vänersborgs kommun sedan tidigare är väl kända för sina dåligt förankrade byggnadsverk…

Röster från Torpaskolan

26 september, 2011 2 kommentarer

Måndagen den 17 oktober har Barn- och Ungdomsnämnden sitt nästa sammanträde. Då torpa_gamlaska vi vara på den nybyggda Torpaskolan.

Den gamla skolan (se bild) håller på att rivas, den som endast var ett år gammal när en finnig och ganska nybliven tonåring, tillika blivande vänsterpartist, 1967 körde in med sin orangea DBS till cykelstället. Nu står det en helt ny skola på den gamla skolgården. En skola som under en period gick under arbetsnamnet Odenskolan. Men den nya skolan heter fortfarande Torpaskolan.

image

Vänsterpartiet deltog aldrig i beslutet om den nya skolan. När frågan var uppe i Barn- och Ungdomsnämnden den 25 jan 2010 hade inga ledamöter fått se ritningarna! De ritningar, som jag på egen hand begärt och fått några månader tidigare, gällde inte längre. Inför beslutet begärde jag därför fram de nya ritningarna. Det gjorde jag 10 dagar före nämndmötet. Jag fick dem 15 min före sammanträdet började… Ingen annan ledamot hade sett ritningarna (möjligtvis någon i presidiet), de fick alltså inte ens några 15 min… Jag hann naturligtvis inte att läsa dem.

Jag protesterade ganska vilt och yrkade återremiss – inte kunde vi sitta och besluta om en skola utan att få se ritningarna? Jodå, tyckte resten av nämnden (utom Monica Bredberg MP). Jodå, tyckte den ansvarige tjänstemannen Sven-Eric Sjöbergh.

Och så blev det. Tre veckor senare, 10 feb, var frågan i fullmäktige. Vänsterpartiet hävdade att det inte hade gått rätt till. Vi ansåg inte att nämnden hade berett ärendet på ett korrekt sätt, när den inte ens hade sett ritningarna. Inte ens när fullmäktige sammanträdde hade ritningarna diarieförts, dvs blivit offentliga handlingar.

Kommunfullmäktige brydde sig inte. Det blev som med arenan, ledamöterna fattade ett beslut med mycket dåligt underlag.
…för övrigt något av en tradition i Vänersborg.

På fullmäktigesammanträdet framförde jag en hel del åsikter kring ritningarna och hur den nya skolan skulle se ut. Jag var mycket kritisk, faktisk negativ, till den pedagogiska grundsyn som låg bakom utformningen av skolan.

Torpaskolan är byggd med idén om arbetslag. Med arbetslag menas i skolans värld en organisation som byggs utifrån att lärare som undervisar i olika ämnen i en klass samarbetar kring klassen. Lärarna och eleverna delas därför upp i arbetslag och skolans arkitektur ritas därefter – ett arbetslag i varje ände, utan kontakter med varandra. Fyra skolor i skolan. Man kan väl tillägga att när skolan väl är byggd på detta sätt, så är möjligheterna till en annan organisation svår att genomföra.

Det kan ju vara ett sätt att organisera en skola utifrån arbetslag. Det finns andra sätt. Vår regering med Jan Björklund i spetsen vill ha en organisation som utgår mer från ämnena, att lärare som undervisar i samma ämnen samarbetar oberoende av vilken klass de undervisar i. Vilken ”organisationsmodell” som förespråkas i det moderna pedagogiska Sverige är alltså tydliggjort av Björklund. Ordet ”arbetslag” förekommer inte ens i Skollagen, Skolförordningen – eller i Läroplanen!

Nu är Torpaskolan färdig. På Torpa ska enligt hemsidan finnas ca 360 elever i grundskolan, uppdelade i 14 klasser, och 30 elever i grundsärskolan inklusive träningsskolan samt en förberedelsegrupp på cirka 10 elever. Samtliga elever är fördelade på fyra arbetslag.

Sven-Eric Sjöbergh, mannen bakom den nya Torpaskolan och dess pedagogiska idé, då områdeschef, numera utvecklingsledare, sade häromveckan apropå skolan och personalen:

”Alla är jättenöjda!”

Sjöbergh tillade också lite sådär i förbigående att det fanns vissa småsaker som behövde justeras.

Kommundirektör Ove Thörnkvist skrev i Vänersborgaren den 24 aug:

”På tal om framtidstro. Ta er till nya Torpaskolan och se på framtidstro på riktigt. Vilken glädje det måste vara för personal, elever och föräldrar med nya ljusa pedagogiska lokaler. Något att vara glad och stolt över, på riktigt! Det är nästan så man önskade att det var 1973 igen, så man fick börja om!”

Jag har varit på Torpaskolan några gånger, senast i fredags. Det har varit flera som under mina besök har velat prata med mig om hur skolan blev – inte som kollega utan som politiker i Barn- och Ungdomsnämnden. Många lärare har varit desperata, andra har varit uppgivna. De tycker inte att de har blivit lyssnade på.

Salarna (med ett undantag) i arbetslagen är för trånga. Det är knappt att eleverna får plats. Den första bänkraden sitter 1-2 meter från tavlan. Eleverna längst fram i hörnen ser inte det som visas på filmduken. Det går inte att dra isär bänkarna vid prov. Det blir varmt. Lärarna har inga bord eller bänkar till sitt material.

NO-salen (finns en i varje arbetslag) är stor, men dåligt utrustad. Det finns för få vaskar (behövs vid t ex kemi-laborationer) och alldeles för få eluttag. Labbar får ske i ”halvklass” där den andra halvan får arbeta utanför salen. Svårt för läraren att demonstrera eftersom katedern saknar nödvändig utrustning för ändamålet. Överhuvudtaget för dåligt med NO-materiel.

Endast NO har ett preparandrum, som dock är i minsta laget. Det ska ju finnas utrustning för tre olika ämnen. SO-ämnena har ingen ämnesinstitution alls. Inte heller svenska eller språk.

fritidsDet finns stora elevutrymmen, bland annat ett bordtennisrum, i varje arbetslag, samtidigt som klassrummen är för små. ”Är det en skola eller ett fritids?” sa en lärare.

Hem- och konsumentkunskapssalarna är två. Det finns inget rum att ha materiel eller varor i. Eleverna sitter inte framför katedern, utan till vänster i klassrummet. Därifrån ser eleverna dåligt vad läraren gör. Mitt framför katedern finns en elevarbetsplats, dvs ett kök, mitt i rummet! Tvättmaskinen finns i klassrummet, vilket gör att det inte går att tvätta under lektionerna. Det finns inte heller någonstans att hänga upp tvätten. Det finns två arbetsplatser för funktionshindrade. Båda finns i ett klassrum, i stället för ett i varje. Det innebär att det blir trångt för andra elever i det ena klassrummet, gott om plats i det andra. Brandvarnaren sitter precis ovanför demonstrationsspisen på katedern.

keramikugnBildsalen är stor. Det finns dock bara två (… eller var det en?) vaskar vilket är för få, alla 28 elever behöver t ex tvätta sina penslar i slutet av lektionerna. Det finns ett medierum, ett mediatek. Det har inte funnits några datorer där – förrän i förrförra veckan. Då kom det några 5-6 år gamla datorer, via personliga kontakter, som hade blivit över. De går knappt att använda. Det finns inte heller några digitalkameror. I salen finns inga bokhyllor eller skåp. De elektriska drejskivorna ligger fortfarande nedpackade i sina lådor. Brännugnen för keramik är inte igång. Den måste en elektriker testa och det är inte gjort.

Musiken har två större salar och 5 grupprum. Det är ju bra för det ämnet, men är det inte Vänerparken som har musikprofil!?

Slöjdsalarna är delade, textil är på andra våningen, trä- och metall på den första. I läroplanen är slöjd ett ämne – lärarna ska alltså samarbeta kring eleven och sätta ett gemensamt betyg. Virkesförrådet ligger utanför skolbyggnaden.

Personalrummet är stort och fint, men det står ofta tomt. Lärarna är i sina arbetsrum i arbetslagen. Det har redan inhandlats en kaffebryggare till ett arbetslag, men den fick tas bort. Istället hämtar lärarna kaffet och tar det med sig till respektive arbetsrum.

Flera lärare kan inte få full tjänst inom ett arbetslag utan måste även undervisa elever i annat arbetslag. Detta har man i nuläget löst genom att eleverna får undervisas i lärarens klassrum i ett annat arbetslags del av skolan. Tycks som om idén med arbetslag inte hann genomföras förrän den avskaffades….

Överlag är skolan till stora delar halvfärdig. Nu har snart halva terminen gått, elevernas betygssättning kryper närmare och vissa klasser har bara ämnet under höstterminen…

Det är svårt, ja vissa lärare säger att det är omöjligt, att uppfylla kursplanerna på den nya Torpaskolan.

Som sagt, flera lärare bad mig att ta upp problemen med den nya Torpaskolan. Så Sjöbergh … alla är inte jättenöjda… och Thörnkvist … alla är inte glada och stolta…

Det tycks som om det är ett ganska stort gap mellan höga tjänstemän i kommunen och de ”på golvet”. Nu måste personalen bli lyssnad på så att Torpaskolan kan bli en ur pedagogernas perspektiv fungerande skola.

.

Kategorier:BUN, Skola

Affären Kindblomsvägen

24 september, 2011 Lämna en kommentar

lidellkockI dagarna har kocklaget ”De nya vänersborgsmoderaterna”, med chefskocken Gunnar Lidell i spetsen, bestämt i den vänersborgska restaurangen i ett år. Trots många gäster har förgrundsgestalten Lidell fortfarande inte presenterat någon meny för gästerna. I stället har kockarna i sina blå förkläden serverat smaklösa och intetsägande rätter som ingen egentligen vet vad de har bestått av.

Nu börjar det dock klarna alltmer. Det visar sig att det moderata köksteamet helt enkelt har övertagit samma meny som den tidigare kocken utarbetat, vinnaren i Masterchef, Lars-Göran Ljunggren, med sin kökshandräckare Bosse Carlsson.

Den rätt som ska serveras på nästa veckas kommunfullmäktige är ett hopkok på klassiska vänersborgska ingredienser och kryddor. Rätten har det föga exotiska namnet ”Godkännande av markanvisningsavtal avseende exploatering vid Kindblomsvägen – Fiolen 3 och del av Blåsut 2:2”. Det är en föga tilltalande och ganska smaklös soppa.

clip_image001Det handlar om att chefskockarna i både det blå och röda laget hastigt och lustigt har bestämt sig för att sälja marken i området kring Kindblomsvägen i Blåsut till företaget Modulbyggen Normstahl. (Här kan du se en karta över området.)  Normstahl tänker bygga fyra stycken parhus i grönområdet. Marken säljs för 1,5 miljoner kr.

De flesta husen i Blåsut ligger mellan järnvägen och Djupedalsvägen. Här finns det bara två lite större grönområden – ett vid Blåsut kyrka, där för övrigt kommunen enligt en ny detaljplan tänker bygga bostäder för äldre, och det aktuella området vid Kindblomsvägen.

Grannarna till skogsområdet vid Kindblomsvägen med omnejd protesterar. Det har de gjort förr. 2009 var området också aktuellt för exploatering. Den gången drogs förslaget dock tillbaka. Det viktigaste skälet till det var trafiksituationen.

Affären Kindblomsvägen har många dimensioner. Vi hittar de flesta av de klassiska vänersborgska, numera riksbekanta, ingredienserna och kryddorna:

  • Tveksamma tolkningar av dokument och regler
  • Överkörning av medborgare
  • Bristande och/eller felaktig diarieföring
  • Negligering av barnens intressen
  • Ekonomiska förlustaffärer

Och tro det eller ej, kommunen driver hela frågan med stöd av en detaljplan från 1933. Och med denna plan i bakfickan, så anser sig kommunen inte behöva lyssna på de omkringboende, kommunen behöver inte ta några som helst hänsyn, kommunen behöver inte göra någonting – bara sälja marken och låta företaget bygga!

Fast säker kan ju inte kommunen vara, det är ju inget i köpeavtalet som tvingar Normstahl att bygga. Kanske spekulerar de bara med marken…

Det tål att upprepas – detaljplanen som ligger till grund för planerna beslutades 1933! Det har hänt en del i stan sedan dess, och då tänker jag inte bara på arenan.

Grannarna till skogsområdet har tagit fram en mängd fakta. Det finns t ex tre versioner av detaljplanen, från 1933, och det är inte helt solklart vilken som gäller. Detaljplanerna har dessutom inte följts under åren, utan det har uppförts mindre byggnader i strid mot planerna, med kommunens vetskap, men utan att kommunen har anmält eller klassat det som svartbygge. Däremot har inte det nu aktuella området bebyggts under de 78 år som det varit planlagt. De närboende anser också att kommunens och företagets planer faktiskt strider mot den gamla detaljplanen på ett antal punkter.

Det är inte helt enkelt. Det naturliga i sådana här fall vore väl att kommunen lyssnade på de berörda och försökte att tillsammans komma på en bra lösning. Det tycks dock inte de ansvariga på kommunen vara intresserade av. Tvärtom. Efter att ärendet föll 2009 gavs ett muntligt löfte att grannarna skulle informeras om kommunen tänkte ändra sina planer. Så har inte skett. Av en slump så fick grannarna reda på att de gamla planerna på bostadsbyggande i grönområdet hade tagits upp igen. Och att planerna dessutom var långt framskridna. Kommunen anser sig inte ha någon informationsplikt om de tänkta planerna. Berörda hushåll har därför aldrig fått en chans att yttra sig!

I ett utskick till fullmäktigeledamöterna skriver några av de boende:

”Kommunen har konsekvent undvikit att föra en dialog med oss och all kontakt har uteslutande skett på oss närboendes initiativ.”

arkivVad vore Vänersborgs kommun utan tveksam diarieföring?

Så här skriver de boende:

”Markanvisningsavtalet för Kindblomsvägen är baserat på ett optionsavtal, godkänt 2010-09-30. Detta avtal är enligt dokumentet giltigt 4 månader. Markanvisningsavtal ingicks 2011-05-19 , alltså dryga 8 månader senare. Det finns inget dokumenterat i något avstämningsmöte (som avtalet kräver), som ändrar eller förlänger avtalets giltighet. Detta ogiltigförklarar optionsavtalet.”

Efter detta skrevs har det dykt upp ett optionsavtal som täpper igen tidsglappet. Samtidigt skriver den ansvarige tjänstemannen:

”Inga handlingar diariefördes vid avstämningsmötet.”

Jaha, hur ska vi då veta att ett möte överhuvudtaget hölls?

Vänersborgs kommun har många dokument som stadgar att besluten ska ha ett barnperspektiv. Det bör väl betyda att kommunen åtminstone tittar på t ex hur barnen påverkas av beslutet att det sista grönområdet i Blåsut bebyggs.

Ur Vänersborgs kommuns Översiktsplan, Skola och omsorg, kan vi läsa:

”Närhet till grönområden och naturmiljöer blir också viktiga faktorer, då vikten av miljöperspektivet understryks i skolan uppdrag. … Vid planering av nya bostadsområden skall det ske så att stora toppar i elevantal undviks. Skolmiljön skall tillgodose barnens behov av grönområden och bra naturmiljöer.”

Kommunen har inte alls brytt sig om barnperspektivet.

Kommunen tänker sälja marken till Modulbyggen Normstahl. Så vitt jag vet så har det inte funnits några andra intressenter. Och att det beror på att ingen annan har tillfrågats… Det är anmärkningsvärt. Hur ett litet företag i småländska Ljungby helt plötsligt vill köpa en bit mark i Vänersborg, som företaget inte har någon som helst anknytning till, och som inte ens varit utbjudet till försäljning, är en gåta.

Grannarna vill lägga ett bud på området. Det är inte kommunen intresserad av. Det trots att det ekonomiskt skulle vara fördelaktigare, då slapp nämligen kommunen att förlänga Kindblomsvägen, lägga vägbeläggning och dra VA till området – för nästan 2 miljoner kr. (Marken ska säljas för 1,5 milj.)

Det finns egentligen några punkter till som belyser vilken hänsynslöshet Vänersborgs kommun visar för att driva igenom försäljningen vid nästa veckas kommunfullmäktige.

Vänersborg har en så kallad Grönplan. Den beskriver gröna områden i tätorterna och deras naturvärden, kulturvärden och sociala värden. Grönplanen ska utgöra underlag vid förtätning och nybyggnad i tätorterna samt vid skötsel och bevarande av grönstrukturen. I avsnitt 5.2 står följande:

”Barnperspektiv ska alltid finnas vid analys av planering.
Gemensamma mål för bra samarbete mellan berörda.
Spara små ytor med natur för att skapa luft i bostadsområdena.
Bevaka möjligheter att skapa miniparker framförallt i centrala stan.”

Grönplanen, precis som så många andra dokument i Vänersborg t ex visionen, låter fin men när det gäller, när den krassa verkligheten hinner ikapp, då är det just bara – tomma ord på ett papper. Till intet förpliktigande.

Och nästan till sist.

När planerna på att bebygga skogsområdet vid Kindblomsvägen lades ner 2009, så var det just trafiksituationen som fällde avgörandet. Den här gången, bara två år senare, struntar kommunen helt enkelt att ta upp trafikfrågan. Varför skulle vi göra det, tycks kommunen resonera – det finns ju en fastslagen detaljplan från 1933. Att trafiksituationen möjligtvis kan ha förändrats sedan dess, det kan kommunen inte ta någon hänsyn till. Eller tycker kommunen att det var tillräckligt att göra det förra gången…?

Är det att undra på att de boende i området får att intryck av att det finns en dold agenda?

Och som grädde på moset.

salamander

I det aktuella området har det återfunnits fridlysta djurarter, varav en rödlistad! Det springer omkring bland annat kopparödlor, mindre och större vattensalamandrar i skogen. Det bryr sig inte kommunen om. Fast efter att ärendet varit i kommunstyrelsen börjar tydligen någon i kommunhuset inse vad detta betyder… Dessa små obetydliga djur har ju helt enkelt en betydligt starkare ställning inför de svenska lagarna än några hundra människor i Blåsut…. Människor kan man köra över, men inte reptiler och groddjur!

Denna insikt ledde till att några från kommunen komiskt nog begav sig till området. I början av september. För att leta efter dessa kryp. De sov. Ja, inte kommunrepresentanterna alltså, i varje fall inte precis då, utan krypen. De gillar inte höstkylan. (Reptilerna och groddjuren alltså.)

pergamentrulleKommer ni ihåg vad det står i Vänersborgs vision, ni vet det där papperet med de där orden?

”Vänersborg är den framgångsrika kommunen vid Vänerns sydspets. En kommun känd för nytänkande, effektivitet och god service, en kommun där medborgarna känner sig trygga, delaktiga och har inflytande. Närheten till vattnet utnyttjas som en viktig resurs för boende, näringsliv och turism.”

Ni som röstade på moderaterna och folkpartiet, och faktiskt trodde att de skulle uppfylla visionen (till skillnad från Ljunggren och Carlsson), visste ni att Gunnar Lidell (M) alldeles i dagarna har gett kommundirektör Ove Thörnkvist ett nytt uppdrag?

”Att ‘Vision Vänersborg’ ses över och revideras.”

Kanske ska det där med delaktighet och inflytande strykas? Bättre att ändra visionen än verkligheten?

Annars inleder Gunnar Lidell uppdraget till kommundirektören med orden:

”Sedan Vision Vänersborg antogs har omvärlden förändrats.”

Kanske menar Gunnar Lidell att planerna från 1933 ska ligga till grund för de nya moderaternas nya politik och det nya Vänersborg?

Förresten, sa jag det – att Vänsterpartiet är motståndare till kommunens planer att bebygga skogsområdet vid Kindblomsvägen? Inte, då gör jag det nu.

Vänsterpartiet är motståndare till kommunens planer att bebygga skogsområdet vid Kindblomsvägen.Logga2

BUN (3): Medborgardialog, demokrati och Mulltorp

21 september, 2011 2 kommentarer

Vänersborgs kommundirektör Ove Thörnkvist skrev så här i sin blogg förra veckan:

”Vi behöver stärka vårt varumärke som kommun. Vi behöver förbättra vårat rykte.
Vi behöver bli bättre i bemötandefrågor. Mellan våra politiker, mellan tjänstemän och inte minst mot våra gäster/besökare och invånare.”

Kommundirektören har naturligtvis helt rätt. Visst behöver Vänersborg förbättra sitt rykte, visst behöver Vänersborg bli bättre i bemötandefrågor…

På BUN hade vi i måndags besök av Ronny Irekvist. Ronny är utvecklingsledare i kommunen. Han berättade mycket engagerat och inspirerande om medborgardialog och demokrati. Han visade exempel från hela världen, men även från Sverige, hur kommuner och städer genom framför allt webbaserade lösningar för ut frågorna till medborgarna.

betongblandareAnledningen till det här nyvaknade demokratiintresset beror naturligtvis på att medborgarinflytandet och demokratin under Lars-Göran Ljunggrens (S) och Bosse Carlssons (C) ledning under den senaste mandatperioden har varit lika med noll. Botten slogs när kommunfullmäktige röstade nej till folkomröstning om arenan och dito om Huvudnässkolans framtid. Då slöt sig dessutom betongpartierna samman och det var bara Vänsterpartiet och Miljöpartiet som stod upp för demokratin.

Under S+C-tiden undersökte också Statistiska centralbyrån, SCB, vid två tillfällen vänersborgarnas syn på kommunen i en så kallad Medborgarundersökning. Den 16 dec 2009 skrev ovan nämnde Ronny Irekvist i en tjänsteskrivelse så här om denna undersökning:

”I Vänersborg lämnar 65 % av invånarna ett lågt värde över hur nöjda de är med möjligheten att påverka kommunala beslut. Värdena är inte bara låga – de har också sjunkit. I Vänersborg är det framför allt faktorerna förtroende och påverkan som bör uppmärksammas. De faktorerna har fått lågt betygsindex och har stor påverkan på helhetsbetyget Nöjd-Inflytande-Index.
Kommunalpolitiskt nöjdhetsindex rankar Vänersborg på plats 49 av 53 studerade kommuner (medborgarna nöjda med demokratin, servicen och kommunstyrelsen).”

Efter denna undersökning bestämde betongpartierna att hoppa av sådana här undersökningar i framtiden…

Istället visade vänersborgarna i valet 2010, på ett mycket kraftfullt sätt, vad de tyckte om det politiska styret! De röstade bort S och C! (Det fanns säkert en och annan sosse som tyckte att man skulle hoppa över sådana här val i framtiden…)

Så nu är allt upplagt för en ny era av medborgarinflytande och demokrati i Vänersborg? Alla verkar ju dra åt samma håll. Det tycks också så när vi läser dagens TTELA.

Eller?

Tja, det är väl en sak att vara för demokrati inför ett val och en helt annan efter… Det är också en sak att vara för demokrati i teorin och en annan i praktiken…

Den borgerliga mini-alliansen tillsammans med de gamla makthavarna i S och C började ju som bekant med att utmanövrera ”uppstickarna” från V, MP och VfP från alla betalda ordförandeposter (1:a och 2:a vice ordförande). Det var ingen bra början. Det var dålig respekt för väljarna!

Demokratin och medborgarinflytande sattes direkt åt sidan!

Kanske var det detta som kommundirektören tänkte på när han bloggade om att Vänersborg behöver förbättra sitt rykte, behöver bli bättre i bemötandefrågor…?

Det har fortsatt. Och det pågår just nu.

Kommunen tänker köra över de boende i Blåsut och bygga i områdets sista skogsdunge. (Läs mer här.) Det är inte tal om att lyssna eller ta hänsyn till de boende. Här pratar vi överkörning.

Lärarna blir överkörda och blir tvingade att använda stämpelklocka (”Stämpelklockan” och ”Det luktar medeltid i Vänersborg”). Här är det inte fråga om att föra dialog eller diskussioner – här handlar det om att bestämma. Och visa sin makt.

I Väne Ryr har fortfarande inte besvikelsen lagt sig över hanteringen av nedläggningen av skolan… (Har den lagt sig i centrum över hanteringen av Huvudnässkolan?)

BUN:s politiker fick nyligen en inbjudan från föräldraföreningen i Mulltorp. Föräldraföreningen tänkte arrangera ett möte om Mulltorps skolas framtid. Föräldrar och elever undrar nämligen vad som ska hända med skolan i framtiden. Föräldrarnas farhågor är att Mulltorp ska gå samma öde till mötes som i Väne Ryr.

När BUN i måndags bestämde sig för att arbeta vidare med medborgardialog och demokratifrågor (och faktiskt blev Vänsterpartiet och Miljöpartiet inbjudna att delta i en särskild ”demokratigrupp”!) tycktes svaret på inbjudan från Mulltorp vara givet.

Men se, det var det inte.

democracyModeraterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna, dvs betongpartierna, tackade gemensamt nej till inbjudan! Ja, ni läste rätt. Det är skillnad på teori och praktik.

När betongpartierna skulle förklara sitt nej på nämnden, så hörde vi argument som:

”Vi vill inte föra en dialog med enbart Mulltorp.”
”I en dialog är det viktigt att man vill lyssna på varandra.”
”Vi vill inte hamna i en gisslansituation.”
”Barn- och Ungdomsnämnden äger frågan.”
”Det får inte vara så att de som skriker högst blir lyssnade på.”
”De vill inte ha dialog, de vill bara säga att deras skola är viktig.”

Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Välfärdspartiet och Centerpartiet åkte till Mulltorp!

Mötet var igår kväll (tisdag). Det var ett bra och givande möte, och då tror jag att jag pratar för alla politiker som var närvarande, dvs V, MP, VfP och faktiskt C. Och jag tror, i varje fall hoppas jag det, att de omkring 70 i ”publiken” också tyckte detsamma. (När det gäller sakfrågan om Mulltorps skolas framtid återkommer jag vid ett senare tillfälle.)

Men inte nog med det. Vi är några politiker i Barn- och Ungdomsnämnden som bloggar. Det är ett led i att föra ut aktuella frågor till invånarna. Igår skrev Marika Isetorp i sin blogg:

”Nu har vi äntligen haft ett första möte i Barn- och ungdomsnämnden efter det långa sommaruppehållet. Efter mötet blev jag tillsagd att jag inte får skriva om mötet på min blogg förrän protokollet är justerat. Och då måste jag först läsa i protokollet vad jag får berätta! Jag fick också veta att om media tar kontakt med mig och frågar vad som beslutats på mötet får jag inte svara utan måste hänvisa till ordförande, som är den enda som får uttala sig innan protokollet är justerat och vi andra vet vad vi får säga! (Det kunde till exempel bli felskrivet i protokollet och när det blivit justerat är det den nya sanningen och jag skulle farit med osanning om jag hunnit säga sanningen.) Jag krävde att få se en skriven lag min tystnadsplikt men då tog personerna i fråga tillbaka sina ord.

Det här var något som sades till Marika Isetorp, det sades inte högt eller till mig och Magnus Bäckström (Magnus blogg). Om det var så, och det finns väl ingen anledning att tro att Marika Isetorp inte pratar sanning, så är det allvarligt. Det är, som jag ser det, ett sätt att försöka sätta munkavle på en politiker. Det är ett försök att begränsa yttrandefriheten och demokratin.

Det är skillnad på teori och praktik. Fortfarande.

Kan inte låta bli en sista fundering.

När jag läser ovanstående argument (citaten alltså, läs dem gärna en gång till) mot att inte åka till Mulltorp, så tänker jag: hur kan presidiet, dvs ordförande Lena (M), 1:e vice Joacim (S) och 2:e vice Orvar (KD), då ha ett enskilt möte med IFK Vänersborg? Som de faktiskt hade härom veckan.

Här förde presidiet diskussioner med endast en av kommunens föreningar. Inget protokoll fördes, inga minnesanteckningar diariefördes, ingen utomstående vet överhuvudtaget vad som sades.

Det är svårt att se logiken i betongpartiernas inställning till medborgardialog och demokrati.

Ser ni den? Finns den?

.

PS. Om ni undrar så säger rapporterna från mötet med IFK att det hölls i god anda. Det verkar dock inte som Stig Bertilsson fick reda på att, som ett led i en besparingsåtgärd, isen i arenan kanske ska spolas senare nästa höst…

PPS. Centerpartiet går ut med att under deras tid i styret, dvs förra mandatperioden när de styrde med S, inte lade ner några skolor. De glömde Sundals Ryr och Huvudnässkolan…

Kategorier:BUN, Demokrati, Skola

BUN (2): Hat trick i arenautredningar

19 september, 2011 3 kommentarer

Barn- och Ungdomsnämnden (BUN) behandlade idag två motioner (som skrevs i feb 2010!) om att tillsätta en utredning om huruvida förtroendevalda, anställda och/eller anlitade konsulter har orsakat Vänersborg skada eller om det begåtts brott mot lagar och reglementen i samband med att arenan byggdes. Nämnden skulle avge yttranden kring motionerna.

För en vecka sedan skrev jag här på bloggen (”Inför BUN:s sammanträde”) om att jag inte var riktigt nöjd med det liggande förslaget till beslut.

Det visade sig att flera nämndsledamöter var inne på samma tankar. I varje fall efter att jag hade redogjort för Vänsterpartiets ståndpunkt. Därför utarbetades ett gemensamt förslag.

Jag har inte den exakta ordalydelsen på beslutet, men det blev något i stil med att BUN anser att en utredning ska tillsättas som ska undersöka gränssnittet mellan kommunfullmäktige, BUN och Projektstyrelsen samt regelverket för projektstyrning. Det känns kanske som ett något onödigt svårt språk. (Projektstyrelsen är den styrelse som S Anders Larsson var ordförande i och som ledde bygget av arenan.)

Beslutet innebär att utredningen, som dessutom bör göras av externa konsulter, bland annat ska bringa klarhet i hur beslut har fattats och om de stämmer överens med kommunens regelverk. (Här kan juristutredningens frågor vara en bra utgångspunkt.) Nämnden anser också att syftet med den nya utredningen bör vara att regelverket ska bli tydligare i framtiden. BUN menar, till slut, att övriga områden är tillräckligt utredda.

Beslutet är en kompromiss i förhållande till det som Vänsterpartiet först föreslog, men å andra sidan blev nämnden helt enig kring detta beslut. Och det tror vi i Vänsterpartiet var viktigare än att propsa på vår ordalydelse, som sedan kanske skulle resultera i att, vem vet, ingen utredning överhuvudtaget föreslogs.

Det blev alltså många förslag på att utredningar kring arenan ska tillsättas på dagens sammanträde. (Se också mitt förra inlägg.) Hat trick faktiskt. Det kan kanske tyckas överdrivet byråkratiskt. Vår åsikt i Vänsterpartiet är dock att det är nödvändigt.

Kommunen måste gå till botten med bygget av arenan. (”Allt måste upp på bordet.” Som Lars-Göran Ljunggren sa i en av sina ljusa stunder. Men som han snabbt glömde…)

Simone Weil sa en gång i tiden så här:

”Om man inte känner till det förflutna, förstår man inte nutiden och är inte lämpad att forma framtiden.”

Ungefär så tänker vi i Vänsterpartiet på de tre utredningar som BUN föreslog skulle tillsättas.

Och ska man se det krasst partipolitiskt… Det var ju faktiskt Vänsterpartiet som fick med sig nämnden på sina förslag…  :-)

För övrigt fick nämnden reda på några saker till om arenan….

Den planerade investeringen för att förstärka taket på Arena Vänersborg, som BUN redan fått 1,5 Mkr för av fullmäktige, kommer att utföras först 2012.

regnOch det kanske är synd. För nu är det så att det läcker in i arenan. Det läcker på flera ställen. Och det är akut. Det finns små läckor på många ställen…

Och snart kommer snön… Fast Ingemar Vänerlöv skrev, vill jag minnas, att statistiskt så blir det sällan hat trick i snörika vintrar…

Kategorier:Arena Vänersborg, BUN

BUN (1): Hur gick det med arenapengarna?

19 september, 2011 1 kommentar

arena_vbgIdag har Barn- och Ungdomsnämnden (BUN) haft sitt första sammanträde efter sommaruppehållet. Och som jag skrev igår (”Mycket vill ha mer…”) handlade några av punkterna om – Arena Vänersborg. Så klart.

Arenan ligger som bekant inom BUN :s revir. Det är BUN som ska betala kostnaderna för arenan. Det har kommunfullmäktige bestämt. Vilket vi i BUN vill eller ej…

Nu visar prognosen för 2011 att arenan kommer att göra ett underskott på 6 miljoner kr. (Detta är alltså inte den totala kostnaden för arenan under året, ”bara” det som fattas.) Till det kommer att BUN förväntas och ska betala advokatkostnaderna, som beräknas sluta på 2,5 milj kr. Det har också någon annan än BUN bestämt.

Tyvärr kan inte BUN slänga alla räkningar i papperskorgen och strunta i att betala. Tyvärr. BUN måste betala. Alltså, det handlar inte om vi ska betala, det handlar om vem som ska betala – barnen och ungdomarna eller någon annan.

Idag beslutade därför BUN att begära ett extraanslag. Nämnden vill ha pengarna för underskottet täckta med nya pengar från kommunens gemensamma pengapåse.

Det har nämnden i enighet beslutat idag. Vänsterpartiet också.

Vänsterpartiet lade i samband med detta ett förslag på att två utredningar ska tillsättas – en som tittar över arenans användning i framtiden och en som undersöker ägandeförhållandena kring arenan. Det var en förutsättning för att Vänsterpartiet skulle rösta ja på en begäran om extra anslag.

Hela Barn- och Ungdomsnämnden tog till sig Vänsterpartiets förslag.

Begäran om extra pengar till arenan åtföljs alltså av förslaget att tillsätta utredningar.

Därför röstade Vänsterpartiet JA.

Kategorier:Arena Vänersborg, BUN

Arena Vänersborg: Mycket vill ha mer…

18 september, 2011 2 kommentarer

I ett sent utskick inför BUN:s sammanträde imorgon måndag, så ser jag att en ny punkt finns med på dagordningen. Eller rättare sagt, kan finnas med. Om ordförande väljer att föra upp ärendet på agendan. Det vet jag alltså inte om Lena Eckerbom Wendel (M) tänker göra.

arenaflygerNär det är så här komplicerat, kan det förstås bara handla om en sak:
Mer pengar till arenan…

Och visst, det är precis det nämnden ska behandla i ett extraärende. (Troligtvis då alltså…)

Barn- och Ungdomsnämndens prognos visar på ett underskott för 2011 på 8,7 miljoner kr. Av detta underskott återfinns 10,7 miljoner kr under Arena/Fritid. (De övriga ”verksamheterna” i nämnden går alltså, så att säga, med plus.) 6 miljoner kr av dessa 10,7 miljoner kr avser driften av Arena Vänersborg och 2,5 miljoner kr advokatkostnader (för alla tvister kring arenabygget). Det är viktigt att notera att vi pratar om underskott, alltså inte totalkostnader. Dessa pengar är vad nämnden beräknas gå minus. Alla miljoner som redan har gått till arenan räcker med andra ord inte till…

Förslaget som BUN (kanske) ska behandla på måndag är att begära extraanslag, så att nämnden får dessa underskott täckta med nya fräscha pengar från kommunens gemensamma pengapåse.

Hur ställer man sig som en skarp och frän arenakritiker till detta? Det är klart att man kan säga, inte med en viss stolthet, ”vad var det jag sa!”. Eller kanske bättre, ”vad var det vi sa!”. Vi var ju en hel massa vänersborgare, även om inte många av dem återfanns i fullmäktige, som från början insåg det befängda med en satsning på en stor bandyhall.

Vi kritiker har fått rätt. Men nu då? Hallen står där den står. Och en sak är vi väl alla arenakritiker överens om – inte ska kommunens barn och ungdomar betala!

Därför kan ju ingen egentligen säga mot att Barn- och Ungdomsnämnden begär extrapengar. Hela kommunen bör åtminstone bidra till de extra kostnaderna.

Men… Ska kommunen bara betala, och betala, och betala till arenan? Ska inte detta ta slut någon gång? Arenans kostnader gröper ju ur kommunens kassa.

Det är viktigt att kommunen inte bara låter det rulla på. Det är viktigt att pengarna inte fortsätter att rinna ner i ett svart arenahål. Det kräver vänersborgarna av alla de partier som gick framåt i valet. Tyvärr tycks den borgerliga mini-alliansens segerpartier, M och FP, ha glömt det. Det har inte Vänsterpartiet.

Men vad göra detta läge?

Vänsterpartiet anser att ett beslut om att begära mer pengar till Arena Vänersborg och till advokatkostnader, måste kopplas till ett beslut om att tillsätta två utredningar:

  • Den ena utredningen måste ta fram fakta och alternativ på vad Vänersborgs kommun ska göra med arenan i framtiden.
    Det går inte att fortsätta att driva Arena Vänersborg enligt nuvarande koncept. Det finns många idéer och uppslag bara man tänker nytt och förutsättningslöst. Ska isen tas bort under några månader i början och slutet av säsongen? Värmen i arenan skulle kanske då locka hit andra typer av evenemang. Ska vi ta bort isen för gott, kanske lägga på konstgräs? Då skulle kommunen dessutom spara elkostnader för isproduktionen och samtidigt få bort en hel del uppvärmningsproblematik. Och fler evenemang skulle kunna förläggas till arenan.
  • Den andra utredningen måste ta upp frågan om ägandeförhållandena kring arenan. Kan arenan bjudas ut till försäljning? Går det att bilda någon typ av bolag där även privata intressenter ingår?

Vi måste leta efter lösningar som minskar och minimerar den ekonomiska skadan av Arena Vänersborg, inte som nu när lösningar letas för att behålla det gamla misslyckade konceptet – ett koncept som innebär en alltför hög kostnadsnivå.

Därför tänker Vänsterpartiet yrka på att följande punkt bakas in i beslutet:

Begäran om mer pengar till arenans driftskostnader kopplas med ett krav på att utredningar omedelbart tillsätts som undersöker och analyserar den framtida användningen av Arena Vänersborg liksom hur arenans ägandestruktur skulle kunna se ut. Syftet med utredningarna är att hitta konstruktiva sätt att minimera den ekonomiska skadan för kommunen och öka arenans inkomster.

Kategorier:Arena Vänersborg, BUN

Hets mot yrkesgrupp

16 september, 2011 Lämna en kommentar

teacher2De flesta, som är någorlunda insatta i den svenska skolans problematik, vet att den svenska skolan är i kris! Det är inte bara det att allt färre ungdomar väljer att bli lärare – alla som söker lärarhögskolorna kommer in. Det är till och med platser kvar. De mest kvalificerade personerna vill inte bli lärare!

Det hindrar dock inte att vi gång på gång tvingas läsa insändare i TTELA som vältrar sig i fördomar och okunnighet om lärares arbetsvillkor. Senast i onsdags såg vi en sådan insändare. Igen.

Om det nu vore så att lärare inte arbetade och ändå fick betalt, så skulle väl Lärarhögskolorna vara fulla med folk – och utanför skulle människor stå i kö för att utbilda sig till detta fantastiska yrke?

Att påstå att lärare inte arbetar full tid är en oerhörd skymf, inte bara mot alla lärare, utan mot mig personligen. Vilka tror insändarskribenterna att de är som kan stå och säga att jag inte arbetar? Med vilken rätt kan de påstå detta? Hur vet de vad jag gör på arbetsplatsen och hemma på kvällar och helger?

Det vore klädsamt om dessa skribenter kunde slå en signal till något av lärarfacken och ta reda på fakta. Eller varför inte till arbetsgivarna? Då hade kanske till och med de kunnat förstå att lärare enligt avtal arbetar 45 timmar i veckan under läsåret. Enligt samma avtal får lärarna arbeta 10 av dessa 45 timmar hemma. Gör alla lärare det då? Vet ni  vad insändarskribenter, ring någon som är gift med en lärare och fråga.

Med andra ord, alla lov är inarbetad tid. Det vet alla ungdomar som söker till andra utbildningar än läraryrket.

Den svenska skolan behöver seriösa insändare, artiklar och analyser som vet vad krisen i skolan handlar om. Alla våra barn och ungdomar måste få duktiga och kompetenta lärare! Fler måste vilja bli lärare! Fler kvalificerade personer måste vilja bli lärare!

Det finns för övrigt pressetiska regler och lagar som kringskär rätten att på ett okunnigt och fördomsfullt sätt skriva om homosexuella, kvinnor, invandrare, romer osv. Men det finns tydligen inget hinder att hetsa mot en yrkesgrupp…

%d bloggare gillar detta: