Hem > Kommunfullmäktige 2015 > Lugnt fullmäktige på gång

Lugnt fullmäktige på gång

tandlakareFullmäktige sammanträder på onsdag. Denna gång ser det ut att bli ett avslappnat, lugnt och mer rutinartat möte jämfört med i februari. Som tur är. Timmarna innan ska nämligen tandläkare Lars Salonen kolla mina tänder och då vet man aldrig om det går att prata efteråt… Skämt åsido, Lars vet vad han gör. Utan honom att hade jag antagligen fått leva på soppa…

Det finns dock ett ärende där meningarna går isär:

”Reviderad investerings- och exploateringsplan 2015-2019”

När kommunstyrelsen beredde ärendet fanns det flera yrkanden. Det blev voteringar och reservation. Med all sannolikhet lär de här diskussionerna och oenigheterna följa med till fullmäktige. Och i fullmäktige är utgången oviss.

I kommunstyrelsen yttrade nämligen sverigedemokraterna inte ett ord. Vilket inte är helt ovanligt för övrigt. De två SD-representanterna lade dessutom ner sina röster i voteringarna. Om sverigedemokraterna ändrar sig och tänker rösta i fullmäktige återstår att se, men om de gör det så kan deras röster avgöra utgången.

Åsikterna angående den reviderade investerings- och exploateringsplanen skilde sig åt på tre punkter.

skatteverketDet rådde oenighet kring Lindgården. Ska Lindgården göras om till bostäder eller till administration? Socialdemokraterna driver på hårt för att det ska bli bostäder. De anser då att socialförvaltningen i stället ska flytta till Skatteverkets gamla lokaler. (Nu tillhörde inte Skatteverkets lokaler själva ärendet, men det fördes fram i diskussionen.) Vänsterpartiet och minialliansen hade motsatt åsikt, det bör byggas bostäder i Skatteverkets lokaler och socialförvaltningen bör flytta till Lindgården.

Skälen för Vänsterpartiet är två. Så här skriver Vänsterpartiet i sin reservation i kommunstyrelsen:

”För det första skall kommunala verksamheter lokaliseras till kommunägda lokaler, externa lokaler med höga hyror bör undvikas. För det andra tycker vi att fastigheter där verksamhet läggs ner eller flyttas ut skall ställas till förfogande för ett centrumnära och sjönära boende.”

Jag har mycket svårt att inte se logiken i Vänsterpartiets resonemang. Den socialdemokratiska logiken däremot ser jag inte… Som vanligt höll jag på att skriva…

sverigedemokraternaDe två SD-representanterna lade naturligtvis ner sina röster även i denna votering. Och det har jag en teori om. Sverigedemokraterna tycks nämligen ha två principer i alla omröstningar i fullmäktige, nämnder och styrelser:

  • att alltid rösta med den borgerliga i minialliansen och
  • att alltid rösta mot Vänsterpartiet

Nu krockade principerna! Minialliansen och Vänsterpartiet var på samma sida. Det uppstod ett dilemma för sverigedemokraterna, ett dilemma som de inte förmådde lösa…

Det rådde också delade meningar i kommunstyrelsen kring exploateringen av Onsjö Södra respektive Mariedal Östra. Här är egentligen det mest intressanta att det finns en klar majoritet för att Mariedal Östra ska exploateras. Men att låta Mariedal Östra förbli orört var ett krav från miljöpartiet för att ingå i styret med socialdemokraterna och centerpartiet… Så det kan bli.

mariedal_ostraVänsterpartiet har i flera år efterlyst att kommunen ska ta ett samlat grepp om bostadsbebyggelsen i hela Vänersborgs kommun. Detta genom att upprätta och fatta beslut om riktlinjer för ett bostadsförsörjningsprogram. (Se en tidigare blogg här.) Först när kommunen får ett helhetsperspektiv kan Vänsterpartiet ta ställning till vilka områden som ska exploateras och i vilken ordning.

Den tredje tvistefrågan är allvarlig…

Efter en del ”strul” så fattade Barn- och Utbildningsnämnden följande beslut i februari:

”Att tillfälligt för en treårsperiod förhyra fem moduler med placering vid Öxnereds skola, Norra skolan, Granås skola, Rånnums skola samt Onsjöskolan inför höstterminen 2015.”

norra_paviljongDe här paviljongerna är nödvändiga för att skolorna ska kunna ta emot alla nya elever, både i skolan och på fritids.

Nu visar det sig att det styrande triumviratets ledamöter (socialdemokraterna, miljöpartiet och centerpartiet) i kommunstyrelsen hade en helt annan syn än partikollegorna i Barn- och Utbildningsnämnden… De ansåg att det bara behövs moduler på Onsjö, Rånnum och Öxnered! Och det inte förrän 2019!!

triumviratTydligen tror sig några i kommunstyrelsen veta bättre än Barn- och Utbildningsnämnden!

Det här beslutet kan innebära en fullkomlig katastrof. Det betyder större klasser och större grupper – om eleverna överhuvudtaget får plats i skolorna. Och märk väl, enligt Skollagen är det rektor, och rektor ensam, som fattar beslut om skolans inre organisation.

”10 § Rektorn och förskolechefen beslutar om sin enhets inre organisation”

Anser rektorerna att det inte går att ta emot fler elever, ja då spelar det ingen roll vad Marie Dahlin (S) eller Bo Carlsson (C) säger…

Men.

När det var dags för kommunstyrelsen att fatta ett beslut, så vann Vänsterpartiets förslag! (Som var identiskt med Barn- och Utbildningsnämndens beslut.) Utan votering! Kanske innebär detta att socialdemokraterna, miljöpartiet och centerpartiet i kommunstyrelsen har ändrat uppfattning? Men i så fall kan man väl tycka att de borde säga detta, så vi slapp vidare diskussion – och fullmäktige kunde fatta ett vettigt och enhälligt beslut i den här frågan.

Som en upplysning till mina skolintresserade läsare, jag har en hel del sådana tror jag, har jag tagit en skärmdump av de investeringar som berör förskola och skola de närmaste åren. (Klickar du på bilderna så blir de större.)

dump1

dump2

Jag har en känsla av att det behövs betydligt fler investeringar i förskolans och skolans värld än de som finns upptagna i  investerings- och exploateringsplanen – och att de behöver ske tidigare. Men något säger mig att kommunen inte riktigt har samma syn på elevers och pedagogers arbetsmiljö och behov som på alla andra anställdas…

Några motioner ska i vanlig ordning behandlas.

trygghetsboendeMarianne Ramm (V) får svar på sin motion om trygghetsbostäder/trygghetsboende. Fullmäktige kommer att besluta att intentionerna i motionen ska beaktas vid kommunens överläggningar med bostadsmarknadens aktörer och i kommunens bostadsförsörjningsprogram. Dessutom kan Vänersborgsbostäder möjligen genomföra en egen utredning. Marianne Ramm är nog nöjd med detta svar gissar jag.

Några vänsterpartister lägger också en motion om att utreda en flytt av flygplatsen från Malöga till Såtenäs. Det har redan skrivits en hel del om denna motion, både i Vänersborg och Trollhättan, men också bland kommunerna runt Såtenäs. En sak är i varje fall klar, Malöga flygplats ligger i vägen för nödvändigt bostadsbyggande både i Vänersborg och Trollhättan.

På onsdag ska motionen dock bara ”lämnas in”. Ett beslut lär dröja ett tag, så det finns all anledning att återkomma i frågan.

Som vanligt är det lite annat smått och gott, men, som sagt, av mer ”rutinkaraktär”. I varje fall lär det inte bli några stora och tidskrävande diskussioner.

  1. Inga kommentarer ännu.
  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: