Arkiv

Archive for 11 december, 2017

Dagens BUN (11/12)

11 december, 2017 2 kommentarer

lucia2017Det blev ett traditionsenligt Luciatåg på dagens sammanträde med Barn- och Utbildningsnämnden. Men inga lussekatter. Nämndens ”avgående” sekreterare bjöd däremot på andra sötsaker. Sara ska nu börja arbeta i Grästorp. Hon berättade att hon hade lärt sig mycket under tiden i Vänersborg. Och så brukar det vara. I Vänersborg händer nämligen mycket som inte händer i andra kommuner…

Ledamöterna hälsades välkomna till kommunhuset av två föräldrar som propagerade för att profilklasserna skulle behållas. Föräldrarna missade nog tyvärr de flesta politiker, merparten av ledamöterna hade redan hunnit gå in till sammanträdessalen. Jag också, men jag gick ändå ner och hälsade.

Föräldrarepresentanterna ombads av personalen att lämna receptionen. Enligt egen tolkning blev de utkörda, och den beskrivningen kan nog vara riktig… Det var dock inget som BUN, eller någon annan politiker, hade med att göra. Vad jag förstod så var det ett beslut av kommunens säkerhetssamordnare.

justeraNämndsammanträdet började med att undertecknad vänsterpartist blev utsedd till justerare, vilket inte var speciellt kontroversiellt. Och inte heller protokollet kommer att vara särskilt kontroversiellt. Mötet innehöll inga omröstningar, reservationer eller protokollsanteckningar. Ja, knappast inte ens några beslut. Det var mest ”beslut” om att notera informationen till handlingarna.

siffrorNämnden blev serverad en hel del siffror av förvaltningen.

I förskolan är antalet inskrivna barn per årsarbetare 5,8 år 2016. År 2014 var det 6,1 och år 2015 5,92. Det blir bättre i Vänersborg, men det är en bit till riksgenomsnittet som ligger på 5,1 inskrivna barn per årsarbetare.

Det är så med kostnaden per inskrivet barn också, det blir bättre i Vänersborg men vi ligger efter riksgenomsnittet. Kostnaden år 2014 var 123.800 kr, år 2015 127.800 kr och 2016 131.200 kr. Riksgenomsnittet låg på 144.700 kr.

Det är samma sak med antalet inskrivna barn per avdelning. Vänersborg ligger på 18 barn medan riksgenomsnittet ligger på 15,9. (År 2014: 18,3 och år 2015 18,6.) Men här går det att räkna lite olika så siffrorna mellan kommuner är nog inte helt jämförbara.

Det kanske är bättre att visa en tabell på siffrorna…

bundec17_4

BUN fick reda på att alla barn inte får plats där de önskar och att det är ett högt tryck i Frändefors, Brålanda och centrum. Det ska öppnas tillfälliga avdelningar den 1 februari på Dalboskolan och den 1 mars i Mariedal. Den 1 maj ska fd BUP-huset på Vänerparken öppnas med plats för Nattugglan och ytterligare 100 barn.

Här är statistik från fritidshemmen:

bundec17_1

Det är samma sak i fritidshemmen. Vänersborg ligger efter riksgenomsnittet. Här blir det däremot knappast ”bättre”. På fritids ser antalet inskrivna barn per avdelning däremot ut att vara ”bättre” än riksgenomsnittet, men kommunerna gör väldigt olika när de organiserar avdelningar. Så siffran säger nog inte så mycket.

Och förskoleklassen:

bundec17_2

Notera att det nästan är 100% av alla 6-åringar i Vänersborg som går i förskoleklass…. För övrigt ligger Vänersborg under riksgenomsnittet, och tyvärr minskade pengarna per elev jämfört med året innan. (Jag kommer faktiskt inte ihåg hur detta förklarades.)

Och till sist siffrorna för grundskolan:

bundec17_3

Den höga summan för kostnad/elev år 2016 (se asterisken ovan) förklaras av externa medel, främst statsbidrag. En stor del av dessa pengar går till annat än undervisning, som t ex mottagandet av nyanlända och elevassistenter. Notera också att Vänersborg ger mindre pengar till undervisning än riksgenomsnittet. I Vänersborg går förhållandevis mycket lexikonpengar till lokaler.

Det var en del siffror… Inte mycket att typ plugga in, men det kan vara bra att ha som uppslag…

sopaDet blev en del diskussion om städning och vaktmästeri. Det var inte bara jag som var tveksam till att samhällsbyggnadsnämnden och externa företag hade ansvar för dessa verksamheter. Flera ledamöter uttryckte sin ambivalens om denna ordning – blir det verkligen effektivare och billigare för BUN…? Ordförande Andersson (C) fick ett litet medskick om att ta upp synpunkterna på kommande presidieöverläggningar med samhällsbyggnadsnämnden.

Det framfördes frågor och synpunkter på varför särskolan skulle få mindre pengar nästa år jämfört med i år. Det var undertecknad som lyfte frågan och ordförande Andersson höll med. Förvaltningens svar var, som jag uppfattade det, att den typ skulle vara lyhörd för särskolans behov.

paviljongBUN fick information om läget på lokalfronten.

Fridhems förskola börjar byggas ut den 2 januari och beräknas stå klar i april/maj 2019. (Barnen ”evakueras” under byggnadstiden till Vänerparkens fd mödravårdslokaler.) Överklagandetiden för Mulltorps förskola går ut imorgon. På onsdag ska en tidsplan arbetas fram – och det finns ”byggare”. När det gäller Belfragegatans förskola (”Hönan”) ska fastighetsutskottet begära in anbud.

Det stora problemet är att det fattas lokalyta för 100 elever nästa läsår. Det enda sättet att lösa situationen är att anlägga en modulskola. Den är tänkt att ligga mellan arenan och Birger Sjöberggymnasiet. Beslutet om detta ska fattas av BUN i januari.

holmangen_kartaskola_miniEn ny skola på Holmängen skulle lösa många av BUN:s problem, i varje fall trångboddheten och bristen på platser i centrala stan. Det verkar dock inte som om de styrande partierna i fullmäktige vill lyssna på det örat…

Samhällsbyggnadsnämnden har, som jag har beskrivit tidigare, fått pengar över. För dessa miljoner ska en ny idrottshall byggas vid idrottscentrum. Skolorna vid Idrottsgatan (och föreningslivet) är i skriande behov av en ny idrottshall, så det var ett bra beslut. Bygget kan emellertid möjligtvis bli lite försenat, de har nämligen hittat något fornminne i marken…fornminne_skylt

Det var inga problem, tyckte jag, det var bara att köra bort fornminnet. Det finns ju personer i kommunen som har både kunskap och erfarenhet av sånt. Marianne Karlsson (C) såg inte ut att uppskatta min kommentar. (Och hon lär inte heller uppskatta morgondagens blogg. Den kommer nämligen att återigen handla om det berömda fd fornminnet i Gestad…)

akut_skolaMan kan väl lugnt konstatera att lokalfrågan egentligen är mer akut och ett större problem för förvaltningen än profilklassernas vara eller inte vara. Och som alla vet, eller borde veta, vid det här laget, så är profilklasserna inte någon politisk fråga. Det hindrade dock inte att ämnet kom upp. Dock inte som en diskussion om för eller emot eller som beslut. (Ingen ledamot har fortfarande yttrat något som helst stöd till profilklassernaprofil3.)

Förvaltningen uttryckte sitt stöd för de rektorer som har fattat beslutet om att avskaffa profilklasserna. Förvaltningen arbetar också vidare med att utveckla Elevens val. När det gällde kommunikationen med föräldrar menade förvaltningen att det finns information på kommunens hemsida och på VÄL. För övrigt kommer mer information till våren när det är dags för eleverna i åk 6 att välja skola inför högstadiet.

Även rektorns (på Vänerparken) mail var uppe, men inte heller det som diskussion utan som information. Överhuvudtaget framfördes inga värdeomdömen eller åsikter i profilfrågan.

Ordförande Mats Andersson (C) gav dock ett tydligt och klart besked till nämnden. Nämndsledamöterna har att förhålla sig till lagar, regler och förordningar. Dessa ska respekteras och ledamöterna har ett särskilt ansvar att följa dem. Och lagarna och förordningarna säger att profilklasserna inte är någon politisk fråga, utan en fråga som beslutas av rektorerna.

godjul4Årets sista sammanträde med Barn- och Utbildningsnämnden slutade redan efter 4 timmar. Och det var precis som på de flesta andra sammanträden under året – alla var snälla. Men det kanske berodde på att det snart är jul… Det blir säkert annorlunda nästa år. Det är ju valår då…

God Jul önskar jag i varje fall alla nämndsledamöter. I varje fall de som läser min blogg…   :-)

Kategorier:BUN 2017
%d bloggare gillar detta: