Arkiv

Archive for 2 mars, 2017

Budgetramar, Vänersvallen och Vänerparken

2 mars, 2017 1 kommentar

500000Några minuter efter klockan 19 igår, den 1 mars, så tittade någon på min blogg för 500.000:e gången. En halv miljon träffar… Det är ett antal som jag inte kunde föreställa mig ens i min vildaste fantasi den dag i oktober 2010 när jag bestämde mig för att starta en blogg. Problemet nu är väl vad jag ska ha för mål med besökssiffrorna i framtiden. En miljon? Nä, så länge tänker jag inte hålla på. (Se där tändes kanske ett hopp för en viss socialdemokrat…) Men det blir väl en del bloggande åtminstone fram till nästa val. Sedan får vi se. Går det bra i valet för Vänsterpartiet, så kanske Marie Dahlin inte blir av med mig, inte på nätet heller. Blir valresultatet tvärtom, så kan hon få två flugor i en smäll…

budgetramIgår onsdag hade kommunstyrelsen sammanträde. Nämndernas budgetramar inför valåret 2018 fastställdes. Förslaget från de styrande socialdemokraterna, center- och miljöpartisterna fick majoritet. Det innebär att nämnderna ska kalkylera med en ”tilldelning” på 1,3% mer i budget på materialomkostnader nästa år jämfört med i år. Det betyder för t ex Barn- och utbildningsnämndens del ett ”tillskott” på 3,8 milj kr och för socialnämnden på 5,6 milj. Men det är egentligen inget tillskott, de 1,3%-en på omkostnaderna är en inflationskompensation. Det betyder att de ”extra pengarna” är till för de ökade inköpskostnaderna nästa år – allt blir ju dyrare. Med andra ord, budgeten för 2018 blir plus-minus-noll jämfört med årets budget. (Det blir alltså inga 1,3% ”extra” på personalkostnaderna….)

papperet blir det alltså ingen besparing, men i verkligheten blir det det, en besparing alltså. Nämndernas behov ökar ju. Så ökar t ex antalet elever nästa år och då behövs det både fler lärare och mer läromedel…

Nu ska kommunens olika förvaltningar utreda vilka konsekvenser dessa budgetramar får om de blir verklighet, och sedan ska dessa beskrivningar av konsekvenserna behandlas i respektive nämnd. (I juni är det naturligtvis kommunfullmäktige som fattar det avgörande budgetbeslutet.)svangrem2

Vänsterpartiet skriver därför att:

”vi inte medverkar till förslag om besparingar, att vi vill ge nämnderna fortsatt arbetsro, vill säga att vi kommer att respektera nämnderna som i slutet av april redovisar behov av förstärkningar och även presenterar tydliga markeringar/beräkningar av volymer och bifogar klara konsekvensbeskrivningar om en förstärkning inte skulle beviljas i MRP-beslutet.”

minialliansen_updateMinialliansen, M+L+KD, föreslog 3% som inflationskompensation. Dessutom skulle barn- och utbildningsnämnden under vissa omständigheter kunna få extra pengar.

Vänsterpartiet tyckte att båda förslagen till ramsättning var för snäva (låga) och röstade inte på något av förslagen.

investering4Minialliansen hade däremot några justeringar i investeringsbudgeten som fick majoritet. Ändringarna var följande:

  • ”Cykelbefrämjande: färdigställ GC-vägen Vbg-Frändefors i samråd med markägarna under 2017.”
  • ”Norra skolan: flytta investeringar för att permanenta 2-parallellig skola 2 år framåt.”
  • ”Arena-Fritid: behåll rubriken renov, omklädningsrum oförändrad.”
  • ”I övrigt enligt Samhällsbyggnadsnämndens förslag.”

I förslaget från S+C+MP fanns det inga pengar till en renovering av Norra skolan. Det blir det nu. När det gäller arena-fritid så handlar det om Vänersvallen Syd.konstgras

Den 14 februari kunde vi läsa i TTELA (se här) att det skulle bli en ny konstgräsplan och en ny läktare på Vänersvallen Syd (gamla Isstadion). Och arbetet skulle dessutom starta inom kort. De presenterade planerna tog många politiker med överraskning. Inklusive undertecknad. Planerna har tydligen diskuterats inom en mindre krets, typ kultur- och fritidsnämndens presidium och kanske också med ordförande i samhällsbyggnadsnämnden. (Troligtvis även med representanter för VIF och VFK.) Men det finns inga särskilda noteringar om planerna i kultur- och fritidsnämndens protokoll. Och det finns definitivt inga särskilda politiska beslut. Möjligtvis, och säkerligen är det så, är det ”inpetat” i någon tabell någonstans (och då antagligen också till hela kultur- och fritidsnämndens kännedom). Men man kan nog inte förvänta sig att kommunstyrelsen ska ta ett sådant här förslag ”rakt av” på dessa premisser… Utan att vara tydligt informerade om planerna i förväg.

fotboll4Det finns ett stort behov av nya konstgräsplaner i kommunen, framför allt i centrala Vänersborg och i Vargön. Det råder ingen tvekan om det. Fler ungdomar än någonsin, både tjejer och killar, spelar fotboll. Men när det gäller att handskas med kommuninvånarnas skattepengar så måste investeringar vägas mot varandra och framför allt måste de diskuteras och beslutas politiskt i öppen och demokratisk ordning. Det är grundläggande och tämligen självklart.

Kommunstyrelsen har med sitt beslut nu sagt att omklädningsrummen i Idrottshuset ska prioriteras före konstgräs, precis som det var tänkt från början. Som jag ser det, men det är inte säkert att jag har fått till mig alla fakta, så måste de planer på konstgräs och läktare på Vänersvallen Syd först förankras och beslutas för att sedan ingå i nästa mål- och resursplan innan de kan bli verklighet. Det är dock kommunfullmäktige som har sista ordet. Som vanligt. (Och fullmäktige kan i princip fatta vilka beslut som helst.)

vanerparkTill sist lite om Vänerparkens skola.

Personalen på Vänerparkens skola är orolig för att skolan ska läggas ner och elever och personal flyttas till Idrottsgatan 7.

Det är inte så, Vänerparkens skola ska inte läggas ner. Tanken är däremot att Vänerparken ska återgå till att bli en tvåparallellig skola, som den var från början. Nu går det fler klasser på skolan och man har tvingats att hyra dyra lokaler (ung 1.415 kr/kvm) på Mötesplats Vänersborg för att få plats.

Vad jag förstår (jag är inte helt säker) så ska de som går på Vänerparken få gå kvar och avsluta sina studier på skolan, däremot ska man inte ta in lika många 7:or som tidigare. De nya eleverna, och vi pratar om åtskilliga hundra de närmaste åren, ska gå på Idrottsgatan 7, på en ny och utökad Silvertärnan. Här ska Kunskapsförbundets gamla lokaler renoveras och byggas om, och det ska bli en skola som rymmer 600 elever, inklusive nuvarande Silvertärnan. Det innebär att Silvertärnan kan ta emot hela den förväntade elevökningen på högstadiet fram till 2026. Det betyder också att en del externt hyrda lokaler kan sägas upp.

Så här ser beräkningarna av elevantalet ut på Silvertärnan:

silvertarnan_elevantal

Vad som ska hända med Vänerparkens skola på längre sikt ska utredas. En tvåparallellig högstadieskola är naturligtvis inte det optimala sett ur organisatorisk synpunkt. Personal skulle ju t ex kunna behöva undervisa på andra skolor också för att få fulla tjänster. Dessutom är lokalerna i Vänerparken dyra. Men som sagt, det är på sikt – och så länge elevantalet är så stort i Vänersborg så behövs den helt klart.

bloggareNär jag skriver denna blogg så nås jag av meddelandet att Vänerparkens skola kan få hyra de två klassrum, som redan hyrs på Mötesplats Vänersborg, i ytterligare minst två år framåt. Det kan innebära, vad jag förstår, att inga förändringar överhuvudtaget behöver göras de närmaste två åren. Och det kan väl vara bra för Vänerparkens personal och elever att få lite arbetsro. Om de nu inte hade det innan.

Kategorier:Budget 2018, KS 2017
%d bloggare gillar detta: