Arkiv

Archive for 6 juni, 2017

Nationaldag och kommunstyrelse

flagga_sverige2017Idag är det den 6 juni – Sveriges nationaldag. Det betyder att den svenska fanan vajar i Nordstan, allt enligt traditionen hos en svensk internationalist…

Dock vet egentligen ingen varför vi firar just den 6 juni. Att Sverige fick sin nya författning denna dag 1809 stämmer inte riktigt och inte heller att Gustav Vasa valdes till kung detta datum 1523. Ska man vara petig så hade Sverige då en juliansk kalender, dvs en annan tideräkning än idag. Och även om dessa saker hade hänt den 6 juni, så hade det ärligt talat inte varit mycket att fira.

Sanningen är nog att det faktiskt inte finns någon riktig historisk händelse som är värd att fira, som typ USA, Frankrike och Norge har. Det kanske också är därför som firandet av nationaldagen inte är särskilt folkligt förankrad. (Allt enligt professor Dick Harrison, se här.)

Men på Sanden var uppslutningen stor när Vänersborg firade nationaldagen. Kanske inte riktigt så många som när Ola Salo uppträdde i lördags, men ändå. Om publiktillströmningen berodde på att det var nationaldag eller underhållning, det vet jag inte – kanske var det en kombination.

nationaldag_sanden

Åhörarna fick lyssna till musik, tal och vara med om några prisutdelningar.

peter_anderssonPeter Andersson från Vänersborgs Hockeyclub fick mycket fasth_viktorvälförtjänt årets idrottsledarstipendium och Fredrik Eriksson årets miljöstipendium, säkert lika välförtjänt det.

Vänersborgs förste världsmästare i ishockey Viktor Fasth fanns också på plats och fick motta vänersborgarnas ovationer. Det var definitivt välförtjänt.

Nationaldagsfirandet på Sanden höll på att ta en ände med förskräckelse. En stor bildskärm var nära att blåsa ner. Det var tur att det fanns starka damer och herrar på plats som kunde rädda situationen.

aquabla_2017

And now something completely different.

Imorgon onsdag sammanträder kommunstyrelsen. Ledamöterna har en hel del att läsa, utskicket innehåller 829 sidor…

kommunstyrelsenKommunstyrelsen (KS) ska i huvudsak förbereda (bereda) de ärenden som ska upp på kommunfullmäktige den 21 juni, det sista sammanträdet före sommaruppehållet.

Det största ärendet är naturligtvis budgeten för 2018. Jag har skrivit om de olika förslagen tidigare (se bland annat ”Budgetförslagen för 2018 är presenterade!” och ”KSAU: Spänningen stiger”).

I fredags träffades representanter för de styrande partierna och Vänsterpartiet om just budgeten. Bo Carlsson (C) och Peter Trollgärde (S) ville att vi skulle komma överens om en gemensam budget, dvs de styrande partierna och Vänsterpartiet.

Och det kan man väl säga att vi gjorde. De styrande sköt till pengar till både barn- och utbildningsnämnden (BUN), socialnämnden och överförmyndarnämnden, precis lika mycket som V ville. S+C+MP ville också ge 1 miljon till kultur- och fritidsnämnden, och det hade V naturligtvis inga problem med. Partierna var vidare överens om fördelningen till de övriga nämnderna, med undantaget att V även ville tillskjuta 400.000 kr till byggnadsnämnden för att arbeta fram en fördjupad översiktsplan i Brålanda. Vänsterpartiet fick gehör för detta också. (Du kan läsa mer om förhandlingarna på Vänsterpartiets hemsida – klicka här.)

utmaning3Det är bara ett ”problem”…

Vänsterpartiets budgetförslag är till förväxling lika förslaget från moderaterna, liberalerna och kristdemokraterna…

minialliansen_updateKan det betyda att samtliga partier (med undantag av sverigedemokraterna och eventuellt välfärdspartiet) kommer att bli eniga om budgeten? Ja, det är inte omöjligt. Bo Carlsson (C) och Peter Trollgärde (S) ska träffa minialliansens gruppledare och diskutera budgeten, dock inte förrän efter morgondagens kommunstyrelsesammanträde.

teachers_twoDet är bara, vad jag förstår, miljonen till kultur och fritid som skiljer mellan dessa partier. Och de 3 miljonerna som M+L+KD vill avsätta till en försöksverksamhet med ett tvålärarsystem (två legitimerade lärare i varje klass) på någon skola. Det här sista förslaget är faktiskt ett förslag som jag har tagit upp i BUN… Det finns emellertid inte med i Vänsterpartiets budgetförslag. Vi tyckte att det passade bättre att ta upp och behandla ett sådant här förslag i BUN, före det att fullmäktige tog upp det i budgeten. Precis som det förslag som Marie Dahlin (S) lite försiktigt, och överraskande, lanserade på Aqua Blå – att administrativ personal ska sköta lärarnas administrativa uppgifter. (För övrigt också ett vänsterpartiförslag…)valflask2

Det ser alltså ut som om S+C+MP äntligen vill satsa mer pengar på förskolan och grundskolan. Såvida det inte är ”valfläsk” inför kommande val… Eller helt enkelt att de styrande inte vill förlora den tredje budgetomröstningen i rad…

triumvirat3Vi kommer att få lite mer insikt om detta på morgondagens KS-sammanträde. Då ska frågan behandlas om BUN ska få 11 milj kr eller 14,7 milj mer för elevökningen, för detta år alltså, för år 2017. De partier som i juni 2016 röstade igenom de extra pengarna för elevökningen, M+L+KD+V, vill samtliga att BUN ska få den större summan, dvs den summa som motsvarar den reella elevökningen. S+C+MP vill ge den mindre summan. Och står de kvar vid den, så blir det sverigedemokraterna som avgör frågan. (Se mer: ”Får BUN sina 14,7 miljoner?”.)

Det blir upp till bevis för de styrande partierna på flera sätt.

motion3Vänsterpartiets motion om kommunal skötsel av allmänna badplatser ska också behandlas i kommunstyrelsen imorgon. (Du kan läsa hela motionen här.) Vänsterpartiet vill helt enkelt att kommunen ska sköta om fler badplatser än i nu-läget, även om de ligger på privat mark. Detta som en service till framför allt kommuninvånarna på landsbygden.

Jag har beskrivit den i mitt tycke urusla hanteringen av motionen i samhällsbyggnadsnämnden. Eller ska vi snarare säga den arroganta ”icke-hanteringen” av motionen… (Se min diskussion om hanteringen: ”Kommunens badplatser”.)

bostadVänersborgs bostadsförsörjningsprogram ska diskuteras. Och det står faktiskt några saker i bostadsförsörjningsprogrammet som kan knytas till motionen om badplatser:

”Vänersborgs kommun ska värna strategiska serviceorter med grundläggande kommunal service för att öka attraktionskraften för landsbygden och dess tätorter som bostadsort.
– Värden som kollektivtrafik, service och infrastruktur ska alltid kombineras med närmiljöer av hög kvalitet för att förbättra förutsättningarna för boende. För att ta tillvara och förstärka de värden som Vänersborgs bostadsområden och tätorter har behövs analyser. Analyserna bör vara baserade på både kvalitativa och kvantitativa värden. Ett kvalitativ värde kan vara att det finns närhet till en sjö och kvantitativt värde är hur lång sträckan är till sjön.
– En analys av en ort kan ge svar på varför det är attraktivt att bo på vissa orter men inte andra, vad det är som saknas och vilka åtgärder som behövs för att göra en ort mer attraktiv.”

vaneryr15_6Fast att det som står i bostadsförsörjningsprogrammet skulle kunna handla om t ex badplatsen i Väne-Ryr låtsas antagligen inte de andra partierna om. Det är liksom skillnad på teori och praktik. Eller vad man säger att man vill och vad man verkligen gör…

Sådana här saker kommer att bli viktiga att komma ihåg, och hålla isär, om drygt ett år då det är val…

.

PS. Det går att läsa alla 829 sidor som kommunstyrelsen ska diskutera genom att klicka här

Kategorier:Budget 2018, KS 2017, Sanden
%d bloggare gillar detta: