Hem > BUN 2012, Skola, Skola och utbildning > Revisionsrapport: Rektors styrning och ledning (3)

Revisionsrapport: Rektors styrning och ledning (3)

OBS. Denna blogg är alltså en direkt fortsättningden förra, som i sin tur var en fortsättning. Tillsammans bildar de tre blogginläggen en (1) text.

blindhonaRevisorerna har i sin granskning av ”Rektorns styrning och ledning” lyft fram några väsentliga punkter, där förändringar bör ske. Revisorerna ger t ex politikerna i Barn- och Ungdomsnämnden en del uppgifter – uppgifter som vi nämndsledamöter har hört till leda inte är frågor för nämnden. (Se ”Det är ingen nämndsfråga!”) Enligt revisorerna finns det faktiskt frågor som är nämndsfrågor.

Jag citerar revisorernas slutsatser:revrapportBUN

  • ”…varje enskild rektors pedagogiska ledarskap behöver stärkas. Som ett led i detta arbete rekommenderar vi nämnden att utveckla former för dialog med rektorerna, vilket i dagsläget saknas.”
  • ”Vi rekommenderar att nämnden utifrån gällande skollag ser över verksamhetens organisation vad avser indelning i skolenheter.”

Revisorerna anser inte bara att organisationen är en nämndsfråga, utan nämnden bör tala med rektorerna, kanske till och med med varje enskild rektor:

”… nämnden bör se över förutsättningarna för varje enskild rektor.”

Det var nog något som både jag och mina nämndskollegor anade. Nämnden måste ”lägga sig i” mer! Trots vad nämndens ordförande tycker. Vi politiker måste få veta direkt av de pedagogiska experterna vilka redskap de behöver för att kunna genomföra sina (statliga) uppdrag.

blindhonaPå tal om organisation. Revisorerna anser att organisationen av den Centrala skolenheten inte stämmer överens med Skollagen:

”Vi har svårt att se att Centrala skolenheten med tre rektorer (årskurs 7-9 på Torpaskolan, Tärnan och Vänerparken) utgör en skolenhet i skollagens mening. Det formella rektorsansvaret blir därmed otydligt. Som exempel kan nämnas att betygsstatistik rapporteras till SCB (Statistiska centralbyrån) per skolenhet. Vilken rektor är ansvarig för Centrala skolenhetens resultat?”

Att den Centrala skolenheten utgör en skolenhet får också enligt revisorerna två andra konsekvenser:

”Dock innebär denna organisation att skollagens valfrihet samt ‘närhetsprincip’ frångås.”

Här anser jag att revisorernas kritik är helt riktig. (Jag har själv framfört denna kritik tidigare – se ”Den nya rektorsorganisationen”. Jag ställde också en fråga om detta i BUN i dec förra året (se här).)

Annars tycker revisorerna att rektorsorganisationen är bra.

”Vi har inga synpunkter på val av organisation men ser det som positivt att kommunen söker renodla chefstjänsterna till att gälla antingen förskola (förskolechef) eller grundskola (rektor). Att spännvidden i uppdraget minskar, underlättar troligtvis för rektorerna i deras pedagogiska ledarskap. Dessutom har kommunen ytterligare irriteradbegränsat uppdraget genom att ha ”bryt” efter årskurs sex.”

Det finns en sak som irriterar mig mycket i den här frågan. Och det är att ingen av cheferna på förvaltningen kunde berätta för revisorerna att Frändefors (F-6), Rösebo (F-3) och Dalboskolan (7-9) ska slås ihop till en skolenhet från och med nästa läsår. Med gemensam budget och allt! (Det är för övrigt den femte omorganisationen i södra Dal på lika många år!)

Jag tror faktiskt att revisorerna skulle ha haft synpunkter på denna sammanslagning av skolenheter över stadiegränserna. Sammanslagningen ligger ju inte direkt i linje med styrdokumenten och de signaler som kommer från staten. Men, som sagt, nu fick revisorerna inget veta om organisationsplanerna…

Å andra sidan kan ju politikerna ha synpunkter på den nya organisationen. Revisorerna har ju sagt att rektorsorganisationen är en sak för nämnden…

blindhonaFör övrigt skriver revisorerna att de till allra största delen är nöjda med det mesta i Vänersborg. I varje fall av det som de har undersökt.

”Vi bedömer att man som rektor i Vänersborgs kommun har ett i huvudsak tydligt uppdrag med rimliga förutsättningar.”

Rektorerna själva är också nöjda skriver revisorerna.

”Åtta av tolv rektorer anser att de kan genomföra sitt uppdrag som pedagogiska ledare. … Rektorerna är i hög grad nöjda med det stöd de erhåller i arbetet med ekonomi och personalfrågor.”

Det är gott. Annat var det förra året. Då kom det ett brev, den 1 juli, till Vänersborgs kommun från Arbetsmiljöverket. Där stod det:

”Arbetsmiljöverket överväger att besluta om ett föreläggande mot er.”

Brevet handlade om rektorernas arbetssituation. Jag ser inte riktigt vad som har förändrats sedan dess, men nu har det tydligen blivit bra för rektorerna. Gott så.

farewellFör övrigt kan det väl vara värt att notera, att rektorerna i Vänersborg lämnar sina skolor en dag i veckan, minst, för att bege sig till Kommunhuset. Det här diskuteras flitigt ute på skolor och förskolor.

Varje torsdag är alltså vikt för rektorsmöten. Och har alltid varit. I alla år. Och ska alltid vara. I alla år? Först bestäms det att det ska vara möten – sedan fylls dagarna med innehåll… Kan man som revisor inte ha synpunkter på det?

En dag i veckan är 20% av rektorns arbetsvecka. Revisorerna skriver:

”Vi uppfattar att rektorerna huvudsakligen ser dessa forum och mötesplatser som ett stöd för sitt uppdrag. Samtidigt tar mötena, ihop med övriga möten och utbildningar för rektorerna, mycket tid i anspråk. I snitt cirka 1-1,5 dag per vecka, vad vi kan förstå.”

Rektorerna tycker tydligen att denna ordning är bra. Det är gott så. Även om man ute på skolorna har synpunkter… För vem gör rektorns uppgifter när rektorn inte finns på plats?

OBS. Denna blogg är alltså en direkt fortsättningden förra, som i sin tur var en fortsättning. Tillsammans bildar de tre blogginläggen en (1) text.

  1. Inga kommentarer ännu.
  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: