Arkiv

Archive for 10 december, 2017

KF på Lucia

10 december, 2017 Lämna en kommentar

På onsdag är det Lucia. Då kommer hon ner från Valhall, eller var hon nu befinner sig mellan högtiderna, för att i sin vita klädnad gästa oss dödliga.

frejaDet är årets mörkaste tid, tiden då nätterna är som längst och dagarna som kortast. Det är tiden då fruktbarhetsgudarna Frej och Freja stod i centrum för den hedniska kulten. Fast den kristna kyrkan kunde ju naturligtvis inte acceptera att svenskarna firade en högtid till en hednisk gudinna. Och en fruktbarhetsgudinna dessutom!

Hur skulle kyrkan lösa detta intrikata problem? Naturligtvis kunde den inte avskaffa en högtid – en fest. Det skulle folket aldrig acceptera. Men kanske kunde människorna få fortsätta fira, men av någon annan orsak…? Typ en kristen orsak…lucia2

Ett annat namn på fruktbarhetsgudinnan Freja var Lusse. Det var en framkomlig väg. Kyrkan hittade ett okänt katolskt helgon på Sicilien vars namn påminde om namnet Lusse – Lucia! Och varför inte? Kyrkan gjorde om Lusse/Freja till ett kristet helgon… Lucia betydde också ljus, och ljus var ju förknippat med Freja. Bingo typ.

Kyrkan har lyckats tämligen bra med att forma om hednakulten. Men inte till 100 procent – när alla äter sin lussekatt så säger ingen ”luciakatt” eller ”luciabulle”… Det säger en del om att Lusse/Freja ändå finns kvar i våra hjärnor. Katten var ju Frejas heliga djur…

lussekattPå denna hedniska onsdag då asadyrkarnas långa fruktbarhetskult började ska Vänersborgs kommunfullmäktige sammanträda i Folkets Hus. Vi kommer dock som vanligt inte att få se särskilt mycket av någon fruktbarhetskult. Och det är väl tur det… Ja, ledamöterna får kanske några lussebullar då…

Dagordningen är som dagen kort och jag tror inte att det kommer att bli särskilt mycket diskussioner.

utredning3Barn- och utbildningsnämnden (BUN) har antagit ”Skolutredningen av de centrala grundskolorna” samt ”Utredning av den kommunala barnomsorgen 1-5 år i Vänersborgs kommun”. Utredningarna har tidigare i år också reviderats utifrån nya förutsättningar, t ex ökningen av antalet barn och elever. Nu ska fullmäktige godkänna utredningarna. Det gör fullmäktige.

Jag vet dock inte vad detta betyder i praktiken. I utredningarna beskrivs nämndens behov av både renoveringar av befintliga och byggandet av nya förskolor och skolor. Det här visade ju fullmäktige redan i november att den inte brydde sig om. BUN fick inte de investeringspengar som utredningarna visar att BUN behöver…

Men barn- och utbildningsnämnden gör vad den kan för att få med sig fullmäktiges ledamöter på tåget…

kunskapsforbundet_vastNYKunskapsförbundet Västs ”Delårsrapport för januari-augusti 2017” ska noteras (inte beslutas). Det kan tyckas lite sent att notera en delårsrapport när året i stort sett är slut… Min känsla är att Lutz Rininsland (V) kommer att säga något om finansieringen av vuxenutbildningen – behovet av nya utbildningsplatser är stort. Många vuxna känner sig svikna.

Sedan ska ärendet ”Tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande unga” avhandlas.

ensamRegeringen har gjort förbättringar för de ensamkommande som går i gymnasieskolan. I Vänersborg vill emellertid de andra partierna använda de statliga pengarna på ett annorlunda och antagligen felaktigt sätt. Det får till följd att behandlingen av de ensamkommande sköts på ett skamligt sätt av Vänersborgs kommun. De ensamkommande tillåts inte bo kvar i kommunens boenden under tiden som de går i gymnasiet, vilket de statliga pengarna är till för, utan rycks upp från sin trygga tillvaro och får flytta till asylboendet på Restad Gård.

Det är bara vänsterpartiet och miljöpartiet som håller humanismens och solidaritetens fana högt. Inte ens socialdemokraterna gör det, de har en helt annan syn än socialdemokraterna i regering och riksdag. Det kanske blir så att både Marianne Ramm och Lutz Rininsland går upp i talarstolen för vänsterpartiet. Jag hänvisar i övrigt till Vänsterpartiets hemsida för mer information i ärendet – klicka här.

bibliotek2Kultur- och fritidsnämnden ansökte i december 2016 om att kommunfullmäktige skulle anta Biblioteksplanen. Nu, ett år senare, ska fullmäktige göra det.

Ibland tar det tid i Vänersborg…

Kommunfullmäktige ska anta en ny Översiktsplan (ÖP) för kommunen. Den gamla är från 2006. Översiktsplanen är ett viktigt styrdokument för kommunens arbete. Men det är mycket att läsa. Det är något jag tänkte hinna färdigt med under måndagen och tisdagen.

Moderaterna har visat att de har andra synpunkter för landsbygden än vad som redovisas i förslaget. De menar att ÖP bör vara mer generös om att bygga bostäder på ej detaljplanelagd mark, närmare stranden etc. Möjligtvis begär de återremiss. Moderaterna har dock inget stöd från liberalerna eller kristdemokraterna. Och det är ovanligt.

Vänsterpartiets hemsida finns det mer information om fullmäktiges ärenden.

.

600000PS. Under natten till lördag slog den första siffran av sex om. Det betydde att 600.000-gränsen i antalet klick på bloggen passerades.

%d bloggare gillar detta: