Arkiv

Archive for 19 februari, 2017

Sportlovsmåndag med BUN

19 februari, 2017 Lämna en kommentar

dreamtheater2Det har varit en omväxlande helg. Först besökte jag den nya arenan i Partille, Partilles motsvarighet till Arena Vänersborg. Fast den är framför allt byggd som en hall för Partilles storhet, handbollsklubben Sävehof. Det betyder att hallen är varm och man kan vistas där utan ytterkläder. Det var det amerikanska progressiva hårdrocksbandet Dream Theater som gav en bejublad konsert på fredagskvällen.

Dagen efter, igår lördag, så gällde det dock att klä sig varmt. Det var iskallt på Vänersvallen arena när Vänersborgs FK tog emot allsvenska Halmstad i Svenska Cupen. Det ärvfk_halmstad nog första gången någonsin som jag och många med mig bevistade en fotbollsmatch utomhus i Vänersborg i februari. Det blev 2-2, ett resultat som innan matchen skulle ha setts som en stor framgång. Som matchen utvecklade sig så var det dock lite av en besvikelse. VFK var det klart bättre laget och det kunde lika gärna ha stått 3-0 till de vitsvarta i halvlek. Istället kvitterade Halmstad i matchens slutskede på straff…

Och idag gäller det att studera handlingarna inför morgondagens sammanträde med Barn- och Utbildningsnämnden… (Med Dream Theater i hörlurarna…)

ttelaI onsdags hade TTELA en artikel om ett av nämndens ärenden, ”Begäran om ersättning avseende fler elever i grundskolan”. (Se: ”Elevökning kostar skolorna miljoner”.)

Bakgrunden är att det finns en liten ”klausul” i den budget som fullmäktige tog i juni 2016:

”Kommunstyrelsens förfogandeanslag utökas med 11.000 Tkr som ersättning till barn- och utbildningsnämnden om behov uppstår p.g.a. ökat antal elever.”elever2

Och elevantalet har ökat mer än beräknat, och därmed behoven. Prognosen låg på 4.684 elever, men under hösten ökade elevantalet än mer och i januari i år var 4.838 elever inskrivna i grundskolan, dvs 154 elever fler än prognosen. Nu vill Barn- och Utbildningsnämnden (BUN) ha pengarna av kommunstyrelsen, enligt fullmäktiges beslut.

Och inte bara de 11 miljonerna – i ”klausulen” fanns också en beräkningsgrund för hur mycket pengar nämnden skulle få i kompensation för elevökningen. Och används denna beräkningsgrund så har BUN faktiskt rätt till ungefär 14,7 milj kr. Och det är denna summa som BUN tänker begära av kommunstyrelsen.

kommunstyrelsenVi får se hur kommunstyrelsen resonerar – har beräkningsgrunden i beslutet företräde framför de 11 miljonerna…? Hur den styrande minoriteten (S+C+MP) resonerar kanske vi kan räkna ut. De ville ju inte ge några pengar till eleverna överhuvudtaget… (Det var som ni läsare kanske kommer ihåg oppositionen som röstade igenom budgeten mot de styrande partiernas vilja… Sverigedemokraterna lade ner sina röster.) Som jag ser det ska BUN ha de begärda pengarna. Elevökningen blev helt enkelt ännu större än vad (oppositionen i) fullmäktige kunde drömma om…

Och på tal om TTELA, igår skrev TTELA om Väne Ryrs skola (se ”Avgörande nära för Väne Ryrs skola”). Väne Ryrs skola kommer emellertid inte upp på morgondagens sammanträde, utan först i mars. Jag tar därför inte upp denna fråga nu.

verkberFörutom en del information kommer nämnden att fatta beslut i endast ett ärende till, verksamhetsberättelsen. Och sådana här berättelser har man läst några gånger nu. Men det finns en hel del matnyttigt i materialet. Fast ganska mycket är detsamma som i den korta verksamhetsberättelsen, som jag redogjorde för inför BUN:s januarisammanträde (se här).

BUN redovisar ett underskott för år 2016 på 1,6 milj kr. Och det var ett förhållandevis gott resultat med tanke på den stora elevökningen förra året:

”Årets största utmaning har varit att hantera den fortsatta elevökningen inom grundskolan. Snittökningen är 276 fler elever än föregående år, då ökningen också var stor jämfört med tidigare år. Fler elever i verksamheterna kräver främst mer personal och lokalytor. Men givetvis påverkas även kostnader för måltider, läromedel och dylikt.”

lararlonDet är framför allt personalkostnaderna som har ökat. De är 60,8 milj kr högre än budgeterat. Det är 149 fler anställda (1 nov 2016) än för ett år sedan. I grundskolan fanns det 108 fler tillsvidareanställd personal. Även lönerna har ökat – medellönen har ökat med drygt 1.300 kr. (Löneökningen är nog ännu större för de legitimerade pedagogerna – det arbetar nämligen 137 obehöriga pedagoger på visstidsanställning.)

Det råder som bekant stor brist på lärare, och lönerna lär behöva öka än mer, dels för att behålla befintlig personal och dels för att locka pedagoger från andra kommuner. 71 tillsvidareanställda personer avslutade sin anställning under förra året, exklusive pensionsavgångar… Kanske fick de bättre betalt i närliggande kommuner.

Intäkterna är också högre än budgeterat, närmare bestämt 26,7 milj kr för grundskolan. Det är främst medel från Migrationsverket och Skolverket. Sedan fick ju också BUN 16 milj kr ”extra” av oppositionen i april 2016. (Dessa pengar räknas inte in i de 26,7 milj.) Återigen till förtret för de styrande partierna (S+C+MP)…

Det är ett gissel för BUN att budgetförutsättningar ändras hela tiden under året. Därför skriver förvaltningen:

”En positiv utveckling för nämndens verksamheter vore en budget som löper över minst tre budgetår.”

motion3Det här tycker jag är oerhört viktigt, och något som jag också tidigare har argumenterat för. Det finns många kommuner i Sverige som arbetar på det sättet, framför allt kommuner som är kända för att vara bra skolkommuner. Om inget initiativ tas, så lär det så småningom komma en motion i frågan från Vänsterpartiet.

Det står väldigt mycket om nämndens verksamhet i verksamhetsberättelsen. Är man intresserad kan den kan laddas ner från kommunens hemsida (eller här, verksamhetsberättelsen börjar på sid 40). Fast jag vet inte hur många som verkligen läser den. Det känns som att den saknar intresse för det stora flertalet, även om jag tror att framför allt pedagoger, rektorer och förskolechefer borde läsa den.

bunVerksamhetsberättelsen återger också några fakta om själva nämnden. BUN hade 10 sammanträden under året, vilket är ungefär som det brukar. Mer intressant är att sammanträdena har blivit kortare – i genomsnitt 4 timmar. Det kan jämföras med år 2014, då snittet låg på 10 timmar. Jag vet inte om nämnden har blivit effektivare under ordförande Mats Anderssons (C) ledning, men det är klart – när han vägrar ledamöter att väcka ärenden så går ju sammanträdena fortare…

malDet blir antagligen ett ganska kort sammanträde med BUN imorgon. Men nämnden ska dock inte gå hem tidigt för det. Efter sammanträdet ska en dialog hållas om att:

”revidera Barn- och utbildningsnämndens förväntade resultat till Mål- och resursplan 2018-2020.”

Detta arbete lär ta sin runda tid. Och jag kan inte påstå att jag ser fram emot det med särskilt höga förväntningar. Jag har svårt att se värdet av alla mätbara mål och förväntade resultat – när man istället kan och bör förlita sig på professionen…

Kategorier:BUN 2017, Fotboll
%d bloggare gillar detta: