Hem > Kommunfullmäktige 2021, ttela > Imorgon KF (20/10)

Imorgon KF (20/10)

Imorgon onsdag sammanträder kommunfullmäktige. Du kan se sammanträdet i direktsändning på kommunens webb-TV (klicka här) och, om det vill sig, också i efterhand. Förra månaden ville det sig dock inte med “eftersändningen”. Sammanträdet är för övrigt på distans, dvs ledamöterna befinner sig inte fysiskt i sammanträdeslokalen – med undantag av ordförande, sekreterare och justerare (och kanske någon mer).

Dagordningen har följande utseende:

Alla ärenden med några undantag, t ex avsägelser och personval, har varit uppe i kommunstyrelsen (KS). I det sammanhanget har jag skrivit om dem, både före sammanträdet (se “KS 6 okt 2021”) och efter (se “KS 1: Sorgens dag och ny sessionssal”, “KS 2: Varumärke och Sernekes markanvisningsavtal” och “KS 3: Konst, koldioxid, KFV och hårda ord mm”).

Det kan nog bli en del diskussion direkt på ärende 6 om varumärkesplattformen. I KS yrkade den borgerliga oppositionen på återremiss, vilket stöddes av SD, och gör de det igen – ja, då blir det återremiss. Och då vet jag inte hur det ska gå med kommundirektörens och tjänstemännens planer. Mycket är vad jag förstår redan planerat, förberett, ordnat, beställt och bestämt… Å andra sidan är det ju politikerna i kommunfullmäktige som bestämmer och inga andra.

Själv tycker jag att en bra kommun knappast behöver något varumärke – verksamheten bör tala för sig själv. Och gör den inte det, så borde pengarna för varumärkesarbetet läggas i verksamheten istället. En bra verksamhet är i sig den bästa reklamen för kommunen. Det ska dock inte förnekas att det grafiska, såsom teckensnitt, textdispositioner etc, är ganska stilfullt och snyggt.

Jag har skrivit en hel del om kommunens markanvisningsavtal med Serneke gällande ett markområde på Nabbensberg. Det är en fråga med juridiska aspekter och konsekvenser, precis som alla avtal. Är överenskommelsen i markanvisningavtalet anpassat för Serneke eller är avtalet utformat på samma sätt som kommunens avtal med andra köpare och fastighetsägare? Jag vet inte säkert, men de som vet mer än jag säger att allt är ok. Jag får nog lita på det.

Kommunfullmäktige ska anta riktlinjer för arbetet med konstnärlig gestaltning i offentlig miljö. I KS hade de borgerliga partierna ett tilläggsyrkande. Och står de fast vid detta i KF så kommer det att gå igenom, förutsatt att SD röstar för det precis som i KS.

Ska kommunfullmäktige bevilja ytterligare 10 milj kr till en ny sessionssal? Den totala summan skulle då hamna på 50 milj kr. Med de erfarenheter som alla vänersborgare har av byggnation av kommunala anläggningar under ledning av socialdemokrater och centerpartister lär det väl vara högst osäkert om slutsumman hamnar där. “Möteslokal Myrten”, som sessionssalen ska kallas, kan bli ytterligare en gökunge i det kommunala fågelboet.

Det återstår att se. Förslaget kommer nämligen med all sannolikhet att få stöd i fullmäktige. Den borgerliga oppositionen kommer antagligen att avstå från att delta i beslutet. De kommer istället att lägga en till intet förpliktigande protokollsanteckning, som berättar om hur de styrande medvetet har struntat i ett fullmäktigebeslut om att utreda en kombinerad sessionssal, konserthall och bibliotek på den gamla Huvudnästomten. Och det har de för övrigt helt rätt i. Det är en stor skandal att förbigå fullmäktigebeslut på det här sättet. Det är inte heller första gången som det händer.

Delårsrapporten prognostiserar ett positivt resultat för 2021 på 162 milj kr. (Förra året hamnade överskottet på 161 milj kr.) Det är otroligt mycket pengar. Om kommunen hade haft sociala investeringsfonder, som så många andra kommuner i Sverige (både borgerligt och socialdemokratiskt styrda), så hade KF kunnat avsätta ett antal miljoner i dessa. På det viset hade en del av det enorma överskottet kunnat föras över till följande år. Pengarna i fonderna hade sedan kunnat användas för:

“‘att hantera förebyggande sociala insatser i en kommunal budget. … Genom investeringsfonden avsätts särskilda medel för att skapa verktyg för att testa nya vägar och tänka nytt. … Med en social investeringsfond möjliggörs för kommunen att komma ifrån de problem som hänger samman med kortsiktiga kommunbudgetar och stuprörstänkande. … Genom att ändra tänkesättet och se barn och unga som investeringar för framtiden och inte som kostnader under en budgetperiod kan samhället göra stora besparingar i uteblivna kostnader för välfärdstjänster.”

Delårsrapporten innehåller som vanligt en massa olikfärgade ploppar, flest gröna. De visar att kommunen är duktig på att uppfylla sina mål och förväntade resultat. Det är ett led i en skönmålning av kommunens verksamheter. Men det är som det är, plopparna finns där, och kritiken av den förhärskande mål- och resultatstyrningen får framföras på andra sätt. Däremot tror jag att jag ska lyfta åtminstone ett avsnitt i rapporten från barn- och utbildningsnämnden som visar tendensen att skönmåla och bristen på problematisering.

Det står att kunskapsresultaten i form av bättre betyg ökade i våras jämfört med tidigare. Och det stämmer, betygen blev bättre i Vänersborg och fler elever blev behöriga till gymnasiet, och detta trots hög frånvaro både bland personal och elever. Forskning tyder emellertid på att elevernas faktiska kunskaper har blivit sämre. Det stod också i delårsrapporten att det var “bekymmersamt att färre tar gymnasieexamen”. Jag tror att pandemin har haft effekter, som inte syns i betygsstatistiken. Det kan ju t ex hända att pandemins effekter visar sig om något år på så sätt att ännu fler inte kommer att kunna ta examen i gymnasiet.

I den budgetuppföljning som barn- och utbildningsnämnden fick presenterad i måndags skrev förvaltningen:

“Ökade kostnader avser fler placeringar i grundsärskola och fler elever med multifunktionsvariationer som har behov av stor personalinsats och hjälpmedel. Elever i behov av särskilt stöd fortsätter att öka och insatserna avser främst psykosociala och språkliga behov. Kostnader för tilläggsbelopp till externa huvudmän fortsätter att öka under 2021.”

Jag tror att det är viktigt att fullmäktige påminns om den utveckling vi ser i grundskolan, och faktiskt också i förskolan – och på gymnasiet. Barn och elever i behov av olika former av stöd ökar ganska mycket och det innebär allt ökade kostnader. Fullmäktige måste vara förberedd på det.

Sedan följer en rad ärenden, där jag tror att de flesta eller till och med samtliga partier är överens. Det blir nog inga som helst diskussioner på dessa punkter. Det blir det antagligen inte heller på ärende 18, som handlar om svaret på Lutz Rininslands (V) motion om att ompröva hanteringen av ärenden där handlingarna är mycket omfångsrika. KS biföll motionen, vilket allt tyder på att KF också gör. Jag vet att Rininsland kommer med ytterligare ett exempel på varför ett annat arbetssätt för med sig fördelar.

Det är mycket som händer med den politiska styrningen av kommunens verksamheter på Halle- och Hunneberg. Det är många politiker som hoppar av, tillsätts och hoppar av igen. Denna gång är det ordförande i “Hunnebergs Kungajakt- och viltmuseum” Kent Javette (S) som:

“avsäger sig uppdraget som styrelseledamot och ordförande”

Det är något som inte är som det ska vara “där uppe”. Jag vet dock inte vad.

Lutz Rininsland (V) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson (S). Rininsland undrar om någon från förvaltningsledningen eller någon politiker från kommunledningen har deltagit i utbildning om ”Tillitsbaserad ekonomi- och verksamhetsstyrning”. Och om svaret är nej, varför inte?

“Tillitsbaserad ekonomi- och verksamhetsstyrning” är ett alternativ till mål- och resultatstyrning. (Se “Tillitskommissionens betänkande om kommunal styrning”.)

Till sist:

“Riktig journalistik gör skillnad.”

Kommunfullmäktige ska imorgon utse en ny nämndeman till tingsrätten i Vänersborg. Tingsrätten entledigade nämligen en av nämndemännen för ett tag sedan. Det skrev TTELA i en artikel. Det kan noteras att TTELA inte skrev i papperstidningen vilket parti som nämndemannen tillhörde. Det kanske de flesta tycker är ok, men… Några veckor senare var det en ny nämndeman som entledigades. Det skrev TTELA naturligtvis också om. Denna gång tillhörde nämndemannen Sverigedemokraterna. Och det skrev TTELA… (Se TTELA den 6 oktober “Ännu en nämndeman får lämna sitt uppdrag”.)

När jag skulle dubbelkolla dessa uppgifter på TTELA:s hemsida, så ramlade jag nästan baklänges. TTELA skrev visst vilket parti den ”förste” nämndemannen tillhörde – TTELA skrev att nämndemannen tillhörde Vänsterpartiet! (Se TTELA den 22 september “Nämndeman skötte inte uppdraget”.) Det är fel. Personen är Socialdemokrat och utsågs av Socialdemokraterna. Namnet och partitillhörigheten är offentligt, och alla som lyssnar på debatten imorgon kommer att få höra detta. Jag hoppas att TTELA snarast ändrar och dementerar den felaktiga uppgiften. (Tillagt kl 17.35. TTELA rättade efter påpekande mycket snabbt uppgiften. Nu står det rätt. Tack TTELA!)

PS. Oj, jag glömde visst att ange källa på citatet ovan om sociala investeringsfonder. Texten är hämtad från en miljöpartistisk motion här i Vänersborg för några år sedan. Den skrevs innan Miljöpartiet blev ett av de styrande partierna…

 1. PåDal
  19 oktober, 2021 kl. 21:54

  Ska bli intressant att lyssna till KF-mötet om Platsvarumärket och Organisationsvarumärket.
  Vad anser kommunens olika politiska partier om beslutsunderlaget ?
  Hoppas alla partier har tagit ställning vad som står i beslutsunderlaget och tydligt ställer sig i talarstolen på KF-mötet.

  Fundering … kommer ex.vis en invånare i Frändefors, Väne-Ryr, Brålanda eller till och med turister ha på sig en T-shirt eller bära en tygkasse som det står ”Vänersborg” på ?
  – Vari består kommundirektörens uppfattning att citat ”-… naturlig koppling till Vänersborgs kommun” ?

  Det står att enkät har besvarats av 2000 personer, att 30 workshops genomförts och 25 ”djupintervjuer” har genomförts.
  – Hur ser resultatet ut från dessa enkäter och workshops ?
  – Borde inte KF ledamöter få reda på resultatet av enkäterna och workshops innan beslut ?
  – Är resultatet att alla kommer anse det måste tas fram T-shirts, tygkassar och logotypes med ordet ”Vänersborg” med underliga prickar över ”ä” i Vänersborg och en rund stämpel som intygar att staden är en regionhuvudstad som nya platsvarumärket för kommunen ?

  Som Sigurd sa i den klassiska filmen Göta Kanal om Uniship . ”-Det är mest tröjor och dekaler”

 2. LasseVbg
  19 oktober, 2021 kl. 21:12

  Jag håller med om att i en BRA kommun behövs inga varumärken och floskler….Men det är därför Vänersborg behöver det.

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: