Arkiv

Archive for 24 februari, 2017

KF: Sex, Drugs & Rock’n’Roll

24 februari, 2017 Lämna en kommentar

Det var fler ärenden än Wargön Innovation (se ”KF röstar ja till Wargön Innovation”) som avhandlades på onsdagens fullmäktigesammanträde – betydligt fler ärenden. Sammanträdet avslutades faktiskt inte förrän kl 22.30. Det tär ibland på en att vara fritidspolitiker…

niklascDet blev en lång diskussion om Niklas Claessons (M) motion om att utvärdera Vänersborgs kommuns engagemang som ”Fairtrade City”. Claesson sade sig inte ifrågasätta syftet med Fairtrade, att typ hjälpa fattigare odlare och producenter i andra delar av världen, men han fairtradeifrågasatte om Fairtradekonceptet var det bästa och effektivaste alternativet.

Och det var ju på många sätt en behjärtansvärd åsikt. Det finns ju även andra organisationer som arbetar med sådana här frågor och som kanske arbetar både effektivare och låter en större andel av konsumentpriset hamna i de fattigare odlarnas fickor. Det är en kritik som man får vara helt öppen för – tänkte jag.

Men…

De flesta moderater som var uppe hyllade istället frihandel och det fria valet. Det fria valet i den meningen att kommunen inte skulle påverka enskilda konsumenter i valet av varor och inte heller handla en viss sorts varor, från Fairtrade då, för skattebetalarnas homo_economicus2pengar. Det var upp till konsumenterna och skattebetalarna i Vänersborg vad de ville handla för sina pengar.

Menade moderaterna som visade en förbehållslös tilltro till ”homo economicus”, konsumenten som alltid gör det förnuftigaste valet.

ears_halla_forOch när moderaterna började prata om frihandelns välsignelser, då drog nog många öronen åt sig, i varje fall vänsterpartister. Det är väl bara att titta på dagens värld, tänkte jag, för att se vad frihandeln och jakten på vinster har fört med sig – en värld där över 20.000 barn dör av svält varje dag, en värld där världens åtta rikaste personer äger lika mycket som den fattigaste hälften av befolkningen…

Gunnar Lidell (M) ifrågasatte den formella behandlingen av motionen. Lidell tyckte inte att kommunstyrelsens förslag till beslut var ett svar på motionen. Och där kan jag väl i och för sig hålla med honom och de andra moderata talarna.

Det hela avslutades med att det inte gick att få ihop propositionsordningen – vad skulle fullmäktige rösta på och i vilken ordning. Efter en ajournering (paus) föreslog ordförande Lars-Göran Ljunggren (S) att hela ärendet skulle återtas. Och så blev det.

buss2Ett medborgarförslag om gratis bussresor för pensionärer vid 65 års ålder behandlades också i onsdags. Det var i princip samma förslag som Vänsterpartiet redan hade motionerat om – en motion som för övrigt fick avslag. Nu kom alltså frågan upp igen. Och det blev avslag ytterligare en gång. Det vara bara Vänsterpartiet, välfärdspartiet och sverigedemokraterna som röstade för medborgarförslaget.

Morgan Larsson (VFP) sa:

”Vill man stå upp för de äldre, som man gärna gör i valrörelser, så yrkar man bifall.”

Det kan vara bra för vänersborgarna, och i synnerhet pensionärerna, att komma ihåg hur partierna i praktiken ser på de äldre. I varje fall när det inte är valtider…

kurt_sdOch på tal om pensionärer. Sverigedemokraternas Kurt Karlsson presenterade en motion om att införa en pensionärernas dag i Vänersborg. (Jag har skrivit om motionen tidigare, se ”SD och pensionärerna”.) Motionen ska nu utredas och behandlas i kommunstyrelsen och socialnämnden.

Kurt Karlsson, som själv är pensionär, tyckte inte att man skulle underskatta pensionärerna och deras intressen. Han efterlyste t ex rollatortävlingar (”rollatorrace”). Och inte minst ville han ha mer ”Sex, Drugs & Rock’n’Roll” för pensionärerna i Vänersborg:

”Finns mycket som man kan ta ur den delen så att säga…”

Sa Karlsson med en blick som utstrålande något skälmskt och drömmande…   ;)

%d bloggare gillar detta: