Arkiv

Archive for 12 april, 2017

BUN förbereder besparingar! (1)

12 april, 2017 Lämna en kommentar

budget2018Den 16 februari beslutade kommunstyrelsen om de budgetramar och anvisningar som ska gälla för kommunens nämnder och styrelser nästa år. (SeBudget 2018”.) Det var ett led i den process som leder fram till det stora och viktiga budgetbeslutet i kommunfullmäktige i juni – budgeten för valåret 2018.

triumvirat3Socialdemokraternas, centerpartiets och miljöpartiets förslag fick majoritet i kommunstyrelsen. Förslaget innebär att alla nämnder ska få precis samma budget nästa år som i år. Med undantag av en inflationskompensation på 1,3%, som just är en inflationskompensation – för inköpta tjänster och material. Det betyder för Barn- och utbildningsnämndens del en utökning av anslagsramen med 3,8 milj kr.

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) ska alltså få samma budget nästa år som i år är det tänkt… I år när pengarna inte räcker till… Och nästa år då elevökningen fortsätter…

Som ”kuriosa”. Elevantalet ökade i grundskolan mellan 2013 och 2016 med över 700 elever – från 4.024 till 4.739 elever. Det första kvartalet i år har elevantalet ökat med ytterligare 99 stycken… Samtidigt ökar barn- och elevantalet på förskolorna, fritidshemmen och den pedagogiska omsorgen, om än inte lika kraftigt…

minialliansen_updateDet största oppositionsblocket, moderaterna, liberalerna och kristdemokraterna, lämnade ett förslag i kommunstyrelsen som var något generösare. Minialliansen ville att ”inflationskompensationen” skulle uppgå till 3%. Dessutom ville minialliansen att 11 milj kr skulle avsättas till kommunstyrelsen för att sedan slussas vidare till BUN om elevökningen fortsatte. Fast formuleringen i förslaget var mycket oroväckande:

”Om elevantalet i grundskolan under 2018 ökar med mer än 10 elever (jämfört med Barn- och utbildningsnämndens prognos för 2018), ersätts nämnden per elev, med summan beräknad på genomsnittskostnad per plats, för motsvarande plats under 2017.”

prognosJämfört med BUN:s prognos…? Vilken prognos? Det görs ju nya prognoser hela tiden och ju senare de görs desto bättre och säkrare blir de. Så vilken prognos, den från februari eller den från november…? Alla prognoser visar naturligtvis på en elevökning – och fler elever kräver nya resurser, även om ökningen inte blir ännu större än prognosen…

Det fanns en liknande, men bättre, formulering i årets budget (för 2017). Men konstruktionen innehåller ytterligare en betydande svaghet. Den tar inte med trilskande och obstruerande kommunledningar i beräkningarna. (Läs Marie Dahlin, S, och Bo Carlsson, C.) Kommunstyrelsen har fortfarande inte betalat ut de 14,7 miljoner kronor som BUN enligt majoritetens budgetbeslut i juni 2016 skulle ha med automatik när elevantalet ökade. Vilket det har gjort i år…

Vänsterpartiet röstade inte på något av förslagen i kommunstyrelsen… De båda förslagen ligger långt från våra ståndpunkter. Alltför långt.

bun2På tisdag (!) ska Barn- och utbildningsnämnden sammanträda. Nämnden ska diskutera kommunstyrelsens ramar och anvisningar – och fatta ett beslut om vad vi politiker i nämnden anser…

Som utgångspunkt har nämnden barn- och utbildningsförvaltningens underlag om vad kommunstyrelsens ramar skulle innebära för år 2018. Ledamöterna har också ett gemensamt yttrande från personalorganisationerna om budgetramarnas konsekvenser.

svangremBarn- och utbildningsförvaltningen är mycket tydlig om vilka konsekvenserna blir om kommunstyrelsens budgetramar antas av fullmäktige i juni. Då måste BUN spara 31.728.000 kr. Ja, du läste rätt. Nästan 32 miljoner kronor!

En besparing på nästan 32 milj kr innebär en neddragning med 44 tjänster!

De 44 tjänsterna sparas på sådant sätt att 24 tjänster reduceras genom att elev- och barnpengen sänks och att det sker en neddragning av tjänster inom administration och elevhälsa.

De andra 20 tjänsterna ska/kan ”sparas in” genom att:

  • stänga den öppna förskolan Sirius (1 tjänst)
  • minska kostnader för timvikarier (7 tjänster)
  • stänga Nattugglan (5 tjänster)
  • ta bort möjligheten till kvällsöppet på Vänerparkens förskola (0,3 tjänst)
  • minskat öppethållande på förskolorna med en och en halv timme per dag (2,4 tjänster)
  • minskat öppethållande på fritidshemmen med en och en halv timme per dag (1,6 tjänst)
  • effektivisera lokalanvändning och organisation, Rösebo och Väne-Ryr (2,9 tjänster)svangrem2

Dessutom måste BUN:

  • stoppa satsningen på IT-verktyg i grundskolan
  • ompröva beslut gällande planerad kompetensutveckling
  • ompröva beslut gällande fria skolkort och skolskjuts till profilklass

”Ompröva” betyder i det här sammanhanget att ta bort.

karvlingNär jag får sådana här förslag i mina händer så kan jag inte låta bli att undra hur de andra ledamöterna i nämnden tänker. Är det den här typen av förslag som de engagerade sig i politiken för att genomdriva? Det var i varje fall inte för sådana här förslag som jag gick med i Vänsterpartiet…

Barn- och utbildningsförvaltningen har också beskrivit konsekvenserna av dessa besparingar och neddragningar.

”Personalminskningar innebär stora konsekvenser i arbetsmiljön såsom organisationsförändringar, försämrad servicenivå, ökad arbetsbelastning samt bortprioritering av arbetsuppgifter. Barn och elever får försämrat stöd i sin utveckling mot målen. Personaltätheten i kommunen ligger redan idag under rikssnitt och jämförbara kommuner, enligt Skolverkets kommunblad 2015. Kan ej garantera barn och elevers säkerhet. Kvaliteten i barn och elevers lärmiljöer försämras väsentligt och vuxennärvaron minskas vilket medför ökade klass och gruppstorlekar.”

skollagenMen det räcker inte med det. Personalminskningarna:

”står i strid med Skollagen”

Jag vet inte om socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet menar allvar med sina budgetramar eller om de spelar något slags högt taktiskt politiskt spel inför valet – med barn, elever, föräldrar och personal som brickor….

Det blir fler bloggar om BUN:s förberedelser för besparingar.

Kategorier:Budget 2018, BUN 2017
%d bloggare gillar detta: