Arkiv

Archive for 8 november, 2015

BUN: Öppna sammanträden

8 november, 2015 Lämna en kommentar

Imorgon har barn- och utbildningsnämnden (BUN) sammanträde. Jag har i några bloggar redogjort för ärendelistan (se t ex ”Inför BUN 9 nov”).

smaka_braI slutet på veckan fick vi också månadsuppföljningen för oktober. Och att läsa den är ”mumma” för ekonomer och betongpolitiker. BUN:s beräknade underskott för år 2015 uppskattas till endast 2,7 miljoner kronor. Och med tanke på att nämndens hela budget ligger på 670 miljoner måste det betraktas som en fantastisk utveckling. Underskottet uppgår till endast en knapp halvprocent.

Jag vet inte hur det kan komma sig att BUN har vänt ett stort prognosticerat underskott till ett nästan ”plus-minus-noll-resultat” på bara några få månader. Att förskolor och grundskolor ligger lågt med inköp, det vet jag. Något som förresten skulle kunna beskrivas som en ”tickande bomb”, eftersom nödvändig undervisningsmateriel, IT-utrustning, åtgärder i lokaler etc skjuts upp. Men förklarar det hela besparingen? Eller har förvaltningen räknar fel – nu eller tidigare? Eller sparas det på barnen och eleverna i en omfattning som inte riktigt har kommit till nämndens (i varje fall min) kännedom?

Antagligen får vi mer information imorgon.

open_doorsDen tredje stora frågan, förutom de om fritidshemmen och avgiftsfri musik-/kulturskola, är ärende 6:

”Möjligheter för nämnder att ha öppna nämndsammanträden”

Barn- och Utbildningsnämnden ska alltså fatta beslut om nämndens sammanträden ska öppnas för allmänheten. Eller inte.

Jag vet inte riktigt varför jag kommer att tänka på Kjell-Olof Feldts bevingade feldtanteckningar från 1983 om löntagarfonderna:

”Löntagarfonder är ett jävla skit,
men nu har vi baxat dem ända hit.”

Kanske för att motionen om att införa öppna sammanträden lades av några vänsterpartister, Bucci, Rininsland och Kärvling, redan den 25 april 2012. Vilket var ett tag sedan… Sedan dess har frågan valsat runt i den kommunala byråkratin, behandlats, skickats tillbaka, utretts ytterligare osv osv. Det har definitivt känts som att några politiker från de styrande partierna inte har varit bekväma med att öppna sammanträdena för vänersborgarna.

clip_image001[8]Tanken bakom vår motion var att fördjupa demokratin i Vänersborg, att vänersborgarna skulle kunna delta och lyssna när politiker diskuterade och beslutade i nämnder och styrelser. Helt enkelt att öka invånarnas insyn i den politiska processen. Och tror jag, med resultatet att trycket på politikerna att vara både pålästa och insatta skulle öka. Och att de blev mer lyhörda för invånarna…

När vi skrev motionen pågick det en infekterad debatt bland betongpolitikerna om det som skrevs i bloggar. Vi menade att med öppna sammanträden kunde invånarna själva bilda sig en uppfattning om det som skrevs var riktigt eller inte.

open_doors3Imorgon ska frågan äntligen upp på barn- och utbildningsnämndens bord. Öppna sammanträden eller inte? Det finns också en del varianter på temat öppenhet och offentlighet, typ att bara vissa delar av sammanträdet blir offentliga och andra stängda.

I Vänersborg brukar nämligen nämndernas sammanträden vara uppdelade i två delar. I den första delen, informationsdelen, ges fakta och information i ärendena. Det är som regel alltid någon, eller några, tjänsteman som föredrar ärendena. Frågor ställs av ledamöterna, i syfte att nå kunskap. Ibland kan det också bli en politisk diskussion, men tanken är att diskussionerna ska komma först i den andra delen, beslutsdelen. Denna del avslutas naturligtvis med att nämnden fattar beslut.

mats_andersson2Ordförande Mats Andersson (C) föreslår att bara informationsdelen ska vara öppen/offentlig, medan beslutsdelen ska vara som nu, dvs stängd för allmänheten.

  Och då kan jag undra – vad är då vitsen med öppna sammanträden?

tjanstemanUnder informationsdelen är det tjänstemännen som har huvudrollen, det är tjänstemännen som redogör för fakta etc. Men öppna sammanträden är inte tänkta för att vänersborgarna ska kunna lyssna och kontrollera tjänstemännen. Öppna sammanträden är till för att allmänheten ska kunna ta del av de politiska diskussionerna och kontrollera sina politiker.

Jag kan inte låta bli att påpeka att det var en regering som bland annat bestod av Mats Anderssons eget parti som lade fram den proposition som ledde till möjligheten att införa öppna nämndssammanträden. (Proposition 1993/94:188 – Lokal demokrati). I propositionen stod det:

”Vi utgår från att den nämnd som anser att öppna nämndsammanträden är ett lämpligt sätt att öka allmänhetens insyn också kommer att bemöda sig om att göra offentligheten så vid som möjligt.”

Det är väl tämligen säkert att regeringen Bildt menade att den offentlighet som skulle bli så ”vid som möjligt” avsåg politikernas göranden och låtanden – inte tjänstemännens.

open_doors2Jag tycker ordförande Mats Anderssons förslag att bara informationsdelen ska bli öppen för allmänheten helt missar intentionerna och poängen med både motionen och den demokratiska insynen. Det är ett tämligen menlöst och meningslöst förslag som Andersson lägger fram för barn- och utbildningsnämnden.

Det borde vara självklart att öppna nämndens sammanträden helt och hållet. Precis som både socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden har gjort. Varför skulle inte barn- och utbildningsnämnden vara lika öppen som dessa båda nämnder? BUN borde faktiskt vara ännu öppnare så att elevgrupper eller enskilda elever skulle kunna göra studiebesök i den nämnd som bestämmer över deras situation – och som ett led i arbetet med att uppfylla kunskapskraven.

Och dessutom gäller beslutet bara under en försöksperiod. Och den försöksperioden är det, tack vare de styrande partiernas obstruktion, inte mycket kvar av nu. Bara fram till den 30 juni 2016.

Kategorier:BUN 2015, Demokrati
%d bloggare gillar detta: