Arkiv

Archive for 2 juli, 2014

Wargön Innovation

2 juli, 2014 1 kommentar

vanerskutanÅrets första nummer av Vänerskutan har nyss utkommit, kommunens personaltidning för anställda och förtroendevalda. Sin vana trogen har kommundirektör Ove Thörnkvist ett litet ”ledarstick” på andrasidan. Det har han i stället för en blogg.

Tidigare hade faktiskt kommundirektören en blogg. Den kallades ”Kommundirektörens funderingar”. Nu har kommundirektören, kanske inte slutat fundera, men i varje fall slutat blogga. Kommundirektören är konsekvent. Det har nämligen hänt, vid i varje fall något tillfälle, att kommundirektören har yttrat i samtal med ”utomstående”:

”Det vill jag inte läsa om i någon blogg.”

Och då går det ju inte att blogga…

Kommundirektörens tidigare bloggar ligger faktiskt fortfarande kvar på kommunens hemsida. (Se här.) Den sista skrev kommundirektör Thörnkvist för nästan exakt 2 år sedan, den 20 juni 2012. Då skrev Thörnkvist om hamnområdet i Vargön och att en avsiktsförklaring hade tecknats mellan företaget Re:newcell AB, Innovatum AB och Vänersborgs kommun.

vargo_innovation_logDet startades också ett femårigt utvecklingsprojekt. Det kallades Wargön Innovation och ägs av Vänersborgs kommun. Projektet är fortfarande på rulle och drivs av Innovatum med viss delfinansiering från Västra Götalandsregionen. Kommundirektören sitter med i Wargön Innovation.

Det här går att läsa på Wargön Innovations hemsida. På hemsidan kan du också läsa att visionen för Wargön Innovation är:

”Inom fem år är Wargön ett erkänt nationellt utvecklings och kunskapscentrum för tillämpad process- och produktionsteknik för nya miljömässigt hållbara material, med ett fokus på skogsråvara, där återvinning – vagga till vagga – är en naturlig del i materialcykeln.”

Visionen skrevs 2012 och låter fantastisk bra. Naturligtvis. Men är det en vision för en kommun? Eller ett företag? Jag är osäker.

Jag tittar vidare på projektets affärsidé.

”Wargön Innovation erbjuder kunskap och infrastruktur inom tillämpad process- och produktionsteknik för att ta materialinnovationer från forskningslabb till kommersiella pilotvolymer.
Wargön erbjuder en attraktiv plats för fullskaliga produktionsanläggningar.
Wargön kanaliserar en viktig del av regionens utbud av passande industritomter.”

Jag är fortfarande osäker på om den första punkten har så mycket med en kommuns verksamhet att göra. Men det är klart, leder det till arbetstillfällen är det ju bra för Vänersborg. Och det räknade man med. I varje fall 2012.

Kommundirektör Thörnkvist skrev på sin blogg:

”I vår avsiktsförklaring står det att byggandet av demonstrationsanläggningen kommer att starta redan första kvartalet 2013.”

Det hände inte, som vi vet. Men då var optimismen stor. Sedan mattades optimismen successivt av. Kommundirektören slutade blogga och Re:newcell slutade att uppdatera sin hemsida…

gul_klanningI dagarna har projektet emellertid fått nytt hopp. Re:newcell presenterade ett klädesplagg av återvunnet textilmaterial. (Se här.) Det var en solgul klänning som stickats av återvunnen bomull. Jag vet inte hur stor marknaden är för stickade klänningar, men klänningen har i varje fall lett till att Re:newcells hemsida har uppdaterats för första gången på nästan två år. Och att kommundirektör Thörnkvist skriver i sitt ”ledarstick” i veckans nummer av personaltidningen Vänerskutan:

”Wargön Innovation utvecklas också och vi hoppas att ett plagg av återvunnen textil kan visas upp under Almedalsveckan. Ett steg i rätt riktning för etablering i Vargön.”

Men så var det detta med en hamn i Vargön… Den har liksom ingått i konceptet från början. Den var egentligen en del av avsiktsförklaringen.

Och här blir det intressant tycker jag. Vad har ”kommunen” (läs: kommunalråden) egentligen lovat Re:newcell – och eventuellt andra företag? Läser man på Wargön Innovations hemsida, så blir man lite fundersam. Minst sagt.

Så här står det efter det inriktningsbeslut kommunfullmäktige fattade för två veckor sedan, ett ”inriktningsbeslut” som kommunalråden Gunnar Lidell (M) och Marie Dahlin (S) försäkrade inte var något riktigt beslut:

”Som en del i detta investerar kommunen stora belopp för att bygga den interna infrastrukturen på Wargön samt för att etablera en hamn på området och på så sätt skapa de fysiska förutsättningarna för den tänkta utvecklingen.”

vargo_innovationVisst är det anmärkningsvärt? Wargön Innovation ägs ju faktiskt av Vänersborgs kommun. Och borde veta…

”…investerar kommunen stora belopp … för att etablera en hamn på området…”

Det är inte utan att fältet öppnas för ”konspirationsteorier”. På samma sätt som en gång i tiden för Arena Vänersborg.

Gunnar Lidell eller Marie Dahlin, eller varför inte Ove Thörnkvist, måste snarast berätta för alla vänersborgare vad som är på gång… Vilka löften har getts? Vilka avtal har slutits? Vilka kostnader räknas det med för kommunens del?

Och vad betyder kommunfullmäktiges ”inriktningsbeslut”?

Kategorier:Hamnar
%d bloggare gillar detta: