Arkiv

Archive for 24 mars, 2017

Fullt upp för fullmäktige (1)

festPå onsdag sammanträder kommunfullmäktige. Dock inte i sessionssalen, utan i Festsalen på Folkets Hus. Det beror inte på att ordförande Lars-Göran Ljunggren planerar några storslagna festligheter i samband med sammanträdet. Nä, orsaken är naturligtvis de miljöproblem som finns i sessionssalen och kommunhuset.

Det är som vanligt många ärenden som ska upp för behandling.

investeringsplanDet första ärendet handlar om den reviderade investerings- och exploateringsbudgeten. Det är detta ärende som har vållat en storm av alternativa fakta och skriverier i TTELA. Bakgrunden är att Gunnar Lidell (M) lade ett yrkande i kommunstyrelsen som fick stöd av hela den samlade oppositionen och därigenom också majoritet.

Kommunstyrelsens beslut, som nu läggs fram som huvudförslag lyder:

  • ”Cykelbefrämjande: färdigställ GC- vägen Vbg-Frändefors i samråd med markägarna under 2017.”
  • ”Norra Skolan: flytta investeringar för att permanenta 2-parallellig skola 2 år framåt.”
  • ”Arena-Fritid: behåll rubriken renov, omklädningsrum oförändrad.”
  • ”I övrigt enligt Samhällsbyggnadsnämndens förslag.”

gc_vagFormuleringen på den första punkten, om gång och cykelväg, tror jag kommer att formuleras om. Samhällsbyggnadsnämnden menar att det behövs en detaljplaneändring för att bygga klart den sträcka som är kvar. Det kommer att öka kommunens kostnader och kräva t ex inlösen av mark. Dessutom finns det tecken på att Trafikverket kan komma att bygga ut sträckan mellan Starkebo och Frändefors till en ”2+1-väg” och då är det inte omöjligt att Trafikverket rustar upp GC-vägen på något sätt.

Som sagt, dessa argument kommer nog att förändra det slutliga beslutet tror jag. Jag är nämligen inte säker på att dessa fakta var kända när frågan behandlades i kommunstyrelsen.

vif_vfk_vhcDet är likadant med den tredje punkten, den om Arena-Fritid. Här har ju några föreningar, efter kommunstyrelsens beslut, träffat representanter för de olika partierna, bland annat Vänsterpartiet, och förklarat hur det är tänkt. Min bedömning är att fullmäktiges beslut blir att pengar avsätts för investeringar till ett nytt konstgräs på Vänersvallen Syd, dvs gamla Isstadion, och en ny läktare i hockeyhallen. (Se min tidigare blogg ”Konstgräs och omklädningsrum” där jag har gått igenom denna fråga mer utförligt.)

norra_skolan1Punkten om Norra skolan är väl den som har gett upphov till mest skriverier och missförstånd. Det har jag dock skrivit ganska mycket om redan. (Se ”Total förvirring om Silvertärnan!” och ”Alternativa fakta: Silvertärnan – Norra skolan”.)

I ursprungsförslaget hade investeringspengarna till Norra skolan strukits helt. Lidell (M) och majoriteten i kommunstyrelsen ville inte det, utan ville att pengarna skulle vara kvar. Oppositionen, och majoriteten, i kommunstyrelsen flyttade däremot fram pengarna 2 år. Det skulle nämligen möjliggöra att barn- och utbildningsnämnden kunde använda de ”frigjorda” pengarna till Idrottsgatan, dvs en renovering av Silvertärnan. Men notera, Silvertärnan finns inte med i kommande fullmäktiges ärendelista. Idrottsgatan/Silvertärnan behandlades nämligen inte, av någon outgrundlig anledning, på kommunstyrelsen. Och det ser inte heller ut som om frågan kommer upp i mars/april. Ärendet finns nämligen inte med på kommande KSAU:s dagordning. (KSAU=kommunstyrelsens arbetsutskott.) Jag förstår inte, det är bråttom med Idrottsgatan/Silvertärnan. Det är akut.

investering4Men, vem vet. Trots alla skriverier i TTELA och allt ”tjäbbel”, så kanske kommunfullmäktige till slut blir överens om den reviderade investerings- och exploateringsbudgeten.

Lärdomen kan väl i så fall bli att det är viktigt att inte bara siffror presenteras inför beslut, utan även att bakgrund, tankar, fakta och motiveringar redovisas i beslutsunderlagen. Det är ju faktiskt så att inte alla politiker, ens i kommunstyrelsen, finns med i de slutna rum i maktens korridorer där många frågor diskuteras.

Och varför inte kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) kompletterade med fakta på sittande möte, när hon uppenbarligen kände till vad som gällde, är en gåta.

%d bloggare gillar detta: