Arkiv

Archive for 30 mars, 2017

Enigt och oenigt KF

palmebystEfter 5 timmars diskussioner slog ordförande Lars-Göran Ljunggren klubban i bordet och förkunnade att kvällens sammanträde på Folkets Hus var över.

Det hände mycket på dessa 5 timmar. Väldigt mycket. Det viktigaste går dock att sammanfatta tämligen kortfattat:

  • Idrottsgatan 7/Silvertärnan får sina pengar till att starta en ombyggnad/renovering – 10 milj kr redan nu i år.
  • VHC, VFK och VIF får också sina pengar – 1,9 milj kr till nya läktare i hockeyhallen och 1,1 milj till ett nytt konstgräs på Vänersvallen Syd.
  • Bo Carlsson (C) entledigas från sitt uppdrag som en av Vänersborgs ledamöter i NÄRF (Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund).

investering4De två första punkterna ingick i ärendet den ”reviderade investerings- och exploateringsbudgeten 2017-2021”. Det är detta ärende som har diskuterats fram och tillbaka i massmedia, särskilt då Idrottsgatan. Och i denna fråga har kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) beskyllt oppositionen, främst moderaterna och vänsterpartiet, för både det ena och andra. Senast i SVT på morgonen igår. (Se ”Akut brist på skollokaler i Vänersborg”.) Då sa Marie Dahlin:

”Förslaget … var att 30 miljoner skulle flyttas från en annan del av budgeten för att läggas på renovering. Men det sa oppositionspartierna nej till…”

Och intervjun avslutas med:

”Inför onsdagskvällens kommunfullmäktige säger hon att frågan kommer att återremitteras om inte förslaget går igenom.”

urochskurMarie Dahlin inledde ärendet med samma historiebeskrivning och menade att oppositionens förslag, som hade beslutats i kommunstyrelsen, kunde leda till en ”ur-och-skur-skola på Torget”. Hon menade också att all tillgänglig information i ärendet hade lämnats på kommunstyrelsen och att oppositionens ledamöter inte hade lyssnat ordentligt. Det här förnekade både Lutz Rininsland (V) och Gunnar Lidell (M). De menade att avgörande information hade undanhållits och kommit fram först senare. Och en sak kan alla vara hundra säkra på – när Rininsland och Lidell säger samma sak, så är det så.

Det blev många märkliga uttalanden.

sparka_benMats Andersson (C), till exempel, menade att oppositionens förslag:

”Sparkade benen av barn- och utbildningsnämnden.”

Och så höll de styrande partierna på.

Jag framförde yrkandet om att Idrottsgatan 7/Silvertärnan skulle tillföras 10 milj kr redan nu i år. Ett yrkande som för övrigt också fanns med i Lidells och minialliansens nya förslag. Minialliansen (M+L+KD) hade alltså lyssnat och förändrat sitt förslag sedan kommunstyrelsen. Ett förslag som för övrigt Vänsterpartiet helt stod bakom. Och det naturligtvis inte av en slump…

pajkastningEfter många inlägg så tyckte åtminstone Tove af Geijerstam (L) och jag att det fick vara slut på ”pajkastandet”. Geijerstam vädjade om samförstånd, medan jag tyckte att ledamöterna borde sätta elevernas intresse före partipolitikens, och bli överens. För överens verkade ju alla vara. Egentligen.

Innan beslutet så ajournerades fullmäktige. Och under pausen blev det en mängd samtal.

Vänsterpartiet träffade t ex representanter för de styrande. De styrande ville komma överens och sökte någon typ av kompromiss. Dock inte om Idrottsgatan/Silvertärnan. Där ville de ”bara” få försäkringar om att Vänsterpartiet också ville ta ”steg 2”, dvs tillföra ytterligare investeringsmedel nästa år. Och det var inga problem, det hade Vänsterpartiet sagt från talarstolen redan innan. För övrigt framförde vi (i Vänsterpartiet) att vi helt stod bakom Lidells förslag på de andra punkterna, dvs om gång- och cykelvägen mellan Vänersborg och Frändefors, att flytta investeringarna för Norra Skolan två år framåt och sist men inte minst att satsa på en ny läktare i hockeyhallen och nytt konstgräs på Vänersvallen Syd.

Sedan gick de representanterna från de styrande partierna tillbaka till sin grupp… Och efter pausen, som blev lite längre än beräknat eftersom de styrande antagligen hade en del att diskutera, gick både Bo Carlsson (C) och Marie Dahlin (S) fram till talarstolen och yrkade bifall till Lidells förslag!

turn180Japp! En svängning på 180 grader. Glömda var alla tidigare (felaktiga) historiebeskrivningar och uttalanden i massmedia. Naturligtvis drog Vänsterpartiet tillbaka sitt yrkande efter pausen, samma yrkande fanns ju som sagt redan i Lidells förslag.

Det betydde att kommunfullmäktige enhälligt röstade för oppositionens förslag! Och det måste jag säga, det var tämligt unikt och fantastiskt. Det är nog första gången som en diskussion har lett till att partier har ändrat uppfattning. I varje fall i ennarf_logga sådan här stor och infekterad fråga. Och det bådar gott för framtiden.

Om det då inte hade varit för nästa stora ärende, frågan om Bo Carlssons (C) entledigande som en av Vänersborgs ledamöter i NÄRF…

Under ärendet fick några ledamöter lämna sina stolar på grund av jäv, dock satt ordförande Lars-Göran Ljunggren (S) kvar. Trots att han sitter i NÄRF:s direktion – som ersättare för just Bo Carlsson…

De styrande partierna ville diskutera ansvarsfrågan, fast den redan var avgjord. Det fick Rininsland (V) att undra hur ordförande kunde tillåta folk att prata om ansvarsfrihet när det inte var kvällens ämne.

ansvar3Men folk från de styrande fortsatte att tala om ansvarsfrihet, medan oppositionen höll sig till sakfrågan, dvs att tala om följderna av den av kommunfullmäktige redan beslutade icke-ansvarsfriheten.

Marie Dahlin (S) läste upp ett uttalande från NÄRF:s ägarsamråd (kommunalråden i de fyra ägarkommunerna), som hon tydligen hade lovat kommunstyrelsens ordförande i Trollhättan Paul Åkerlund (S) att göra. Det handlade typ om att Bo Carlsson borde sitta kvar. Det visade sig emellertid senare att Åkerlund inte hade samma inflytande i Vänersborg som i Trollhättan…

Naturligtvis blev oppositionen också anklagad för att det handlade om att ”hänga honom” (Marika Isetorp, MP) och ”politisk vendetta” (Mats Andersson, C). Vi var också dåligt pålästa tyckte Ingvar Håkansson (C)…

Vi var ett antal från oppositionen, Lena Eckerbom Wendel (M), Lutz Rininsland (V), Gunnar Lidell (M), naturligtvis, Kurt Karlsson (SD) och jag själv, som försökte säga att det inte var något personligt, utan att det varvotering3 en logisk följd av att inte beviljas ansvarsfrihet. Jag tror dock att oppositionen talade inför tämligen döva öron.

Till slut var det dags för omröstning och beslut. 26 ledamöter röstade för att Bo Carlsson skulle entledigas och 23 mot. Två välfärdspartister avstod av någon anledning.

BoCarlssonNarfDet betyder att Carlsson nu är entledigad. Varför Bo Carlsson (C) inte avgick frivilligt i ett tidigt skede är för mig en gåta, men så var det. Bo Carlsson försvann för övrigt från sammanträdet efter omröstningen.

Det är inte bara Paul Åkerlund som har minimalt inflytande över oppositionen i Vänersborg. Det gäller även Marie Dahlin (S). Det hjälpte inte att hon personligen hade ringt till sverigedemokraterna och vädjat om stöd för sin uppfattning om Bo Carlssons entledigande…

kf_folkets husSå det var med andra ord ett både enigt och oenigt fullmäktige vi fick vara med om igår. Vilket som kommer att överväga i framtiden får vi väl se. Men efter att de styrande partierna har förlorat två budgetomröstningar i rad, misslyckats med att genomföra köpet av Nunntorp, fått Bo Carlsson entledigad från NÄRF och tvingats backa totalt i gårdagens ärende om investeringar, så måste de åtminstone ta en intern diskussion om de inte ska börja prata med oppositionen.

Eller om de ska sitta kvar överhuvudtaget…

.

PS. Jag ser i kommentarer, tidningar och annan media att det fortfarande råder stora missuppfattningar om vad oppositionens beslut i kommunstyrelsen den 1 mars innebar. Många har tagit åt sig den felaktiga historiebeskrivning som Marie Dahlin har spridit om Idrottsgatan/Silvertärnan/Norra Skolan. Sanningen är att oppositionspartierna aldrig har haft för avsikt eller har röstat för att ta bort investeringspengar från Idrottsgatan/Silvertärnan.

%d bloggare gillar detta: