Arkiv

Archive for 19 juli, 2014

Om TTELA:s hamnartiklar

ttela_hamn2Jag erkänner, min första reaktion på TTELA:s hamnartiklar i onsdags…

Oj, oj. Nu är det inte bara maktens politiker man ska argumentera mot. Nu har den fria och ”objektiva” pressen i det närmaste ett temanummer om hamnflyttens välsignelser. Det påminner förresten om TTELA:s ställningstagande i arenadiskussionen. Även då slog man på stort och förespråkande en ny bandyhall. Jag undrar vad som driver TTELA denna gång. Varför detta ställningstagande? Varför hela tiden gå i maktens ledband?

Det var alltså min första reaktion. Den fick näring av att några av kommunens ledande politiker direkt på Facebook började använda sig av TTELA:s artiklar i sin argumentation och sitt försvar för en hamnflytt.

Men så tänkte jag – vad står det i TTELA egentligen? Och kom fram till att min första reaktion var felaktig.

I TTELA står det ju bara sakligt och objektivt att Vänerhamns verkställande direktör och det turkiskägda storföretaget Alloys verkställande direktör är positiva till en ny hamn i Vargön. (Se ”Alloys ägare vill delfinansiera ny hamn”.)

Och det vore väl konstigt om de inte var det. Det är ju de två aktörer som har den allra största nyttan av att Vänersborgs kommun investerar 300-400-500 miljoner kr i en ny hamn i Vargön.

Vänerhamn får tillgång till en ny hamn utan att betala ett öre. Det är klart att VD Göran Lidström är positiv.

pengar4Och Vargön Alloys ser naturligtvis en ökad vinst framför sig med en hamn alldeles invid knuten. Det kommer att minska transportkostnaderna. Och självklart vill Alloys minska sina kostnader. Det vill alla företag. Det innebär ökad vinst.

Företag som Alloys bedriver ingen välgörenhet. Självklart inte. De räknar på intäkter och kostnader. Och om ökade intäkter överstiger de ökade kostnaderna vid en investering, så kan Alloys till och med tänka sig att vara med och betala en hamnflytt. Det är inte heller något konstigt.

Det är inte heller något särskilt tungt argument för en hamnflytt. Kanske tvärtom egentligen. En kommun får inte gynna ett enskilt företag på detta sätt. För det råder ingen större tvekan om, i varje fall i nu-läget, att det är enbart Alloys som drar nytta av en hamnflytt till Vargön.

Dessutom tror inte jag att en ökad vinst för Alloys kommer att leda till att företaget expanderar och anställer fler. Kapaciteten som finns just nu i fabriken är inte utnyttjad till fullo, och det beror inte på att det inte finns en hamn i Vargön.

Och hur som helst, det är fortfarande Vänersborgs kommun som ska stå för de stora kostnaderna.

hamnbild2TTELA skriver att Yildirim Group, som äger Alloys, har stor erfarenhet att att driva hamnar. Koncernen har fyra hamnar i Turkiet och en på Malta. Den kätterska tanken slår mig, varför bygger Yildirim Group inte själv en hamn i Vargön?

Både Alloys och Vänerhamn har intresse av att hamnen flyttas till Vargön. Därom råder ingen tvekan. Då vill naturligtvis de båda VD:arna framställa flytten i så positiv dager som möjligt… Och framställa kommunens kostnader som så små som möjligt för de som ska betala, dvs skattebetalarna i Vänersborg.

På direkta frågor svarar Alloys VD Johan Svensson att en kostnad på 500 milj inte har någon förankring i verkligheten och Vänerhamns VD Göran Lidström svarar:

”Det tycker jag låter högt. I förstudien räknar man med runt 150 miljoner kronor för etapp 1 och 2.”

Jag förstår för övrigt inte riktigt varför TTELA frågade om just 500 milj kr. Varför inte 300 milj? Eller 400 milj?

En stor anledning till att tjänstemännen inte ville att fullmäktige skulle fatta något som helst beslut om en hamnflytt var att de ansåg att hela frågan behövde utredas mer. Alla problem och frågetecken, alla kostnader har inte utretts alls eller i varje fall inte tillräckligt.

Muddring är ett sådant frågetecken. Kommunalrådet, och kanske den största förespråkaren för en hamnflytt, Marie Dahlin (S) har vid ett tidigare tillfälle sagt att det inte behövs någon muddring i hamnområdet i Vargön. Vänerhamns VD Göran Lidström slår fast:

”För att kunna trafikera hamnen i Vargön krävs muddring. … Närmast kajerna behövs det lite mer [muddring] eftersom det inte är underhållsmuddrat.”

En muddring kan bli hur dyr som helst…

slussEtt annat stort frågetecken skriver TTELA en särskild artikel om – slussarna.

TTELA skriver (se ”Beslut om slussar tidigast 2018”) mycket riktigt att slussarna måste byggas om före 2030, men att det inte har avsatts några pengar till detta i den nationella transportplanen för 2014-2025. Det är faktiskt så att Trollhätte kanal bara nämns på två ställen på var sin halv rad i utredningen… (Det skriver dock inte TTELA.)

TTELA skriver också att ett nytt beslut om slussarna kan komma tidigast 2018…

Alltså. För att framtida Vänersjöfart överhuvudtaget ska vara möjlig så krävs det nya slussar. Och ett beslut om nya slussar kan komma tidigast 2018. Innan 2018 är det med andra ord helt meningslöst att fatta något som helst beslut kring en hamn i Vargön!

Men det tyckte inte en majoritet i Vänersborgs kommunfullmäktige…

Och som TTELA skriver, de utredningar som hittills har gjorts har räknat ut att nya slussar i Göta älv inte är samhällsekonomiskt lönsamma…

fartyg2I artikeln nämns också att godsmängden på Vänern har halverats sedan 1990 till knappt 2 miljoner ton om året. Sedan skriver TTELA att Trafikverket har gjort en prognos om att godsmängden på Vänern ska fördubblas till 2030, dvs komma upp till samma mängd som innan 1990.

Jag har läst denna utredning och jag redogjorde för den från talarstolen i fullmäktige. Jag har också skrivit om den i en tidigare blogg (se ”Hamnfrågan avgjord”).

Utredningen gjordes på uppdrag av Trafikverket och i utredningen satt bland annat Gunnar Lidell och WSP… Utredningen kryllar av gissningar och osäkra antaganden. Den består mest av önsketänkanden och visioner – och trots det kan den inte förutspå någon ökning av godsmängden till Vänersborg, eller Vargön.

bridge2På TTELA:s debattsida denna dag finns också en debattartikel (se här) från de ledande centerpartisterna i Vänersborg. Artikeln tar upp ett annat frågetecken, som jag vid flera tillfällen också har berört – nämligen den planerade ”lågbron” i Göteborg. Den planerade bron planeras att bli 6 meter lägre än dagens bro.

Jag har själv inte tillmätt en låg bro i Göteborg någon större betydelse för Vänersjöfartens framtid. Det verkar som jag har fel.

Centerpartisterna skriver:

”Det skulle proppa igen möjligheterna för en utvecklad Vänersjöfart ordentligt. Dubbelt så många broöppningar skulle krävas, ohållbart både för trafiksituationen i Göteborg och för den regionala industrin.”

Och innan brohöjden har bestämts har Vänersborg kommunfullmäktige fattat ett inriktningsbeslut om att flytta hamnen…

Ja, ja…

TTELA:s artiklar var egentligen sakliga och bra. De båda VD:arna, för Alloys och Vänerhamn, är positiva till en hamnflytt och slussarnas framtid är osäker. Mycket bra att veta. Kanske kommer TTELA senare i sommar med en fördjupning kring de andra frågetecknen angående hamnflytten – EU-klassningen av Vänersjöfarten, kostnaderna för muddringen och saneringen av hamnområdet, kostnaderna för att spränga bort grundet ute i älven, kostnaderna för att ta bort de tre fartygen och järnvägsvagnen som ligger på bottnen och kostnaderna för att anlägga gator, järnväg och avlopp mm…?

Kategorier:Hamnar, ttela
%d bloggare gillar detta: