Arkiv

Archive for 21 mars, 2017

BUN (20/3): En sammanfattning

sammantrade3Barn- och utbildningsnämnden (BUN) fick mycket information på gårdagens sammanträde. Det var som vanligt många frågor och stundtals var diskussionerna både intensiva och engagerade.

Igår skrev jag om skolverksamheten i Väne-Ryr (se ”BUN vill ha kvar skolan i Väne-Ryr”) och tidigare har jag nämnt en del om den information som skulle delges, och delgavs, ledamöterna (se ”Inför BUN 20/3”). Jag tänker inte upprepa mig.

surfaceEnhetschef Granat informerade om IT-satsningen på 7-9-skolorna. I höstas delades 1.100 Surface-datorer ut till alla högstadieelever. Datorer som arbetsredskap är ett måste i dessa moderna tider, då även kursplanerna har kompletterats med tydligare skrivningar om den ”digitala kompetensen”. Granat berättade att både elever och lärare var positiva och att datorerna har gett ökade möjligheter till ”alternativa” undervisningsmetoder och elevredovisningar.

it_haveriDet har stundtals varit en del strul i samband med IT-satsningen. Det har mest haft att göra med nätuppkopplingen. Bandbredden och accesspunkterna har ofta inte räckt till utan eleverna har ”kastats ut” från nätet. Det håller dock på att åtgärdas. IT-haveriet strax före jul ställde också till en del problem, precis som det gjorde för kommunens övriga verksamheter.

IT-satsningen är en stor, och pågående, satsning från kommunens sida. Den kostar ganska mycket pengar. Om Microsoft och Surface är de rätta verktygen kan, och ska, diskuteras. Det finns billigare alternativ. Som t ex Google.

Utvecklingsledare Ackermann redogjorde för resultaten av diverse enkätsvar från föräldrar, elever och pedagoger i både förskola och grundskola samt LUPP-enkäten för åk 8. Det var en hel massa siffror och diagram och det var omöjligt att hinna med och anteckna. Nämndens ledamöter ska emellertid få materialet om några dagar. Kanske finns det då anledning att återkomma. Mitt intryck är dock att samtliga grupper är mycket nöjda med förhållandena i kommunen. Fast det är klart, bra kan alltid bli bättre…

Det var som traditionen bjuder också en budgetuppföljning, där även en del nyckeltal presenterades.

nomoneyDen så kallade justerade budgetavvikelsen ligger efter årets första två månader på drygt 1 miljon kronor. Det är en ”bra” siffra, sett ur budgetperspektiv. Det som oroar är att grundskolan redan ligger på ett underskott på 3,5 milj kr. Håller sig den utvecklingen resten av året så är det inte svårt att räkna ut att nämndens budget kommer att överskridas med ganska många miljoner. Det är ju inte heller direkt så att elevantalet i kommunens grundskolor kommer att sjunka… Tvärtom, ökningen fortsätter och behovet av ekonomiska resurser till personal, lokaler, undervisningsmaterial, IT, skolmat etc kommer successivt att öka. I årets budget, beslutad av kommunfullmäktige i juni 2016, finns en passus om att BUN automatiskt ska få mer pengar om elevökningen fortsätter. De här pengarna har dock fortfarande inte betalats ut till BUN, vilket för en enkel ledamot onekligen ger intrycket att verkställandet av beslutet fördröjs helt medvetet av kommunledningen. Dessa ”extra pengar” finns ännu inte medräknade i BUN:s budget.

För övrigt kan man konstatera att kön till barnomsorgen är fortsatt hög, hela 235 barn väntar på plats i förskolan fram till och med juli. Det är ett stort tryck på framför allt platser i centrum och Torpa/Tärnan. Vi hade behövt en ny förskola i kvarteret Hönan… Men även bygget av denna har som alla vet förhalats av kommunledningen.

budget2018Sedan gick nämnden över till att diskutera budgeten för nästa år, 2018.

De budgetramar som ska gälla i nämndernas planering tog kommunstyrelsen beslut om häromveckan. Och det är förslaget från de styrande partierna som gäller. Dessa ramar säger att alla nämnder ska få precis samma budget nästa år som i år. Med en inflationskompensation på 1,3%, som just är en inflationskompensation. Den räknas bara på material och t ex inte på personalkostnader.

Samma budget nästa år som i år alltså… I år när pengarna inte räcker till… Och nästa år då elevökningen fortsätter…budgetram

Förvaltningschef Kriewitz berättade att de av kommunstyrelsen uppsatta budgetramarna kräver besparingar på 15 milj kr och mer om nämnden ska täcka upp för elevökningen…

Men förvaltningen är tvungen att utgå från ramarna. Vilket betyder ett stort och mödosamt, och ytterst tröstlöst, budgetarbete för att få debet och kredit att gå ihop. Förvaltningen letar besparingar för nästa år på följande punkter:

 • Inte ersätta vakanta tjänster.
 • Effektivisering.
 • Förändra köpta tjänster med -5% (ex städ, skolmat mm).
 • Stoppa satsningen av IT-verktyg.
 • Ompröva beslut om planerad kompetensutveckling.
 • Stänga öppna förskolan Sirius.
 • Stänga Nattugglan.
 • Ta bort kvällsöppet på Vänerparkens förskola.
 • Minska öppethållandet i förskola och på fritids med en timme.

triumvirat3Med de snäva budgetramarna tvingar Vänersborgs kommunledning kompetenta tjänstemän att syssla med nedskärningar och besparingar – tjänstemän som inte vill något hellre än att utveckla och förbättra förskolan och grundskolan i Vänersborg.

Vänsterpartiet efterlyste den övriga nämndens tankar över ”läget” och ”utvecklingen”, och egentligen också ett erkännande av nämndens behov inför 2018.mats_andersson2

Jag tyckte nog att jag fick ganska svävande svar… Som vanligt.

”Det här går näppeligen ihop.”

Sa ordförande Mats Andersson (C).

Tove af Geijerstam (L) sa:

”Nämnden måste få pengar för elevökning framgent.”

Och lovade att föra nämndens talan i sin partikonstellation. Vilket jag också tror att hon gör.

Christer Bogren (MP) sa:

”Inte bra att spara på det vi har kämpat för.”

Och det var väl ett understatement…

munkavleDet är precis som om ledamöterna i de andra partierna inte vågar tala klartext, det är precis som om de inväntar besked på vad de ska tycka – från de som bestämmer i partiet…

Och som lök på laxen så avslutades denna punkt på dagordningen med en sammanfattning av nämndens tidigare diskussioner om förväntade resultat nästa år…

Det genomsnittliga meritvärdet ska öka med 3 poäng, trivseln i skolan ska öka med 2%, skolnärvaron ska öka… Och så vidare. Allt ska öka… Samtidigt som nämnden ska spara…

Jag vet inte om det är cyniskt, eller kanske provocerande, eller.. För vem ställer egentligen nämnden upp sina mål och förväntade resultat? För mig handlar det bara om bestamd_Vförhoppningar och önskedrömmar – som passar bäst i en pärm djupt inne i något arkiv.

Min bestämda åsikt, som jag har framfört till leda i dessa sammanhang, är att om nämnden förväntar sig t ex att det genomsnittliga meritvärdet ska öka, så måste nämnden ge förutsättningar och resurser för att detta ska kunna åstadkommas i verksamheten. De förväntade resultaten måste kopplas till någon form av åtgärd, och till resurser.

Nämndens budskap till alla de professionella i verksamheten blir nu att nästa år ska vi spara och skära ner på pengarna, men ni som skolledare och pedagoger förväntas öka kunskapsresultaten i era klasser. Hur meningsfullt är detta? Vilka signaler ger huvudmannen alla hårt arbetande chefer och pedagoger? I bästa fall blir de bara trötta…

tiredJag blir i varje fall trött.

Och det blev jag också under den näst sista punkten på dagordningen, punkten förvaltningschefen informerar…

Förvaltningschef Kriewitz tog upp kommunstyrelsens beslut gällande investeringar på Norra skolan och Idrottsgatan/Silvertärnan. (Se ”Total förvirring om Silvertärnan!” och ”Alternativa fakta: Silvertärnan – Norra skolan”.)

Ordförande Mats Andersson (C) visade upprepade gånger han inte hade förstått kommunstyrelsens beslut. Han höll fast vid de ”alternativa fakta” som basunerades ut i TTELA av kommunstyrelsens ordförande för en och en halv vecka sedan. (Se TTELA.)

faktaresistensNär Mats Andersson inte visade sig, eller ville, förstå efter tre förklaringar och påpekanden så tyckte jag att ordförande visade prov på faktaresistens…

Det blev lite pinsamt, särskilt som förvaltningschefen höll med om min redovisning av beslutet. Kommunstyrelsen har inte fattat något beslut om investeringar på Idrottsgatan/Silvertärnan. Av den enkla anledningen att detta ärende inte fanns med på kommunstyrelsens dagordning. Enligt uppgift på grund av att kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) lyfte bort ärendet från ärendelistan… I så fall är det återigen ett medvetet förhalande av ett nödvändigt beslut…

En chefstjänsteman uttryckte nog förvaltningens samlade desperation:

”Kom till skott oavsett vad ni bestämmer.”

rykten2Det florerar en del rykten kring Barn- och Utbildningsnämndens verksamhet och planer. Förvaltningschefen ville dementera dessa, och jag tycker att det är så viktigt att jag återger dementin här:

 • Det finns inga planer på att lägga ner Vänerparkens skola.
 • Det finns inga ”gamla” beslut om att det inte ska förekomma en storskola på Idrottsgatan.
 • Idrottsgatan 7 är inte en temporär lösning. En renovering är ett måste för att möta elevökningen.
 • Alla prognoser visar att elevökningen kommer att fortsätta under överskådlig tid.

Det finns mycket att säga om gårdagens sammanträde. Men en sak visar sig allt oftare – den styrande minoritetkoalitionens, S+C+MP, oförmåga att styra denna kommun. Viktiga och nödvändiga ärenden förhalas och beslut fattas inte eller verkställs inte. Och när det gäller frågor om förskolor och skolor, barn, ungdomar och elever, så återfinns dessa frågor långt ner på prioriteringslistan.

Om de alls finns med.

Kategorier:Budget 2018, BUN 2017
%d bloggare gillar detta: