Arkiv

Archive for 7 december, 2017

2017 års sista BUN

7 december, 2017 Lämna en kommentar

luciaNästa vecka är det sammanträden med både Barn- och Utbildningsnämnden och kommunfullmäktige. Det blir antagligen lussebullar och Luciafirande vid båda tillfällena.

BUN:s dagordning är kort och ser vid en första anblick tämligen ointressant ut. Även om jag stelnade till när jag såg mitt namn under det första ärendet. Snabbt flög en tanke genom mitt huvud – vad har jag nu gjort? Det var emellertid ingen ko på isen, jag skulle bara utses till protokolljusterare…

Det kan väl också nämnas att ledamoten Bengt Rydholm har fått en ny partibeteckning efter sitt namn. Vfp har bytts ut till Mbp.

Mbp… Jag kan väl inte påstå att förkortningen ligger speciellt bra i munnen… Mbp… (Drar det några röster…?)mbp

Mbp står för Medborgarpartiet och är alltså det nya namnet på välfärdspartiet. Partiet har också fått en ny logga och nya färger. Den förra loggan var definitivt snyggare…

Som vanligt inleds BUN:s sammanträde med en verksamhetsuppföljning. Rubriken denna gång är ”Resursanvändning”. Det låter intressant, vi får se.

Ärende 3 är, också som vanligt, en budgetuppföljning.

heartVM

Nämndens prognos är att år 2017 kommer att gå plus/minus noll. Och det är ju alltid glädjande att budgeten hålls. Men det hade inte gått om inte oppositionen, med M+V i en ohelig allians, drivit igenom mer pengar till nämnden. Både när budgeten togs 2016 och när pengarna förutropstecken3 elevökningen klubbades. (Vi pratar om 26,7 milj kr mer år 2017 än vad de styrande i S+C+MP ville ge!)

Betyder det att alla rektorer, förskolechefer, pedagoger, barn och ungdomar har fått de ekonomiska resurser som de skulle vilja ha och har behov av? Långt därifrån. Det visar väl bland annat vårens dramatiskt sjunkande kunskapsresultat i åk 9. Vänersborg måste satsa betydligt mer på förskolan och skolan. Likvärdigheten måste öka, kunskapsresultaten stiga, antalet förskoleplatser öka, barngrupperna minska, resurserna till elever i behov av särskilt stöd öka, rektorer/förskolechefer och pedagoger avlastas icke-pedagogiska uppgifter, tvålärarsystem införas osv osv.

stadning2Nämnden ska också besluta om tidsplan för upphandling av städning. Upphandlingen är ett måste eftersom en stor del av städningen är konkurrensutsatt (enligt beslut 50%). Egentligen borde det vara ett alternativ att BUN tog hand om all städning, och vaktmästeri, själv… Den externa städningen och det externa vaktmästeriet (vaktmästeritjänsterna köps av samhällsbyggnadsnämnden) ger skolledarna en hel del extra jobb med många kontakter och möten. Och det är inte säkert att det blir varken billigare eller effektivare…

Ärende 5 har rubriken ”Verksamhetsplan och detaljbudget 2018”.

procentVerksamhetsplanen innehåller en beskrivning av de olika verksamhetsområdenas uppdrag och verksamhet. Det är förvaltningen (den centrala), barnomsorgen, förskoleklass, fritidshem, grundsärskolan och grundskolan.

Nämndens förväntade resultat räknas också upp. Denna gång specificerade med exakta procentsatser. Det är ett resultat av ett tidigare önskemål från nämnden. Således står det t ex:

”Andelen elever i årskurs 5 som upplever trygghet i lärandemiljön ska öka under 2018 med 3 procentenheter.”

fundersamJag kan medge att jag är något skeptisk till sådana här konkretiseringar. Å andra sidan vet jag att pedagogerna i alla skolor arbetar för att alla elever ska uppleva trygghet. Oavsett vad nämndens förväntade resultat anger. Jag tror inte att personalen på golven runt om i kommunen överhuvudtaget känner till nämndens målsättningar… Det kanske är så att resultaten är till för politikerna. Men i så fall saknar jag beskrivningar av de konkreta åtgärder som vi politiker tänker vidta för att ge förutsättningar för verksamheterna att höja ”procenttalen”. Det finns i och för sig några åtgärder, men dessa är tämligen luddiga och till stor del ”intet förpliktigande”.

För att ta ett exempel. Ett förväntat resultat är att andelen behöriga, undervisande personal ska öka med 3 procentenheter. Nu är de senaste siffrorna följande: förskola 53% (som är behöriga, undervisande), grundskola 1-6 84%, grundskola 7-9 66%, fritidshem 32% och grundsärskola 25%.

tired_teacherFörutom att målet är tämligen lågt satt, så är åtgärderna (”aktiviteterna”) att:

”Förbättra arbetsmiljön på våra skolor så att lärare upplever en rimlig arbetsbelastning.”

Det är i och för sig inget fel på att ”förbättra arbetsmiljön”, det är naturligtvis nödvändigt. Men det behöver konkretiseras – vad ska förbättras? Och hur? Och så måste politikerna ge de nödvändiga förutsättningarna för att genomföra detta. Det kan vara kompetensutveckling, det kan vara ekonomiska resurser, det kan vara att anställa mer personal osv.

betyg3För övrigt reagerar jag på att det förväntade resultatet för nästa års 9:or är att medelmeritvärdet ska öka med 3 poäng. Den katastrofala siffran för i år var 193,7 (riksgenomsnittet var 223,5), och större ambition än så här borde hela kommunen ha. Siffran från i våras borde få alla politiker, inte bara ”skolpolitiker”, att utlysa ett ”katastroflarm” och snabbt vidta nödvändiga och kraftfulla åtgärder.

Detaljbudgeten är inte så mycket att orda om. BUN har fått de pengar den fått av kommunfullmäktige. Nu är uppgiften att fördela dem, vilket, vad jag kan se,spar sker ”som vanligt”. Nu vet jag att förvaltningen tittar över resursfördelningsmodellen och personalens arbetsmiljö i två särskilda spår. Antagligen kommer konkreta förslag från detta arbete så småningom.

Nämnden ska också besluta om bidragen till de fristående verksamheterna. Det här sker med ”automatik” och är inget att orda om.

Det blir information om lokaler. Vi får se om det har hänt något på området sedan sist. Jag har i varje fall sett att ombyggnaden av BUP-lokalerna i Vänerparken har kommit igång.

vanerparken_BUP

Revisorerna har rekommenderat att en rutin ska införas där det sker en kontroll av vilka av nämndens beslut som har verkställts. Det har förvaltningen nu gjort, och det ser bra ut.

Till sist ska nämnden anta en ny delegeringsordning. Det gör alla nämnder just nu och det har framför allt med den nya kommunallagen, som träder i kraft vid årsskiftet, att göra. Även delegeringsordningen ser bra ut. Det är ju också så att Skollagen styr en hel del på detta område för BUN.

sammantrade3Det var samtliga ärenden som BUN ska behandla kommande måndag. Naturligtvis ska både förvaltningschefen och ordföranden informera om vad de har gjort sedan sist. Ibland kan denna information leda till diskussioner. Vi får se om det blir fallet denna gång. Jag kan t ex tänka mig att profilklasserna kommer upp på denna information. Inte för att nämnden ska fatta något beslut (det är ju en rektorsfråga), men ledamöterna är kanske nyfikna på händelseutvecklingen.

Vi får se när lussebullarna serveras, i fikapausen eller efter sammanträdet. I vilket fall som helst avstår en LCHF:are från sötsakerna.

Kategorier:BUN 2017
%d bloggare gillar detta: