Arkiv

Archive for 16 februari, 2017

Budget 2018

16 februari, 2017 Lämna en kommentar

Idag hade budgetberedningen sitt tredje möte. Och idag visade också de olika partierna sina kort för första gången…

budget2018Det är nästa års budget, för valåret 2018, som håller på att ta form. Dagens ämne på budgetberedningens möte var budgetramarna och anvisningarna. Dessa budgetramar ska sedan gå till kommunstyrelsen för beslut och därefter ska de olika nämnderna och styrelserna utreda, ”stöta och blöta” och lämna svar på vad dessa anvisningar och budgetramar skulle innebära för verksamheterna nästa år. Sedan ska nämndernas utlåtanden ligga till grund för det vidare arbetet. Det är alltså en ganska lång väg kvar till beslutet i kommunfullmäktige i juni.

triumvirat3Den styrande minoriteten (socialdemokrater, centerpartister och miljöpartister) räknar med att inkomstökningarna år 2018 inte kommer att bli särskilt mycket större. Det är alltid dystra siffror som presenteras så här i början, siffror som sällan visar sig stämma… Jag kan tänka mig att det blir så nästa år också. Kommunens intäkter kommer säkerligen att öka, om inte annat för att det är valår och partierna i riksdag och regering inte vill gå till val på besparingar och åtstramningar. Men det återstår att se.

svangremI Vänersborg däremot tänker det styrande triumviratet tydligen gå till val med en besparingsbudget i ryggen. De styrande partierna föreslog idag att alla nämnder endast ska få 1,3 % mer pengar i tillskott, en så kallad inflationskompensation. Det ska för övrigt jämföras med SKL:s (=Sveriges kommuner och landsting) rekommenderade förslag, som också alltid ligger lågt, på 3%. Barn- och utbildningsnämnden kommer enligt dessa ramar att få ett tillskott på 4 milj kr och socialnämnden på 2 milj. Jag får dock inte dessa siffror att gå ihop med den generella inflationskompensationen, men jag tror att det kan bero på särskilda pengar till löneökningar.

minialliansen_updateDet största oppositionsblocket, moderaterna, liberalerna och kristdemokraterna, lämnade ett förslag som var något generösare. Minialliansen vill att ”inflationskompensationen” ska uppgå till 3%, även om förvaltningarna också ska redovisa vad ett förslag på 1% skulle betyda för verksamheterna. Dessutom vill minialliansen att 11 milj kr avsätts till kommunstyrelsen för att sedan slussas vidare till barn- och utbildningsnämnden om elevökningen fortsätter. Fast formuleringen i förslaget är lite ”luddig”, och oroväckande:

”Om elevantalet i grundskolan under 2018 ökar med mer än 10 elever (jämfört med Barn- och utbildningsnämndens prognos för 2018), ersätts nämnden per elev, med summan beräknad på genomsnittskostnad per plats, för motsvarande plats under 2017.”

Prognosen för barn- och utbildningsnämnden är ju en elevökning, och nya elever kräver nya resurser, även om ökningen inte blir ännu större än prognosen…

Vänsterpartiet har inte presenterat något förslag till ramar i pengar och ören, bland annat V_logga_mindreav det skälet att de olika förvaltningarna ännu inte har formulerat sina behov i siffror.

Vänsterpartiet skriver att:

”vi inte medverkar till förslag om besparingar, att vi vill ge nämnderna fortsatt arbetsro, vill säga att vi kommer att respektera nämnderna som i slutet av april redovisar behov av förstärkningar och även presenterar tydliga markeringar/beräkningar av volymer och bifogar klara konsekvensbeskrivningar om en förstärkning inte skulle beviljas i MRP-beslutet.”

pengar4Vänsterpartiet vill således hålla dörrarna öppna för större budgettillskott. Vi vill som vanligt prioritera verksamheterna, särskilt barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. Resultatet för år 2016 visade sig ju också bli ett överskott på 59 miljoner – trots de dystra prognoserna…

Det ser ut som att det återigen kommer att bli en budgetstrid i juni.

Välfärdspartiet och sverigedemokraterna var också på plats i budgetberedningen, men de lade inte fram några egna förslag.

.

PS. På Vänsterpartiets hemsida kan du läsa mer om budgetberedningens arbete och den kommande budgetprocessen – se ”2018 – nu är vi på väg dit”.

Kategorier:Budget 2018
%d bloggare gillar detta: