Arkiv

Archive for 25 juni, 2017

Lite övrigt från onsdagens KF

Budgeten dominerade som sagt kommunfullmäktiges sammanträde i onsdags. (Se ”Vänsterpartiets budget blev Vänersborgs budget” och Vänsterpartiets hemsida ”Svaret är ja, det blev rätt”.) Men det var en mängd andra ärenden som också avhandlades. (Jag sparar fortfarande sverigedemokraternas agerande i fullmäktige till en egen blogg.)

delarsrapportSammanträdet började med kommunens delårsrapport. Jag framförde i stort sett det som jag bloggade om för ett tag sedan. (Se ”Kommunens delårsrapport”.) Noterbart var att barn- och utbildningsnämndens ordförande Mats Andersson (C) reagerade på mitt påstående:

”Sjukskrivningarna ökar liksom personalomsättningen. Många pedagoger söker nya jobb och det kan vara svårt för Vänersborg att rekrytera nya legitimerade pedagoger.”

Andersson menade att det rekryterades fler pedagoger inför denna hösttermin än motsvarande förra året. Och visst, det går tydligen bättre med rekryteringen nu än tidigare. Men denna höst behöver Vänersborg betydligt fler lärare på 7-9-skolorna och frågan är hur stor andel legitimerade lärare som kommer att besätta tjänsterna. Citatet är förresten till stora delar taget från personalorganisationernas (LR, LF, Vision, Kommunal mfl) gemensamma MBL-yrkande om budgeten… Och jag har en känsla att personalorganisationerna vet vad de talar om… Men vi får se vem som får rätt, facit får vi egentligen inte förrän höstterminen börjar.

besviken2Under detta ärende framförde både Gunnar Lidell (M) och jag vår besvikelse att den styrande minoriteten (S+C+MP) tillsammans med sverigedemokraterna i kommunstyrelsen bara gav 11 milj kr till BUN för elevökningen i stället för de begärda 14,7 milj. (Se ”BUN fick bara 11 milj”.)

taxaKommunfullmäktige beslutade att höja några taxor. Och det är ju inget roligt… Men det handlar om att intäkterna från taxorna ska bekosta de verkliga utgifterna. Kommunen ”tjänar” inga pengar på höjningarna, intäkterna motsvaras av ökade kostnader.

Gunnar Lidell (M) menade att:

”Det krävs en skattehöjning om vi inte höjer taxorna och det är mer socialism än att höja avgifterna.”

Det är inte ofta ordet socialism nämns i Vänersborgs kommunfullmäktige. Och jag vet inte om det är särskilt socialistiskt att betala skatt…

bostadDet blev en del diskussion, som dessutom slutade med voteringar, kring kommunens nya bostadsförsörjningsprogram.

Alla var mycket positiva till bostadsförsörjningsprogrammet. Det var inte det som var stridsämnet, det var bara kring ett litet område där det rådde delade meningar… Och det var Mariedal Östra – miljöpartiets käpphäst. Miljöpartiet kan, vad jag förstår, tänka sig att bygga överallt i kommunen, t ex i skogsdungen vid Kindblomsvägen. Men inte på Mariedal Östra… I programmet stod att exploateringen på Mariedal Östra kunde börja 2021. Dessutom ville de borgerliga partierna starta exploateringen tidigare…

mariedal_ostraDet blev voteringar.

Efter omröstning ville fullmäktige att Mariedal Östra skulle finnas kvar i bostadsförsörjningsprogrammet. Men med siffrorna 26-21 avslogs förslaget att tidigarelägga exploateringen. Det betyder alltså att det ska börja byggas på Mariedal Östra om några år, 2021. Det lär bli en valfråga för miljöpartiet. Fast det har det ju varit i flera val nu… Det är väl för övrigt den enda fråga där miljöpartiet har en åsikt nu för tiden.

Lutz Rininsland (V) hade ställt en interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Benny Augustsson (S) om koloniområdet vid Karls grav, bakom Quality Hotel.

Koloniområdet har funnits där sedan 1982 och nu ska det enligt samhällsbyggnadsnämnden bort, när arrendeavtalet går ut år 2020. Det blev en vänskaplig och saklig diskussion mellan Augustsson och Rininsland. Däremot fick Kurt Karlsson (SD) ett spel, men det återkommer jag till.

moteAugustsson gav inga löften, så kolonilotterna är fortfarande hotade. Men Augustsson lovade att föra en dialog med styrelsen eller troligtvis till och med ha ett allmänt möte med ”koloniägarna”. Rininsland nöjde sig med detta besked. I varje fall för nu.

Själv har jag onekligen känslan av att kommunen i allmänhet och samhällsbyggnadsnämnden i synnerhet (jag har inte glömt byggnadsnämnden) har en tendens att köra över kommuninvånare… De vill gärna bortse från medborgares enkla önskemål…

Det är två frågor som jag vill återkomma till, dels, som sagt, sverigedemokraterna, och dels Vänsterpartiets motion om kommunens allmänna badplatser.

%d bloggare gillar detta: