Arkiv

Archive for 7 juni, 2017

BUN fick bara 11 milj

Idag avgjorde kommunstyrelsen (KS) ett ärende som är av stor betydelse för Barn- och utbildningsnämnden (BUN). Det är dessutom en fråga av stor principiell betydelse.

oppositionBakgrunden är det beslut som kommunfullmäktige fattade i juni förra året om att BUN skulle få kompensation för en framtida elevökning. Det var en del i den budget som oppositionen bestående av moderaterna, liberalerna, kristdemokraterna, vänsterpartiet och välfärdspartiet tog. Som bekant röstade de styrande partierna, socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet, mot. Sverigedemokraterna avstod från att rösta.

ordfklubba3Beslutet löd i sin helhet:

”Kommunstyrelsens förfogandeanslag utökas med 11 000 tkr som ersättning till barn- och utbildningsnämnden om behov uppstår p.g.a. ökat antal elever. Om antal elever i grundskolan under 2017 ökar med mer än tio elever (jämfört med barn- och utbildningsnämndens budget 2017), ersätts nämnden per elev, med summa beräknad på genomsnittskostnad per plats, för motsvarande plats under 2016.”

Det var alltså 11 milj kr som avsattes. Vi i oppositionen trodde att det skulle räcka. Men vi ”garderade” oss som synes i beslutet. (Du kan läsa mer om själva beslutet i tidigare bloggar, t ex ”Får BUN sina 14,7 miljoner?”.)

nonoKommunstyrelsen röstade idag för att BUN bara skulle få 11 milj kr för elevökningen. Det var de partier som röstade mot budgeten förra året eller avstod, dvs S+C+MP+SD, som röstade för att BUN inte skulle få hela den summa som motsvarade den faktiska elevökningen. De partier som röstade för att BUN skulle få hela den begärda summan på 14,7 milj kr var de partier som stod bakom budgetbeslutet, dvs M+L+KD+V.

reservation3Vänsterpartiet reserverade sig mot dagens KS-beslut och Lutz Rininsland (V) förklarar i sin reservation på ett mycket tydlig och pedagogiskt sätt vad det handlar om:

”Vid tidpunkten för beslutet kunde förutses att nämnden behövde tillägg för att betala undervisningen för en stor grupp nytillkommande elever. Antalet elever förändrades ständigt och det var endast möjligt att förutse att ökningen inte skulle stanna av.

Kommunfullmäktiges beslut gav ett tydligt besked om hur ersättningen skulle beräknas för varje nytillkommande elev.  När en tillförlitlig prognos för elevantalets ökning inte fanns, gjordes bedömningen att ett belopp om 11 Mkr skulle kunna tillgodose nämndens behov av tillägg. Den summan reserverades hos kommunstyrelsen i avvaktan på att nämnden skulle redovisa hur stor elevökningen blev.

När nämnden nu begär att få tillägg i enlighet med det verkliga utfallet, så har nämnden skäl att förvänta sig att ersättningen beräknas enligt det som sades i kommunfullmäktiges beslut: ”Om antal elever i grundskolan under 2017 ökar med mer än 10 elever (jämfört med BUNs budget 2017) ersätts nämnden per elev med summa beräknad på genomsnittskostnad per plats för motsvarande plats under 2016.

Nämnden sammanställde antalet tillkommande elever, gjorde beräkningar enligt kommunfullmäktiges anvisning och lämnade in en begäran om 14 658 182 kronor.

elever2Denna beräkning kan inte avvisas med hänvisning till en uppskattning från juni 2016 att 11 miljoner skulle vara tillräckligt.”

BUN behöver den större summan för den stora elevökningen – det fanns i januari hela 154 fler elever i grundskolan än vad BUN hade budgeterat för.

Dagens beslut i kommunstyrelsen väcker också en del principiella funderingar. Jag börjar faktiskt undra om KS-beslutet verkligen är lagligt. KS-beslutet sätter ju sig i realiteten över kommunfullmäktiges (KF) beslut. (Och det görs dessutom av de fyra partier som inte röstade för beslutet i KF.) KF:s beslut om beräkningsgrunderna var ju hur tydligt och klockrent som helst.

forvaltningsrattenSom jag ser det har kommunstyrelsen ändrat ett fullmäktigebeslut. Och det kan naturligtvis inte KS göra. Det kan bara kommunfullmäktige självt göra!

Det kanske är läge att låta förvaltningsrätten titta på beslutet?

.

PS. På Vänsterpartiets hemsida kan du läsa mer om kommunstyrelsens sammanträde – klicka här.

%d bloggare gillar detta: