Arkiv

Archive for 23 oktober, 2011

Ständigt denna arena!

23 oktober, 2011 1 kommentar

arenan_sventonStändigt denna arena!

Det är inte helt obekant för alla vänersborgare att investeringen i arenan blev ”något” större än beräknat… Det är inte heller helt obekant för vänersborgarna att denna investering ska betalas – i ytterligare 30 år…

Kapitaltjänstkostnaderna (amorteringar och räntor) uppgår i år till ca 20 miljoner kr. Det är mer än beräknat. Därutöver ska driften betalas… Det handlar om ytterligare minst 6 miljoner kr. Men det räcker inte. Advokatfirman Lindahl i Malmö ska också ha betalt. Lindahl är firman som för kommunens talan mot företag som var inblandade i skandalbygget. Lindahls arbete beräknas kosta  2,5 milj kr för 2011. Det tycks vara en osäker siffra, en siffra som lätt skulle kunna stiga. Tingsrättsförhandlingarna har ju inte ens hållits än. Nu senast blev de inställda på grund av sjukdom.

Barn- och Ungdomsnämnden ska betala för arenan. Naturligtvis får nämnden pengar till detta, men nu visar det sig, inte särskilt oväntat för övrigt, att pengarna som nämnden har fått för 2011 inte räcker. Barn- och Ungdomsnämnden har därför begärt tilläggsanslag från kommunfullmäktige. BUN vill ha 6 miljoner kr extra till arenan och 2,5 miljoner till advokaterna.

Kommunstyrelsen tycker att fullmäktige ska besluta, nu på onsdag, att BUN ska få 5 milj kr extra till arenan och 2,5 milj kr till Lindahl. Gunnar Lidell och hans allierade från mini-alliansen och socialdemokraterna är helt överens, inte särskilt oväntat för övrigt. Betongblocket håller alltid ihop. Alltid.

Det som slår en direkt är att det fattas 1 miljon kr. BUN får alltså 1 miljon kr mindre än arenan_pengabristvad arenan kostar i drift. Det kan bara betyda en sak – BUN ska ta 1 miljon från något annat. Betongpartierna har tydligen uppfattningen att barnen och ungdomarna har en miljon kr över – som de ska ge till arenan!

Moderaterna Lena Eckerbom Wendel, ordförande i BUN, och Gunnar Lidell, kommunstyrelsens ordförande, har upprepade gånger den senaste tiden påstått att arenan betalas av andra pengar, andra medel. Det har jag aldrig trott på – kommunen har bara en säck med pengar. Får arenan mer ur denna säck, så får andra verksamheter mindre. Men i det här fallet är kopplingen ännu tydligare. Med förslaget förutsätter betongpartierna att BUN ska ta 1 miljon från förskola eller skola till arenan.

När Barn- och Ungdomsnämnden begärde dessa pengar från KF till arenan ställde sig Vänsterpartiet i nämnden bakom beslutet. Det gjorde vi därför att nämnden samtidigt föreslog att ett antal utredningar om arenan skulle tillsättas. Utredningarna skulle undersöka vad som hände vid bygget av arenan, en annan skulle titta över arenans användning i framtiden och den tredje skulle undersöka de framtida ägandeförhållandena kring arenan. Dessa utredningar var en förutsättning för att Vänsterpartiet skulle rösta ja till en begäran om extra anslag.

Den här kopplingen finns inte längre med i betongpartiernas förslag. De är beredda att helt okritiskt fortsätta att pumpa in miljon efter miljon i arenan. Som vanligt. Precis som förut. Precis som under den förra mandatperioden. Precis som nästa? Hur länge tänker betongpartierna att det här ska fortsätta?

Vänsterpartiets ståndpunkt är fortfarande: Inga mer pengar till arenan förrän utredningar tillsätts och börjar undersöka och analysera den framtida användningen av Arena Vänersborg, liksom hur arenans ägandestruktur ska se ut – allt i syfte att hitta konstruktiva sätt att minimera den ekonomiska skadan för kommunen och öka arenans inkomster.

Vänsterpartiet anser också att innan mer pengar går till arenan så måste vänersborgarna få svar på vad det egentligen är som alla pengar har gått till. Så länge ett antal dokument och handlingar är belagda med sekretess så har vi inte hela arenabilden klar för oss.

Inga mer pengar till arenan förrän vi vet vad vi ska ha den till!

%d bloggare gillar detta: