Arkiv

Archive for 5 oktober, 2011

Vänersborg rasar i skolrankingen!

5 oktober, 2011 4 kommentarer

tumme_nerI den här bloggen har jag upprepade gånger skrivit om hur de styrande betongpolitikerna i Vänersborg har dragit ner på skolans resurser de senaste åren. I spåren av dessa nedskärningar har alla siffror och mått på elevernas kunskapsutveckling, t ex andel behöriga till gymnasiet, andel elever med godkända betyg, meritvärde osv, sjunkit dramatiskt!

Den 31 mars i år kom SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) rapport om att Vänersborg låg på plats 213 bland Sveriges 290 skolkommuner – inte direkt någon överraskning…

Nu visar det sig att SKL:s ranking kanske till och med var en överskattning. Idag kom nämligen en annan ranking.

Det är Lärarförbundet som också gör en årlig ranking över hur bra eller dåliga kommunerna är på skolans område. Denna ranking är för övrigt mycket uppmärksammad nationellt.

Förra året rankade Lärarförbundet Vänersborg på plats 172 bland Sveriges skolkommuner. I år kom Vänersborg på plats 264.

kurva_nerBland 290 kommuner kom Vänersborg på plats:

264

Vänersborg rasade nästan 100 placeringar på ett år! Det torde vara ett svårslaget rekord.

Tittar man på siffrorna över hur mycket resurser skolan får, så ligger Vänersborg till och med ännu sämre till. Här ligger Vänersborg på plats 274 bland Sveriges kommuner. Men det är ingen överraskning det heller, Vänersborg är en av de få kommuner i Sverige där anslagen till skolan var lägre 2010 än 2009! Som en följd av neddragningarna hamnar Vänersborg följaktligen  på plats 277 när det gäller lärartäthet.

Den här utvecklingen har vi främst att ”tacka” det så kallade arbetarpartiet Socialdemokraterna och deras allierade i Centerpartiet för. Men vi ska inte heller glömma de andra betongpartierna, Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna – alla var rörande överens om de budgetar som lades den förra mandatperioden.

Dessa partier är alla ansvariga för förhållandena i Vänersborgs skolor!

I vilket annat land som helst, i vilken annan region som helst, i vilken annan kommun som helst skulle sådana här resultat få till följd att ansvariga politiker sammankallade till krismöten! Otaliga krismöten! De skulle ta tag i frågan, analysera orsaker, leta ansvariga i ledningen, avskeda, anställa, planera, organisera, handla, satsa!! Det är ju våra barn och ungdomar det handlar om! Det uppväxande släktet!

tjur…inte i Vänersborg… …där luktar man bara på blommorna…

Nä, det gör man kanske inte. I varje fall inte bokstavligt. Men inte fasen händer det något, inte gör de ansvariga något! Inte lägger de två strån i kors!

De letar bara fler områden i skolan att spara på, att dra ner på – och ålägger verksamheterna att ”effektivisera”, exempelvis genom att öka gruppstorlekar…

…så att Vänersborg kan investera 15 miljoner på Resecentrum, ett par hundra miljoner på en hamn i Vargön, någon miljon på några skulpturer, några miljoner ytterligare till arenan, osv osv.

…och i skolans värld fokuserar de ansvariga på att införa stämpelklocka för lärare… Det vore intressant att veta hur denna åtgärd är tänkt att förbättra kunskapsresultaten i skolan..

Som avslutning citerar jag ur Vänersborgs kommuns vision:

”Kvalitetsarbetet i både grundskolan och gymnasieskolan leder till mycket goda resultat och uppmärksammas nationellt.”

.

%d bloggare gillar detta: