Arkiv

Archive for 20 februari, 2017

Sammanfattning av dagens BUN

20 februari, 2017 Lämna en kommentar

Så har då Barn- och Utbildningsnämnden avslutat sin långa dag i det gamla Skattehuset.

arbetsmotePå förmiddagen var det sammanträde och efter lunch var det en så kallad dialogdag. Dialogdagen handlade om förväntade resultat till Mål- och resursplan 2018-2020. Det sistnämnda kan jag emellertid inte rapportera från, eftersom dagen betraktas som ett slags arbetsmöte. Det var, kan jag i varje fall nämna, en intressant eftermiddag, där många viktiga frågor kring nämndens olika verksamheter dryftades. Och det är väl ingen hemlighet att jag är ganska kritisk till principerna för styrning av verksamheterna. Men det ska jag inte utveckla mer i denna blogg, utan hänvisar till tidigare inlägg. (Se ”Målarbete – till nytta för vem?” – del 1, del 2 och del 3.)

npm3

Själva sammanträdet tog längre tid än beräknat. Det berodde framför allt på att ledamöterna i vanlig ordning ställde många frågor och att det blev en hel del diskussioner. Och det är helt på sin plats.

fritidsNämnden fick ta del av en verksamhetsuppföljning kring förskoleklass och fritidshem. Gemensamt för de båda verksamheterna är att det på många håll är för stora grupper och lokalbrist. Det är dessutom svårt att få tag i fritidspedagoger. Men det är nog ett problem som fritidshemmen delar med både förskolan och grundskolan. Legitimerade pedagoger är en bristvara.

verkberSedan avhandlades verksamhetsberättelsen. Den skrev jag om i gårdagens inlägg (se ”Sportlovsmåndag med BUN”). Idag fick vi väl inte så mycket ny information. Det skulle kanske vara då att sjukfrånvaron har ökat inom nämndens ansvarsområden, men den ligger ändå under snittet för kommunen som helhet, 187 lärare har tagit del av lärarlönelyftet och det är också svårt att rekrytera rektorer och förskolechefer.

honan4Nämnden fick även information om byggprojekt som är på gång, som t ex att bygget av den nya förskolan i kvarteret Hönan beräknas komma igång till hösten med markarbeten. Äntligen…

Den nya/utökade skolan på Idrottsgatan 7 (Silvertärnan) ska enligt kalkylerna kosta 70 milj kr, där BUN:s del av av kostnaderna uppgår till 44 milj. Det går rykten ”på stan” om en kostnad på 100 milj kr, men då är en ny idrottshall med. Det har dock inte fattats något beslut om en ny idrottshall. Som för övrigt verkligen behövs.

Det råder delade meningar om vem som ska initiera byggandet av idrottshallen. Kultur- och Fritidsnämnden säger några, BUN säger andra. Som t ex Marie Dahlin (S), som enligt enligt Tove af Geijerstam (L) hävdar detta mycket bestämt. Dessutom med en svordom… Och då är det väldigt bestämt. Men det hade inte nämndens ordförande Mats Andersson (C) hört talas om. Det är väl typiskt det nuvarande styret, ingen större kommunikation med varandra – eller ordning…

mulltorp_skolaMulltorp ska vara klar till vårterminen 2019 till en kostnad på 17 milj kr, exklusive underhåll på ytterligare 3 milj. Fast Gunnar Bäckman (KD) var tveksam till tidsplanen, ärendet har ännu inte varit uppe i byggnadsnämnden…

Det finns ytterligare byggprojekt på gång. Barn- och utbildningsförvaltningen har för översiktlighetens skull lagt upp en sida på kommunens webbplats med en sammanställning över planerade och pågående större byggprojekt. Där kan den intresserade hitta diverse pdf-filer om utredningar, tjänsteyttranden och beslut. (Se här.) Sidan är väl värd ett besök.

vakt_skolaUnder punkten ”ordförande informerar” lyfte jag frågan om organisationen kring ”skolvaktmästare”. Ett flertal av kommunens skolvaktmästare har nämligen hört av sig (till mig) och klagat på den nya organisationen. (De hör till samhällsbyggnadsförvaltningen nu.) Vilket för övrigt Henrik Josten (M) kompletterade med att även vaktmästare inom Arena-Fritid var missnöjda. Det finns många vaktmästare som vill arbeta i skolans värld. De vill lyda under BUN och inte samhällsbyggnadsnämnden, och vara en del av skolans verksamhet. Och det kan jag intyga – det vill även skolorna. Skolvaktmästarna betyder oerhört mycket för skolorna – och eleverna. Det är viktigt att att det finns vaktmästare knutna till en bestämd skola, och inte som det är tänkt nu, att de ska växla mellan att köra ismaskin och ambulera runt i kommunens alla skolor och verksamheter.

karvlingJag har för övrigt försökt få reda på när beslutet om att alla vaktmästare skulle övergå till samhällsbyggnadsförvaltningen fattades, och av vem. Det tycks emellertid inte finnas något sådant beslut i kommunen – utredningar ja, men beslut nej. Ändå omorganiseras det som om det fanns ett sådant beslut. Vi får se (efter denna blogg), kanske finns ett sådant beslut i någon skrivbordslåda…

Nämndens sammanträden sker i regel i bästa samförstånd, so to speak, men när Tove af Geijerstam kommenterade Mats Anderssons uttalanden i TTELA om Väne Ryrs skola (se här), så blev tonen ganska frän…

Tove af Geijerstam (L) menade att ordförande Mats Andersson (C) kringgick kommunfullmäktiges beslut när han uttalade sig i TTELA – och detta var:

”Anmärkningsvärt!”

Mats Andersson dementerade inte sina uttalanden i TTELA, utan tyckte att Tove af Geijerstam skulle läsa artikeln igen…toveafG2

I TTELA sa Andersson:

”Att stänga grundskoleenheter finns inte på kartan utifrån fakta vi har. Jag vill inte obstruera fullmäktigebeslutet men samtidigt måste jag påtala det praktiskt omöjliga att genomföra det.”

Det kan nog inte sägas vara annat än att ordförande Andersson både föregrep BUN:s behandling av ärendet (i mars) och en tanke på att sidosteppa fullmäktiges beslut. Så visst ligger det en hel del i af Geijerstams kritik… Även om jag i sak håller med Andersson.

tunga_vaktaNämndsordförande Andersson får nog se till att vakta tungan lite bättre i fortsättningen…

Avslutningsvis vill jag meddela att nämndsledamoten Ola Wesley från sverigedemokraterna inte bara har visat sig vara ett hårdrockfan, han besökte också Dream Theaters fantastiska konsert i fredags (se här). Men inte nog med det. Idag har Wesley börjat ett nytt liv – han har övergått till LCHF. Och trots våra politiska meningsskiljaktigheter, vilka inte är så små, önskar jag honom lycka till på den inslagna vägen till ett bättre liv. Vem vet, kanske kommer han att ändra politisk uppfattning också. Man brukar nämligen bli mer klarsynt av lågkolhydratkost…

Kategorier:BUN 2017
%d bloggare gillar detta: