Hem > BUN 2015, förskolan, Nattugglan > BUN och Nattugglan

BUN och Nattugglan

I min förra blogg om Björkholmsgatans förskola/Nattugglan (se här) skrev jag:

”Och det gör att jag, i varje fall just nu, inte känner mig ”helt bekväm” med beslutet. Jag får en känsla av att BUN har fattat beslut på ett oriktigt underlag.”

obekvamOch fortfarande så hänger känslan kvar… Jag är fortfarande inte helt bekväm med barn- och utbildningsnämndens beslut att lägga ner Björkholmsgatans förskola/Nattugglan och flytta den till barnmorskemottagningens gamla lokaler i Vänerparken. Jag blir inte kvitt känslan av att det underlag som serverades nämnden inför beslutet inte var fullständigt, varken kvantitativt eller kvalitativt. Och att BUN därmed fattade beslut på ett oriktigt underlag.

Min olust blir inte mindre av några kommentarer som jag har fått efter bloggen.

Roy kommenterade:reglera

”Var är siffrorna? Om det var för låg temperatur, HUR låg var den och hur mycket högre borde den ha varit? Var kapaciteten för låg eller var det enbart en fråga om att ändra inställningen? Luftväxlingen skulle varit för låg. Hur mycket för låg var den och gick anläggningen på max?”

Och det tycker jag nog som att det är berättigade frågor.

Signaturen ”brålandabo” skrev om OVK-besiktningar:

ventilation”Det är en rigorös kontroll av certifierad extern besiktningsman där flödesmätningar utförs enligt nationellt ställda kravnivåer. Det ingår även funktionskontroll, kontroll av renhet, kontroll att filter byts regelbundet, kontroll av inställningar med hänsyn till verksamhet, mm.”

Och OVK-besiktningen på Björkholmsgatans förskola/Nattugglan är godkänd… (Jag har inte sett den själv. Däremot har jag begärt ut den från byggnadsförvaltningen.)

”brålandabo” skrev också:

”Ventilation (och värme) är alltså helt och hållet en fråga mellan byggnadsnämndens fackfolk och byggnadens ägare.”

Och avslutar med ganska tuffa ord:

”Alltså inte rätt agerat att några tjänstemän och politiker från barn och utbildning helt utan fackkunskap eller någon från miljö och hälsa blandar sig och tycker till om en byggnads ventilationssystem.”

Jag har anledning att tro att ”brålandabo” vet vad hen pratar om.presidium

Men att bara skriva bloggar ger ju inte så mycket. Jag skrev därför ett mail i torsdags (innan kommentarerna) till barn- och utbildningsnämndens presidium, dvs ordförande Mats Andersson (C), 1:e vice ordförande Tove af Geijerstam (FP) och 2:e vice ordförande Joakim Sjöling (S), samt förvaltningschef Kent Javette.

brev_txt”Efter beslutet har det kommit nya uppgifter om lokalförhållandena på Nattugglan som motsäger de uppgifter som fanns i nämndens underlag. Därför anser jag att ärendet behöver belysas ytterligare en gång och att nämnden får möjlighet att ”reflektera” över beslutet igen.
Jag vill därför be om att BUN tar upp frågan igen på nästa sammanträde.”

Nästa sammanträde är förresten redan den 9 november. Att jag vill ta upp ärendet igen är inte samma sak som att jag begär att nämnden ska upphäva beslutet. Jag vill betona det. Det kan ju finnas någon utredning som visar att det finns, som det stod i underlaget:

”brister inom ventilation och inomhustemperatur”

Jag menar helt enkelt det som jag skriver.

mats_andersson2Några timmar senare, så fick jag ett svar från ordförande Mats Andersson (C). Och det var ju snabbt. Jag har ingen aning om Andersson hade konsulterat någon av de andra adressaterna, men jag förutsätter att han inte gjorde det. Det är ju Mats Andersson som i egenskap av nämndens ordförande faktiskt bestämmer dagordningen för ett sammanträde… I varje fall till stor del.

Mats Andersson börjar med att redogöra för beslutet, vilket är tämligen onödigt kan man tycka, eftersom jag var där, på mötet när ärendet behandlades alltså, men inte Andersson själv. Mats Andersson betraktar ju sig som jävig i alla frågor som rör planerna på en ny förskola i kv Hönan – och det var ju tänkt att Nattugglans barn skulle flytta dit. Således lämnade ordförande sammanträdet när Nattugglan avhandlades.

Sedan fortsätter Mats Andersson, och levererar själva poängen:

”Alltså inget nedläggningsbeslut, som enligt min mening på ett olyckligt sätt, försöker torgföras av Vänsterpartiet som också yrkade avslag på ovanstående beslut.”

Jag vet inte vilket syfte Mats Andersson har med att ”trixa” med orden. Eller med att initiera en politisk diskussion i mailet. Det var ju inte riktigt mitt syfte i varje fall.

nedlaggningBjörkholmsgatans förskola/Nattugglan ska läggas ner, det beslutades ju av nämnden. Det har väl inte kunnat undgå Mats Andersson. Björkholmsgatans förskola/Nattugglans lokaler ska inte användas mer, i varje fall inte till förskola. Alltså läggs Nattugglan ner. Att sedan barn och personal ska flytta till Vänerparken, det har jag inte stuckit under stol med. I den debattartikel vi vänsterpartister i nämnden fick publicerad i TTELA står det till exempel:

”I måndags beslutade barn- och utbildningsnämnden att Björkholmsgatans förskola/Nattugglan ska läggas ner och flyttas till lokaler i Vänerparken.”

När det gäller min ”begäran” om att ta upp ärendet igen på nästa nämndssammanträde skriver Mats Andersson:

”Om det är som du påstår i texten att tjänstemän lämnat oriktiga uppgifter i underlag vid tidpunkten för beslut till Barn- och utbildningsnämnden anser jag att förvaltningschefen bör redogöra för detta under förvaltningschefens information på nästkommande sammanträde.”

under_bordet2Nu hårdrar ordföranden vad jag har skrivit, men strunt samma – kontentan är att ärendet inte ska upp på bordet igen. Istället ska förvaltningschefen ge information under sin stående punkt, som finns på alla sammanträden. Om nu förvaltningschefen anser att han bör göra det…

Men det här är inte riktigt samma sak som att nämnden ska ta upp frågan igen. Som jag bad om i mitt mail. Även om det ska bli hur intressant som helst att få mer information från förvaltningschefen i ärendet.

Ordförande Mats Andersson (C) har därmed bestämt nästa sammanträdes dagordning och att det på den inte ska finnas något ärende om Björkholmsgatans förskola/Nattugglan…

 1. Jenny
  1 november, 2015 kl. 19:06

  Såhär säger Göteborgs kommun om dagsljus i förskolelokaler:
  ”Rum där barn vistas permanent ska ha tillräckligt med dagsljus. Fönsterytan bör vara minst
  10 procent av golvytan. Det innebär att exempelvis källar- och vindslokaler är olämpliga för
  barnomsorg.”

  Och om fukt:
  ”Det finns en stark koppling mellan fuktskador i byggnader och hälsoproblem. Fukt kan
  orsaka mögel och bakterier som avger kemiska ämnen. Kemiska ämnen kan också frigöras
  från material, vilket i sin tur kan ge upphov till hälsoproblem. Tecken på fuktskada kan vara
  missfärgning, avvikande lukt eller bubblor i golvmatta. Misstanke om fuktskada ska alltid
  utredas. Kontrollera att det inte finns fuktskador innan du startar verksamheten i en ny
  lokal. En gammal fuktskada som är felaktigt åtgärdad kan också orsaka hälsoproblem.”

  http://goteborg.se/wps/wcm/connect/2aae102f-30df-4112-8022-e92cc806ca65/V%C3%A4gledning+f%C3%B6rskola%2C+skola+och+fritidshem.pdf?MOD=AJPERES

 2. 31 oktober, 2015 kl. 17:46

  Har haft mina barn på nattugglan under flera år och dom trivdes utmärkt.
  Det var en stor uteplats och närhet till naturen för barnen.
  Vänerparken har om jag minns rätt små lekgårdar utomhus och även mycket större barngrupper.
  Flyttar nattugglan till Vänerparken får man hoppas att antalet platser ökar på obekväma tider vilket enligt min åsikt är det enda positiva med en flytt till Vänerparken.

 3. Torbjörn Samuelsson
  31 oktober, 2015 kl. 15:04

  Det var ju trist att inte få full klarhet i detta då det inte tas upp den 9 novmber i BUN.
  Redan dagen efter sja ju herr Mats Andersson deltaga i ”öppet hus” förklara för oss beröda föräldrar om beslutet och flytten av Nattugglan och då hade det ju varit bra om alla fakta var uträdda då vi kommer att ställa många frågor om detta beslut.

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: