Hem > corona, Kommunfullmäktige 2020 > Kvällens kommunfullmäktige

Kvällens kommunfullmäktige

Ikväll har Vänersborgs kommunfullmäktige sammanträde. Sammanträdet har anpassats till Corona-krisen, men anpassningen är ofullständig. Framför allt är riskgrupperna fortfarande i praktiken utestängda.

Redan det förra sammanträdet, i mars, anpassades till Coronan. Men sammanträdet var tvunget att hållas, menade de som bestämde, för att fullmäktige skulle kunna fatta ett beslut om att ändra i arbetsordningen. Och så långt var det nog riktigt.

Kommunfullmäktige beslutade då om följande tillägg i arbetsordningen § 9:

“Kommunfullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Varje lokal varifrån sammanträdet hålls ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ledamot som önskar delta på distans ska senast 3 dagar i förväg anmäla detta till ordföranden och sekreteraren. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Möjligheten att sammanträda på distans ska tillämpas restriktivt.”

Beslutet innebar att alla ledamöter inte behövde samlas på ett ställe. Och det var ju bra. Men i praktiken blev det mindre bra. Beslutet betydde att ledamöterna istället ska finnas fysiskt närvarande någonstans i kommunhusets lokaler. Och det i partigrupper. Det tycks inte vara möjligt att delta varken hemifrån eller få ett enskilt rum i kommunhuset.

I beslutet finns det också en sats som i mina öron låter mycket tveksam ur demokratisk synvinkel. Det är att inte obehöriga “kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud”. 

Under mina många år som ledamot i kommunfullmäktige har endast ett ärende varit sekretessbelagt. Allt annat, inklusive sammanträdet i sig, handlingar osv, har varit offentligt. Precis som Kommunallagen stipulerar. Jag vet faktiskt inte vem som skulle vara obehörig eller vad som skulle vara obehörigt. Tvärtom, arbetsordningen borde på ett tydligt sätt tala om hur offentligheten ska garanteras vänersborgarna enligt kommunallagen. Nu ser jag inte att arbetsordningen gör det. Men jag skickar med en brasklapp. Kommunens jurister är duktiga och de hade inte godkänt denna formulering om den inte uppfyllt Kommunallagen. Det är nog bara jag som inte ser det…

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har upprättat en promemoria om vad som gäller i dessa tider. Den refereras i ett utskick som kommunfullmäktiges ordförande Annalena Levin (C) och kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson (S) har gjort till samtliga ledamöter i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

1. “Ett deltagande på distans alltid ska godkännas av ordförande.”

2. “Överföring av ljud och bild ska ske i realtid”

3. “Bild- och ljudöverföring måste ske på sådant sätt att samtliga kan se och höra varandra.”

4. “Den som deltar på distans måste även ha möjlighet att ta del av handlingar som delas ut vid sammanträdet och delta i avgörandet av ärendena, även i de fall avgörandet sker genom omröstning.”

5. “Vid deltagande på distans i ett sammanträde bör ordföranden och de ledamöter som deltar på distans vara särskilt observanta på att den plats där de distansdeltagande ledamöterna deltar är sådan att inga sekretesskyddade uppgifter riskerar att röjas. Om det inte kan garanteras bör ordföranden inte tillåta deltagandet på distans.”

Det kan noteras att SKR talar om ”sekretesskyddade uppgifter”, och inte som kommunens arbetsordning – ”obehöriga”…

Det fanns en del restriktioner under fullmäktiges marssammanträde. Inför kvällens sammanträde har alla gruppledare, en från varje parti, samlats på ordförande Annalena Levins (C) initiativ. De gjorde en överenskommelse. Och gruppledarnas överenskommelse innebar betydande förändringar…

För att korta ner sammanträdestiden kom gruppledarna överens om en del saker gällande motioner, interpellationer och frågor. Det blir mer typ skriftligt och mindre, eller inget, prat. Men den största begränsningen gäller talartiden:

“Begränsad talartid införs, där den som begär ordet får tala i högst 3 minuter, den som begär replik får högst tala i högst 1 minut.”

Den största förändringen är emellertid att antalet ledamöter i kvällens kommunfullmäktige halveras. Fullmäktige går ner till 26 ledamöter (från ordinarie 51). Det betyder också att mandatfördelningen ser annorlunda ut: 

Och detta är väl inte heller så mycket att orda om, även om vänsterpartiet har missgynnats av halveringen. Men den har skett objektivt enligt den jämkade uddatalsmetoden så det är bara att acceptera.

Däremot står det i överenskommelsen:

“Inga ledamöter eller ersättare utöver dessa 26 får närvara på mötet.”

Det tycks tveksamt – inga andra får vara närvarande, varken ledamöter, ersättare eller åhörare…

Min tveksamhet gjorde att jag skickade några frågor till en av kommunens jurister. Jag återger frågorna och svaren i sin helhet. Jag tror att de kan vara av intresse . (Svaren i fetstil, frågorna är kursiverade.) 

1. Gruppledarna har kommit överens om att ”Inga ledamöter eller ersättare utöver dessa 26 får närvara på mötet.” Hur går detta ihop med kommunallagen? Kommunallagen torde ju gå före en överenskommelse…
Kommunallagen går före. Överenskommelsen gäller endast så länge alla följer den.

2. 26 ledamöter – om en ledamot inte kommer eller avviker under sammanträdet betyder det att antalet understiger hälften av det ordinarie fullmäktige. Kan KF fatta beslut i det läget?
Överenskommelsen bygger på att gruppledarna rapporterar in vilka som ska delta på sammanträdet. KF får som huvudregel inte fatta beslut utan att minst hälften av ledamöterna närvarar. Undantag finns för vissa frågor (t.ex. jäv)

3. Jag kan inte se hur länge gruppledarnas överenskommelse gäller. Eftersom det inte står något datum är det lätt att få uppfattningen att beslutet gäller tills vidare. OM beslutet gäller tills vidare, är det då lagligt?
Beslutet gäller som jag uppfattar det så länge vi har en extraordinär situation.

4. Talartiden är satt till max 3 min. Om en ledamot inte accepterar denna begränsning och hänvisar till Kommunallagen – vad gäller då?
Kommunallagen går före. Överenskommelsen gäller endast så länge alla följer den.

5. Kan en ordinarie ledamot komma senare till ett sammanträde och då ta sin plats och därmed avlösa den dittills tjänstgörande ersättaren? Eller tvärtom, kan en ledamot avvika och en ersättare inträda?
Överenskommelsen bygger på att gruppledarna rapporterar in vilka som ska delta på sammanträdet. Detta gäller även för del av sammanträdet. Observera att förbudet mot växelvis tjänstgöring fortfarande gäller.

Jag har i flera bloggar uttryckt kritik på det som sker i Vänersborg politiska församlingar. Min känsla är att demokratin åtminstone naggas lite i kanten, men framför allt att de politiker som tillhör riskgrupperna faktiskt utestängs från det politiska livet. Och det kan inte vara ok, dessa politiker är demokratiskt valda av vänersborgarna.

Vi lever just nu inte i normala tider och därför tycker jag att politiken ska anpassa sig till det. Det bör rimligtvis vara så att bara de ärenden som inte kan vänta till ett senare läge avgörs nu (oavsett formerna). Alla ärenden som kan vänta, som kan avgöras i ett senare skede, bör utgå från alla dagordningar.

Ett exempel. Lutz Rininsland och jag skrev en motion “Fortsätt, men gör rätt”. Vi yrkade att:

“att kommunledningen i samråd med Trollhättan och med direktionen för Kunskapsförbundet söker att åstadkomma en lösning på frågorna som vi anför i denna motion”

Motionen ska avgöras ikväll. Men det är en motion som kan vänta. Det är inte bråttom, den behöver inte avgöras nu. Och framför allt – vi som har skrivit motionen kan inte vara med ikväll…

Vi bad ordförande Annalena Levin (C) att ta bort motionsbehandlingen från dagens ärendelista och låta den komma tillbaka vid ett senare tillfälle.

Svaret blev nej. Annalena Levin skrev:

“Nej jag vill inte att ärenden utgår. Då är det ju fler motioner som skulle göra det av samma princip. Det är bättre att vi handlägger så många ärenden som möjligt idag.”

Det är klart att det kan “bli bättre” att avgöra motionen idag när motionärerna inte kan närvara. Särskilt som man vill avslå motionen… Men det kan väl ändå inte vara det som ordförande Levin menar. Det vägrar jag att tro. Men jag har väldigt svårt att se varför det ska vara bättre att handlägga så många ärenden som möjligt.

Solidariteten med de politiker som befinner sig i riskgrupper kan vara bättre…

Nu börjar strax sammanträdet… Du kan lyssna på det här – Trollhättans Närradio.

PS. Även Lutz Rininsland har bloggat idag – ”Osalig till max”.

  1. Inga kommentarer ännu.
  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: