Hem > BUN 2018 > BUN 19/3 (1)

BUN 19/3 (1)

diskussionPå måndag är det dags för ett nytt sammanträde med barn- och utbildningsnämnden (BUN). Det ser ut som om det bara är ett ärende, möjligtvis två, som kan ge upphov till en mer omfattande diskussion.

Nämnden börjar med ärendet ”berättelse till Personalekonomisk redovisning”.

personalDet är Personal- och förhandlingsutskottet (PFU) som har gett nämnden uppdraget att analysera nuläget och se framåt, samt studera eventuella effekter av insatserna inom personalområdet, för att den personalekonomiska redovisningen ska bli:

”ännu mer kärnfull och användbar”

no_money2Förvaltningen redovisar en hel del fakta. Nämnden får bland annat reda på att, den 1 november 2017, var 1.178 personer, varav 976 kvinnor, anställda inom BUN:s verksamhetsområden. 978 av dessa hade tillsvidareanställningar. Medelåldern på de anställda var 44 år och sjukfrånvaron låg på 7,1%. (År 2016 var sjukfrånvaron 8%.) Medellönen låg på 31.874 kr i månaden.

Och detta kan ju vara intressant att veta.

Förvaltningen skriver, och det är också intressant:

konkurrens2”Under 2017 har rekrytering fortsatt vara en större arbetsuppgift än vanligt. Bristen på legitimerade lärare och det stora antalet nyanlända barn/elever gör att konkurrensen mellan kommunerna om behörig personal kvarstår. Att byta arbetsgivare är ett effektivt sätt att höja sin lön.”

115 tillsvidareanställda personer avslutade sin anställning förra året och det är ganska många. Av dessa var det bara 26 som slutade på grund av pensionsavgångar. Samtidigt har det nyanställts 76 personer tillsvidare. Det innebär att personalomsättningen fortsätter att öka. Den var 12% för tillsvidareanställd personal. I förvaltningen arbetar 112 obehöriga pedagoger på visstidsanställning.

Inför 2018 och framåt så skriver förvaltningen:

”Utmaningen för barn- och utbildningsförvaltningen är att rekrytera behörig personal till våra verksamheter. Som ett stöd i att vara en attraktiv arbetsgivare har PFU godkänt återköp av vissa lärare vars tjänster har varit omöjliga att återbesätta samt extra lönemedel i samband med löneöversyn 2017.”nedskarning2

Och det låter ju bra att PFU inser att lönerna måste bli konkurrenskraftiga för att Vänersborg ska kunna rekrytera personal i fortsättningen. Jag undrar bara hur S+C+MP har tänkt sig att en neddragning av de ekonomiska resurserna till BUN år 2019 ska bidra till att rekrytera nya legitimerade pedagoger – och behålla dem som redan finns…

Redovisningen innehåller även en del andra fakta, men de återger jag inte här. (Hela materialet, liksom handlingarna till sammanträdet i sin helhet, kan laddas ner här.)

Det blir som vanligt en verksamhetsuppföljning. Denna gång är temat ”Service och bemötande, samverkan och delaktighet”. Vad det handlar om mer konkret får ledamöterna reda på under mötet.

budget2Det blir också en information om ”Budget 2019/Mål och resursplan 2019-2021”.

Hela det digra ”paketet” från kommunstyrelsen medföljer handlingarna. Det är ”Anvisningar: Budget 2019”, som kommunstyrelsen beslutade om den 28 februari. Eller rättare sagt, anvisningarna beslutades av S+C+MP – och innehåller Marie Dahlins (S) idé om att inrätta en ”social inkluderingspott”. (Se ”Budgetramar: Förslaget från S+C+MP”.)

För BUN:s del innebär kommunstyrelsens beslut att nämnden får 6,5 miljoner kr mindre 2019 än i år… (Om nu inte kommunfullmäktige fattar ett annat beslut i juni.)

I direktiven från kommunstyrelsen till nämnderna står det:

”Nämnderna ska fatta beslut om och presentera sina budgetförslag inom ram med beskrivning om åtgärder och konsekvenser för att nå dessa.”

ledset_barnDet här arbetet med att hitta besparingar, föreslå åtgärder och analysera konsekvenser kommer förvaltningen att få jobba med under våren. Det har S+C+MP ålagt BUN, trots att nämnden istället skulle behöva ytterligare ekonomiska resurser för att klara av alla utmaningar. Jag gissar på att BUN skulle behöva 30 milj kr mer nästa år… Och sedan ska förvaltningen och nämnden samtidigt försöka lösa dilemmat med läsår kontra budgetår… (Se ”Interpellation till Marie Dahlin”.)

I direktiven står det också:

”Nämnderna uppmanas därför att … visa stor återhållsamhet vad gäller att föra fram nya investeringsprojekt.”

Och det vet alla att det är omöjligt för BUN. BUN behöver fler förskolor och skolor för att klara av lokalbehoven för alla barn och elever… Och behovet av nya lokaler är akut. Nämnden hyr redan alltför många moduler och nu finns det inte ens plats kvar på skolorna för att hyra in fler…

triumvirat3Det ska bli intressant att se hur Mats Andersson (C), Joakim Sjöling (S), Christer Bogren (MP) och de andra i S+C+MP tänker försvara det ekonomiska rambeslut som har fattats av kommunstyrelsen…

Självklart blir det en budgetuppföljning också. Det blir det alltid på nämndens sammanträden.tummen_upp4

Hittills går det bra för nämnden. ”Överskottet” ligger på 5,984 milj kr. Men då fattas en del poster och det är egentligen alltför tidigt på året för att dra några slutsatser för hur årets resultat kommer att bli.

Barn- och utbildningsnämnden ska anta en plan för intern kontroll 2018. Det är rutin och görs varje år. I år ska förvaltningen titta extra på bland annat ”hemsida/sociala media” och ”IT-kostnader leasing/användarkostnader”.

kontraktFörvaltningen vill att nämnden säger upp ett hyreskontrakt. Det är på Kumlienskolan ute vid Restad Gård. Barn- och elevtalen vid Kumlienskolan har nämligen sjunkit kraftigt och alla lokaler behövs inte längre. Och ”som tur är” så finns det två hyreskontrakt. Det betyder att BUN kan säga upp ett av dem – hyreskontraktet för våning 1 och 2. På det här sättet kan nämnden spara lite drygt en miljon kr i år utan att det påverkar några elever. Och så lär det bli gissar jag.

Det är ett ärende kvar att beskriva – en ny resursfördelningsmodell. Det är nog detta ärende som kan föranleda en mer omfattande diskussion. Men det återkommer jag till.

Kategorier:BUN 2018
  1. Inga kommentarer ännu.
  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: