Arkiv

Archive for 9 februari, 2017

KS: Ja till Wargön Innovation

9 februari, 2017 2 kommentarer

vargo_innovation_logI måndags skrev jag om Wargön Innovation och det förslag som skulle behandlas i kommunstyrelsen. (Se ”Vargön! Vargön!”.) Igår onsdag så behandlades ärendet i kommunstyrelsen.

votering3Kommunstyrelsen röstade ja till förslaget med röstsiffrorna 10-5. Det var två ledamöter från vardera moderaterna och sverigedemokraterna samt liberalernas ledamot som röstade nej. Bakom ja-rösterna stod de styrande partierna (S+C+MP), men också två ledamöter från Vänsterpartiet och en ledamot från kristdemokraterna.

Nu är kommunstyrelsens beslut ”bara” ett steg på vägen. Det slutliga beslutet fattas av kommunfullmäktige den 22 februari.

ordfklubba3Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige lyder:

”Kommunfullmäktige ställer sig positiv till fortsatt utveckling av projektet Wargön Innovation. Kommunfullmäktige godkänner att i Fastighets AB Vänersborgs regi uppförs en byggnad för projektet Wargön Innovation, i huvudsak enligt redovisade skissförslag och investeringsförslag inklusive tomtkostnad. Totalkostnaden beräknas till 24,8 mkr. Finansiering sker genom ökad upplåning och egna likvida medel.”

bocarlsson4I nätupplagan av TTELA idag så finns en artikel i ämnet. (Se ”Kommunstyrelsen för bygge på Wargön”.) I artikeln uttalar sig Bo Carlsson (C), som satt ordförande under gårdagens kommunstyrelsesammanträde, och Gunnar Lidell (M).

Gunnar Lidell har blivit intervjuad tidigare i TTELA om sitt ställningstagande (se här). I dagens intervju lyfter han upp fyra skäl till stöd för sin åsikt. I artikeln får Bo Carlsson tillfälle att omedelbart besvara Lidells invändningar.

lidell_talarstol3Lidell säger till TTELA att han inte är emot projektet Wargön Innovation i sig, men:

”tycker inte att det är någon bra idé att kommunen ska bygga en testanläggning. Han förespråkar att projektet kan hyra in sig i andra lokaler.”

På det svarar Bo Carlsson:

”Det finns inga andra lokaler.”

Jag vågar inte uttala mig om det finns några andra lokaler eller inte. Jag tror emellertid inte att någon ansvarig för projektet har undersökt detta. Det vore väl dock inte helt osannolikt att något privat företag skulle kunna uppföra en anläggning – om de visste säkert att de fick hyresgäster under ett antal år.

vargo_innovation3Kommunen borde inte heller bygga om den inte vet säkert att det kommer hyresgäster till byggnaden under ett antal år. Det menar i varje fall Gunnar Lidell:

”… när Innovatum upphör att vara huvudman för projektet Wargön Innovation hösten 2019 finns ingen garanterad hyresgäst, vilket skulle kunna göra att Fastighets AB blir sittande med tomma lokaler.”

Carlsson håller med om att den säkrade hyrestiden är kort, men säger:

”Skulle det värsta inträffa ser vi inga problem med att hyra ut lokalerna till någon annan.”

tro_hoppasCarlsson utesluter alltså inte att projektet kan gå snett och att lokalerna då blir tomma, men han anser att det ändå kommer att gå att hyra ut lokalerna. Fast notera, han tror det, Carlsson vet inte. Han hoppas på det… Vänersborgs kommun kan tydligen, till skillnad från privata företag, chansa på ett helt annat sätt.

För det tredje menar Lidell att:

”den totala investeringskostnaden är osäker vad gäller bland annat tomten, lagfart och själva bygget”

Här dräper Bo Carlsson till med ett argument mot Lidell i samma anda och stil som Marie Dahlin (S), när hon menade att de som var emot projektet har ”kört i diket”. Carlsson skitsnackförfinar argumentationen ytterligare när han säger till TTELA:

”Det är fullständigt skitsnack.”

Det verkar som om Bo Carlsson (C) tröttnade och typ tappade tålamodet under intervjun…

Sanningen är att Lidell har rätt. I den beräknade totalkostnaden på 24,8 miljoner kronor för testanläggningen ingår inte kostnader för bergschakt, pålning, produktionsutrustning, lös inredning och tomt. (Dessutom ingår inte kapitalkostnader och indexökningar.) Det står tydligt i handlingarna. För egen del undrar jag också om det inte finns risker för att föroreningar kan upptäckas när byggnaden uppförs. Och hur många miljoner en sanering då skulle kosta kan man bara spekulera om…

pengapaseTotalkostnaden 24,8 miljoner är med andra ord ingen totalkostnad. Det tillkommer fler miljoner, det vet vi – hur många vet vi däremot inte…

Lidells fjärde och sista argument handlar om juridiken. TTELA skriver:

”bygget skulle kunna innebära ett brott mot EU:s statsstödsregler och kommunallagen när det gäller riktat stöd till näringsidkare.”

Bo Carlsson (C) svarar tvärsäkert som om han vore en juridisk expert på området:

”Det argumentet köper jag inte. Innovatum är inget privat företag, det är offentligt finansierat för utvecklingsarbete.”juridik

Bo Carlsson, med skandalerna kring Topp och fornminnen i bagaget, förenklar de juridiska aspekterna av frågan. Men det är givetvis ändå inte Carlsson som avgör vad som är rätt eller fel. Lidell har varit i kontakt med en jurist som stödjer moderaternas åsikt. Dessutom kändes yttrandet från kommunens jurist inte heller lika solklart som Carlsson ger sken av. Jag kan dock inte avgöra frågan, men tippar att ärendet till slut hamnar i Bryssel…

Gunnar Lidell (M) mfl reserverade sig mot kommunstyrelsens beslut. Sverigedemokraterna röstade liksom moderaterna mot, men skälen till deras ställningstagande känner jag inte till. (Jag sitter inte med i kommunstyrelsen.) Jag antar att de höll med Lidell.

Och så var det de två vänsterpartisternas ställningstagande – de röstade precis som Bo Carlsson ja till att kommunen ska uppföra en byggnad för projektet.

tombolaDe två vänsterpartisterna menade, vad jag förstår, att hela projekt Wargön Innovation förvisso är ett riskprojekt, men att det faktiskt finns stora chanser att allt ”går vägen”. Och då kommer det att kunna bli en relativt hög utdelning både för Vargön och för hela kommunen. De menade också att investeringen på 24,8 milj kr egentligen inte är så stor, även om den kanske till slut hamnar kring 30-35 miljoner när alla kostnader har räknats in. I varje fall inte så stor om man tänker på att kommunen investerade för 175 miljoner förra året. Och sedan kanske det är dags att kommunens näst största tätort, Vargön alltså, hamnar mer i fokus…

Projekt Wargön Innovation är alltså ett lotteri med relativt höga chanser till vinst – och skulle kommunen trots allt dra en nitlott, så kan kommunen leva med den ekonomiska förlusten. Och fortfarande ha en byggnad som kommunen ändå kanske kan hyra ut.

Jag tror att vänsterpartistiska ledamöter i kommunfullmäktige kommer att utveckla grunderna för sina ställningstaganden på nästa sammanträde…

Kategorier:Wargön Innovation
%d bloggare gillar detta: