Hem > förvaltningsrätten, Juridik, Kommunfullmäktige 2019, Mariedal > Överklagan till Förvaltningsrätten

Överklagan till Förvaltningsrätten

Den 22 maj beslutade Vänersborgs kommunfullmäktige att samhällsbyggnadsnämnden skulle få en utökad exploateringsbudget för 2019 för att skapa 3 nya småhustomter vid korsningen Furuvägen-Ollenicklas väg nära Mariedalskolan.

Vi var tre talare i fullmäktige som ansåg att fullmäktiges underlag var ofullständigt. (Se ”Vad sa politikerna om Mariedal?”.) Samhällsbyggnadsnämndens planer hade inte kommunicerats med Mariedalskolan, varken med rektor, personal, elever eller föräldrar. Det hade följaktligen inte hållits någon dialog med dessa parter. Det hade inte heller gjorts någon riskanalys av konsekvenserna för trafiksituationen av de föreslagna åtgärderna. Slutligen hade det inte tagits någon hänsyn till Barnkonventionen. (Barnkonventionen blir lag i Sverige om lite drygt ett halvår, den 1 januari 2020.)

Jag har överklagat kommunfullmäktiges beslut till Förvaltningsrätten i Göteborg. Här nedan publicerar jag min överklagan.

===

Till Förvaltningsrätten

Den 22 maj 2019 fattade kommunfullmäktige i Vänersborg ett beslut (§ 61, KS 2019/180) om att utöka samhällsbyggnadsnämndens exploateringsbudget 2019 med 755.000 kronor, till exploateringsprojekt i Mariedal för tre nya småhustomter.

Exploateringen innebär att tre nya småhustomter ska bildas på de kommunalt ägda fastigheterna Skäppan 2 och 3 samt att en väg, Furuvägen, ska byggas om och samtidigt få en ny sträckning.

Fastigheterna och Furuvägen ligger alldeles bredvid Vänersborg största skola, Mariedalskolan. Skolan är en F-6-skola med nästan 500 elever. Vid exploateringsområdet rör sig många barn.

Furuvägen börjar alldeles vid Mariedalskolan och dess infart till lastbryggan. Här mynnar också Ollenicklas väg ut. Det rör sig många barn mellan 6-12 år i området. I området parkerar vårdnadshavare, fastän otillåtet, när de hämtar och lämnar sina barn. Furuvägen leder också till skolans parkering, som för övrigt redan nu är för liten och hårt belastad av vårdnadshavare som hämtar och lämnar barn på avsedd plats. Furuvägen är smal och slingrande vilket gör det omöjligt att köra med hög hastighet. En förändring som innebär ”bättre” väg kommer sannolikt att öka hastigheterna på denna väg.

Det har inte förts någon dialog från kommunens sida med rektor eller personal på Mariedalskolan om kommunens exploateringsplaner, inte heller med barn- och utbildningsförvaltningen. Rektor och personal eller förvaltning hade inte ens vetskap om planerna.

Det har följaktligen inte heller gjorts någon konsekvens- eller riskanalys.

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna så står det:

”8 § När ändringar i verksamheten planeras, skall arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Riskbedömningen skall dokumenteras skriftligt. I riskbedömningen skall anges vilka risker som finns och om de är allvarliga eller inte.”

I broschyren ”Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor”, också från Arbetsmiljöverket, så står det, riktat till de politiker som beslutar:

”Se till att konsekvenserna för arbetsmiljön bedöms vid planerade förändringar innan dessa genomförs. … Efter en undersökning ska risker bedömas och åtgärdas.”

Som jag ser det ska konsekvens- och riskanalyser göras innan beslut och vara ett underlag inför beslut.

Barnkonventionen, som blir lag i Sverige från den 1 januari 2020, är också intressant och viktig i sammanhanget. I artikel 3 står det:

”Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.”

Det finns ytterligare en aspekt av kommunfullmäktiges beslut och bristerna i beslutsunderlaget.

I Mariedalskolans senaste skyddsrondsprotokoll, som upprättades den 15 november 2018, står det under rubriken ”Trafikmiljö”:

”Trafiksituationen kring parkeringen och skolans nya vändplan/lastzon är fortsatt farlig. Se noteringar i tidigare skyddsrondsprotokoll.”

I skyddsrondsprotokollet står det också:

”Rektor har återlämnat arbetsmiljöuppgiften. Ärendet hanteras av förvaltningen.”

Rektor upplever att hen inte kommer någon vart med en lösning av trafiksituationen vid Mariedalskolan och överlåter därför uppgiften till förvaltningschefen i barn- och utbildningsförvaltningen.

Kommunfullmäktige har inte tagit del av skyddsrondsprotokollet och bryr sig således inte heller om vad som står där.

Det finns stora brister i underlaget till kommunfullmäktige. Det saknas en samverkan och dialog med Mariedalskolan och barn- och utbildningsförvaltningen. Det har inte gjorts någon konsekvens- och riskanalys och ingen hänsyn har tagits till innehållet i de skyddsrondsprotokoll som upprättats vid Mariedalskolan.

Därför överklagar jag kommunfullmäktiges beslut.

 1. jsr
  14 juni, 2019 kl. 21:05

  Hej! Tack för en trevlig blogg. Nu går jag omkring med tankar om att skrapa ihop en egen igen, och till viss del är det definitivt ditt fel. 🙂

  Men apropå din överklagan var det tre frågor jag ville ställa.

  Första frågan: Överklagar du ett beslut som dina partikamrater är ansvariga för? I KF-protokollet från 22 maj är du den enda vänsterpartisten som reserverar dig, och i protokollen från KS och Samhällsbyggnadsnämnden som beslutsförslaget kommer från ser det ju ut som om det har passerat helt utan invändningar från någon alls. Så för den som försöker sätta sig in i ärendegången verkar det så?

  Jag försöker inte begå kritik med frågan, utan undrar av ren nyfikenhet. Protokollen verkar nämligen inte gå att helt förlita sig på. I KF-protokollet från 22 maj anges t.ex. inte vilka som deltagit i begärda omröstningar eller hur de enskilda ledamöterna har röstat, vilket väl egentligen krävs av samma lagparagraf som säger att reservationer ska protokollföras (https://lagen.nu/2017:725#K5P67S1). Alltså kan det lika gärna vara fel i protokollet, tänker jag, och därför frågan.

  Så fråga två då: Men är inte det här bara ett ekonomiskt rambeslut? Jag är inkörd på praxis i en helt annan kommun där jag var verksam innan jag flyttade hit, så kanske läser jag bara beslutssatsen på fel sätt? Ditt överklagande ger ju åtminstone intrycket av att jag missförstår, för du får det att låta som om fullmäktiges beslut är det sista som händer innan spaden slår i backen och det är för sent att bedöma och åtgärda risker. Hur har ni brukat göra här i Vänersborg? Jag har faktiskt inte frågat inom mitt eget parti än (MP), så du får tydligen första tjing på att svara.

  Och så nummer 3, för någon kuggfråga måste du få också. Jag tycker barnkonsekvensanalyser är jätteviktiga och är väldigt glad över att barnkonventionen blir lag. Bra att du fått med det i reservationen! Har ni från Vänsterpartiets sida begärt någon barnkonsekvensanalys inför ert yrkande på onsdag om att höja kommunalskatten?

  Allt gott! 🙂

  • 15 juni, 2019 kl. 11:09

   1. Mitt yrkande var en återremiss och det blev votering. Alla V röstade för en återremiss. Det gjorde MBP också. Morgan Larsson (MBP) yrkade också på ett nej till förslaget om återremissen föll. Det blev alltså en votering till. Mina V-kollegor lade då ner sina röster, medan jag röstade nej. (Det blev bara 3 som röstade nej.) Voteringslistorna liksom min reservation finns med i protokollet som bilagor, allra sist.
   2. Det var ett ekonomiskt beslut; själva byggprocessen etc kommer aldrig upp till kommunfullmäktige. Så när ska man protestera och påtala felaktigheter? Vid de tillfällen som ges… Nu är det fritt fram att sätta spaden i backen. Förhoppningsvis har min reservation och överklagande åtminstone fått de ansvariga att sätta igång en dialog och med en riskanalys.
   3. Barnkonsekvensanalys för att höja skatten? Rent spontant skulle jag säga att det skulle behövas en konsekvens- och riskanalys för att INTE höja den. V:s skatteförslag kommer inte att stödjas av någon annan i fullmäktige…

   • jsr
    18 juni, 2019 kl. 14:24

    Tack för svaren! Uppskattar dem mycket. Positivt att ni kan göra olika inom partigruppen. Det skiljer sig verkligen från kommun till kommun… Och voteringslista alltså, där lärde jag mig något. PDF-klumparna på anslagstavlan är svåra att hitta i.

    Använda överklaganden som politiskt instrument tänker jag att man ska ta det lugnt med. Processen kostar ju pengar på ett annat sätt en exempelvis en reservation. Men ibland är det motiverat.

    Frågan om barnkonsekvensanalys ställde jag egentligen utifrån tidigare egna erfarenheter som oppositionspolitiker – det verkar vara lätt hänt att man glömmer bort den sortens förarbeten när det kommer till de egna förslagen. Kanske beror det till viss del på att man redan vet att förslagen kommer avslås i vilket fall… Oavsett så är jag tacksam för svaret. Det var intressant att höra hur du tänkte kring frågan.

    Kommunalskatten är ju förresten i stort sett en plattskatt, även om jobbskatteavdraget är litet progressiv vad jag förstår. Jag gillar den i vilket fall inte. Men det är ju inte som att det vimlar av alternativa kommunala intäktskällor.

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: