Arkiv

Archive for 8 juli, 2014

Hamnbeslutet måste bygga på fakta

8 juli, 2014 2 kommentarer

ttela_hamnFörra lördagen svarade Marie Dahlin, socialdemokratiskt kommunalråd, på en debattartikel som jag hade fått publicerad i TTELA. (Se här och här.) Jag skickade in mitt svar till TTELA redan samma eftermiddag… För 10 (!) dagar sedan alltså… Först idag publicerades mitt svar. Så lång tid ska det inte behöva gå anser jag, särskilt som Marie Dahlins artikel var mycket personlig. Egentligen alltför personlig. (Men så blir det väl när argumenten tryter i den politiska diskussionen…)

Under de här dagarna har jag mailat ett flertal personer på TTELA, bland annat till chefredaktör Morgan Ahlberg och Ulla Andersson, vid 3-4 tillfällen. Förutom ”automatsvar” vid enstaka tillfällen från några av dem, typ ”jag är på semester” eller ”jag är föräldraledig”, så har ingen bemödat sig om att svara på varför det har dröjt så lång tid.

Förrän sent i söndags kväll. Då fick jag ett mail från en ”redaktionell medarbetare i semestertider” som beklagade det hela.

Min erfarenhet är att det alltid är strul med TTELA:S debattsida. Ändras det inte i de inskickade debattartiklarna så fördröjs publiceringen istället. TTELA måste se över hur debattsidan fungerar och administreras, helt klart. Till min glädje dock, har i stort sett ingenting i min debattartikel ändrats den här gången.

Debatten mellan Marie Dahlin (S) och mig handlar alltså om fullmäktiges uppseendeväckande inriktningsbeslut om att flytta hamnen till Vargön.

Min debattartikel (se också här):

Hamnbeslutet måste bygga på fakta

Marie Dahlin (S), kommunalråd i Vänersborg, undrar hur jag kan vara så bitter. Hon gör frågan om en hamnflytt till en fråga om personlighet.

Det är ett nytt sätt att argumentera. Det hade varit bättre om Dahlin hade bemött mig med argument och fakta istället för att recensera min sinnesstämning.

Jag ska inte upprepa alla mina argument en gång till, men jag vill ändå konstatera att den tjänstemannaskrivelse som låg till grund för fullmäktiges beslut drar samma slutsats som Vänsterpartiet:

”beslutsunderlaget behöver kompletteras på ett antal punkter innan ett eventuellt beslut kan fattas.”

Jag tänker bemöta ett argument och kommentera ett annat.

Dahlin skriver:

”Två båtar i månaden skriver du, det är endast i Vänersborgs hamn. Resten av hamnarna runt Vänern då?”

De senaste fem åren har det i genomsnitt anlöpt 20 båtar om året till hamnen i Vänersborg. Det är ingen tolkning, det är fakta. Vad som sker i de andra Vänerhamnarna har jag överhuvudtaget aldrig pratat om. Det är hamnen i Vänersborg som Dahlin vill flytta. Ingen annan!

Men, fortsätter Dahlin:

”Det finns inte mer plats i hamnen i Vänersborg.”

Marie Dahlin menar tydligen att om hamnen i Vänersborg hade varit större hade det med automatik anlöpt fler fartyg.

Vem är det som tolkar saker på sitt sätt och sedan gör det till en sanning?

2008 anlöpte 65 fartyg till hamnen i Vänersborg. 2004 var det åtminstone 100 fartyg.

Har Vänersborgs hamn krympt?

Dahlin skriver om slussarna:

”Tror du inte att de beslutande politikerna i riksdagen förstår det. Jag pratar med mina politiker om detta.”

Marie Dahlin ”tror”.

Detta är fakta:

Den 24 juni(!) behandlade riksdagen ett betänkande från Trafikutskottet. Slussarna i Göta älv eller sjöfarten i Vänern nämndes inte med ett enda ord!

I riksdagsdebatten var det bara Stina Bergström (MP) som lyfte frågan:

”Men det finns stora behov som inte blir tillgodosedda i Alliansens transportplan, inte minst gäller det Västra Götaland där slussarna i Trollhättan behöver bytas ut senast år 2030.”

Ingen annan talare, inte en enda socialdemokrat, kommenterade eller bemötte detta. Inte någon talare nämnde med ett ord något om slussarna i Göta älv!

Riksdagen klubbade betänkandet. Utan slussar eller något om Vänersjöfarten…

Marie Dahlin tycks inte ha någon större framgång i sina kontakter med ”sina politiker i riksdagen”…

Ett beslut om att flytta hamnen till Vargön för 300-500 milj kr måste bygga på fakta och gedigna underlag! Inte på Dahlins drömmar.

Annars kan det bli ännu ett projekt vi bittert får ångra.

%d bloggare gillar detta: