Arkiv

Archive for 16 mars, 2017

Alternativa fakta: Silvertärnan – Norra skolan

trumpDet pågår en intensiv diskussion i media nu för tiden om ”alternativa fakta”. Det är framför allt Donald Trump som står i centrum med sina uttalanden om bland annat Sverige.

”Alternativa fakta” är enligt Wikipedia ett begrepp:

”för att beskriva något som fakta trots att det står i strid med vad som framgår av tillgängliga källor.”

gokunge_arenaI Vänersborg har vi en lång tradition av ”alternativa fakta”. De kulminerade i samband med att Huvudnässkolan lades ner och Arena Vänersborg beslutades och uppfördes. Men användningen av ”alternativa fakta” fortsätter. Det är kommunstyrelsens beslut den 1 mars under punkten ”Samhällsbyggnadsnämnden med ansökan om reviderad investerings- och exploateringsbudget 2017-2021” som har gett upphov till detta.

Det var ett förslag från Gunnar Lidell (M) som fick majoritet i kommunstyrelsen, bland annat med Vänsterpartiets stöd. Lidells förslag löd:

”Norra Skolan: flytta investeringar för att permanenta 2-parallellig skola 2 år framåt.”

marieI TTELA uttalade sig kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) om beslutet. TTELA skrev (se här):

”… säger kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) som menar att beslutet innebär att pengarna till Idrottsgatan 7 försvinner.”

lidell2Gunnar Lidell fick också uttala sig.

”Och att det inte finns några pengar till Idrottsgatan 7 är felaktigt.”

De båda kommunalråden gav alltså två motstridiga bilder av vad beslutet innebar. Båda kan inte ha rätt. Någon av dem levererar ”alternativa fakta”… Och jag skulle vilja påstå att det är Marie Dahlins tolkning som är att betrakta som ”alternativa fakta”.

Jag tog upp detta i en blogg tidigare (se ”Total förvirring om Silvertärnan!”). Nu har jag fått anledning att fördjupa mig ytterligare eftersom Marie Dahlin begärde en konsekvensanalys av kommunstyrelsens beslut. Barn- och utbildningsförvaltningen fick i uppdrag att utreda konsekvenserna av att:

”inte flytta medel från Norra skolan till Idrottsgatan.”

norra_skolan1Och visst, det kan väl barn- och utbildningsförvaltningen få göra – och det har de också gjort med den äran. Det är bara ett problem – kommunstyrelsen beslutade inte att flytta medel från Norra skolan till Idrottsgatan! Kommunstyrelsen beslutade att flytta de tidigare avsatta ekonomiska medlen (för renovering och ombyggnad) för Norra skolan 2 år framåt i tiden. Och inte som det liggande förslaget var – att helt enkelt stryka dessa medel för en överskådlig framtid.

Sanningen är för övrigt också att i det förslag som förelades kommunstyrelsen, och som S+C+MP röstade på, så var också pengarna för investeringar på Norra skolan när det gällde ventilation och belysning (2,5 milj kr år 2017 och 2,5 milj år 2018) och översyn av kök (1,5 milj kr år 2018) också borta. De fanns med i budgetberedningens förslag till investeringsplan, men i förslaget till kommunstyrelsen så var de raderade. Det här var åtgärder som hade med underhåll och myndighetskrav att göra och hade inget som helst att göra med en renovering och ombyggnad av Norra skolan.

Jag vet inte om någon i kommunstyrelsen uppmärksammade denna strykning i förslaget under sammanträdet. Det kan i så fall vara anledningen till att dessa pengar till Norra skolan inte finns med i beslutet heller.

tarnaMen nu tror alla på barn- och utbildningsförvaltningen att pengarna har tagits bort från Idrottsgatan, dvs Silvertärnan.  (Det skulle i så fall handla om drygt 30 miljoner kronor.) Och det beskedet har också nått rektorer och kanske också lärare, föräldrar och elever. Det på grund av den information Marie Dahlin lämnade i samband med sin begäran på konsekvensbeskrivning.

Marie Dahlins ”alternativa fakta” blev till ”sanning”.

Men Idrottsgatan/Silvertärnan nämns överhuvudtaget inte i kommunstyrelsens beslut, med ett undantag. I handlingarna så finns det faktiskt under rubriken ”Barnomsorg och Grundskola, verksamhetsanpassning” 4 milj kr avsatta till Silvertärnan för 2017. (Och det var antagligen dessa pengar som Lidell tänkte på i TTELA-artikeln.)

kallaKällorna visar tydligt att det inte fanns några 30 milj kr avsatta för investeringar, till ombyggnad och renovering, på Idrottsgatan/Silvertärnan i det förslag som S+C+MP lämnade i kommunstyrelsen! Ombyggnad/renovering av Idrottsgatan/Silvertärnan var därför inte en fråga på kommunstyrelsen. Därför var det inte heller fråga om någon flytt av pengar från Idrottsgatan till Norra skolan. Hur skulle det kunna vara det när det inte fanns med några pengar till Idrottsgatan i det ursprungliga förslaget?

Kommunstyrelsen har alltså överhuvudtaget inte uttalat sig, än mindre, beslutat, om Idrottsgatan/Silvertärnan. Frågan var inte aktuell på kommunstyrelsens sammanträde den 1 mars. Av någon anledning kan man väl tillägga. Barn- och utbildningsnämnden beslutade ju redan i november förra året om att begära pengar till investeringarna på Idrottsgatan.

ordfklubba3Jag tror att kommunstyrelsens majoritet väntar på att ärendet Idrottsgatan/Silvertärnan ska komma upp på bordet för beslut på nästa sammanträde med kommunstyrelsen. I varje fall gör Vänsterpartiets ledamöter i kommunstyrelsen det. Och min uppfattning, precis som den var i BUN, är att pengar ska tillskjutas till Idrottsgatan/Silvertärnan så att lokalerna kan göras i ordning för att bedriva undervisningen där för åk 7-9.

Barn- och utbildningsförvaltningen visar det i sin konsekvensbeskrivning. Den gjordes i och för sig utifrån ”alternativa fakta”, men konsekvenserna kan ändå vara värda att kort redogöra för. Ärendet ska ju faktiskt upp till beslut så småningom i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

konsekvensKonsekvensbeskrivningen visar vad som händer om inte Idrottsgatan/Silvertärnan kan tas i anspråk för undervisning:

  • ”Lagstiftningen angående fritt skolval för årskurs 7-9 kan inte följas i Vänersborgs kommun från och med höstterminen 2017.”
  • ”De elever som bor i Dalslandsområdet kommer inte att få plats på skolor i centrala
    Vänersborg.”
  • ”Profilklasser kan heller ej erbjudas. Cirka 170 elever har sökt till profilklasser inför höstterminen 2017.”
  • ”Ungefär 100 elever från Vänersborgs tätort kommer att placeras på Dalboskolan från och med höstterminen 2017.”
  • ”Förskolebarnen som idag är på Dalboskolan kommer att behöva flytta någon
    annanstans.”
  • ”Från och med höstterminen 2018 kommer Vänersborgs kommun inte kunna tillgodose behovet av elevplatser för årskurs 7-9.”

pengar5Och det här är väl inga konsekvenser som något politiskt parti egentligen vill vara med om… Så när frågan om pengar till Idrottsgatan/Silvertärnan kommer upp på bordet så måste politikerna bevilja investeringspengar. Det är min bestämda åsikt.

Det är dock ett litet krux – det verkar som att luften i åtminstone aulan på Idrottsgatan 7 inte är helt hälsosam, och några påstår att det luktar mögel på vissa ställen…

Det blev en del upprepningar av min tidigare blogg, men användningen av ”alternativa fakta” i den politiska diskussionen gör mig något ”obekväm”… Därav upprepningarna. Alternativa fakta får inte bli till sanningar – för var hamnar vi då?

Kategorier:KS 2017, Skola
%d bloggare gillar detta: