Arkiv

Archive for 17 januari, 2013

Årets första BUN-möte närmar sig (1): Skolskjutsar

17 januari, 2013 2 kommentarer

På måndag, den 21 januari, har Barn- och Ungdomsnämnden sitt första sammanträde för år 2013. Det är 14 ärenden på föredragningslistan.

Nämnden ”mjukas upp” med information om skollagens krav på behöriga lärare 2015. Därefter följer den korta verksamhetsberättelsen. Den har jag i skrivande stund inte tillgänglig. Den skickas inte ut förrän imorgon fredag. Det gäller att planera in inläsningstid på helgen…

skolbussUnder ärende 4 hittar vi ett viktigt ämne. BUN ska besluta om ett nytt skolskjutsreglemente. Det nya reglementet är på fyra sidor och det finns med i utskicket. Anledningen till att BUN ska fatta beslut om ett nytt skolskjutsreglemente beror inte bara på att det har kommit en ny Skollag, utan framför allt på att Skollagens skrivningar har prövats rättsligt.

Vänersborgs kommun har varit inblandad i två tvister kring skolskjutsar. De handlade om huruvida kommunen ska betala busskort till elever som dels har valt den fristående skolan Fridaskolan och dels en skola i en annan kommun (Trollhättan). Eller inte.

Kommunen sa “nej”, kommunen ville inte betala alltså. Föräldrarna överklagade till Förvaltningsrätten och den sade “ja”, dvs kommunen ska betala. Kommunen överklagade i sin tur till Kammarrätten. Kammarrätten biföll kommunens överklagande. Med andra ord, Barn- och Ungdom behövde inte betala skolskjutsar till friskolor eller till skolor i andra kommuner. Kammarrättens domar har för övrigt stor betydelse för kommunerna i hela Sverige.

De här domarna plus ”beaktande av kommunens ekonomi” leder till att förvaltningen inte föreslår

”någon service utöver den lagstadgade.”

I den detaljbudget som nämnden fick i december beräknades skolskjutsarna kosta 19 milj kr för 2013. Det handlar om mycket pengar. Hur mycket skolskjutsarna kostade 2012 är inte framräknat än.

Vad säger man då om det nya skolskjutsreglementet?

barn4Jag tycker personligen att de avstånd som krävs mellan hemmet och skolan, för att en elev ska bli berättigad till skolskjuts, är i längsta laget. Väglängden mellan hem och skola ska t ex vara minst 2 km för en elev som går i förskoleklass eller åk 1. Jag har svårt att se att föräldrar en mörk och snöig vintermorgon släpper iväg sin 6-åring på en 2 km lång promenad till skolan alldeles på egen hand. Jag tycker också att det är långt för en 13-åring att själv ta sig 5 km till skolan. (Väglängden som berättigar till skolskjuts för åk 7-9 ska vara längre än 5 km.) Det är dock de regler som har gällt tidigare. Och det har gått bra. Eller?

Carl Bildts regering införde det fria skolvalet 1992. Och det gäller än idag. Det innebär att elever och föräldrar fritt ska få välja skola. I Skollagen står det:

”En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå.”

Reformen har, inte helt oväntat, lett till en segregering och bristande likvärdighet i den svenska skolan. Jag tyckte inte om reformen då, och jag är fortfarande mycket, mycket tveksam. Men nu är det som det är, det finns ett fritt skolval i Sverige.

Frågan är emellertid om det finns ett fritt skolval i Vänersborg.

För att fritt kunna välja skola måste ju eleverna kunna ta sig till den skola de väljer. Annars är ju det fria skolvalet inte särskilt fritt. I det föreslagna skolskjutsreglementet ska de elever i Vänersborg som väljer en annan kommunal skola än sin hemskola (den skola som BUN placerat dem i) inte vara berättigade till skolskjuts.

planbokSom jag ser det, så sätter BUN det fria skolvalet ur spel. Eleverna i Vänersborg har inget fritt skolval, såvida de inte har föräldrar som har råd att betala busskort ur egen ficka. Så får det naturligtvis inte vara. Elevernas skolgång ska inte bestämmas av föräldrarnas plånbok.

Eller? Vad säger Skollagen? Är det Vänersborgs kommun som sätter Skollagen ”ur spel”? Nja… I Skollagen står det också angående skolskjuts:

”Denna rätt [till skolskjuts] gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem…”

Fast…

”I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall.”

Rent lagligt är det kanske så att en elev inte har rätt till skolskjuts, om eleven t ex bor i Brålanda och väljer att gå på den centrala skolenheten. Detta har, vad jag vet, dock inte prövats juridiskt. Eller gäller Kammarrättens domar (se ovan) också kommunala skolor? Inte bara friskolor? Det kanske är så. Det kanske är Skollagens paragrafer som ”krockar”?

I förslaget till nytt skolskjutsreglemente står det inget om vad som gäller vid val till profilklass. Det finns ju ett antal profiler i Vänersborg, på Vänerparken och på Tärnan. Vad jag förstår så finns det ett särskilt beslut av BUN, att kommunen då ska stå för skolskjuts. Vilket i så fall innebär en ”service utöver den lagstadgade”. Vad som gäller vid val av profil borde skrivas in i reglementet.

Det finns en annan aspekt av det här med det fria skolvalet, även om det inte har med skolskjutsreglementet att göra. BUN har redan fått kritik för att det fria skolvalet har satts ur spel. I den granskning som revisorerna gjorde i höstas menade revisorerna att eleverna inte fritt kan välja skola därför att Tärnan, Torpa och Vänerparken har slagits samman till en skolenhet, den centrala skolenheten. Eleverna kan bara välja ”enhet”, inte en särskild skola.

rapport3Revisorerna skrev i sin rapport:

”Dock innebär denna organisation att skollagens valfrihet samt ‘närhetsprincip’ frångås.”

Det här borde BUN ta till sig… Är det ett fritt skolval, så är det. (Eller?) Tycker man inte om det, så borde det ifrågasättas principiellt och på en högre nivå (riksdagen) – och inte genom att ”naggas i kanten” och motarbetas kommunalt.

Det finns också en annan orättvisa inbyggd i det föreslagna skolskjutsreglementet. En elev som bor t ex nära 45:an i Frändefors har ju lättare att ta sig till Torpaskolan, om eleven väljer den centrala skolenheten (även om föräldrarna får stå för kostnaderna), än en elev i Gestad. Eleven i Gestad måste ta sig till 45:an för egen maskin.

Ordförande Lena Eckerbom Wendel (M) har ett tilläggsförslag, som för ovanlighetens skull redan finns med i utskicket, som råder bot på denna orättvisa. Eckerbom Wendels förslag skulle innebära att Gestad-eleven, som ska gå på t ex Torpaskolan, får skolskjuts till Dalboskolan, som är elevens ”hemskola”. (Sedan får eleven ordna resten av resan själv.) Det förslaget skulle innebära en större rättvisa för de som bor på landsbygden. Det stödjer jag.

Kommunen, liksom BUN, befinner sig i en kärv ekonomisk situation just nu. Jag vet. Det skulle kosta en hel del pengar att se till att alla elever verkligen får ett fritt skolval, dvs att kommunen står för alla kostnader för skolskjuts. Oavsett vilken skola som eleverna väljer. Hur stora merkostnaderna för detta skulle bli för kommunen, framgår dock inte.

arenaflygerFast. Ska det fria skolvalet för eleverna bli lidande på grund av kommunens ekonomiska felsatsningar? Ska de elever som bor på landsbygden och/eller de elever som har föräldrar med en mager plånbok få betala för att kommunen istället satsar t ex 300.000 kr på bandy-VM? (Eller ett par miljoner på en melodifestival, gud bevare!)

Jag tycker inte det. Egentligen. Men just nu har ju inte BUN pengarna…

Vad göra?

Kategorier:BUN 2013
%d bloggare gillar detta: