Arkiv

Archive for 26 oktober, 2011

Rapport från kommunfullmäktige 26 okt

26 oktober, 2011 2 kommentarer

Kvällens kommunfullmäktigemöte varade i 3 timmar.

arena_vbg2Arenan var återigen uppe till diskussion.

Barn- och Ungdomsnämnden hade begärt 6 miljoner kronor extra till arenan. Den blir ju allt dyrare… Dyrare än beräknat… Vänsterpartiet yrkade som bekant avslag på dessa extra pengar. Vänsterpartiets ståndpunkt är ju att inga mer pengar ska gå till arenan förrän utredningar tillsätts som undersöker och analyserar den framtida användningen av Arena Vänersborg, liksom hur arenans ägandestruktur ska se ut. Syftet är naturligtvis att kommunen måste pröva alla vägar att hitta sätt att minimera den ekonomiska skadan för kommunen och att öka arenans inkomster.

Hela Barn- och Ungdomsnämnden utan undantag ställde sig också bakom denna koppling mellan pengar och utredningar på sitt septembermöte. Fullmäktige gjorde det inte ikväll. Inte heller ledamöterna från betongpartierna som sitter i BUN… Arenan får alltså sina pengar. Precis som vanligt. Utan utredningar. Utan att det tas ett samlat grepp kring gökungen Arena Vänersborg.

BUN hade alltså begärt sex miljoner kr extra, eftersom det är så mycket pengar som BUN behöver för att betala arenans ökade kostnader. Förslaget som låg i fullmäktige var att nämnden skulle få fem. En miljon måste alltså tas från nämndens övriga verksamhet, från barnen och ungdomarna, för att finansiera arenan. När Marie_DahlinMarie Dahlin, socialdemokraternas kommunalråd, yrkade bifall till förslaget, så frågade jag henne varifrån denna miljon skulle tas. Då svarade Marie Dahlin:

”Jag har inget svar på den frågan. Det är du som sitter i nämnden. Men 5 är bättre än NOLL.”

Och jag och Vänsterpartiet frågar oss, igen, varför är det just barnen och ungdomarna som ska avstå pengar till arenan? Varför ingen annan verksamhet i kommunen? Men Marie Dahlin och socialdemokraterna, liksom övriga betongpartier, tycker att det är helt på sin plats att pengar tas från barnen och ungdomarna – till arenan… Arenan är viktigare än barnen och ungdomarna…

Fullmäktige diskuterade också en ny plan- och bygglovstaxa. Den gamle veteranen Bo Carlsson (C) ville att det ska vara samma avgifter utanför planlagt område, som innanför. Det fick Gunnar Lidell att begära ajournering. Gunnar hade inte tänkt på det. När Gunnar hade tänkt på det, efter 30 min och en fika, så stod han faktiskt fast vid sitt förslag. Fast bara nästan… Det blev ett litet tillägg till beslutet… Beslutet skulle utvärderas om ett år. Det skulle typ utredas alltså.

Lena Eckerbom Wendel (M) tyckte att Lidells förslag var bra, eller…? Lena sa:

”Förslaget till ny taxa är mindre fel än det tidigare förslaget.”

Marie Dahlin höll med. Marie Dahlin tycker att det mesta som moderaterna föreslår är bra…

Argumentationen från betongpartierna är förkrossande i sin logik: ”är mindre fel”, ”är bättre än NOLL”…

Antagligen tyckte till och med den störste betongpolitikerna av dem alla det också. Lars-Göran Ljunggren (S), vårt tidigare kommunalråd, äntrade talarstolen vid två tillfällen denna kväll. Han ansåg att taxeändringar borde tas vid ett och samma tillfälle, och det bör vara när budgeten tas. I en senare fråga röt han också till. Det var när vänsterpartisten Adam Frändelids motion om en friskvårdstimme skulle behandlas.

”Det finns regelverk. KSAU (=kommunstyrelsens arbetsutskott) ska inte behandla personalfrågor. Det ska PFU göra. Motionen har behandlats fel. Motionen är inte beredd på rätt sätt. Och därför ska ärendet återremitteras.”

Ljunggren kan sånt här. Han hade naturligtvis rätt.

Är det månne en ”politisk comeback” vi skådar? Är Ljunggren på väg tillbaka?

Gunnar Lidell skulle dock visa att han inte alls är så undfallande och viljelös som han ibland anklagas för – och gick emot Ljunggren…

Kommunfullmäktige beslutade att gå på Ljunggrens förslag – och återremitterade frågan…

Stackars Lidell…

I slutet av sammanträdet fick Gunnar Lidell svara på en fråga som Lutz Rininsland (V) hade ställt skriftligt:

”I artikeln (i TTELA; min anm) får kommunstyrelsens ordförande frågan: Är det resultatet av en fördyrad Arena som vi ser nu? Svaret (från Lidell; min anm) återges med: Nä, det tycker jag inte är rättvist. Vi har avsatt andra medel dit.
Vilka är ”andra medel” och varifrån kommer dessa ”andra medel”?”

Undrade Lutz.

Lidell höll med om att det bara finns en säck med pengar i kommunen, men att

”i säcken finns ett antal mindre påsar.”

Solklart svar…

Kommunfullmäktige behandlade fler frågor, men om dem får ni antagligen läsa i TTELA imorgon.

datorTill sist måste jag berätta att byggnadsnämndens ordförande Peter Göthblad lämnade in en motion som handlar om att kommunen borde utarbeta en policy för förtroendevalda när det gäller användandet av datorer på möten.

”Föredragare vid möten kan kanske känna sig ovälkomna om man sitter och skriver eller läser från dator när någon eller några håller föredrag.”

Från talarstolen kompletterade Göthblad sin motion genom att säga att datorer och iPads:

”…används till andra saker också.”

Det citatet, liksom övriga i detta inlägg, skrev jag ner på min dator under mötet… Det vill tydligen Göthblad förbjuda i fortsättningen.

Det är ibland si och så med det demokratiska sinnelaget från Demokratiberedningens ordförande.

%d bloggare gillar detta: