Arkiv

Archive for 15 juli, 2014

Vad händer i Vargön? Plus en debattartikel.

15 juli, 2014 2 kommentarer

hamnbild2Idag är återigen en debattartikel från min penna (snarare mitt tangentbord…) publicerad i TTELA (”Beslutet är inget beslut!”; jag återger den i sin helhet här nedan också.) Artikeln handlar ännu en gång om hamnflytten till Vargön. Den förra debattartikeln (”Hamnbeslutet måste bygga på fakta”) har legat i topp de senaste veckorna på den ”mest-klickade-debattartikel-listan” på TTELA:s hemsida. Vi får se om intresset är lika stort denna gång…

Den förra debattartikeln följdes, förutom av ett svar från Marie Dahlin (S), också av en insändare från den notoriske ”vänsterpartiätaren” Bernt Johansson. (Han har för övrigt också kommenterat min förra blogg.) Bernt Johansson tror sig om att alltid sitta inne med alla sanningar. Till skillnad från Vänsterpartiet då. Enligt Bernt Johansson. Men han har aldrig något att tillägga i sak. Han vädrar bara morgonluft varje gång han anar möjligheten att ge Vänsterpartiet i Vänersborg, och mig personligen, ett tjuvnyp. Det är inte bara tråkigt, det är egentligen ganska tragiskt.

Desto roligare, för mig, är att några insändare har uttalat sitt stöd för Vänsterpartiets och min åsikt i hamnfrågan. Senast idag skriver signaturen ”Dan Johansson” att mina debattinlägg:

”har givit Vänsterpartiet en röst mer i nästa val.”

hamnVgn7Ännu roligare är de telefonsamtal jag får. Idag ringde t ex en boende i Vargön och uttryckte sitt stöd. Han sa inte att han skulle rösta på Vänsterpartiet, men det får vi väl hoppas att han gör ändå… Denne man undrade också över vad som händer just nu ute på hamnområdet. Något som jag själv har bevittnat på plats. (Se ”Röster kring hamnflytten”.) Jag mailade Samhällsbyggnadsnämnden och fick ett föredömligt snabbt svar.

Jag återger svaret i sin helhet:

”Det är rätt uppfattat att kommunen bygger vägar och VA ute på Holmens gamla industriområde. Det byggs i enlighet med ”Detaljplan för Hamnen och Ronnums herrgård i Vargön” som vann laga kraft 2013-07-08.
Vi bygger gata och VA ungefär från Holmens gamla huvudkontor (upp mot Lilleskogs Bygg ) och ut till länsväg 2005, mittemot gravfältet. Det är en sträcka på ca 1,1 kilometer.
Vi bygger också en ny dagvattenledning som övergår i ett dike ner mot två stora dagvattendammar som är tänkta att ta emot dagvattnet från södra delarna av Vargön och också från det nya exploateringsområdet.
Arbetet utförs för att möjliggöra för nyetableringar av industrier på Ronnum 6:38.
Budget:
När det gäller finansiering, har samhällsbyggnadsförvaltningen en godkänd överföringsbudget på 21 885 000 kr från 2013 som har förts över till 2014. Detta ska täcka byggandet av vägar, vatten o avlopp, diken och öppna dammar.
I övrigt finns inga beslutad finansiering.”

Det som sker ute i Vargön har alltså inget med själva hamnbeslutet att göra, även om det på sätt och vis hänger ihop. Vänsterpartiet, och jag, röstade för detaljplanen. Själv såg jag ingen direkt koppling till en hamnflytt, utan tyckte helt enkelt att det var bra att kommunen förberedde för industrietableringar. Då, när detaljplanen diskuterades på hösten 2012 och våren 2013, låg det också ett helt annat fokus på Re:newcells etablering, som skulle innebära hundratals arbetstillfällen.

Kanske resonerade jag fel, kanske resonerade Vänsterpartiet fel, jag vet inte. Men som jag ser det kan detaljplanen genomföras utan att det innebär en hamn.

debattttelaTill sist, dagens debattartikel i TTELA. Det är en förkortad version av min förra blogg. TTELA har ju en maxgräns på 2.500 tecken. TTELA har i sin tur förkortat texten ytterligare – genom att klippa bort några bisatser här och där. Detta är min originaltext.

=====

Beslutet är inget beslut!

Socialdemokraternas kommunalråd Marie Dahlin skriver ytterligare ett inlägg i hamndiskussionen.

I varje inlägg, detta är det tredje, påstår Dahlin att hon kommer med fakta. Det stämmer inte. Det finns sällan några fakta i inläggen. Dahlin levererar mestadels bara drömmar och önsketänkanden. När hon undantagsvis framlägger något som kan liknas vid fakta, t ex om hennes inflytande och påverkan på riksdagsmän, att hamnen i Vänersborg är för liten och om antalet fartyg som anlöper hamnen, visar jag att hon har fel. Då går Dahlin inte i svaromål och argumenterar inte vidare i de frågorna.

Dahlin förbigår helt enkelt alla fakta som strider mot hennes med tystnad.

Och det gör hon rätt i. För Dahlin har fel. Hur hennes drömmar än ser ut…

Dahlins huvudargument denna gång, som hon gör en stor affär av, är att kommunfullmäktiges beslut inte är ett beslut…

Det känns som rundgång. Detta har vi nämligen hört och diskuterat förut. Och det blir inte sant bara för att Dahlin upprepar det.

Dahlin försvarar det hamnbeslut som fullmäktige fattade i juni med att det inte är något beslut.

Nähä…

Vad ska man säga om det? Mer än att vänersborgarna nog undrar vad som sker i Vänersborgs högsta beslutande församling… Med all rätt.

Fast jag vill återigen påpeka att det i beslutet, som enligt Dahlin inte är något beslut, står:

”… hamnen i centrala Vänersborg flyttas till Vargön i enlighet med i nuläget framtagna underlag.”

Det betyder på ren svenska att fullmäktige anser att den nuvarande utredningen är tillräcklig.

Dahlins andra argument är att ett beslut som inte är ett beslut inte heller kostar pengar. I varje fall inte 300-400-500 milj. Kanske 140 milj kr. För det är ju det som tjänstemännens utredning har beräknat.

Hur ett icke-beslut överhuvudtaget kan kosta någonting alls förklarar inte Dahlin.

Visst, det är fakta. Att det står 120-140 miljoner i utredningen alltså. Inte att det ”bara” ska kosta 120-140 miljoner. Jag har tidigare visat på brister i utredningen, brister som tjänstemännen själva är medvetna om. Det är därför som tjänstemännen krävde ytterligare utredning innan något som helst beslut fattades.

En hamnflytt kommer med all sannolikhet att kosta minst dubbelt så mycket…

Dahlins uppskattade kostnad på 140 milj för hamnflytten är för övrigt förvillande lik den ”utredda” kostnaden för arenan… En ödets ironi?V_logga_mindre

Vill vänersborgarna förhindra att kommunen genomför ett dyrt och ogenomtänkt beslut, igen, så finns det bara ett parti att rösta på.

Stefan Kärvling
Vänsterpartiet

%d bloggare gillar detta: