Hem > Kommunfullmäktige 2018 > KF (1): Taxehöjningar

KF (1): Taxehöjningar

Sammanträdena med kommunfullmäktige rullar på. Med åldermannen Lutz Rininsland (V) som ordförande. Det beror på att det fortfarande inte är klart vilka partier som ska styra Vänersborg de kommande fyra åren, inte formellt i varje fall. (Se ”Inga fakta om styret, bara rykten”.) Annars är det första ärendet ”Val av förste och andre vice ordförande för Kommunfullmäktige”, precis som förra gången. Och precis som förra gången kommer detta ärende att bordläggas. Såvida inte något händer denna vecka i ”maktfrågan”.

Sammanträdet börjar redan kl 15.00 (den 21 november). Det beror på att det är många ärenden på ärendelistan och att ett av dem är stort och omfattande, nämligen budgeten för nästa år.

Men sammanträdet börjar tämligen lugnt, i varje fall i den meningen att ärendena inte tycks vara kontroversiella eller partiskiljande. Det skulle de emellertid kunna vara, de handlar om att höja en rad taxor.

Avfallstaxan ska höjas med totalt 8 % avseende brukningsavgifterna. Taxan har inte höjts sedan 2010 och kommunens kostnader har ökat. Avfallstaxan har inte heller ansetts vara tillräckligt miljöstyrande och inte heller rättvis i sin nuvarande form. Storleken på höjningen av de olika avfallstjänsterna skiljer sig därför åt. Det är emellertid inte helt lätt att läsa av vad som höjts och hur mycket. Sverigedemokraterna avstod från att rösta i kommunstyrelsen. Om det beror på att de inte har satt sig in i ärendet, som jag (än så länge i varje fall), eller om de tänker yrka på något annat, det vet jag inte.

Däremot tycks sverigedemokraterna, precis som alla andra partier, acceptera höjningen av VA-taxan. Den ska höjas höjs med:

”2 % avseende brukningsavgiften och 5 % för anläggningsavgiften inför år 2019. Den nya VA-taxan börjar att gälla från och med den 1 januari 2019.”

Det behövs en taxehöjning för att få budgeten i balans. Höjningen motiveras:

”Vänersborgs kommun befinner sig i ett expansivt skede med nya utbyggnader i attraktiva områden. Detta innebär stora utmaningar för VA-verksamheten i form av VA-försörjning och därtill stränga miljökrav för ny och befintlig verksamhet. Kapacitet och rening i vatten- och avloppsreningsverken måste säkerställas. Blåplanen pekar ut de områden som kommunen ska prioritera och har skyldigheten att bygga ut kommunalt vatten och avlopp.”

Det är viktigt att inse att kommunen inte gör någon vinst på taxorna, de ska enbart täcka kostnaderna för kommunens åtaganden och service.

Även ”taxor inom miljö- och hälsoskyddsnämndens ansvar” ska ändras. Även här är det lite svårt för en lekman att riktigt få grepp om vad det handlar om. Taxorna ska indexjusteras enligt ”Prisindex Kommunal Verksamhet” (PKV). PKV är ett underlag som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har utarbetat. Det är tänkt att användas som underlag vid beräkningen av kostnaderna för löne- och prisutvecklingen i fasta löner och priser.

Kommunfullmäktige ska besluta följande:

”Kommunfullmäktige indexjusterar … och fastställer timtaxan från 1 januari 2019 i taxor enligt miljöbalken, strålskyddslagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, lag om receptfria läkemedel samt lag om foder och animaliska biprodukter:
I. till 912 kr (taxa K)
Kommunfullmäktige indexjusterar … och fastställer timtaxan från 1 januari 2019 i taxor enligt livsmedelslagen:
I. till 1064 kronor för planerad offentlig kontroll (taxa L)
II. till 912 kronor för extra offentlig kontroll (taxa K)”

Taxa L innebär faktiskt en liten sänkning jämfört med innevarande år.

Det kanske finns synpunkter på ovanstående taxor bland mina läsare. I så fall är ni välkomna att framföra dessa. Förhoppningsvis kan jag lära mig något då. Men tills jag får någon annan information så litar jag på de underlag som tjänstemännen har utarbetat.

  1. Pierre barkeklint
    12 november, 2018 kl. 19:51

    Ja det verkar inte vara något att göra åt

  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: