Arkiv

Archive for mars, 2017

KF 2 (29/3)

31 mars, 2017 1 kommentar

tears3Kommunfullmäktige förlorade nyligen en mycket uppskattad och omtyckt ledamot. Det var Kenneth Persson (S) som avled efter en längre tids sjukdom. Kommunfullmäktige började sitt sammanträde i onsdags med en tyst stund av eftertanke för Kenneth. Våra tankar går också till hustrun Birgitta och familjen.

Igår skrev jag om de två mest omdiskuterade och kontroversiella frågorna på fullmäktiges långa sammanträde, den reviderade investeringsplanen (Idrottsgatan/Silvertärnan och konstgräs) och Bo Carlssons (C) entledigande. (Se ”Enigt och oenigt KF”.) Idag tänkte jag lite kort (!) redogöra för några av de övriga ärendena.

detaljplanKommunfullmäktige antog tre detaljplaner (Misteln 22, kv Haren och Norra Nabbensberg). Sådana här ärenden brukar gå fort. Detaljplanerna har nämligen diskuterats och ”beslutats” i ett flertal nämnder innan de kommer till fullmäktige. Men så blev det inte denna gång. Morgan Larsson (VFP), som hade suttit tyst under hela debatten om investeringarna, blev plötsligt full av energi och hade synpunkter på alla tre detaljplaner. Även Ola Wesley (SD), som också hade varit tyst fram till dessa ärenden, ”vaknade till”. Men efter långa diskussioner om parkeringar, höjden på hus etc, så klubbades detaljplanerna igenom.sol2

En liten ”anekdot” i sammanhanget är att Marianne Karlsson (C) hade upptäckt att det på ett ställe i handlingarna stod att solen gick ner i öster… Och det vet i varje fall de elever som har haft SO på Dalboskolan att så inte är fallet. Precis som Karlsson.

ljunggren_TVKommunstyrelsen hade föreslagit avslag på Adam Frändelids (V) motion om webb-TV, dvs att fullmäktiges sammanträde ska direktsändas på kommunens hemsida. (Se här.) Sedan kommunstyrelsens sammanträde den 1 mars ändrade sig emellertid de styrande partierna och kom med ett nytt förslag. Det var förvillande likt motionens yrkande och det yrkande Gunnar Lidell (M) hade i kommunstyrelsen till stöd för motionen. Det slutade med en votering, men hur man än röstade så fick Frändelid precis som han ville. Så det blir webb-TV från kommunfullmäktige den dag som det finns en ny permanent sammanträdeslokal. Och det kan ju vara något att se fram emot för alla vänersborgare…

betongblandare2Majoriteten i kommunfullmäktige beslutade inte helt oväntat att den inte var intresserad av ändamålsenliga kommungränser. (Se här.) Motionen från Adam Frändelid (V) och Pontus Gläntegård (V) röstades ner. De gamla gränserna från urminnes tider är dragna i betong och går inte att rucka på.

Det fanns fler frågor som behandlades, men dessa var nog de som har ett större allmänintresse.

.

PS. Vänsterpartiets hemsida är läsvärd, dagens inlägg kanske ännu mer än vanligt. Det var Vänsterpartiet mot sverigedemokraterna och de övriga partierna i socialnämnden igår när det gällde ensamkommande barn – klicka här ”Vad gör vi med ensamkommande?”.

Enigt och oenigt KF

palmebystEfter 5 timmars diskussioner slog ordförande Lars-Göran Ljunggren klubban i bordet och förkunnade att kvällens sammanträde på Folkets Hus var över.

Det hände mycket på dessa 5 timmar. Väldigt mycket. Det viktigaste går dock att sammanfatta tämligen kortfattat:

 • Idrottsgatan 7/Silvertärnan får sina pengar till att starta en ombyggnad/renovering – 10 milj kr redan nu i år.
 • VHC, VFK och VIF får också sina pengar – 1,9 milj kr till nya läktare i hockeyhallen och 1,1 milj till ett nytt konstgräs på Vänersvallen Syd.
 • Bo Carlsson (C) entledigas från sitt uppdrag som en av Vänersborgs ledamöter i NÄRF (Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund).

investering4De två första punkterna ingick i ärendet den ”reviderade investerings- och exploateringsbudgeten 2017-2021”. Det är detta ärende som har diskuterats fram och tillbaka i massmedia, särskilt då Idrottsgatan. Och i denna fråga har kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) beskyllt oppositionen, främst moderaterna och vänsterpartiet, för både det ena och andra. Senast i SVT på morgonen igår. (Se ”Akut brist på skollokaler i Vänersborg”.) Då sa Marie Dahlin:

”Förslaget … var att 30 miljoner skulle flyttas från en annan del av budgeten för att läggas på renovering. Men det sa oppositionspartierna nej till…”

Och intervjun avslutas med:

”Inför onsdagskvällens kommunfullmäktige säger hon att frågan kommer att återremitteras om inte förslaget går igenom.”

urochskurMarie Dahlin inledde ärendet med samma historiebeskrivning och menade att oppositionens förslag, som hade beslutats i kommunstyrelsen, kunde leda till en ”ur-och-skur-skola på Torget”. Hon menade också att all tillgänglig information i ärendet hade lämnats på kommunstyrelsen och att oppositionens ledamöter inte hade lyssnat ordentligt. Det här förnekade både Lutz Rininsland (V) och Gunnar Lidell (M). De menade att avgörande information hade undanhållits och kommit fram först senare. Och en sak kan alla vara hundra säkra på – när Rininsland och Lidell säger samma sak, så är det så.

Det blev många märkliga uttalanden.

sparka_benMats Andersson (C), till exempel, menade att oppositionens förslag:

”Sparkade benen av barn- och utbildningsnämnden.”

Och så höll de styrande partierna på.

Jag framförde yrkandet om att Idrottsgatan 7/Silvertärnan skulle tillföras 10 milj kr redan nu i år. Ett yrkande som för övrigt också fanns med i Lidells och minialliansens nya förslag. Minialliansen (M+L+KD) hade alltså lyssnat och förändrat sitt förslag sedan kommunstyrelsen. Ett förslag som för övrigt Vänsterpartiet helt stod bakom. Och det naturligtvis inte av en slump…

pajkastningEfter många inlägg så tyckte åtminstone Tove af Geijerstam (L) och jag att det fick vara slut på ”pajkastandet”. Geijerstam vädjade om samförstånd, medan jag tyckte att ledamöterna borde sätta elevernas intresse före partipolitikens, och bli överens. För överens verkade ju alla vara. Egentligen.

Innan beslutet så ajournerades fullmäktige. Och under pausen blev det en mängd samtal.

Vänsterpartiet träffade t ex representanter för de styrande. De styrande ville komma överens och sökte någon typ av kompromiss. Dock inte om Idrottsgatan/Silvertärnan. Där ville de ”bara” få försäkringar om att Vänsterpartiet också ville ta ”steg 2”, dvs tillföra ytterligare investeringsmedel nästa år. Och det var inga problem, det hade Vänsterpartiet sagt från talarstolen redan innan. För övrigt framförde vi (i Vänsterpartiet) att vi helt stod bakom Lidells förslag på de andra punkterna, dvs om gång- och cykelvägen mellan Vänersborg och Frändefors, att flytta investeringarna för Norra Skolan två år framåt och sist men inte minst att satsa på en ny läktare i hockeyhallen och nytt konstgräs på Vänersvallen Syd.

Sedan gick de representanterna från de styrande partierna tillbaka till sin grupp… Och efter pausen, som blev lite längre än beräknat eftersom de styrande antagligen hade en del att diskutera, gick både Bo Carlsson (C) och Marie Dahlin (S) fram till talarstolen och yrkade bifall till Lidells förslag!

turn180Japp! En svängning på 180 grader. Glömda var alla tidigare (felaktiga) historiebeskrivningar och uttalanden i massmedia. Naturligtvis drog Vänsterpartiet tillbaka sitt yrkande efter pausen, samma yrkande fanns ju som sagt redan i Lidells förslag.

Det betydde att kommunfullmäktige enhälligt röstade för oppositionens förslag! Och det måste jag säga, det var tämligt unikt och fantastiskt. Det är nog första gången som en diskussion har lett till att partier har ändrat uppfattning. I varje fall i ennarf_logga sådan här stor och infekterad fråga. Och det bådar gott för framtiden.

Om det då inte hade varit för nästa stora ärende, frågan om Bo Carlssons (C) entledigande som en av Vänersborgs ledamöter i NÄRF…

Under ärendet fick några ledamöter lämna sina stolar på grund av jäv, dock satt ordförande Lars-Göran Ljunggren (S) kvar. Trots att han sitter i NÄRF:s direktion – som ersättare för just Bo Carlsson…

De styrande partierna ville diskutera ansvarsfrågan, fast den redan var avgjord. Det fick Rininsland (V) att undra hur ordförande kunde tillåta folk att prata om ansvarsfrihet när det inte var kvällens ämne.

ansvar3Men folk från de styrande fortsatte att tala om ansvarsfrihet, medan oppositionen höll sig till sakfrågan, dvs att tala om följderna av den av kommunfullmäktige redan beslutade icke-ansvarsfriheten.

Marie Dahlin (S) läste upp ett uttalande från NÄRF:s ägarsamråd (kommunalråden i de fyra ägarkommunerna), som hon tydligen hade lovat kommunstyrelsens ordförande i Trollhättan Paul Åkerlund (S) att göra. Det handlade typ om att Bo Carlsson borde sitta kvar. Det visade sig emellertid senare att Åkerlund inte hade samma inflytande i Vänersborg som i Trollhättan…

Naturligtvis blev oppositionen också anklagad för att det handlade om att ”hänga honom” (Marika Isetorp, MP) och ”politisk vendetta” (Mats Andersson, C). Vi var också dåligt pålästa tyckte Ingvar Håkansson (C)…

Vi var ett antal från oppositionen, Lena Eckerbom Wendel (M), Lutz Rininsland (V), Gunnar Lidell (M), naturligtvis, Kurt Karlsson (SD) och jag själv, som försökte säga att det inte var något personligt, utan att det varvotering3 en logisk följd av att inte beviljas ansvarsfrihet. Jag tror dock att oppositionen talade inför tämligen döva öron.

Till slut var det dags för omröstning och beslut. 26 ledamöter röstade för att Bo Carlsson skulle entledigas och 23 mot. Två välfärdspartister avstod av någon anledning.

BoCarlssonNarfDet betyder att Carlsson nu är entledigad. Varför Bo Carlsson (C) inte avgick frivilligt i ett tidigt skede är för mig en gåta, men så var det. Bo Carlsson försvann för övrigt från sammanträdet efter omröstningen.

Det är inte bara Paul Åkerlund som har minimalt inflytande över oppositionen i Vänersborg. Det gäller även Marie Dahlin (S). Det hjälpte inte att hon personligen hade ringt till sverigedemokraterna och vädjat om stöd för sin uppfattning om Bo Carlssons entledigande…

kf_folkets husSå det var med andra ord ett både enigt och oenigt fullmäktige vi fick vara med om igår. Vilket som kommer att överväga i framtiden får vi väl se. Men efter att de styrande partierna har förlorat två budgetomröstningar i rad, misslyckats med att genomföra köpet av Nunntorp, fått Bo Carlsson entledigad från NÄRF och tvingats backa totalt i gårdagens ärende om investeringar, så måste de åtminstone ta en intern diskussion om de inte ska börja prata med oppositionen.

Eller om de ska sitta kvar överhuvudtaget…

.

PS. Jag ser i kommentarer, tidningar och annan media att det fortfarande råder stora missuppfattningar om vad oppositionens beslut i kommunstyrelsen den 1 mars innebar. Många har tagit åt sig den felaktiga historiebeskrivning som Marie Dahlin har spridit om Idrottsgatan/Silvertärnan/Norra Skolan. Sanningen är att oppositionspartierna aldrig har haft för avsikt eller har röstat för att ta bort investeringspengar från Idrottsgatan/Silvertärnan.

Profilklasser – nu och i framtiden

28 mars, 2017 5 kommentarer

mail2Vänsterpartiet fick ett mail häromdagen.

Mailet handlade om profilklasser och profilklassernas närmaste framtid i Vänersborg. Jag tycker att frågeställningarna och diskussionerna är så pass intressanta att jag gärna vill dela med mig av både brevskrivarens och Vänsterpartiet i Vänersborgs tankar. Och Marie Dahlins (S). Som också fick samma mail. (Det kanske är andra partier som också har fått mailet, det vet jag profil3inte.)

Brevskrivaren har synpunkter på profilklasser i allmänhet:

”En 12 åring är ganska liten, ändå har de varit tvungna att ställas inför ett stort val. Det har varit jobbigt. Dessutom har vissa vågat satsa på sina drömmar och göra intagningsprovet för att visa att de är tillräckligt bra för att få en av dessa exklusiva platser i profilklasserna. Vissa har säkerligen backat av rädslan att få ett nej, du duger inte. Varför detta elittänkande, varför måste vi utsätta våra barn för detta?”

Och brevskrivaren fortsätter med ”funderingar” kring profilklassernas framtid i Vänersborg:

”Och nu skulle det efterlängtade brevet komma, resultatet av provet som barnen lagt ned all sin energi och förmåga för att genomföra. Då vänds allt upp och ned, profilklasserna kanske inte finns, utan istället kan de bli placerade i Frändefors. … Jag förstår inte hur Vänersborgs kommun kan låta uteblivna investeringsbeslut få den här effekten på barnen.”

orderBrevet var längre, men jag tror att jag har återgett det väsentligaste med dessa två citat. Mailet avslutades sedan med denna uppmaning:

”Ge besked till våra barn, de är värda det.”

Vänsterpartiet svarade brevskrivaren så här:

”Tack för ditt mail.

Du har två frågor, den första om profilklassernas vara eller inte vara och situationen för profilklasserna i höst.

Den första frågan om profilklasser torde vara en fråga som skulle ställas till barn- och utbildningsförvaltningen eller till resp rektor. Det är egentligen ingen politisk fråga i kommunen, eftersom det enligt lag är tillåtet att ha profilklasser. Rektorn på varje skola är den som bestämmer om det ska vara en profilklass på skolan. I Skollagen används för övrigt inte begreppet ”profilklass” utan begreppet som används är ”Elevens val”.

rektor3I Skolförordningen står det:

”Rektorn beslutar om hur utrymmet för skolans val ska användas. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta sådana beslut.”

”En huvudman som anordnar utbildning som kräver att eleverna har särskilda färdigheter i bild, idrott och hälsa, musik eller slöjd får från och med årskurs 7 använda färdighetsprov.”

Vänsterpartiet i Vänersborg kan tycka vad vi vill om detta, men det är inte upp till oss. Sedan vet vi att rektorerna har en diskussion kring ”profilklasserna”, men vi vet också att dessa klasser är väldigt populära bland elever och föräldrar. (I april 2013 så skrev Stefan denna blogg, där han gav uttryck för sin personliga syn på profilklasser, ”Profilklasser. Eller inte.”.)

silvertarnaDin andra fråga är däremot kommunalpolitisk. Den handlar om barn- och utbildningsnämnden ska få investeringsmedel till att renovera Idrottsgatan 7/Silvertärnan. Det har Stefan skrivit ganska utförligt om i två bloggar, ”Total förvirring om Silvertärnan!” och ”Alternativa fakta: Silvertärnan – Norra skolan”.

Denna fråga har helt enkelt inte varit uppe i kommunstyrelsen (eller kommunfullmäktige) än. TTELA har till viss del missuppfattat detta i sina artiklar. Det är kommunstyrelsens ordförande som bestämmer vilka ärenden som ska behandlas på kommunstyrelsen och av någon anledning har inte detta ärende tagits upp. Det ser inte heller ut som om frågan kommer upp i mars/april. Varför vet vi inte, eftersom det är synnerligen bråttom. Men som vänsterpartister har vi inga möjligheter att bestämma över kommunstyrelsens ordförande. Däremot försöker vi påverka med våra bloggar och vår hemsida.

Jag hoppas att du är nöjd med svaren, annars får du återkomma.”

sossarBrevet var också, som sagt, ställt till kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S). Dahlins svar var något kortare. Hon svarade så här:

”Tack för ditt brev. Jag och socialdemokraterna, Centerpartiet och miljöpartiet står bakom det du vill.
Tyvärr styr vi i minoritet men hoppas på att någon av de andra partierna tar sitt ansvar i kommunfullmäktige den 29 mars.”

musik1Jag vet inte om svaret från Marie Dahlin innebär att socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet står bakom allt som brevskrivaren vill. Men det verkar ju onekligen så. Och i så fall är åsikterna synnerligen intressanta, eftersom det var en av Marie Dahlins företrädare, den inte helt okände S Anders Larsson (S), som var den absolut ivrigaste förkämpen för att behålla profilklasserna i musik på Vänerparken. (Efter att Huvudnässkolan lades ner.) Trots att han enligt författningarna inte hade något som helst med saken att göra…

yrkande3Den sista meningen i Dahlins svar är också mycket intressant. I synnerhet nu när Vänsterpartiet faktiskt har lagt ett tilläggsyrkande inför morgondagens sammanträde med kommunfullmäktige:

”I den reviderade investerings- och exploateringsbudgeten 2017-2021 avsätta 10 Mkr till en renovering/ombyggnad av Idrottsgatan 7 för år 2017.”

Till Marie Dahlin skulle jag därför vilja säga:

Vänsterpartiet tar sitt ansvar – precis som vi alltid gör. Nu är det dags att du tar ditt och röstar för att Idrottsgatan 7/Silvertärnan får sina investeringspengar!

.

PS. Du kan läsa hela Vänsterpartiets tilläggsyrkande i gårdagens blogg (se ”Politisk kris. Affären Idrottsgatan/Silvertärnan.”). Yrkandet diariefördes för övrigt också idag.

PPS. På Vänsterpartiets hemsida kan du läsa mer om ärendet Idrottsgatan/Silvertärnan – ”Det kanske löser sig.

Politisk kris. Affären Idrottsgatan/Silvertärnan.

27 mars, 2017 1 kommentar

kris4Vänersborg upplever sedan åtminstone ett år tillbaka en politisk ledarskapskris som inte har skådats sedan Lars-Göran Ljunggren (S) och Bo Carlsson (C) styrde kommunen. Det var då som de totalt tappade greppet om kostnaderna för arenan, och dessutom lade ner Huvudnässkolan trots alla vallöften.

Det nuvarande styret med socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet i ledningen vill tydligen inte vara sämre. Det har inte bara förlorat två budgetomröstningar i rad, de förhalar/förhindrar/saboterar nödvändiga beslut – och har dessutom mage att skylla på oppositionen.

tarnaDet gäller skolan. Det gäller Idrottsgatan/Silvertärnan. Det gäller att ordna plats för alla elever som ska börja på högstadiet i höst. Det gäller att ge de nödvändiga ekonomiska medlen för en ombyggnad/renovering, NU!, så att Silvertärnan kan ta emot elevökningen.

I övermorgon, onsdag, ska kommunfullmäktige sammanträda. Då ska fullmäktige ta beslut om den reviderade investerings- och exploateringsbudgeten för 2017-2021. Frågan om pengar till Idrottsgatan/Silvertärnan finns inte med… Kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) valde ju att inte ta med någon beslutspunkt om Idrottsgatan/Silvertärnan på det senaste kommunstyrelsesammanträdet…

marie1Och ärendet fanns inte heller med på dagordningen till dagens KSAU-möte. (KSAU=kommunstyrelsens arbetsutskott.) Det betyder att kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S), som äger dagordningen, inte heller ämnar ta upp frågan på nästa kommunstyrelsesammanträde. Och därmed kommer inte frågan upp på fullmäktigesammanträde i april heller. Om Marie Dahlin får bestämma… Och då är det för sent. Då är det kört för Idrottsgatan 7/Silvertärnan…

Vänsterpartiet ställde några frågor till Marie Dahlin inför KSAU:s möte idag:

”Är kallelsen till kommunstyrelsens arbetsutskott komplett? VAR ÄR ÄRENDET IDROTTSGATAN 7? Glömdes ärendet eller har KSO (=kommunstyrelsens ordförande; min anm) beslutat att inte ta upp ärendet?”

I morse svarade Dahlin:

”Ärendet kan inte tas upp då det inte finns några pengar till projektet Idrottsgatan 7.
Pengarna försvann i samband med beslutet i KS om överföring av investeringsmedel.”

kort_bland_bortKommunstyrelsens ordförande blandar helt medvetet bort korten och försöker få, ja vem?, väljarna?, att tro att det är oppositionen som står i vägen för nödvändiga investeringsbeslut. Kommunstyrelsens ordförande talar inte sanning. Och det finns visst pengar till Silvertärnan! Det visade sig om inte annat när Marie Dahlin snabbt ”skakade fram” 50 milj kr till en renovering av Kommunhuset…

v_hemsida4Vänsterpartiet kommenterar svaret på sin hemsida (se ”Kommunstyrelsens ordförande klamrar sig fast i sitt hörn”):

”Det ligger i vår kommuns intresse att någon ger Marie Dahlin en kompass för att hitta rätt igen, hennes handlingsförlamning vållar mycket oro bland elever, personal och föräldrar.”

Idag kom också, som på beställning, ett mail från de två lärarfacken Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet. Mailet gick till samtliga ledamöter i fullmäktige och kan ses som ett desperat rop på hjälp – politikerna måste tillskjuta pengar till Idrottsgatan/Silvertärnan.

teacher_vbgLärarfacken skriver:

”Skolorna – med Silvertärnan i spetsen – vet inte ens om de kommer att ta emot tre, fem eller inga (!) nya klasser till hösten. Oavsett antalet nya elever vet man inte vilka lokaler man kommer bedriva verksamheten i eftersom befintliga lokaler inte räcker till.”

Det är oacceptabelt hur de styrande politikerna kan behandla skolan på detta sätt. Mailet fortsätter (det går för övrigt att läsa hela mailet på Vänsterpartiets hemsida – klicka här):

”Det är därför mycket oroande för både lärare, chefer på olika nivåer, elever och vårdnadshavare ur flera olika perspektiv när ärendet inte ens finns på ärendelistan den 29/3.”

Nä, Marie Dahlin valde att inte ta upp Idrottsgatan/Silvertärnan på kommunstyrelsen den 1 mars, och då tas frågan inte heller upp på fullmäktige den 29 mars.

lyfta_fraganEller?

Vänsterpartiet kommer att både ta upp och tag i frågan…

På onsdag tänker vi yrka på pengar till Idrottsgatan/Silvertärnan för 2017. 10 miljoner kronor. Precis den summa som Barn- och Utbildningsnämnden fattade ett enigt beslut om i november 2016.

Det är viktigt att det nuvarande minoritetsstyret inte kommer undan med sin passivitet och sina osanningar. På onsdag kommer Marie Dahlin (S), Bo Carlsson (C) och Marika Isetorp (MP) och deras partivänner att få bekänna färg och ta ställning till frågan – vill de vara med och lösa den akuta krisen på högstadiet? Eller vill de inte?

Så här ser det yrkande ut som Vänsterpartiet kommer att lägga fram på onsdag:

yrkande3Yrkande:
Ärende 1: Samhällsbyggnadsnämnden med ansökan om reviderad investerings- och exploateringsbudget 2017-2021

Elevantalet har ökat enormt i Vänersborgs skolor på senare år och det krävs åtminstone ytterligare 300 ”platser” på högstadiet inom en snar framtid. Och det går att ordna – på Idrottsgatan 7, i Kunskapsförbundets gamla lokaler. Det krävs dock en relativt omfattande ombyggnad/renovering.

Det blir stora konsekvenser för barn- och utbildningsnämndens verksamheter om inte en ombyggnad/renovering av lokalerna på Idrottsgatan kommer igång snarast. Barn- och utbildningsförvaltningen har beskrivit konsekvenserna:

 • ”Lagstiftningen angående fritt skolval för årskurs 7-9 kan inte följas i Vänersborgs kommun från och med höstterminen 2017. Istället får närhetsprincipen användas vid urval.
 • De elever som bor i Dalslandsområdet kommer inte att få plats på skolor i centrala Vänersborg.
 • Profilklasser kan heller ej erbjudas. Cirka 170 elever har sökt till profilklasser inför höstterminen 2017.”

För att kunna verksamhetsanpassa dessa lokaler för årskurs 7-9 föreslog barn- och utbildningsnämnden den 14 november 2016 att flytta investeringsmedel från Norra skolan, totalt 30,9 Mkr, till Idrottsgatan 7 för att finansiera det mer akuta behovet av platser till åk 7-9 elever. Dessa medel skulle delas upp på 10 Mkr för 2017 och 20,9 Mkr för 2018. Nämnden beslutade också att begära en utökad investeringsbudget på 13,5 Mkr till Idrottsgatan 7/Silvertärnan 7-9 år 2018.

Kommunstyrelsen beslutade den 1 mars att flytta investeringarna för Norra skolan till 2019-2020. Det betyder att de 30,9 Mkr som barn- och utbildningsnämnden beslutade om ”frigjordes” till Idrottsgatan för 2017-2018.

V_logga_mindreUndertecknad yrkar därför att kommunfullmäktige beslutar att:

 • I den reviderade investerings- och exploateringsbudgeten 2017-2021 avsätta 10 Mkr till en renovering/ombyggnad av Idrottsgatan 7 för år 2017.
 • Behovet av ytterligare investeringsmedel till Idrottsgatan 7 under 2018 behandlas i MRP 2018-2020.

.

PS. Mer information om de politiska turerna kring Idrottsgatan/Silvertärnan hittar du här:

 

Fullt upp för fullmäktige (2)

mariaIgår var det Maria Bebådelsedag, dagen då den Helige Ande ”besökte” jungfru Maria. Typ. För drygt två tusen år sedan. Kanske borde denne ande också besöka kommunfullmäktige i Vänersborg på onsdag. Inte för att vi behöver bli fler ledamöter, men för att skapa en bättre attityd hos och, framför allt, en handlingskraftigare kommunledning. Det beskrivs idag i ett utmärkt inlägg, som jag verkligen rekommenderar, på Vänsterpartiets hemsida – se ”Hur ska det sluta?”.

Förutom den reviderade investerings- och exploateringsbudgeten och frågan om entledigandet av Bo Carlsson (C), som jag redan har behandlat (se ”Fullt upp för fullmäktige (1)” och ”Ska Bo Carlsson (C) entledigas?”), så återfinner vi en mängd ärenden.

ljunggren_TVAdam Frändelid (V) ska få svar på sin motion om webb-TV-sändning av kommunfullmäktiges sammanträden. Frändelid vill att vänersborgarna ska kunna se på sammanträden via webb-tv. Motionen lämnades in redan den 1 oktober 2015…

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med motiveringen:

”… med tanke på osäkerheten kring sessionssalen och var Kommunfullmäktiges möten ska hållas.”

vessla_mOch det är klart. Så är det ju. Ingen vet i nu-läget var fullmäktiges sammanträden ska hållas… Men Gunnar Lidell (M) (ständigt denne Gunnar Lidell…) hade ett annat yrkande:

”Kommunfullmäktige bifaller motionen, och ger Samhällsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med Regionfullmäktige planera den kommande Sessionssalens utformning för både webb-tv och radio.”

vgregionLidell menar, antar jag, att även om vi i nu-läget inte vet var fullmäktiges sammanträden ska hållas, så ska de hållas någonstans – och någon gång kommer det också att finnas någon typ av ny sessionssal. Och då kan det vara läge att redan nu börja planera för webbutsändningar. Vilket regionfullmäktige för övrigt har haft en längre tid.

Det blev votering i kommunstyrelsen. De styrande partierna, S+C+MP, vann med 7-6 mot Lidells yrkande. Vänsterpartiet röstade självklart på Frändelids motion och därmed också på Lidells yrkande. Sverigedemokraterna avstod från att rösta, vilket inte är helt ovanligt.

Det är klart att fullmäktiges sammanträden ska sändas på webben. Det skulle vara en viktig service till alla invånare i kommunen, något som antagligen skulle både vitalisera och fördjupa demokratin.

vbg_kartaÄven en annan av Adam Frändelids motioner ska behandlas. Det är en motion som han skrev tillsammans med Pontus Gläntegård (V) och lämnade in redan i december 2013. Ibland tar demokratin tid…

Dagens kommungränser var säkert mycket logiska och ändamålsenliga den dag då de bestämdes. Utvecklingen i samhället har emellertid gjort att många gränser faktiskt ställer till mer oreda än reda. För invånare som bor i sådana här områden kan det t ex innebära att alla dina grannars barn får skolskjuts till skolan, men du själv får köra dina barn till samma skola. Eller att sopbilen från den ena kommunen får köra någon mil extra genom den andra för att tömma en soptunna.

Frågan ställdes på sin spets för något år sedan då 8 familjer i Vänersborg, som bodde mycket nära gränsen till Trollhättan, vände sig till Kammarkollegiet för att få kommungränsen flyttad. (Se ”Vi vill till Trollhättan!” och ”Kommungränsen”.) Vänersborgs kommun var då mycket negativ till en ändring av gränserna – och är så nu också. Gläntegård och Frändelid ville egentligen bara att kommunen skulle ta kontakt med Trollhättan och se om de var intresserade av att göra kommungränsen mer ändamålsenlig.trollhattan Men eftersom Vänersborg inte är intresserat så är det tämligen meningslöst att fråga Trollhättan…

Det finns nog en del att önska, inte bara när det gäller svaret på motionen, utan också i samarbetet mellan Trollhättan och Vänersborg i dessa gränstrakter. Men det är tämligen meningslöst att argumentera, de andra partierna har sin uppfattning klar och kommer inte att ändra sig. Kommungränserna är liksom dragna i betong…

Kommunfullmäktige ska behandla två motioner från sverigedemokraterna.

villabjorkasDen ena yrkar att Björkås park i Vargön kompletteras med belysning på lämpliga platser. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska avslå motionen. Vilket tycks vara ett tämligen förvånande förslag, det är mest för att motionen kommer från sverigedemokraterna. Tror jag.

Samhällsbyggnadsnämnden har nämligen sedan motionen lades utökat Villa Björkåsgruppens arbete till att omfatta även belysningsfrågan. Frågan om utvändig belysning kommer alltså att behandlas som en del i projektet. Därför tycker jag nog att Anders Strands (SD) yrkande i kommunstyrelsen är mer logiskt:

”Kommunstyrelsen anser att motionen är bifallen då samhällsbyggnadsnämnden beslutat 20160922 att utöka Villa Björkås gruppen arbete att även innefatta belysningen i Björkåspark.”

En restaurering av Villa Björkås kommer för övrigt att starta i höst är det tänkt.

sverigedemokraternaDen andra motionen från sverigedemokraterna är också skriven av Ola Wesley. Eller snarare, kopierad av Wesley. Motionen är lagd av sverigedemokrater lite överallt i landet…

Motionen vill att kommunen utreder möjligheterna att, både inom- och utomhus, ta fram:

”regelverk på miniminivå för fri- och lekytor för de kommunala förskolorna.”

I svaret på motionen påpekas det att det inte finns något nationellt regelverk i denna fråga och att det finns många andra parametrar att ta hänsyn till än enbart ytan om riktlinjer ska tas fram. Men trots dessa ord och trots att det föreslås avslag på motionen så blir inte sverigedemokraterna helt lottlösa. Kommunstyrelseförvaltningen skriver nämligen:

”Utifrån förvaltningarnas samlade bedömning om behov av riktlinjer vore det därför önskvärt att dessa tillsammans arbetade fram gemensamma riktlinjer.”

children2För visst är tanken god med sverigedemokraternas motion om miniminivå för fri- och lekytor, även om det kan innebära att det måste byggas både en och två förskolor till, förutom de som Barn- och Utbildningsnämnden planerar att bygga… Men i och med den lagda motionen så kan vi nog lugnt räkna med att sverigedemokraterna vill tillföra barn- och utbildningsnämnden ytterligare ett antal miljoner kronor nästa år…

Kommunfullmäktige har också en del andra ärenden. Så ska t ex tre detaljplaner antas – för Misteln 22, Nabbensberg och kvarteret Haren. Du kan ladda ner dessa ärenden och samtliga handlingar genom att klicka på denna länk till Vänersborgs hemsida.

.

PS. Glöm inte att läsa Vänsterpartiet hemsida: ”Hur ska det sluta?

Fullt upp för fullmäktige (1)

festPå onsdag sammanträder kommunfullmäktige. Dock inte i sessionssalen, utan i Festsalen på Folkets Hus. Det beror inte på att ordförande Lars-Göran Ljunggren planerar några storslagna festligheter i samband med sammanträdet. Nä, orsaken är naturligtvis de miljöproblem som finns i sessionssalen och kommunhuset.

Det är som vanligt många ärenden som ska upp för behandling.

investeringsplanDet första ärendet handlar om den reviderade investerings- och exploateringsbudgeten. Det är detta ärende som har vållat en storm av alternativa fakta och skriverier i TTELA. Bakgrunden är att Gunnar Lidell (M) lade ett yrkande i kommunstyrelsen som fick stöd av hela den samlade oppositionen och därigenom också majoritet.

Kommunstyrelsens beslut, som nu läggs fram som huvudförslag lyder:

 • ”Cykelbefrämjande: färdigställ GC- vägen Vbg-Frändefors i samråd med markägarna under 2017.”
 • ”Norra Skolan: flytta investeringar för att permanenta 2-parallellig skola 2 år framåt.”
 • ”Arena-Fritid: behåll rubriken renov, omklädningsrum oförändrad.”
 • ”I övrigt enligt Samhällsbyggnadsnämndens förslag.”

gc_vagFormuleringen på den första punkten, om gång och cykelväg, tror jag kommer att formuleras om. Samhällsbyggnadsnämnden menar att det behövs en detaljplaneändring för att bygga klart den sträcka som är kvar. Det kommer att öka kommunens kostnader och kräva t ex inlösen av mark. Dessutom finns det tecken på att Trafikverket kan komma att bygga ut sträckan mellan Starkebo och Frändefors till en ”2+1-väg” och då är det inte omöjligt att Trafikverket rustar upp GC-vägen på något sätt.

Som sagt, dessa argument kommer nog att förändra det slutliga beslutet tror jag. Jag är nämligen inte säker på att dessa fakta var kända när frågan behandlades i kommunstyrelsen.

vif_vfk_vhcDet är likadant med den tredje punkten, den om Arena-Fritid. Här har ju några föreningar, efter kommunstyrelsens beslut, träffat representanter för de olika partierna, bland annat Vänsterpartiet, och förklarat hur det är tänkt. Min bedömning är att fullmäktiges beslut blir att pengar avsätts för investeringar till ett nytt konstgräs på Vänersvallen Syd, dvs gamla Isstadion, och en ny läktare i hockeyhallen. (Se min tidigare blogg ”Konstgräs och omklädningsrum” där jag har gått igenom denna fråga mer utförligt.)

norra_skolan1Punkten om Norra skolan är väl den som har gett upphov till mest skriverier och missförstånd. Det har jag dock skrivit ganska mycket om redan. (Se ”Total förvirring om Silvertärnan!” och ”Alternativa fakta: Silvertärnan – Norra skolan”.)

I ursprungsförslaget hade investeringspengarna till Norra skolan strukits helt. Lidell (M) och majoriteten i kommunstyrelsen ville inte det, utan ville att pengarna skulle vara kvar. Oppositionen, och majoriteten, i kommunstyrelsen flyttade däremot fram pengarna 2 år. Det skulle nämligen möjliggöra att barn- och utbildningsnämnden kunde använda de ”frigjorda” pengarna till Idrottsgatan, dvs en renovering av Silvertärnan. Men notera, Silvertärnan finns inte med i kommande fullmäktiges ärendelista. Idrottsgatan/Silvertärnan behandlades nämligen inte, av någon outgrundlig anledning, på kommunstyrelsen. Och det ser inte heller ut som om frågan kommer upp i mars/april. Ärendet finns nämligen inte med på kommande KSAU:s dagordning. (KSAU=kommunstyrelsens arbetsutskott.) Jag förstår inte, det är bråttom med Idrottsgatan/Silvertärnan. Det är akut.

investering4Men, vem vet. Trots alla skriverier i TTELA och allt ”tjäbbel”, så kanske kommunfullmäktige till slut blir överens om den reviderade investerings- och exploateringsbudgeten.

Lärdomen kan väl i så fall bli att det är viktigt att inte bara siffror presenteras inför beslut, utan även att bakgrund, tankar, fakta och motiveringar redovisas i beslutsunderlagen. Det är ju faktiskt så att inte alla politiker, ens i kommunstyrelsen, finns med i de slutna rum i maktens korridorer där många frågor diskuteras.

Och varför inte kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) kompletterade med fakta på sittande möte, när hon uppenbarligen kände till vad som gällde, är en gåta.

Storbråk i BUN?

fightJag har väl egentligen mer är bara antytt i mina två redogörelser för måndagens sammanträde i barn- och utbildningsnämnden (se ”BUN vill ha kvar skolan i Väne-Ryr” och ”En sammanfattning”) att det stundtals var en något ”infekterad” stämning. Nu har jag läst en reservation från Tove af Geijerstam (L), Anton Lidell (M) och Gunnar Bäckman (KD) som bekräftar detta och som kanske också tar det hela till en ny och högre nivå.

ryr2Det handlar om ärendet ”Verksamhet årskurs 1-3 vid Väne-Ryrs skola från och med höstterminen 2017”, dvs frågan om Väne-Ryrs skolas vara eller inte vara.

Det hade ju kommit in en del material, mail mm, till ordförande Mats Andersson (C) under helgen från föräldrar till elever i Väne-Ryr. Detta material kopierades och delades ut strax innan ledamöterna gick på lunch. Eftersom det strulade lite med kopieringen så tog det lite tid, vilket gjorde att de flesta ledamöter gick på lunch utan att ha fått papperen. (Det gällde dock inte undertecknad vänsterpartist.)diariet

Materialet hade enligt uppgift ”stämplats in” redan på morgonen, men ännu inte hittat sin väg till diariet. De fanns alltså inte officiellt med i diariet för de som t ex ville söka efter dem. Några dokument tog upp enskilda elever och familjer, med namn. Även namn på skolledare och personal i förvaltningen fanns med. I sådana fall brukar det ske en sekretessprövning om handlingarna ska lämnas ut till offentligheten. Det kan ibland lösas genom att personuppgifter ”maskas”, dvs namnen och de känsliga uppgifterna tas bort, innan handlingarna blir offentliga. Andra gånger beläggs handlingarna helt enkelt med sekretess. De inkomna handlingarna från föräldrarna hade emellertid inte sekretessprövats överhuvudtaget.

mats_andersson2Ordförande Andersson försökte gå någon slags ”medelväg” genom att få nämndens ledamöter och ersättare att ”känna” någon slags moralisk sekretess, dvs att vi som var närvarande på sammanträdet inte skulle avslöja eller sprida uppgifterna i materialet från Väne-Ryr. Nämndens 1:e vice ordförande Tove af Geijerstam (L) protesterade mot hela hanteringen och upplyste ordförande Andersson om vad som gällde. Geijerstam är mycket insatt i sådana här frågor sedan sina många år som ordförande i socialnämnden.

reservation4I den reservation som de borgerliga ledamöterna lämnade in står det, och jag citerar hela avsnittet där reservanterna beskriver vilka formaliafel som de anser att ordförande begick:

 1. ”Ytterligare material tillfördes förhandlingarna, inte vid sammanträdets början, utan de var tillgängliga för samtliga först efter lunch.”
 2. ”Detta material utgjordes av utskrivna kopior av inkomna mail. Förvaltningen hade inte beretts möjlighet att sekretesspröva dessa mail enligt gällande lagstiftning. Ordförande upplystes om detta, och valde att ändå fortskrida, enligt vår bedömning i strid mot lagen. …”
 3. ”Nämnden har inte skrivit under sekretessförbindelse. Detta var ordförande medveten om, och valde att fortskrida trots det, och samtidigt försöka hålla nämnden bunden vid någon form av informell, moralisk, självpåtagen sekretess.”
 4. ”De mail som inkommit kom inte från kommuninvånare. Detta upplystes inte nämnden om. Det innebär att nämnden ovetande kan ha agerat på sådant som inte hör till nämndens kompetensområde.”

dela_utJag kan väl inte annat än att bekräfta att den beskrivning som reservanterna ger av händelseförloppet är helt korrekt. Och reservanterna har nog också rätt i att ordförande Mats Andersson inte hanterade de inkomna handlingarna på ett riktigt sätt. Han borde inte ha delat ut dem till nämnden överhuvudtaget, särskilt som Geijerstam upplyste ordförande om vad som gällde.

Och egentligen också för att handlingarnas innehåll inte togs upp i diskussionerna. Det som stod i de inkomna handlingarna användes inte ens som argument av ordförande själv för att behålla skolverksamheten i Väne-Ryr.

Sådana här fel som ordförande Andersson troligen har gjort är allvarliga och strider antagligen mot en eller flera lagar. Reservanterna själva tänker dock inte gå vidare, de skriver:overklaga3

”De formaliafel som begicks av ordförande bedömer vi ställer oss som nämnd i en bekymmersam och olycklig situation. Beslutet bör egentligen överklagas med grund i dessa fel, men vi vill avstå från överklagan då det är vår övertygelse att ingen gagnas av ytterligare utdragna beslutsprocesser när det gäller skolor. Vi bedömer att felen inte kan kallas misstag, eftersom ordförande upplystes om varje fel, av oss och av förvaltningschef, under mötets gång, och ändå valde att fullfölja.”

Det är väl ingen tvekan om att Geijerstam, Lidell och Bäckman ifrågasätter det sätt som ordförande Andersson leder nämndens sammanträden på – och kanske är de också tveksamma till hans förhållningssätt som ordförande överhuvudtaget. Det vet jag inte, men tonen i reservationen är ju onekligen ganska tuff… Osedvanligt tuff. Och det är ju inte första gången som Mats Andersson tolkar lagar och regelverk på ett felaktigt sätt. Vem minns t ex inte när han vägrade Vänsterpartiets representant att väcka ett ärende? Och fick veta av Förvaltningsrätten att så fick man inte göra. (Se ”Förvaltningsrätten gav mig rätt!”.) 

justeraProtokollet från BUN justerades igår, onsdag. Sedan brukar protokollen publiceras på kommunens hemsida i stort sett omedelbart . Det har emellertid inte skett denna gång. Protokollet finns fortfarande inte på hemsidan. Jag vet inte varför. Reservationen är dock diarieförd – och man kunde få ut den utan sekretessprövning.

Den reservation som Tove af Geijerstam (L), Anton Lidell (M) och Gunnar Bäckman (KD) lämnade innehöll också argument mot nämndens beslut i sak, dvs att behålla skolverksamhet i Väne-Ryr. Och de argumenten vill jag till sist redovisa:

”Sakskälen grundar sig i förvaltningens tydliga bedömning, och vårt instämmande i den bedömning, att elever i allmänhet, om inte särskilda skäl föreligger, gynnas av att undervisas och tillbringa sina skoldagar med ett rimligt urval av kamrater. Skolverket rekommenderar en nedre gräns för elevantal om 50 elever när en ny friskola startas. Detta tycker vi är en gräns som bör tillämpas även för kommunala skolor. Den nedre gräns om 15 barn vid höstterminsstart 2017 som sattes upp av S, C, MP och V i kommunfullmäktigebeslutet att åter öppna skolan måste i vart fall respekteras – den tvingades inte på beslutsfattarna utifrån , utan föreslogs och beslutades av dem själva. BUNs beslut innebär att man inte längre, från S, C och MPs sida, vill kännas vid sin egen bedömning. Att bedriva skola för så få som 12 barn strider dessutom, bedömer vi, dels mot nämndens beslutade förväntade resultat gällande likvärdighet, dels mot vad skollagen säger om skolans kompensatoriska uppdrag.”

spannandeÄrendet Väne-Ryr kommer så småningom att avgöras i kommunfullmäktige. Jag tror att det då blir både en spännande debatt – och ett spännande beslut. Som det ser ut nu så är det en majoritet för Väne-Ryrs bevarande, men det är inte alls säkert att den håller i sig.

Och vem vet, kanske vill föräldrarna i Väne-Ryr också tillföra något innan det är dags för beslut.

%d bloggare gillar detta: