Arkiv

Archive for 27 mars, 2017

Politisk kris. Affären Idrottsgatan/Silvertärnan.

27 mars, 2017 1 kommentar

kris4Vänersborg upplever sedan åtminstone ett år tillbaka en politisk ledarskapskris som inte har skådats sedan Lars-Göran Ljunggren (S) och Bo Carlsson (C) styrde kommunen. Det var då som de totalt tappade greppet om kostnaderna för arenan, och dessutom lade ner Huvudnässkolan trots alla vallöften.

Det nuvarande styret med socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet i ledningen vill tydligen inte vara sämre. Det har inte bara förlorat två budgetomröstningar i rad, de förhalar/förhindrar/saboterar nödvändiga beslut – och har dessutom mage att skylla på oppositionen.

tarnaDet gäller skolan. Det gäller Idrottsgatan/Silvertärnan. Det gäller att ordna plats för alla elever som ska börja på högstadiet i höst. Det gäller att ge de nödvändiga ekonomiska medlen för en ombyggnad/renovering, NU!, så att Silvertärnan kan ta emot elevökningen.

I övermorgon, onsdag, ska kommunfullmäktige sammanträda. Då ska fullmäktige ta beslut om den reviderade investerings- och exploateringsbudgeten för 2017-2021. Frågan om pengar till Idrottsgatan/Silvertärnan finns inte med… Kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) valde ju att inte ta med någon beslutspunkt om Idrottsgatan/Silvertärnan på det senaste kommunstyrelsesammanträdet…

marie1Och ärendet fanns inte heller med på dagordningen till dagens KSAU-möte. (KSAU=kommunstyrelsens arbetsutskott.) Det betyder att kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S), som äger dagordningen, inte heller ämnar ta upp frågan på nästa kommunstyrelsesammanträde. Och därmed kommer inte frågan upp på fullmäktigesammanträde i april heller. Om Marie Dahlin får bestämma… Och då är det för sent. Då är det kört för Idrottsgatan 7/Silvertärnan…

Vänsterpartiet ställde några frågor till Marie Dahlin inför KSAU:s möte idag:

”Är kallelsen till kommunstyrelsens arbetsutskott komplett? VAR ÄR ÄRENDET IDROTTSGATAN 7? Glömdes ärendet eller har KSO (=kommunstyrelsens ordförande; min anm) beslutat att inte ta upp ärendet?”

I morse svarade Dahlin:

”Ärendet kan inte tas upp då det inte finns några pengar till projektet Idrottsgatan 7.
Pengarna försvann i samband med beslutet i KS om överföring av investeringsmedel.”

kort_bland_bortKommunstyrelsens ordförande blandar helt medvetet bort korten och försöker få, ja vem?, väljarna?, att tro att det är oppositionen som står i vägen för nödvändiga investeringsbeslut. Kommunstyrelsens ordförande talar inte sanning. Och det finns visst pengar till Silvertärnan! Det visade sig om inte annat när Marie Dahlin snabbt ”skakade fram” 50 milj kr till en renovering av Kommunhuset…

v_hemsida4Vänsterpartiet kommenterar svaret på sin hemsida (se ”Kommunstyrelsens ordförande klamrar sig fast i sitt hörn”):

”Det ligger i vår kommuns intresse att någon ger Marie Dahlin en kompass för att hitta rätt igen, hennes handlingsförlamning vållar mycket oro bland elever, personal och föräldrar.”

Idag kom också, som på beställning, ett mail från de två lärarfacken Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet. Mailet gick till samtliga ledamöter i fullmäktige och kan ses som ett desperat rop på hjälp – politikerna måste tillskjuta pengar till Idrottsgatan/Silvertärnan.

teacher_vbgLärarfacken skriver:

”Skolorna – med Silvertärnan i spetsen – vet inte ens om de kommer att ta emot tre, fem eller inga (!) nya klasser till hösten. Oavsett antalet nya elever vet man inte vilka lokaler man kommer bedriva verksamheten i eftersom befintliga lokaler inte räcker till.”

Det är oacceptabelt hur de styrande politikerna kan behandla skolan på detta sätt. Mailet fortsätter (det går för övrigt att läsa hela mailet på Vänsterpartiets hemsida – klicka här):

”Det är därför mycket oroande för både lärare, chefer på olika nivåer, elever och vårdnadshavare ur flera olika perspektiv när ärendet inte ens finns på ärendelistan den 29/3.”

Nä, Marie Dahlin valde att inte ta upp Idrottsgatan/Silvertärnan på kommunstyrelsen den 1 mars, och då tas frågan inte heller upp på fullmäktige den 29 mars.

lyfta_fraganEller?

Vänsterpartiet kommer att både ta upp och tag i frågan…

På onsdag tänker vi yrka på pengar till Idrottsgatan/Silvertärnan för 2017. 10 miljoner kronor. Precis den summa som Barn- och Utbildningsnämnden fattade ett enigt beslut om i november 2016.

Det är viktigt att det nuvarande minoritetsstyret inte kommer undan med sin passivitet och sina osanningar. På onsdag kommer Marie Dahlin (S), Bo Carlsson (C) och Marika Isetorp (MP) och deras partivänner att få bekänna färg och ta ställning till frågan – vill de vara med och lösa den akuta krisen på högstadiet? Eller vill de inte?

Så här ser det yrkande ut som Vänsterpartiet kommer att lägga fram på onsdag:

yrkande3Yrkande:
Ärende 1: Samhällsbyggnadsnämnden med ansökan om reviderad investerings- och exploateringsbudget 2017-2021

Elevantalet har ökat enormt i Vänersborgs skolor på senare år och det krävs åtminstone ytterligare 300 ”platser” på högstadiet inom en snar framtid. Och det går att ordna – på Idrottsgatan 7, i Kunskapsförbundets gamla lokaler. Det krävs dock en relativt omfattande ombyggnad/renovering.

Det blir stora konsekvenser för barn- och utbildningsnämndens verksamheter om inte en ombyggnad/renovering av lokalerna på Idrottsgatan kommer igång snarast. Barn- och utbildningsförvaltningen har beskrivit konsekvenserna:

  • ”Lagstiftningen angående fritt skolval för årskurs 7-9 kan inte följas i Vänersborgs kommun från och med höstterminen 2017. Istället får närhetsprincipen användas vid urval.
  • De elever som bor i Dalslandsområdet kommer inte att få plats på skolor i centrala Vänersborg.
  • Profilklasser kan heller ej erbjudas. Cirka 170 elever har sökt till profilklasser inför höstterminen 2017.”

För att kunna verksamhetsanpassa dessa lokaler för årskurs 7-9 föreslog barn- och utbildningsnämnden den 14 november 2016 att flytta investeringsmedel från Norra skolan, totalt 30,9 Mkr, till Idrottsgatan 7 för att finansiera det mer akuta behovet av platser till åk 7-9 elever. Dessa medel skulle delas upp på 10 Mkr för 2017 och 20,9 Mkr för 2018. Nämnden beslutade också att begära en utökad investeringsbudget på 13,5 Mkr till Idrottsgatan 7/Silvertärnan 7-9 år 2018.

Kommunstyrelsen beslutade den 1 mars att flytta investeringarna för Norra skolan till 2019-2020. Det betyder att de 30,9 Mkr som barn- och utbildningsnämnden beslutade om ”frigjordes” till Idrottsgatan för 2017-2018.

V_logga_mindreUndertecknad yrkar därför att kommunfullmäktige beslutar att:

  • I den reviderade investerings- och exploateringsbudgeten 2017-2021 avsätta 10 Mkr till en renovering/ombyggnad av Idrottsgatan 7 för år 2017.
  • Behovet av ytterligare investeringsmedel till Idrottsgatan 7 under 2018 behandlas i MRP 2018-2020.

.

PS. Mer information om de politiska turerna kring Idrottsgatan/Silvertärnan hittar du här:

 

%d bloggare gillar detta: