Arkiv

Archive for 17 oktober, 2011

Rapport från BUN (17 okt)

17 oktober, 2011 Lämna en kommentar

Idag hade Barn- och Ungdomsnämnden sammanträde. Det var ett lugnt möte utan några större skiljaktigheter. (Den största besvikelsen var väl att kaffet var slut när min V-kollega Magnus kom fram till termosen…) Det var också mycket information och genomgångar. … ändå kan jag inte låta bli att göra några reflektioner. Så klart.

ungdomarChrister Glännestrand, enhetschef musik och ungdom, redovisade resultaten från 2010 års LUPP-enkät. LUPP står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en enkät som genomförs i åk 8 på grundskolan och åk 2 på gymnasiet. LUPP-enkäten speglar hur ungdomar ser på sin situation (inte nödvändigtvis hur det verkligen är). För BUN är det väl svaren från 8:orna som är intressantast.

Resultaten är överlag bättre än den förra undersökningen som gjordes 2008. Fler ungdomar tycker t ex, jämfört med tidigare, att stämningen är bra i skolan, att de möts av respekt, att skolan agerar om en elev kränks, att färre anser anser att mobbing är ett problem osv. Dessutom förekommer det mindre skolk, och fler elever upplever att det är mindre främlingsfientlighet och sexuella trakasserier jämfört med den tidigare undersökningen.

Naturligtvis kan siffrorna bli ännu bättre och det är en viktig uppgift för politiker och tjänstemän att arbeta för. Särskilt tänker jag på att många flickor, i markant högre grad än killarna, har huvudvärk och ont i magen, har svårt att somna och upplever stress etc. Det handlar om mellan 25-30% av flickorna!

Nämnden fick också höra en rapport från arbetet kring modellområde Vänersborg, om barn och ungdomars psykiska hälsa.

Min uppfattning är att sådana här projekt ofta sammanställer och konstaterar sådant som redan är känt ”på golvet”. Och i stället för att ta tag i orsakerna och försöka förebygga dem, så utreds det…

Det kanske inte är så konstigt att neddragningar i storleksordningen 35-40 miljoner på grundskolan, vilket motsvarar tror jag upp mot 120 tjänster, de senaste 3 åren, får negativa följder för den psykiska hälsan? Särskilt inte när det kan konstateras att resultaten i skolan, resultat på prov, betyg etc, är en av de starkaste riskfaktorerna för psykisk ohälsa, och även spelar en avgörande för den psykiska hälsan senare i livet.

När jag ställde en fråga kring det här, så var svaret att lärartätheten inte var det avgörande, det fanns andra faktorer, t ex relationen mellan lärare och elever etc. Och då tänker jag, menas det då att det är lärarnas fel att elever mår dåligt? Har vi dåliga lärare? Det tycks mig som att man flyttar problemen från de ekonomiska neddragningarna till lärarna som personer…

Det var också lite ekonomiuppföljning – som vanligt. Alla verksamheter i nämnden går just nu med plus, utom… Ja, just det. Så klart. Arena Vänersborg. Vår gökunge. Den går med 5,8 miljoner i minus. Då ska vi komma ihåg att den redan har fått en massa pengar… Arenan kommer att kosta skattebetalarna minst 25 miljoner i år. Arena-Fritid går för övrigt med ytterligare 2,4 milj i underskott. Även Musik och ungdom gör ett minus, dock betydligt mindre.

Jag frågade också nämnden om TTELA-artikeln, med rubriken ”Från hemlagat till halvfabrikat” för några veckor sedan (se här). Där stod det:

”Sex årsarbeten riskerar att försvinna när Vänersborgs kommun vill organiserakock2 om förskoleköken.”

Svaret var att förvaltningen ser över kostnaderna på förskolan. Det har visat sig att Vänersborg har större bemanning i förskoleköken än våra grannkommuner. Verksamheten i köken ska därför effektiviseras, t ex genom att köpa färdigskalad potatis, färdigstyckat kött etc,  så att pengarna kan användas till förskolelärare i stället.

Kommunal, som organiserar denna personal, har förklarat sig oenig med arbetsgivaren. Kommunal ser en fara i ökat ensamarbete, att det blir svårare att rekrytera personal, att det går emot kommunens policy att personal ska ha heltidstjänster, svårigheter att hantera specialkost (allergier, vegetarisk mat etc) med mindre personal etc.

Själv anser jag att det är fel att ställa personal mot personal. Om det behövs fler förskolelärare, vilket jag är helt övertygad om att det behövs, så tycker jag att nämnden, på ett tydligt och konkret sätt, ska beskriva konsekvenserna av den alldeles för dåliga tilldelningen av pengar – och begära mer pengar. För övrigt tror jag att måltidspersonalens pedagogiska roll på förskolorna underskattas.

Till sist lämnades en skrivelse in om fotbollsplanen i Holstorp, Västra Tunhem. Det ställdes ett antal frågor i skrivelsen. Bland annat frågas det varför målen har tagits bort från fotbollsplanen, i stället för att lagas eller ersättas, varför planen klipps så sällan  etc.

Det unika med skrivelsen var att den hade undertecknats av Centerpartiet, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Välfärdspartiet – tillsammans!

Kategorier:BUN, Ungdomar
%d bloggare gillar detta: