Hem > BUN 2015, förskolan, Nattugglan, Skandal > Nattugglan-Vänerparken: Lokalerna

Nattugglan-Vänerparken: Lokalerna

ordfklubbaDen 12 oktober fattade barn- och utbildningsnämnden (BUN) beslut att lägga ner Björkholmsgatans förskola/Nattugglan och flytta barn och personal till Vänerparkens lokaler. Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet. (Se ”Nattugglan läggs ner”.)

sigillNär beslutet togs kände jag mig faktisk ”nödd och tvungen” att framföra att det, för ovanlighetens skull, var en tydlig ”kantring” i det beslutsunderlag som lades fram för nämnden. Det stod i stort sett bara positiva saker om Vänerparkens lokaler, medan nackdelarna utelämnades. När det gällde Nattugglan var det istället tvärtom. Det negativa med lokalerna framhölls och det positiva hamnade i skymundan. Det fanns, tyckte jag, en tydlig vilja att få nämnden att besluta om en nedläggning av Nattugglans lokaler och en flytt till Vänerparken.

I efterhand så har det då också framkommit att den kritik som framfördes i beslutsunderlaget mot Nattugglans ventilation och temperatur inte var riktig. Det var inte heller riktigt att personalen ville flytta till lokalerna i Vänerparken.

Och det i sig är allvarligt… Att nämnden får felaktiga underlag menar jag.

nattugglanNär jag i tisdags var ute på Nattugglan och hälsade på så fick jag en del ytterligare information. Som när miljö- och hälsoskyddsförvaltningen den 22 dec 2014 inspekterade Nattugglan och rapporterade:

”Nattetid upplevs ventilationen ge upphov till drag och buller.”

Så stämde inte detta heller.

Enligt personalen var det ett buller precis när förskolan flyttade in i Nattugglans lokaler. Och det var för flera år sedan! Sedan blev det snabbt åtgärdat. Personalen undrar var uppgifterna kommer ifrån… Och det gör jag med. (Läs: Vem sprider desinformation…)

I BUN:s handlingar stod det också:

”Av säkerhets-/utrymningsskäl får inte andra våning användas för verksamheter med barn. Det är just nu osäkert om vuxna får sova i lokalerna utan att utrymningsvägarna kompletteras med brandstege e dyl.”

Det här har också framförts muntligt på nämndens möten. Och det låter onekligen väldigt drastiskt. Personalen blev mycket överraskade när jag berättade detta. ”Vad då?” undrade de. De menade att barnen aldrig har varit på 2:a våningen. Det har aldrig varitgrava3 meningen. 2:a våningen är och har varit för kontor och personalutrymmen. Alltid.

Som parentes kan jag väl inflika att det är sådant här som undergräver förtroendet, inte bara för kommunens tjänstemän, utan också för dess politiker…

Jag har skrivit till BU-förvaltningen för att få ut underlaget som påvisar det här med säkerhets-/utrymningsskäl och utrymningsvägar (se citatet ovan). Det var i onsdags. Jag har fortfarande inte fått något svar. Jag vet inte varför…

uggla_nattPersonalen på Nattugglan, som till skillnad från inspektörer och ”byråkrater”, faktiskt har arbetat, och det i många år, i lokalerna är oerhört positiva till sina lokaler. De menar att just för att det har varit lägenheter på Nattugglan, så har det varit möjligt att skapat en miljö som passar oerhört bra för ett nattis. Det handlar om kökets placering, om sovrummen etc. Utrymningsvägar för brand etc fungerar också utmärkt. Det går att på enkla sätt ta sig ut ur lokalerna på väldigt många ställen. För att inte tala om utemiljön. Det finns t ex områden där de äldre fritidsbarnen kan spela fotboll och andra bollsporter. Jo, det finns faktiskt fritids på Nattugglan också, något som jag inte är säker på att jag har hört förut.

Med andra ord, de som arbetar i lokalerna och de föräldrar som har barn där, är allihop oerhört positiva. Men det tycks som om ingen har varit intresserad av att höra vad de har att säga…

vanerparkenfsk1Vänerparkens lokaler då?

I BUN:s underlag så stod det faktiskt bara positiva saker om mödravårdens gamla lokaler på Vänerparken. Det framhölls hur positivt det centrala läget är, vilka framtida samordningsvinster man kan räkna med och hur servicen (obekväma arbetstider) kan öka. Det stod egentligen inget om själva lokalerna. Om man nu inte ska räkna med en mening om kostnader som tydligen påverkade investeringar:

”omläggning av avlopp, dränering, nya golvmattor, målning, ventilation, flytt av enstaka väggar.”

Och den meningen borde kanske ha satt igång några funderingar…

TTELA beskrev i en artikel den 10 augusti i år, i ett helt annat sammanhang, lokalerna i Vänerparken (se ”Nya lokaler för barnmorskorna i Vänersborg”). Nattugglan ska ju överta de lokaler där barnmorskemottagningen tidigare har legat.

Så här uttalade sig en chefstjänsteman för barnmorskemottagningen om lokalerna i TTELA:

”Vi fanns ju i källaren på Vänerparken och de lokalerna var inte fräscha. Jag tror inte de hade renoverats sedan vi flyttade in för cirka 20 år sedan. Det var lite fuktskador också. … I källaren kände man sig väldigt instängd och det var mörkt.”

Ett sådant här uttalande manar till eftertanke kan man tycka. Utom då för majoriteten i barn- och utbildningsnämnden…

Och på tal om TTELA.

Idag fredag var det en insändare publicerad i TTELA som tog upp en del aspekter på lokalerna i Vänerparken. En mängd frågor ställdes. Den innehöll också en beskrivning av verksamheten på Nattugglan – Nattugglan är ju inte en ”vanlig” förskola… Det var bara det att TTELA sin vana trogen klippte, raderade och ändrade i inlägget. Därför återger jag, med tillstånd från författarna, insändaren i sin helhet.

===

insandare2Vi vill börja med att förklara lite kort om Nattugglan.

Nattugglans förskola ser på vardagar ut som vilken annan förskola som helst. Från 6:15-17:30 finns där utomordentliga pedagoger som utifrån läroplanen utvecklar och tar hand om våra barn när vi arbetar. Det är när ”vanliga” förskolor och fritids stänger som Nattugglans andra arbete startar. 17:30 finns det fortfarande barn kvar. Barnen äter kvällsmat, borstar tänder, får höra en godnattsaga, får en tröstande varm famn att krypa in i när saknaden efter föräldrarna infinner sig. En del barn blir hämtade sent kanske tillochmed efter läggdags. Andra barn sover där hela natten. En del blir hämtade på morgonen av föräldrarna, skolbarnen kanske måste åka direkt till fritids för att vara på skolan när den börjar. Vissa barn kommer så tidigt som 04. De kommer till förskolan klädda i sina pyjamasar för att sova några timmar till innan dagen gryr. Alltid finns det en personal som tar emot våra älskade barn. Vilken tid som helst på dygnet, alla dagar i veckan. Jul, nyår, påsk midsommar, det finns inga undantag. Vi föräldrar är måna om att våra barn ska få ha så bra vistelse som möjligt på Nattugglan. Därför har vi nu här några funderingar:

Under ganska lång tid har det funnits planer på att flytta Nattugglan till mer nya lokaler som ska vara bättre anpassade för ändamålet.

 • Varför frångår man planerna på den nya etableringen i Kvarteret Hönan?
 • Kommunen har tidigare sagt att man vill ha sin verksamhet i egna lokaler. Varför skriver man då hyreskontrakt på 20 år med ett privatägt företag som har sin befattning i England?
 • Lokalerna som är tänka att fungera som förskola ligger i källarplan, vissa av rummen har inga fönster, det är enligt mödravårdens personal som var där tidigare fuktskador, lukt, mörkt och man får en känsla av instängdhet (artikel ttela 10 aug 2015). Hur påverkar det barnen att vara under marknivå i mörkare utrymmen i längden? Barnen kommer ju även att vistas där på dagtid.
 • Utegården som är där idag är inte anpassad för fler barn. Vi ser heller inte vart man skulle kunna ta utrymme för att göra den större? Utemiljön som idag finns på nuvarande Nattugglan är perfekt för barnen. Även för personalen då barnen är på förskolan så olika tider att man har svårt att gå långt från gården, ännu svårare för dem att kunna åka på utflykt.
 • Området runt är starkt trafikerat. Vårdcentralen ligger alldeles över och personal, barm och föräldrar kommer att påverkas negativt av all trafik från dem som besöker vct både med ambulans, taxi och egna fordon, samt företagsbilarna som rör sig mycket i området. Edsvägen ligger nära inpå och där önskas att en bedömning av säker väg görs!
 • Hur ser utrymningsplanen ut? Både dag och nattetid? Brandsäkerhet? Kulvertar som går under hela ”bygget” ända bort till Vattenpalatset! Säkerhet för barn och personal? Kan obehöriga komma in?
 • Parkeringsmöjligheter när man hämtar/lämnar vakna men framförallt sovande barn? Nu kan personal se när man kommer genom grinden, förbereda genom att öppna. Man slipper då ringa på och riskera att väcka andra barn.
 • Är lokalerna bullertestade? Långvarigt/högt buller leder ofta till bestående hörselskador.
 • Uppfylls kraven på minimi yta?
 • Blir det större barngrupper? I sådana fall varför?
 • Varför informerade man inte oss föräldrar tidigare?

Alla barn behöver trygghet och stabilitet på sin förskola. Barnen på Nattugglan är om möjligt ännu mer i behov av det under de långa, sena och tidiga dagar de blir lämnade på förskolan. Det är då vi föräldrar känner oss trygga med den vana, varma personalen. När man har läst om beslutet att Nattugglan till Vänerparken har ett av argumenten varit att det är nära resecentrum. Hur kan man då bygga andra avdelningar i kvarteret Hönan? Det är ju längre från resecentrum. Dock är den platsen bättre att inhysa även Nattugglan på med tanke på naturen runtomkring samt att det skulle bli NYA FRÄSCHA lokaler för både barn och personal! Området är även lugnare än Vänerparken och luften är bättre där dåinsandare1 det kör mindre fordon där under dygnet, vilket påverkar alla barn positivt men allra bäst är det för dem av barnen som lider av astma och allergier!

Barnen ska bygga framtiden! Vi måste hjälpa dem att få en bra start!

========

skola_bort2Och jag får väl som nämndsledamot erkänna att jag inte kan svara på insändarens frågor. Å andra sidan känner jag mig inte direkt skyldig att behöva göra det, jag röstade ju faktiskt nej till flytten. Men kanske kommer det en insändare med svar från de ledamöter i nämnden som beslutade om att flytta förskolan till Vänerparken…

Barn- och utbildningsnämnden har inte varit på plats och studerat lokalerna på Vänerparken (naturligtvis inte på Nattugglan heller). Vilket kanske förvånar en del.vanerparkenfsk2 Nämnden borde kanske ha gjort det. För egen del är jag ganska övertygad om att beslutet kunde ha blivit annorlunda om så hade varit fallet.

Det är faktiskt en mer eller mindre bedrövlig syn att komma ner i det utrymme som ska bli förskolans lokaler – efter att först ha gått ner några trappor (under vårdcentralen) och förbi en lång, mörk och skrämmande kulvert.

Så himla mörkt och dystert. Det är bara fönster på en sida i rummen och inga i den långa korridoren. Signaturen ”Jenny” har gjort mig uppmärksam på vad Göteborgs kommun (se här) skriver om dagsljus i förskolelokaler:

”Rum där barn vistas permanent ska ha tillräckligt med dagsljus. Fönsterytan bör vara minst 10 procent av golvytan. Det innebär att exempelvis källar- och vindslokaler är olämpliga för barnomsorg.”

tystnad2Varför skulle det vara annorlunda i Vänersborg? Men även detta kanske nämndens majoritet kan svara på i en insändare… De hindrar ju vänsterpartister från att ta upp ärendet i nämnden igen…

Det ovan citerade dokumentet från Göteborg tar även upp fukt:

”Det finns en stark koppling mellan fuktskador i byggnader och hälsoproblem. Fukt kan orsaka mögel och bakterier som avger kemiska ämnen. Kemiska ämnen kan också frigöras från material, vilket i sin tur kan ge upphov till hälsoproblem. … Kontrollera att det inte finns fuktskador innan du startar verksamheten i en ny lokal. En gammal fuktskada som är felaktigt åtgärdad kan också orsaka hälsoproblem.”

Nu ska jag väl inte sänka mig så lågt att jag ska sprida obekräftade rykten, men när en person, som har arbetat i lokalerna, säger att hen känner lukten av mögel, så är det i varje fall en signal om att lokalerna borde kontrolleras. (Jag kände själv ingen mögellukt vid mitt besök.)

Fuktskadorna var förresten lätta att se. De fanns lite överallt…

vanerparkenfsk3

Sett med en amatörs ögon så verkade ventilationen definitivt att bara vara anpassad för typ 1-2-3 personer i varje rum, inte 10-12 barn…

vanerparkenfsk5

Jag har också fått OVK:erna (OVK=obligatorisk ventilationskontroll) för lokalerna, men de är inte helt lätta att förstå sig på. (Maila mig om du vill ha dem.) Jag kan inte se vilken verksamhet lokalerna är projekterade utifrån och det framgår inte heller om det är mätt i de rum som avses bli förskola.

Hur som helst.

Det är för mig ofattbart att vi ledamöter i nämnden har fått oss till del att lokalerna på något sätt skulle vara inbjudande och lämpliga för förskoleverksamhet… Totalt ofattbart!

Och hur löd meningen i nämndens underlag…?

”omläggning av avlopp, dränering, nya golvmattor, målning, ventilation, flytt av enstaka väggar.”

Avlopp, dränering, golvmattor… Jag har tydligen ändå missat en del när jag var nere i lokalerna…vanerparkenfsk7

Och så undrar jag… Har brandmyndigheterna varit på Vänerparken? Och i så fall, vad sa de om förskoleverksamhet i lokalerna? Jag såg t ex att kulverten vid ingången till förskolans lokaler  var en utrymningsväg för barnen…

Men om det börjar brinna, hur lång tid tar det för kulverten att fyllas av rök…?

personalPersonalen på Nattugglan berättade att de hade varit på studiebesök på Vänerparken. Efter BUN:s beslut. De blev inte heller imponerade av lokalerna. (Om nu någon kan bli imponerad. Ja… Förutom då en majoritet av ledamöterna i nämnden och förvisso några chefstjänstemän.) Tvärtemot vad förvaltningschefen sa till nämnden i måndags…

Personalen var inte bara kritiska till det jag redan beskrivit, utan också till hela planlösningen. De ansåg att korridoren är alldeles för lång och att rummen ligger alltför utspridda och är felaktigt placerade för att kunna bedriva en bra verksamhet. Personalen såg de praktiska svårigheterna vid typ sömn, kök, personalutrymmen etc.

Här ser vi en av planlösningarna. Det finns tre varianter. (Maila mig om du vill ha dem. Förresten, bilden nedan blir större om du klickar på den.)

vanerparkenfsk4

Personalen på Nattugglan jämförde utomhusmiljön på Nattugglan/Björkholmsgatan med den nya i Vänerparken… De var inte särskilt glada…

Utomhusutrymmet är trångt och ligger inbäddat mellan husen. Stora delar av dagen så ligger utrymmet i skugga och på somrarna kan det säkert bli väldigt hett. Men framför allt undrade personalen hur alla barn skulle få plats. Och det undrar jag också. Särskilt med tanke på fritidsbarnen som är äldre och behöver större ytor att röra sig på. Och att bygga en inhägnad lekplats nere vid sjön, som det har pratas om, känns inte riktigt som ett seriöst alternativ…

vanerparkenfsk6

Jag har svårt att se att Vänerparkens lokaler och utomhusmiljö är ändamålsenliga för förskoleverksamhet. Om man dessutom betänker att det geografiska läget inte heller är helt optimalt utifrån närheten till Vänersborgs trafiktätaste gata (Edsvägen) med stora utsläpp av avgaser från bilar och bussar, problem med in- och utfarter (från Edsvägen) och svårigheter vid hämtning och avlämning av barnen, så blir jag mer och mer övertygad om att majoriteten i barn- och utbildningsnämnden har fattat ett felaktigt beslut.

Men det är klart. Med dagens teknik och med de många miljoner som det privata fastighetsbolaget tjänar varje år på Vänerparken, och Vänersborgs kommun, så finns det ju möjligheter, antar jag, att renovera, bygga och förändra så att lokalerna blir bättre än vad de är just nu…

Men det känns mer och mer som att det är något som inte stämmer i politikens Vänersborg.

Om det nu någonsin har stämt…

 1. Staffan Olsson
  14 november, 2015 kl. 22:41

  Åter undrar man hur folk som bestämmer i tex Vänersborg har i skallen?

  Varför, VARFÖR. Kanske en gång till…. VARFÖR???

  Varför ställer man inte frågor till folk som kan, förstår och vet INNAN man gör ett sådant här beslut?
  Har beslutande politiker först frågat dom som jobbar på nattdagiset? Det är väl faktiskt steg ett???
  För normalt intelligenta människor så gör man ju detta som steg ett, ALLTID!!!
  Man går och frågar dom som KAN: -”Hej, vi funderar på att flytta verksamheten. Ni som jobbar här och vet hur verksamheten fungerar, kan ni komma med lite information vad vi bör tänka på.”

  Nä, så kan man ju inte göra. Utan man kollar inte upp något överhuvudtaget innan. Gör beslutet och sedan ser alla fel när allt är försent.
  Frågan är då, är detta lagligt? Har inte dom som bestämmer inte någon skyldighet att kolla upp detta? Självklart har dom det.
  Men då vi lever i Sverige, landet där politiker inte har ansvar så spelar det ju ingen roll.
  För vi har ju ansvarsfrihet för politiker i Sverige…!!!

  Helt sjukt.

  Men man kan ju hänga ut dessa politiker genom att just fråga den banala enkla frågan: -”Har ni kollat upp INNAN med dom som kan, för vad kan DU om nattdagis-verksamhet???”.

  Är så trött på dessa små barn till politiker som inte kan tänka över huvud taget.

 2. brålandabo
  13 november, 2015 kl. 23:10

  Bra blogg … bra statement från en lokalpolitiker i Vänersborgs kommun … Bra att det finns någon fritidsengagerad beslutsfattare i kommunen som känner sig ”nödd och tvungen” att lyfta, belysa och ifrågasätta.
  I kommunen Vänersborgs styre finns en mycket stark vilja från tjänstemän och ledande politiker att gynna privata Vänerparken Property framför billigare egna befintliga lokaler, därför finns numera där hyresgäster såsom kommunala Vattenpalatset AB, Vänerparkskolan (Högstadie Lyx – profilklass), KFV Gymnasie och Vuxenutbildningar inkl kansliorganisation, kommunal BUP, KommunRehab, Kommunal Musikskola och nu senast en nyinflyttad kommunal förskola – Nattugglan. Allt till fantasihyror och extremt långa avtal som ingen ifrågasätter förutom V i Vbg och politiker från Trollhättan som skrattar åt sina grannar som de är tvingade att dansa med.
  Från mitt perspektiv som invånare i norra utkanten av kommunen har jag den fasta ståndpunkten att i Vänersborgs kommun är det ett mindre antal centralortsfokuserade tjänstemän, mestadels förvaltningschefer men också enhetschefer och enskilda tjänstemän som styr hela kommunen. De har suttit på sina uppdrag länge länge länge och ser sig ha kompetensen och erfarenheten som ingen ifrågasätter vad gäller beslutsunderlagen, strategier, inriktningar eller kompetens. De har utvecklat en inre ”samtyckekrets” och ryggdunkar-mentalitet inom sina respektive förvaltningar. Jag vet … hårda ord … men handen på hjärtat fungerar det inte så i verkligheten? Se bara på exempel Nattugglan, Arenan, Ursand, Strukturell Skolöversyn 2012, Wargön Innovation, Kulturaxel/centrum makeover, mm mm. Det är enklare att använda ”andras pengar” !
  Också inom politiken är det fattigt med dynamiken …. alla ligger lågt mellan valen … eftersom det är en liten kommun så vill inget parti sticka ut, ta ställning, värna om och tycka till om (V och VFP är faktiskt de positiva undantagen). I politikens Vänersborg gör invånarna sitt val vart fjärde år baserat på ”hur det varit” och inte alls vad partierna har som mål de kommande fyra åren.
  Jag följer politiken i några andra kommuner och där är ett helt annat tryck, många bloggare, många synpunkter, många åsikter, härlig dynamik som gör rättvisa åt valresultatet.
  Så … några V-politiker, föräldrar, personal och invånare till trots … beslutet om Nattugglan står fast och FSK kommer flyttas till Vänerparken till sämre kvalité och högre kostnad under en lång 20-årig avtalstid …. Och om ett år är det hela glömt.

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: